Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zapraszamy na otwarte seminarium naukowe online pt. Koncepcja organizacji inteligentnej generacyjnie w perspektywie wyzwań demograficznych
Data publikacji: Piątek, 03 czerwca 2022 roku

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM –

OTWARTE SPOTKANIE NAUKOWE (ONLINE)

z Panią

prof. dr hab. Joanną Moczydłowską

z Politechniki Białostockiej, autorką głośnej książki

„Organizacja inteligentna generacyjnie”, Warszawa 2018

 

Koncepcja
organizacji inteligentnej generacyjnie
w perspektywie wyzwań demograficznych

 

27 maja 2022 roku (piątek)

godz. 17.30 – 18.20

 

O autorce:

Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca EMBA, MBA HR oraz MBA w ochronie zdrowia. Doradca personalny, konsultant, trener. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Akademia Zarządzania”; w latach 2012 – 2015  zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Ekspert w licznych projektach badawczych. Członek rad naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

LINK DO SPOTKANIA