Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zarządzanie i komunikacja w Sztukach Scenicznych - nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia
Data publikacji: Piątek, 01 lipca 2022 roku

 

Nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie dla przyszłych menedżerów kultury na Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Zarządzanie i komunikacja w Sztukach Scenicznych” od października na UG.

 

Nowy kierunek jest owocem pracy dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof. UG, kierowniczki Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk na WF UG, dr hab. Tomasza Kawki, prof. UG, kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UG oraz dr hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki WF UG.

 

 

- To, co proponujemy na ZaiKSS jest nieporównywalnie bardziej dopasowane do tego, czego dziś oczekuje się od efektywnego, bystrego menedżera instytucji kultury w obszarze sztuk scenicznych. Mówimy tu o kierowaniu zespołem pracowniczym, rozumieniu zachowań ludzi podczas pracy z artystami, ale też odnajdywaniu się w pracy artysty. Łączymy tu dwa światy, które dają synergię w postaci efektywności w zarządzaniu i wiedzę o zagadnieniach związanych ze sztuką – mówi prof. Tomasz Kawka.

Elwira Romaniuk: - Skąd pomysł na interdyscyplinarny kierunek studiów? Kto jest jego autorem?

Dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG: - Chciałoby się powiedzieć: samo życie. ZaiKSS to po prostu odpowiedź na wymagania współczesnego rynku sztuk scenicznych. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna kadra zarządzająca instytucjami lub projektami artystycznymi z branży scenicznej powinna łączyć kompetencje menedżerskie z dobrą znajomością specyfiki sztuk scenicznych. Stąd pomysł połączenia na naszym kierunku dwóch dopełniających się ścieżek kształcenia. Pierwszą obsługują wykładowcy z Wydziału Zarządzania UG ucząc studentów – w dużym stopniu w trybie zajęć warsztatowych – sztuki kierowania zespołem, motywowania i pobudzania kreatywności pracowników, budowania wizerunku instytucji artystycznej czy projektowania doświadczeń klienta. Druga ścieżka koncentruje się na zdobywaniu wiedzy o formach przekazu artystycznego, jakimi posługuje się współczesny teatr i sztuki pokrewne oraz o najnowszych zjawiskach w sztukach scenicznych w Polsce i na świecie. Za ten moduł edukacji odpowiadają teatrolodzy z Wydziału Filologicznego i zaproszeni do współpracy praktycy sceny.

- Nazwy niektórych przedmiotów, jak "Sceniczny język ciała", "Dialog z widzem" kojarzą mi się również z aktywnym czasem na scenie. Czy zajęcia praktyczne "aktorskie" również będą częścią studiów?

- Studenci będą poznawać różne aspekty komunikacji artystycznej cechującej sztuki sceniczne. Wśród nich oczywiście zagadnienia dotyczące aktorskich środków wyrazu, ale też muzyki, słowa czy formy plastycznej. Właśnie na tym polu wykładowców akademickich mają wspierać profesjonalni twórcy, więc mimo że ZaiKSS nie jest kierunkiem o profilu artystycznym, nasi studenci będą „z pierwszej ręki” pozyskiwać wiedzę o regułach tworzenia spektaklu.

- Jaka liczba zajęć będzie prowadzona w j. angielskim?

- Chcemy, by nasi absolwenci mogli podejmować pracę również w zespołach międzynarodowych i przy projektach międzynarodowych, więc duży nacisk kładziemy na doskonalenie znajomości języka angielskiego, wymaganego od kandydatów na poziomie B2. Niektóre przedmioty i część proponowanych do wyboru seminariów dyplomowych prowadzona będzie po angielsku przez teatrologów z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. Ponadto w programie studiów znalazł się 120-godzinny specjalnie sprofilowany kurs językowy „Communicative English for arts management”.

- Czytałam, że będzie duża liczba zajęć w trójmiejskich teatrach. Czy można spodziewać się większej ilości zajęć z teorii w salach UG, czy praktyki w placówkach kultury?

- Sporo zajęć będzie się odbywało poza uczelnią, w bezpośrednim kontakcie ze sceną i twórcami. Takim naturalnym poligonem doświadczeń studentów będą właśnie teatry trójmiejskie, z którymi ściśle współpracujemy. Studenci dostaną też możliwość tworzenia „w terenie” własnych projektów artystycznych lub naukowych, czyli sprawdzania w praktyce kompetencji i umiejętności zdobywanych na zajęciach. Ponadto każdy ze słuchaczy odbędzie 100-godzinną praktykę zawodową w wybranej instytucji artystycznej.

- Na co komisja będzie zwracała szczególną uwagę podczas rekrutacji?

- Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków „Wiedza o teatrze” i „Zarządzanie instytucjami artystycznymi” jedynym kryterium kwalifikacyjnym będzie konkurs ocen na dyplomie i ewentualnie średnia ocen ze studiów. Natomiast kandydaci po innych kierunkach połowę punktów otrzymają za ocenę na dyplomie, a połowę za rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą ich zainteresowań i znajomości zagadnień, na jakich koncentrują się studia na ZaiKSS-ie.

- Ilu studentów dostanie się na I rok?

- 25 osób. To kameralne studia, dzięki czemu wykładowcy mogą bardzo indywidualnie traktować każdego słuchacza.

- Jaki jest idealny kandydat na ten kierunek?

- Czekamy na osoby głodne najnowszej wiedzy o branży scenicznej i metodach jej zarządzania. Na osoby kreatywne, otwarte na ludzi, na świat i oczywiście kochające sztukę i artystów. Przyszłość zawodowa, która na nie czeka, jest pełna niezwykłych wyzwań i może stać się pasją na całe życie. Reklamujemy ZaiKSS hasłem „zarządzanie to też sztuka”, bo właśnie tak myślimy o profesji, do jakiej chcemy przygotować naszych studentów.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na:

https://wotiza.ug.edu.pl/zarzadzanie-i-komunikacja-w-sztukach-scenicznych-zaikss/

https://youtu.be/7qR1JiVAnLY

 

Elwira Romaniuk/ZP