Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Zarządzania
Data publikacji: Wtorek, 17 października 2023 roku

 

 

Ukazały się najnowsze publikacje pracowników Wydziału Zarządzania:

 

P. Galiński, B. Prusak, U. Zaremba, Factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings: evidence from Poland, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2023, nr 3, strony: 235-257, (100 pkt MEiN).

Link:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis

 

Csákné Filep, J., Martyniuk, O.A., Wojtyra-Perlejewska, M. (2023), The state of family business research in the Visegrád countries, Journal of Family Business Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. (100 punktów, IF=2,7).

 https://doi.org/10.1108/JFBM-04-2023-0057    

 

Dr Karol Śledzik, dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, mgr Beata Chmiel, Most successful business models in logistics innovations – the review of crowd logistics solutions, LogForum, 2023, vol. 19, nr 3, s. 317-330, Numer artykułu: 1. DOI:10.17270/J.LOG.2023.840  (200 punktów, IF=1,8).

link: https://www.logforum.net/volume19/issue3

 

Dr Joanna Próchniak, dr hab. Marcin Wołek, dr Jarosław Kempa,  Functional Conflicts in Tourist Coastal Resort Cities with Special Spa Status in Poland. The Stakeholder Approach, Environmental Management and Tourism (70 pkt.).

Link: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/current

 

Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG,  prof. Anna Szychta, dr hab. Halina Waniak-Michalak, Pomiar realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle wytycznych UNCTAD-ISAR, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (100 pkt MEiN).

Link:

https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=612459

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Workplace spirituality, spiritual climate and patient safety culture, European Journal of Science and Theology, August 2023, Vol.19, No.4, 75-88, (200 pkt MEiN).

Dostęp do spisu treści: http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/102/Contents%2019_5_2023.pdf

 

Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG, dr Anna Gierusz-Matkowska, dr Patrycja Krauze-Maślankowska, Ranking Cities According to Their Fundamental Power: A Comparison Among Results of Different Methods of Linear Ordering, Social Indicators Research (100 pkt MEiN).

Link:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-023-03216-4

 

Dr Monika Mazurowska (Katedra Rachunkowości), Monika Konefka (studentka WZR), rozdział w monografii "Innowacje, trendy i transformacje społeczno-gospodarcze – badania interdyscyplinarne" pt. „Jak wycenić usługi ekosystemowe lasu? Dylematy rachunkowości – przegląd literatury" (20 pkt MEiN).  

 Publikacja efektem współpracy ze studentką w ramach działań dydaktycznych.

Link:

Biblioteka Cyfrowa | Wydawnictwo TYGIEL (wydawnictwo-tygiel.pl)

 

 

ZM