Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania
Data publikacji: Wtorek, 16 kwietnia 2024 roku

 

 

Ukazały się  publikacje pracowników Wydziału Zarządzania:

 

E. Czernyszewicz, M.Z. Wiśniewska, Credibility of food processing companies in terms of food safety: perspective of Generation Z consumers, “Central European Management Journal” 2024, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CEMJ-10-2022-0175, 100 pkt;

Link do publikacji:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CEMJ-10-2022-0175/full/pdf

 

Kawka Tomasz, Reducing Work-Related Stress Through Soft-Skills Training Intervention in the Mining Industry, Human Factors (Sage Journals) eISSN: 1547-8181, IF 6.6,: Volume 66, Issue 5, May 2024, Pages 1633-1649, 100 pkt.

Link do publikacji:

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/00187208221139020

 

Jackowska Beata, Wiśniewski Piotr, Noiński Tomasz, Bandosz Piotr (2024), Effects of lifestyle-related risk factors on life expectancy: A comprehensive model for use in early prevention of premature mortality from noncommunicable diseases. PLoS ONE 19(3): e0298696. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298696 (100 pkt, IF=3,7)

Link do publikacji: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0298696

 

Blajer-Gołębiewska Anna, Honecker Lukas, Nowak Sabina (2024), Investor sentiment response to COVID-19 outbreak-related news: a sectoral analysis of US firms, North American Journal of Economics and Finance, vol. 71, 102121. https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102121 (IF 2022: 3,6; 70 pkt MNiSW).


Majerowska Ewa, Bednarz Jacek, Solving the crowdinvesting puzzle: business activity, financial equity flows and the economics of attention, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, 2023, nr 23/I, s.155-174., 70 pkt.

DOI:10.23830/23/I/2023/155174

 

Czernyszewicz, E., Wiśniewska, M.Z. (2024), Credibility of food processing companies in terms of food safety: perspective of Generation Z consumers, Central European Management Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CEMJ-10-2022-0175, 100 pkt.

 

Link do publikacji:

 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CEMJ-10-2022-0175/full/html

 

Piotr Sliż, Ambidextrous Business Process Management: Unleashing the Dual Power of Innovation and Efficiency, Business Process Management Workshops, 140 punktów, CiteScore: 2,1.

Link do publikacji:

Ambidextrous Business Process Management: Unleashing the Dual Power of Innovation and Efficiency | SpringerLink

 

Monika Osiwalska Elżbieta Penkowska , Katarzyna Raca, „Can workers performing occupations with high risk of automation be retrained in occupations less vulnerable to the automation risk?”, Polityka Społeczna, 100 pkt.

link do publikacji:

https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=616566

 

Karol Śledzik, Renata Płoska, Mariusz Chmielewski, Joanna Pioch, Responsible research and innovation transfer: The perspective of uni‑versities, Horyzonty Polityki, Vol. 14, Nr 49, 2023, s. 35–52, 140 pkt. 

Link do publikacji:

https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2506/2253  

 

Karol Śledzik, Evanthia Kalpazidou-Schmidt, Adrea Declich, Are Schumpeter’s Innovations Responsible? A Reflection on the Concept of Responsible (Research and) Innovation from a Neo-Schumpeterian Perspective, Journal of the Knowledge Economy, 70 pkt.

Link do publikacji:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01487-3

 

Małgorzata Z. Wiśniewska, Ewa Majerowska, Tomasz Grybek, Just culture assessment tool  and its verification in a small  seafood organization, Journal of Modern Science, 2023, 53(4):752-772; 140 pkt.

Link do publikacji:

https://www.jomswsge.com/pdf-176328-98760?filename=Just%20Culture%20assessment.pdf

 

Małgorzata Z. Wiśniewska, Eugenia Czernyszewicz, Małgorzata Koniuszy, Just Culture Maturity Assessment Tool and Its Application in Medium-Sized  Food Company in Poland, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2023, Vol 57, No 4, ss. 217-235; 70 pkt.

Link do publikacji:

 https://journals.umcs.pl/h/article/view/15712/11242

 

Olga Komorowska, Renata Płoska, Joanna Próchniak, Katarzyna Raca, Sustainability communication on Twitter: disability disclosures of listed companies in Poland, Journal of Modern Science, 140 pkt.wg. wykazu MEiN.

