Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Nowa publikacja pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości i Katedry Bankowości i Finansów
Data publikacji: Wtorek, 15 listopada 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się nowa publikacja pt. Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, autorstwa dr hab. Anny Wojewnik Filipkowskiej, prof. UG, dr Eweliny Nawrockiej, dr Krzysztofa Szczepaniaka z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz dr Katarzyny Welzant z Katedry Bankowości i Finansów.

 

 

Celem opracowania, kierowanego zarówno do przedsiębiorców, jak i studentów zarządzania i finansów,  jest usystematyzowanie, uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu inwestycji przedsiębiorstw w kontekście podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw, stanowiące oś rozważań ujęto w pięciu rozdziałach dotyczących:

  • specyfiki, istoty i uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych;
  • oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych;
  • problematyki finansowania projektów inwestycyjnych;
  • aktualnej problematyki podatkowej w inwestycjach;
  • ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Opracowanie zamyka opis konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i analiza jego opłacalności w dwóch wariantach, ilustrujących ryzyko administracyjne i prawne; przeprowadzono również analizę wrażliwości projektu na zmianę wybranych założeń, odnoszących się do ryzyka makroekonomicznego. 

­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

 

„(…) Atutem pracy jest jej wielowątkowość i aktualność zarysowanych problemów koncentrujących uwagę Czytelnika na (1) aspektach niepewności i ryzyka związanych z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz (2) metodach zarządzania tym ryzykiem. (…) niewątpliwy walor poznawczy ma aneks praktyczny, który jest integralną częścią opracowania i jest egzemplifikacją treści teoretycznych zawartych w monografii. Omówienie różnych strategii finansowania prezentowanego tutaj przykładu projektu inwestycyjnego, przedstawienie możliwości i konsekwencji - zwłaszcza finansowych - wyboru podejmowanych decyzji, wraz z analizą wrażliwości służą podniesieniu świadomości ekonomicznej Czytelnika (…)”.

Prof. dr hab. Ewa Siemińska, fragment recenzji

 

BD/WZR