Strona główna » Zarządzanie Wartością
Rada Programowa

XXI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

7-9 października 2023
Gdynia | Karlskrona


RADA PROGRAMOWA (alfabetycznie)


 • Komitet Sterujący RP:
  • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - Prodziekan ds. Nauki WZR UG
  • Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia WZR UG
  • Dr hab. Roman  Sobiecki, prof. SGH - Prorektor ds. Rozwoju SGH
 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH - Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Lisowski - Uniwersytetet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Robert Bęben, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Marietta Janowicz-Lomott - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Mariusz Kudełko, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Dr hab. Krzysztof Najman, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Jacek Pasieczny - Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Joanna Sadkowska - Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Sebastian Skuza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Robert Zajkowski, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY


 • Komitet Sterujący KO:
  • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dr hab. Roman  Sobiecki, prof. SGH - Prorektor ds. Rozwoju SGH
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Joanna Sadkowska - Uniwersytet Gdański
 • Dr Alicja Antonowicz - Uniwersytet Gdański
 • Dr Mariusz Chmielewski - Uniwersytet Gdański
 • Dr Marzenna Czerwińska - Uniwersytet Gdański
 • Dr Paweł Galiński - Uniwersytet Gdański 
 • Dr inż. Ewa Malinowska - Uniwersytet Gdański
 • Dr Paulina Nogal - Uniwersytet Gdański
 • Dr Piotr Pisarewicz - Uniwersytet Gdański
 • Dr Renata Płoska - Uniwersytet Gdański
 • Dr Joanna Próchniak - Uniwersytet Gdański
 • Dr Jędrzej Siciński - Uniwersytet Gdański
 • Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska - Uniwersytet Gdański
 • Lic. Justyna Poniewierska - Uniwersytet Gdański