Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024 – odbyła się uroczysta Inauguracja na Wydziale Zarządzania
Data publikacji: Niedziela, 08 października 2023 roku

 

W dniu 30 września 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Zarządzania, która miała miejsce w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym.

 

 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych przez Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Mirosława Szredera.

Dziekan Szreder podkreślił, że celem i misją Wydziału jest dążenie kształtowania i wzbogacania oferty kształcenia w taki sposób, aby odpowiadała ona na szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Prawie każdy nowy rok akademicki rozpoczynamy z nowymi kierunkami i specjalnościami studiów. Ostatnio naszą ofertę wzbogaciliśmy na pierwszym stopniu studiów o kierunki: „Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie”, „Zarządzanie instytucjami służby zdrowia”, „Data Science”, zaś na drugim stopniu studiów (magisterskich): „Bankowość i inżynieria finansowa”, „Analiza danych – Big Data”, „Business Informatics” oraz „Rachunkowość – ACCA”. Cieszymy się z rosnącej liczby studentów zagranicznych, studiujących w języku angielskim „Business Informatics”, „Management” czy „Financial Analyst”.

Zwracając się bezpośrednio do studentów I roku studiów, Dziekan przekonywał, że okres studiów to zarówno czas nauki, jak i czas dojrzewania do większej odpowiedzialności. „Tak, jak kiedyś dorośli byli za Was odpowiedzialni, tak już za kilka lat, po ukończeniu studiów, to Wy będziecie odpowiedzialni za innych. My, nauczyciele akademiccy chcemy pomoc Wam nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w tym dorastaniu, dojrzewaniu do odpowiedzialności” – powiedział.

 

 

Po wystąpieniu Dziekana, zebranych powitał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który poprowadził ceremonię uroczystych promocji doktorskich.

Promocje doktorskie otrzymali:

 • dr Liwia Delińska
 • dr Patrycja Krauze-Maślankowska
 • dr Krzysztof Leśniak
 • dr Tomasz Nowicki
 • dr Monika Osiwalska
 • dr Elżbieta Penkowska
 • dr Michał Przybyłowski

Prorektor Kłonczyński wraz z Dziekanem Szrederem wręczyli także dyplom doktora habilitowanego dr. hab. inż. Piotrowi Sliżowi.

Następnie, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG poprowadził immatrykulację studentów I roku, podczas której nowi studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do grona społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Po immatrykulacji studentów I roku, wręczone zostały medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania.

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono dla:

 • dra hab. Przemysława Lecha, prof. UG,
 • dr Alicji Antonowicz,
 • dr Marty Penczar,
 • dra Jędrzeja Strumiłło.

Nagrody Rektora I i II stopnia wręczono dla:

 • prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej za całokształt działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w związku z zakończeniem aktywności zawodowej;
 • prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej za całokształt działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w związku z zakończeniem aktywności zawodowej;
 • prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej za szczególne osiągnięcia naukowe i publikacyjne w 2022 roku (870 punktów);
 • dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. UG za działalność dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni – wyróżniające się zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej w ramach projektu SEA EU;
 • dr. hab. Krzysztofa Najmana, prof. UG za działalność dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału – przygotowanie i przeprowadzenie reformy programu na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia;
 • dra hab. inż. Piotra Sliża - za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne – zbiór publikacji będący podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz szczególny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr hab. Anny Dziadkiewicz za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne - zbiór publikacji będący podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • dr Liwii Delińskiej za wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • dr. Piotra Zielińskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • dr. hab. Roberta Bębna, prof. UG za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni - zaangażowanie w działalność ogólnouczelnianą
 • z zakresu opracowania strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG za działalność naukową
 • i projektową w 2022 roku;
 • dr Anny Gierusz – Matkowskiej za działalność dydaktyczną na rzecz Wydziału - szczególny wkład w rozwój anglojęzycznej oferty programowej z zakresu przedmiotów ilościowych;
 • dr Renaty Płoskiej za działalność dydaktyczną - udział w pracach nad przygotowaniem programu studiów dla  specjalności „Management”;
 • dr. Jędrzeja Strumiłło za działalność dydaktyczną – szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej Wydziału Zarządzania UG;
 • dr. hab. Bartosza Marcinkowskiego, prof. UG - za szczególny wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr Wiolety Dryl - za wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr. Patryka Kaczmarka - za szczególny wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • mgr Katarzyny Racy - wyróżniającą się działalność dydaktyczną na specjalności „Analiza danych – Big Data”.

 

 

 

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się wykład inauguracyjny pt. „Raportowanie zrównoważonego rozwoju - tworzenie wiarygodnego wizerunku przedsiębiorstwa czy zarządzanie wrażeniem?” który wygłosiła dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG.

 

 

Uroczystość zwieńczył występ Chóru Wydziału Zarządzania Non-Serio.

 

Oprac. Zuzanna Minga/KM

fot. materiały WZR