Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Prof. Małgorzaty Czerskiej
Data publikacji: Czwartek, 30 marca 2023 roku

 

Dnia 20 marca 2023 r. w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Profesor Małgorzaty Czerskiej.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM).

W uroczystości, oprócz laureatów i ich promotorów udział wzięli m.in.: Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Arnold Kłonczyński, Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG prof. Małgorzata Gawrycka, Dziekan Wydziału Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej  w Gdańsku prof. Anna Kalinowska-Żeleźnik oraz prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów p. Jolanta Szydłowska. W uroczystości uczestniczył także p. Zenon Czerski – małżonek Patronki konkursu.

Sylwetkę prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej, wieloletniej wykładowczyni, prodziekana na Wydziale Zarządzania UG zaprezentowali prof. Halina Czubasiewicz oraz prof. Mirosław Szreder. O roli i znaczeniu tego typu inicjatyw konkursowych mówił z kolei Prorektor UG prof. Arnold Kłonczyński.

W tegorocznej edycji konkursu, kapituła zdecydowała się nie przyznać głównej nagrody (pierwszego miejsca).

Dwie równorzędne drugie nagrody w wys. 2500 zł otrzymały:

 Mgr Jagoda Goll – Politechnika Gdańska, za pracę pt.: „Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Zięba;

Mgr Martyna Gonsiorowska – Politechnika Gdańska, za pracę pt.: „Zarządzanie ryzykiem związanym z wiedzą w polskich organizacjach”. Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Zięba.

Trzecią nagrodę w wys. 1000 zł zdobyła mgr Agnieszka Jastrzębska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, za pracę pt. „Benefity w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w przedsiębiorstwie XYZ”. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Nogalski.

Serdecznie gratulujemy laureatom i promotorom nagrodzonych prac magisterskich!

Dziękujemy Zarządowi Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów za podjętą inicjatywę i ufundowanie nagród absolwentom.

 

Zespół dziekański

 

fot. Dorota Jurkiewicz/WZR