Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Kolejna grupa studentów uzyskała certyfikaty uczestnictwa w projekcie Teaching Entrepreneurial Mindset
Data publikacji: Wtorek, 28 marca 2023 roku

 

Uniwersytet Gdański jest partnerem projektu EIT HEI Initiative - Creating Holistic Innovation Capacity. Uczelnie biorące udział w projekcie przyczyniają się do zwiększenia zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji sektora szkolnictwa wyższego w całej Europie, a w konsekwencji do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w UE.

W semestrze zimowym kolejna grupa studentów pod kierunkiem dr Moniki Mazurowskiej brała udział w programie i uzyskała certyfikaty uczestnictwa w "Teaching Entrepreneurial Mindset". Celem programu było zapewnienie prowadzącym zajęcia narzędzi dydaktycznych, niezbędnych do rozwijania umiejętności przedsiębiorczych na swoich kursach. To z kolei pozwoliło zachęcać studentów do kreatywnego rozwiązywania problemów i budowania przedsiębiorczego podejścia w ramach omawianych zagadnień.

 

Więcej informacji:

https://eit-hei.eu/projects/chic/

https://eit-hei.eu/