Strona główna » Zarządzanie Wartością
Rada Programowa

XXII KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

12-15.10.2024
Gdańsk | Sztokholm


RADA PROGRAMOWA (alfabetycznie)


 • Komitet Sterujący RP:
  • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG | Prodziekan ds. Nauki WZR UG
  • Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG | Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia WZR UG
  • Dr hab. Roman  Sobiecki, prof. SGH | Prorektor ds. Rozwoju SGH
 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder | Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH|  Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • Prof. dr hab. Jerzy Bieliński | Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska | Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Lisowski | Uniwersytetet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Robert Bęben, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Piotr Grudowski, prof. Politechniki Gdańskiej
 • Dr hab. Marietta Janowicz-Lomott | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Mariusz Kudełko, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Dr hab. Sylwia Morawska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Dr hab. Krzysztof Najman, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Jacek Pasieczny | Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Joanna Sadkowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Sebastian Skuza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Piotr Sliż, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Robert Zajkowski, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY


 • Komitet Sterujący KO:
  • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dr hab. Roman  Sobiecki, prof. SGH
    

Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Dr hab. Joanna Sadkowska, prof. UG
 • Dr Alicja Antonowicz
 • Dr Mariusz Chmielewski
 • Dr Marzenna Czerwińska
 • Dr inż. Ewa Malinowska
 • Dr Paulina Nogal
 • Dr Piotr Pisarewicz
 • Dr Renata Płoska
 • Dr Joanna Próchniak
 • Dr Jędrzej Siciński
 • Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Mgr Justyna Poniewierska