Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ukazał się nowy artykuł dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej i dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG
Data publikacji: Piątek, 17 marca 2023 roku

 

Ukazał się nowy artykuł autorstwa dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej (Katedra Finansów Przedsiębiorstw) i dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG (Katedra Ekonometrii) pt. Capital structure formation in stock exchange 2 listed companies of the visegrad group: a dynamic approach, (70 pkt.) w czasopiśmie Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series.

Artykuł ma na celu analizę wpływu wybranych czynników na poziom dźwigni finansowej w giełdowych spółkach Grupy Wyszehradzkiej oraz określenie, czy kierunek tego wpływu jest zgodny z założeniami teorii hierarchii źródeł finansowania czy teorii substytucji. Analizą objęto 259 spółek niefinansowych notowanych w latach 1998-2020 na giełdach w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki oszacowań dynamicznego panelowego modelu ekonometrycznego zweryfikowano za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Przedmiotem analizy był wpływ rentowności, płynności, możliwości rozwoju, wielkości firmy oraz struktury aktywów na strukturę kapitałową badanych podmiotów.

 

Szczegóły:

Silesian university of technology publishing house:

Scientific papers of silesian university of technology 2022 organization and management

Series no. 166 , 2022, p. 255-273

http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.166.17 http://managementpapers.polsl.pl/

Tytuł:  capital structure formation in stock exchange 2 listed companies of the visegrad group: a dynamic approach

 

Link do czasopisma:

Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series (polsl.pl)

Link do artykułu:

Adam NOWAK Czcionka Times New Roman (TNR) 13 (polsl.pl)

 

BD/WZR