Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Na Wydziale Zarządzania odbyła się ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa na temat: „Nadzór korporacyjny jako interdyscyplinarny obszar badawczy”
Data publikacji: Poniedziałek, 18 października 2021 roku

W dniach 27 – 29 września 2021 na Wydziale Zarządzania UG odbyła się ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa na temat: „Nadzór korporacyjny jako interdyscyplinarny obszar badawczy”. Spotkania te, poświęcone problematyce nadzoru korporacyjnego, odbywają się corocznie na przemian - w latach parzystych w Łodzi, a w nieparzystych w Sopocie. W roku 2020 konferencja nie odbyła się z uwagi na pandemię COVID-19 i w związku z tym tegoroczna edycja była przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Gdański (Katedra Finansów Przedsiębiorstw z Wydziału Zarządzania UG), Uniwersytet Łódzki (Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania) oraz Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Fot. B.Gabriel

 

Była to jedna z niewielu tegorocznych konferencji, która odbywała się w trybie stacjonarnym – w Sali B-22 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Komitet naukowy konferencji w składzie: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska –  kierownik Katedry Finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim, prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek – kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Prof. UŁ dr hab. Jacek Gad – Katedra Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, Prof. SGH dr hab. Agata Adamska –  Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zdecydował o podziale obrad na sesje dotyczące następujących obszarów tematycznych:

  • nadzór korporacyjny w teorii i w praktyce,
  • regulacje twarde i miękkie w nadzorze korporacyjnym,
  • mechanizmy nadzoru korporacyjnego,
  • kierunki badania efektywności nadzoru korporacyjnego,
  • raportowanie problematyki nadzoru korporacyjnego,
  • analiza wybranych zagadnień nadzoru korporacyjnego.

Artykuły zaprezentowane w trakcie konferencji opublikowane zostaną jako rozdziały w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo UŁ (20 pkt. wg listy MNiSW) oraz w następujących czasopismach: Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe (40 pkt. MNiSW), Studia Prawno-Ekonomiczne (40 pkt. MNiSW), Financial Sciences. Nauki o Finansach (20 pkt. MNiSW)), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (20 pkt. MNiSW).

Uczestnicy konferencji szczególnie wysoko cenili możliwość prowadzenia dyskusji na tematy nadzoru korporacyjnego inspirującą dalsze prace naukowe, a także wymianę poglądów z praktykami nadzoru korporacyjnego mec. Tomaszem Fiałkiem oraz mec. Tomaszem Jabłońskim, którzy przeprowadzili sesję poświęconą zagadnieniom związanym z aktualnymi regulacjami prawnymi w nadzorze korporacyjnym.

Kolejna konferencja w ramach tego cyklu zaplanowana została na maj przyszłego roku.

 

Katedra Finansów Przedsiębiorstw