Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ukazało się III wydanie uaktualnione i zmienione książki pt.: „Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej
Data publikacji: Wtorek, 12 października 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazało się III wydanie uaktualnione i zmienione książki pt.: „Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele” autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem).

 

 

Wydawnictwo CeDeWu:

Celem monografii jest zaprezentowanie możliwości, jakie stwarza wdrożenie i stosowanie określonych instrumentów i modeli zarządzania jakością w obszarze usług medycznych. Do powstania książki, a nade wszystko do jej aktualizacji, Autorkę zainspirowało uczestnictwo w grupie ekspertów ds. monitorowania postępów z wdrożenia „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Ważną przesłanką jest także przewodniczenie konferencjom poświęconym jakości w opiece zdrowotnej, organizowanym cyklicznie przez Naczelną Organizację Techniczną w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. Nie bez znaczenia była również sytuacja związana z pandemią COVID-19, wpływająca na kluczowe zmiany w podejściu do jakości usług medycznych. W monografii, ilustrowanej wieloma przykładami oraz studiami przypadków odnoszącymi się do specyfiki opieki zdrowotnej, przedstawiono: • rolę i istotę jakości oraz bezpieczeństwa usług medycznych • różnorodne koncepcje zarządzania jakością, w tym TQM, Kaizen, Lean Management oraz Six Sigma • narzędzia i metody zarządzania jakością o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym, np. metodę HFMEA czy MedCARVER+Shock • podstawowe modele doskonałości, a także ideę i znaczenie inicjatyw takich jak benchmarking, dobre praktyki oraz samoocena. Monografia oparta jest na bogatym, uzupełnionym przeglądzie rodzimej i zagranicznej literatury przedmiotu. Skierowana jest do naukowców, doktorantów oraz studentów zajmujących się problematyką zarządzania jakością usług medycznych, w tym do profesjonalistów medycznych, którzy mogą w niej znaleźć wiele rozwiązań pozwalających zarówno im samym, jak i ich organizacjom lepiej i skuteczniej funkcjonować dla dobra swoich pacjentów.

Więcej informacji

Biuro Dziekana WZR