Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ukazała się nowa książka pod red. dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, dr hab. Roberta Bębna, prof. UG i dr Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej
Data publikacji: Wtorek, 28 marca 2023 roku

 

Nakładem wydawnictwa CMS ukazała się nowa publikacja pt. Społeczno-gospodarcza perspektywa fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Wybrane zagadnienia. Diagnoza – polemika – dylematy od red. naukową dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, dr hab. Roberta Bębna, prof. UG i dr Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej.

 

 

O publikacji:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Przedstawioną do recenzji monografię oceniam jako pouczającą, ważną relację dotyczącą złożoności, ryzyka jak też pułapek procesu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, złożoności przedstawianej w formie analiz oraz ocen fuzji Orlenu i Lotosu. Monografię można uznać za swego rodzaju ostrzeżenie przed czającymi się w procesie fuzji rozmaitymi zagrożeniami i ryzykiem błędów. W tym przejawiają się główne poznawcze walory monografii. (…) tak wykoncypowana monografia, skoncentrowana na nurcie krytycznym, ma walory wczesnego ostrzegania. Jeszcze raz podkreślam, że nawet identyfikowanie tylko negatywnych następstw fuzji z pewnością ma walory poznawcze, chociażby dlatego, że może stanowić swego rodzaju bardziej uniwersalną lekcję, dotyczącą tak trudnych przedsięwziąć, jakimi są fuzje przedsiębiorstw.”

 

dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Recenzowana monografia jest zbiorem dwunastu artykułów związanych z problematyką społeczno-ekonomicznych efektów dezinwestycji kluczowych dla regionu podmiotów gospodarczych. Artykuły te powstały de facto na podstawie analizy transakcji fuzji Grupy Lotos S.A. z PKN Orlen S.A. (…) Powstanie opracowania tak mocno związanego z tym wydarzeniem (a właściwie ciągiem wydarzeń) oceniam bardzo wysoko. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż inicjatorami, ale i autorami znacznej części opracowania są naukowcy z Ośrodka Gdańskiego (Uniwersytetu Gdańskiego) czyli regionu, na który bezpośrednio oddziałuje dezinwestycja. Wypełniają oni bezsprzecznie swoimi dociekaniami misję naukowca – badacza poszukującego odpowiedzi na pytania, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi (parafrazując prof. Mariana Mazura).”

 

Link do strony wydawnictwa i książka w pdf:

https://fundacjacms.pl/spoleczno-gospodarcza-perspektywa-fuzji-pkn-orlen-i-grupy-lotos-wybrane-zagadnienia-diagnoza-polemika-dylematy/

 

BD/WZR