Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów i posiedzenie Rady MUCI na Wydziale Zarządzania UG
Data publikacji: Poniedziałek, 20 marca 2023 roku

 

W ramach projektu EZD EDU na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów. Następnego dnia w Rektoracie UG miało miejsce posiedzenie Rady MUCI - organu decydującego o kierunku dalszego rozwoju Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów odbyła się 2 marca br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele uczelni będących partnerem w projekcie EZD EDU, a także uczelnie zainteresowane przystąpieniem do projektu lub poznaniem wersji EZD RP.

Gości powitali dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji oraz Piotr Gwizdała z Centrum Informatycznego UG, którzy omówili aktualne zagadnienia dotyczące projektu.  Prezentacji najnowszej aktualizacji EZD PUW i nowych funkcjonalności dokonał mgr inż. Mariusz Florkiewicz z Centrum Informatycznego UG.

- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to nie tylko fundament dla działalności kancelaryjno-archiwalnej, ale również narzędzie, które służy ujednoliceniu i unowocześnieniu procesów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, jak i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi. To kompleksowe rozwiązanie, którego celem jest prowadzenie nowoczesnej administracji, a właściwie e-administracji na Uczelni - mówi dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, członek Dyrekcji Rady MUCI, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji UG.

Na spotkaniu omówiono aktualne zagadnienia dotyczące projektu EZD PUW, jego najnowszej aktualizacji i nowych funkcjonalności. Zaprezentowano również wersję testową EZD RP.  Wszystkie pytania i uwagi do prezentowanej wersji testowej zostały zebrane i  będą przekazane do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), organu odpowiedzialnego za przygotowanie wersji EZD RP. Dodatkowo omówiono zagadnienia dot. archiwizacji dokumentów w oparciu o system EZD PUW.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/4904/konferencja-poswiecona-elektronicznemu-obiegowi-dokumentow-i-posiedzenie-rady-muci-na-ug

EMW/Zespół Prasowy UG