Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Uniwersytecie Gdańskim
Data publikacji: Wtorek, 26 lipca 2022 roku

 

W dniach 23-24 czerwca br. obradowała w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF), w skład której wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z 20 największych uniwersytetów klasycznych w Polsce.

 

 

UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W części obrad uczestniczyli dodatkowo dr hab. Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Najważniejszym punktem obrad była prezentacja i dyskusja nad opracowaniem zatytułowanym: Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2016-2021. Po raz osiemnasty z rzędu obliczenia do tego dokumentu wykonał Dział Kontrolingu Uniwersytetu Gdańskiego, kierowany przez mgr Dominikę Wendt. Analiza ta jest corocznie realizowana na podstawie danych i dokumentów za rok ubiegły obejmujących: sprawozdania F-01/s o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych, danych uzupełniających do sprawozdania F-01/s oraz informacji o liczbie studentów i pracowników. Prezentację omówił prof. dr hab. Mirosław Szreder reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego w UKF. W obradach i dyskusji aktywnie uczestniczyła ponadto mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

fot. Z.Minga/WZR

 

Biuro Dziekana WZR