Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Wymiana pracowników

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich:

Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123

 

 

W roku akademickim 2019/20 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2019/2020 przez poszczególnych kandydatów.

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 16.09.2019 r. 14.08.2020 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+. 

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 30.04.2020, w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Oznacza to, że w roku akademickim 2019/20 nie prowadzimy rekturacji na Wydziale!

 

Miejsce docelowe

Mobilność może być realizowana tylko w uczelni partnerskiej, z którą nasz wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ 2019-2020, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching (STA). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w internecie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

Każdy nauczyciel akademicki zainteresowany wyjazdem indywidualni ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

 

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

 

Jednostka do kontaktu:

UNIWERSYTET GDAŃSKI / UNIVERSITY OF GDANSK (PL GDANSK01)

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów / Erasmus Exchange Office

ul. Bażyńskiego 8

PL - 80-309 GDAŃSK

Tel.: +48 58 523 31 22

E-mail: bwzs@ug.edu.pl,