Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Nowa współautorska publikacja dr Katarzyny Welzant z Katedry Bankowości i Finansów
Data publikacji: Piątek, 03 grudnia 2021 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja, której współautorką jest dr Katarzyna Welzant (Katedra Bankowości i Finansów) pt.: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe”.

Prezentowana publikacja stanowi praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Opracowanie zawiera kluczowe zagadnienia związane z korzystaniem z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Jest zbiorem praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy oprócz przedstawienia podstaw prawnych danego zagadnienia, wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, dodatkowo wzbogacając je przykładami. Książka zawiera aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

Poszczególne zagadnienia poruszane w książce omówione zostały również z uwzględnieniem proponowanych zmian zawartych w tzw. „Polskim Ładzie”, tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1532), która w diametralny sposób ingeruje w kształt dotychczasowego systemu podatkowego. Opracowanie uwzględnia również zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 (2021/C153/01), w ramach których określono zasady i warunki wykorzystania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz rozwinięto zapisy Rozporządzenia 651/2014.

Książka stanowi również materiał dla studentów i doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz w szkoleniach. 

 

Źródło oraz informacja o książce:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18276-funkcjonowanie-przedsiebiorstw-w-specjalnej-strefie-ekonomicznej-oraz-polskiej-strefie-inwestycji-aspekty-prawne-podatkowe-i-ksiegowe-michal-gosek#opis

 

Biuro Dziekana WZR