Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Pracownicy Wydziału Zarządzania wzięli udział w prezentacjach w ramach Forum SDGs w związku z rozwojem SEA-EU
Data publikacji: Czwartek, 28 lipca 2022 roku

 

Pracownicy Wydziału Zarządzania wzięli udział w prezentacjach w ramach Forum SDGs w związku z rozwojem SEA-EU.  Forum SDGs zostało zorganizowane w celu wymiany doświadczeń na temat wdrażania kwestii zrównoważonego rozwoju w praktyce dydaktycznej na uniwersytetach SEA-EU. Wykładowcy i badacze z sześciu uniwersytetów zaprezentowali swoje doświadczenia w pracy ze studentami.

 

 

Wśród uczestników prezentacji online były dr Anna Dziadkiewicz (Katedra Marketingu) oraz dr Monika Mazurowska (Katedra Rachunkowości).

Uniwersytet Gdański był także reprezentowany stacjonarnie podczas spotkania członków SEA-EU w University of Cadiz w Hiszpanii przez Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania, dr hab. Angelikę Kędzierską-Szczepaniak, prof. UG oraz dra Krzysztofa Szczepaniaka, wicedyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Prodziekan Kędzierska-Szczepaniak przedstawiła na forum najważniejsze cele i inicjatywy projektu SEA EU2 dotyczące zrównoważonego rozwoju. W trakcie spotkania opracowano dokument mający być porozumieniem wszystkich uczelni (6 obecnych i 3 partycypujących do SEA EU2) w zakresie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

University of the Seas jest sojuszem sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Współpraca ta ma na celu realizowanie wizji międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego z międzynarodową współpracą naukową, innowacyjnością i transferem wiedzy. Spotkania tego typu, są świetną możliwością wymiany doświadczeń dla pracowników zarówno naszego Wydziału jak i całego Uniwersytetupowiedziała dr hab. Angelika Kędzierska, Szczepaniak, prof. UG.

Głównym obszarem badawczym członków SEA-EU jest zrównoważony rozwój sektora morskiego. Priorytetem i celem są badania i działalność gospodarcza oraz kulturowa tradycja związana z morzem poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi.

 

źródło: SEA-EU

 

 

 

Biuro Dziekana WZR