Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Nowa współautorska publikacja dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem”
Data publikacji: Piątek, 14 stycznia 2022 roku

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się publikacja pt: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” autorstwa: Magdaleny Załęcznej, Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Joanny Węgrzyn, Katarzyny Olbińskiej oraz Agaty Kozłowskiej.

Jest to opracowanie interdyscyplinarne, powstałe w zespole międzyuczelnianym (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Łódzki) z współudziałem przedstawiciela praktyki.

 

Od Wydawcy:

Monografia Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem jest jednym z głosów w prowadzonej od lat dyskusji na temat możliwości wykorzystania potencjału PPP w Polsce. Pomimo oficjalnych zapewnień o popieraniu tego rozwiązania, formuła PPP nie stała się popularna, jej stosowanie rodzi bowiem wiele trudności i wymaga wyspecjalizowanej wiedzy. Publikacja ta jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno profesjonalnie zajmujących się problematyką współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, rozwoju infrastruktury, zarządzania miastem i rewitalizacji, jak i najważniejszych interesariuszy tych procesów oraz mechanizmów rynku – użytkowników i odbiorców. Pomimo upływu wielu lat od rozpoczęcia implementacji szeroko pojętego PPP w Polsce wydaje się, że dla niektórych podmiotów to wciąż nowa instytucja, natomiast dla tych, którzy mają już doświadczenie na tym polu, zmieniające się rozwiązania prawne, a także czynniki społeczne, gospodarcze i środowiskowe kreują nowe warunki, które wymagają dalszych badań i analiz. Wiedza teoretyczna oraz płynąca zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń stanowi niezbędny element upowszechniania wykorzystania formuły PPP.

 

Link:

https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/40420

 

Biuro Dziekana WZR