Strona główna » Rekrutacja
Kierunki studiów

Zarządzanie organizacjami
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (koncepcji zarządzania, etyki w zarządzaniu, polityki gospodarczej, negocjacji, badań sondażowych),
 • przedmiotów kierunkowych (makroekonomii, prawa, badań operacyjnych, rachunkowości zarządczej, marketingu),
 • zagadnień specjalistycznych (mediacji i negocjacji, analizy portfelowej, przygotowywania biznesplanów, biznesu międzynarodowego, zarządzania w różnych formach własności).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • tworzenia strategii i modelu biznesowego firmy
 • budowy i zarządzania zespołami
 • zarządzania projektami
 • motywowania pracowników
 • negocjowania
 • pracy w środowisku międzynarodowym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • stanowiska menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji (biznes, organizacje publiczne)
 • kierownik projektu (Project Manager)
 • menedżer tymczasowy (Interim Manager)
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • własna działalność gospodarcza
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Projektowanie organizacji 9 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie innowacjami 3 Z 12 12 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 187 134 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza strategiczna 4 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie modeli biznesowych 5 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Strategiczny controlling personalny 5 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie rozwojem pracownika 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 109 56 39 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 12 12 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
7. Techniki mierzenia procesów pracy 5 Z/E 24 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie projektami i programami 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 4 Z/E 32 14 18 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 32 - 185 70 69 12 14 20 -
SEMESTR IV
1. Biznes międzynarodowy 3 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 89 75 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 122 - 570 335 161 12 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć