Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Karolina Gościniak

Stanowisko:
Adiunkt
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

W dniu:
24.10.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 222
W dniu:
08.11.2020
godz. 14.30-15.15
pok. 222
W dniu:
22.11.2020
godz. 14.30-15.15
pok. 222
W dniu:
05.12.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 222
W dniu:
19.12.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 222
W dniu:
17.01.2021
godz. 16.00-16.45
pok. 222
W dniu:
30.01.2021
godz. 16.00-16.45
pok. 222
Tydzień I:
Środa
godz. 17.30-18.15
pok. 222
Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.30-18.15
pok. 222
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.30-18.15
pok. 222

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • MSSF
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Zagadnienia związane z:
1) szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
2) rachunkowością podatkową,
3) analizą finansową przedsiębiorstw,
4) rewizją sprawozdań finansowych.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:
Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Zagadnienia związane z:
1) szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
2) rachunkowością podatkową,
3) analizą finansową przedsiębiorstw,
4) rewizją sprawozdań finansowych.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje