Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Dr Paweł Galiński powołany do składu Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG
Data publikacji: Poniedziałek, 16 maja 2022 roku

 

JM Rektor, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podpisał zarządzenie o poszerzeniu składu Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG. Z ramienia Wydziału Zarządzania do składu Komisji został powołany dr Paweł Galiński z Katedry Bankowości i Finansów.

Zadaniem Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG jest realizacja zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności uczelni. Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o fundusze programu UE Horyzont 2020 oraz dodatkowe fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Prace Komisji koncentrują się na 3 obszarach: budowanie wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki antydyskryminacyjnej oraz opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci.

Zarządzenie nr 62/R/22 z dnia 4 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 58/R/22 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

BD/WZR