Link do publikacji:

https://www.jomswsge.com/Sustainability-communication-on-Twitter-disability-disclosures-of-listed-companies,175990,0,2.html

 

Galiński Paweł, Fiscal balance factors of the local government: panel data evidence from OECD countries, Ekonomia Międzynarodowa 2023, nr 41, DOI:10.18778/2082-4440.41.03, czasopismo indeksowane m.in. w bazie ERIH Plus; 70 pkt. wg. wykazu MEiN.

Link do publikacji:

https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/18915

 

Galiński Paweł, Determinants of the expenditure side of environmental federalism – panel data research on countries in Europe, Economics and Environment, vol. 86, no. 3, s. 63-88; (Impact Factor = 0,4; 100 pkt.).

Link do publikacji:

https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal

 

Jackowska Beata, Siciński Jędrzej, Sliż Piotr, Identyfikacja stopnia dojrzałości implementacji technologii ict w polskich przedsiębiorstwach usługowych, Przedsiębiorstwo Przyszłości, 140 pkt.

Link do publikacji: https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/przedsiebiorstwo-przyszlosci?file=files/uth/wydawnictwo/przedsiebiorstwo%20przyszlosci/NR%2056.2023.pdf&cid=1416

 

Krystyna Leszczewska, Joanna M. Moczydłowska, Joanna Sadkowska, Rodzinność firmy w percepcji konsumentów – scoping review, Marketing i Rynek nr 11/2023, s. 3-16, 100 pkt.

Link do publikacji:

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/numery-czasopisma/marketing-i-rynek-112023,p1713334041

 

Błażej Lepczyński,  Paweł Kowalewski, Targeted Longer-Term Refinancing Operations – history and evolution from the perspective of commercial banks’ ability to meet liquidity requirement,  Bank i Kredyt (100 pkt.)

Link do publikacji: https://bankikredyt.nbp.pl/content/2023/06/BIK_06_2023_01.pdf

 

Dorota Jendza – The role of organisation’s promotional and preventive orientation in creating a sense of psychological safety in the workplace Zeszyty naukowe Silesian University Of Technology Scientific Papers, Organizacja i Zarządzanie, nr 181, 100 pkt. wg wykazu MEiN.

 

Eugenia Czernyszewicz, Małgorzata Zdzisława Wiśniewska, The Determinants of Trust in Food Safety from the Perspective of Generation Z Students, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2023, Vol 57, No 3, 57-79; 70 pkt MEiN.

Link do publikacji:

https://journals.umcs.pl/h/article/view/15823/11090

 

Jackowska Beata, Sliż Piotr, Wycinka Ewa, Two-Dimensional Modeling Of Car Reliability During Warranty Period, Scientific Journal of Silesian University of Technology-Series Transport (100 pkt, CiteScore 1,1, IF: 0,6).

Link do publikacji:   https://sjsutst.polsl.pl/archives/2023/vol121/223_SJSUTST121_2023_Sliz_Wycinka_Jackowska.pdf

 

Aleksandra KOSZAREK-CYRA, Anna WOJEWNIK-FILIPKOWSKA – Managing the airport-proximate areas, Zeszyty naukowe Silesian University Of Technology Scientific Papers, Organizacja i Zarządzanie, nr 181, 100 pkt. wg wykazu MEiN.
 

Agnieszka Bitkowska, Joanna Moczydłowska, Krystyna Leszczewska, Joanna Sadkowska, Beata Żelazko, Karol Karasewicz, How do young consumers see family firms? Empirical evidence from Poland, Zeszyty naukowe Silesian University Of Technology Scientific Papers, Organizacja i Zarządzanie, nr 181, 100 pkt. wg wykazu MEiN.

Link do publikacji: https://managementpapers.polsl.pl/?page_id=3783

 

Paweł Galiński, Determinants of the financial liquidity of local governments: Empirical evidence from Poland, "ARGUMENTA OECONOMICA" 2023, No 2(51), ISSN 1233-5835, Impact Factor=0,5; 100 pkt. wg wykazu MEiN.

Link do publikacji: https://journals.ue.wroc.pl/aoe/article/view/1192