Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wygłosiła wykład podczas Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności w ramach FoodFakty Safety Week
Data publikacji: Poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz dr inż. Ewa Malinowska (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, w ramach FoodFakty Safety Week. Organizatorami wydarzenia są: Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowa Organizacja Zdrowia, a pod stronie polskiej organizacja FoodFakty.

Podczas spotkania poświęconemu kulturze bezpieczeństwa żywności, w którym wzięło udział blisko 650 osób, głównie menedżerów przemysłu rolno-spożywczego, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wygłosiła wykład pt. Kultura sprawiedliwego traktowania (just culture) i raportowanie zdarzeń niebezpiecznych dla konsumenta.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 

 

Biuro Dziekana WZR