Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ukazała się nowa współautorska publikacja dra Macieja Hyżego z Katedry Rachunkowości
Data publikacji: Piątek, 01 lipca 2022 roku

 

Ukazała się nowa publikacja pt.: Problemy rachunkowości w dobie pandemii autorstwa dra Macieja Hyżego (Katedra Rachunkowości WZR), dr Ewy Grabowska-Kaczmarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Elżbiety Jędruczyk oraz dra Dawida Obrzeżgiewicza (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

 

Od wydawcy:

FINANSE Pandemia COVID-19 wywiera wpływ na każdą sferę życia gospodarczego. Rachunkowość cały czas ewoluuje, dostosowując się do zmian otoczenia, nowych regulacji prawnych i potrzeb użytkowników informacji. W tym okresie zmieniły się zarówno przepisy prawne, jak i formy komunikacji. Pojawiły są nowe potrzeby związane z zabezpieczeniem gromadzonych informacji, szkoleniem z wdrażanych zmian w regulacjach prawnych, korzystaniem z nowych rozwiązań technologicznych oraz form kontaktowania się z klientami i współpracownikami. Procesy te następują w dość krótkim okresie, a sprawność w dostosowaniu się do nich determinuje dalsze funkcjonowanie firm na rynku. Monografia przybliża najważniejsze zagadnienia i problemy, z którymi w dobie pandemii COVID-19 przyszło się zmierzyć księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorów jest ocena wpływu pandemii na organizację systemu rachunkowości w polskich firmach. Autorzy przedstawili najważniejsze zmiany, do których musieli się dostosować księgowi, i naświetlili problemy etyczne, jakie przyniosła ze sobą pandemia. Omówili problemy zachowania wiarygodności i poufności przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed osobami nieupoważnionymi. Poruszyli także temat konieczności połączenia postaw etycznych z dbałością o dobre imię profesji związanych z rachunkowością. Dużo miejsca poświęcono roli rachunkowości w zaspokajaniu potrzeb interesariuszy oraz tematyce outsourcingu usług księgowych. Zaprezentowano także wpływ pandemii i uregulowań prawnych na proces badania sprawozdania finansowego. Ze względu na obszerność tematu odniesiono się tylko do wybranych zagadnień. Dokonano również przeglądu przepisów podatkowo-księgowych związanych z pandemią COVID-19.

Szczegółowe informacje:

https://www.znak.com.pl/ksiazka/problemy-rachunkowosci-w-dobie-pandemii-grabowska-kaczmarczyk-ewa-hyzy-maciej-leszek-jedruczyk-elzbieta-obrzezgiewicz-dawid-230104

 

BD/WZR