Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Wybór specjalności - spotkania informacyjne dla studentów online - 23.11.2023 r.
Data publikacji: Piątek, 24 listopada 2023 roku

 

Szanowni Studenci,

Zbliża się moment dokonania wyboru specjalności.

Aby ułatwić studentom świadomy wybór, w najbliższy czwartek tj. 23.11.2023 r. odbędą się prezentacje wszystkich oferowanych przez Wydział Zarządzania specjalności.

Spotkania odbędą się wyłącznie online według poniższego harmonogramu:

 

Finanse i Rachunkowość:

18:00 – Bankowość i Finanse,

18:20 – Finanse Przedsiębiorstw i Controlling,

18:40 – Rachunkowość.

 

Informatyka i Ekonometria:

18:00 – Analityka Gospodarcza,

18:20 – Metody Analizy Danych.

 

Zarządzanie:

18:00 – HR w Zarządzaniu Organizacją,

18:20 – Marketing,

18:40 – Inwestycje i Nieruchomości,

19:00 – Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa.

 

 

Linki:

Zarządzanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMyYzdmMjctYjQ4My00MzY0LWI1Y2EtOTE5NDVkYzIyMzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d 

 

FiR:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTViMGFlZTItOWFhMi00ZjQxLThiMWUtM2Y5NGU1YjVjNDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d

 

IiE:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU3OTlkMTYtYmQ0Yy00ODczLWFiYTQtNDI5NzM1NjFiODBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d 

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG