Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Kwestionariusz badawczy na temat czynników utrudniających pracę na uczelni
Data publikacji: Środa, 10 sierpnia 2022 roku

 

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonym międzynarodowym badaniem zawierającym moduł badawczy dotyczący m.in. doskonalenia procesów uczelni, uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat typowych czynników utrudniających Państwa pracę w uczelni. Prośbę tę, po uzyskaniu akceptacji Pana Dziekana oraz J.M. Rektora, kieruję zarówno do nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji oraz obsługi Wydziału Zarządzania. Badanie to ma charakter pilotażowy i będzie prowadzone w innych krajowych i zagranicznych szkołach wyższych.

Kwestionariusz badawczy dostępny jest tu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VgN2hiIAb0i3k6LUcLulpV0bK-MKYQFLjwES6I3npUxURjAwQjZWTDdYVzY1OUFTME9RQUc3Skg0SS4u

Czas poświęcony na wypełnienie ankiety to ok. 15 minut.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska