Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
XXII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością
Data publikacji: Środa, 20 marca 2024 roku

XXII KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
12-15.10.2024
Gdańsk-Sztokholm


Strona konferencji: https://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/
Facebook: https://www.facebook.com/konferencjapromowa
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ksrug 
 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż w dniach 12-15.10.2024 odbędzie się XXII edycja Konferencji z cyklu: „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ”. Od ponad dwóch dekad nasza Konferencja organizowana jest przez Katedrę Strategicznego Rozwoju oraz Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, lądowa część konferencji kontynuowana będzie podczas rejsu promem do Szwecji.

Uczestnikami naszych debat naukowych są zawsze wybitni przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, a także osoby pełniące funkcje w jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Tegoroczna Konferencja skupiona będzie wokół problematyki wielowymiarowości oraz wyzwań zarządzania wartością w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Przejście z rzeczywistości post-covidowej do stabilizacji gospodarczej, w jakiej się obecnie znajdujemy, jest nie tylko ważne ze strony ekonomicznej, regulacyjnej oraz społecznej, ale także otwiera horyzonty dla wielowymiarowej debaty naukowej. Dlatego też naszym uczestnikom proponujemy udział w Konferencji, sugerując wystąpienia oraz publikacje w następujących obszarach badawczych:

1) zielona gospodarka i zrównoważony rozwój;
2) odbudowa i kreacja zaufania w gospodarce i społeczeństwie;
3) innowacyjna gospodarka i społeczeństwo oraz przedsiębiorstwo;
4) zarządzanie w jednostkach publicznych;
5) innowacyjne metody badań naukowych i nowe kompetencje.

Liczymy, że sprawdzona dotychczas formuła interdyscyplinarnych debat naukowych, realizowanych podczas promowego rejsu do Szwecji, spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą. Zachęcamy już dziś do rejestracji i uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej XXII Konferencji ZWP 2024

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG | Prodziekan ds. Nauki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG | Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH | Prorektor ds. Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie