Strona główna » Zarządzanie projektami IT
Informacje o studiach

Cel kształcenia

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT pozwolą na trwałe podniesienie kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez dostarczenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które umożliwią zrozumienie i praktyczne, skuteczne zastosowanie metod, technik i narzędzi służących do zarządzania projektami IT.

Studia Zarządzanie Projektami IT są studiami akredytowanymi przez stowarzyszenie International Project Management Association (IPMA), co uczestnikom przywilej zakończenia studiów uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student (bez dodatkowych opłat) i przystąpienia do certyfikatu IPMA D na preferencyjnych warunkach. Certyfikat IPMA jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Unikatowość studiów polega nie tylko na zgodności programu z międzynarodowym standardem zarządzania projektami wyznaczanymi przez IPMA, ale również na kompleksowym ujęciu problematyki – od portfela projektów do realizacji pojedynczych projektów, od klasyki po metodyki zwinne i inwentykę, od modelowania procesów biznesowych po ład informatyczny i doskonalenie procesów, od efektywnej współpracy z interesariuszami projektu po skuteczną prace w zespole projektowym, a to wszystko prowadzone w formie zajęć warsztatowych.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz samodzielne przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych:

Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje uprawnienia do zdawania egzaminu certyfikacyjnego IPMA Student (w cenie Studiów) i możliwość dalszej certyfikacji IPMA D na preferencyjnych warunkach.

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

Ukończenie studiów podyplomowych w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

Program studiów pozwoli nabyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zarządzania projektami.

Absolwent kończący studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT:

  • będzie znał miejsce i rolę projektów IT w organizacji,
  • będzie umiał zastosować metody, techniki oraz narzędzia pozwalające planować i realizować poszczególne etapy cyklu życia projektu,
  • będzie potrafił efektywnie współpracować z interesariuszami projektu - identyfikować wymagania klienta (organizacji), definiować cele i oczekiwania,
  • będzie umiał pracować z problematyką dopasowania IT – biznes oraz ryzyka projektu,
  • rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania zespołem projektowym, podziału prac i monitorowania zmian,
  • będzie umiał zastosować skuteczne metody inwentyczne w obszarach wymagających innowacyjnych rozwiązań.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w trakcie studiów podyplomowych wpłyną na rozwój zarówno kompetencji kierowniczych w zakresie zarządzania projektami, jak i umiejętności pracy w zespole projektowym, co umożliwi efektywniejszą realizację projektów.