Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Gierusz

Stanowisko:
Asystent
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 204
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień II:
Środa
godz. 08.15-09.00
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunek kosztów I
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Studia podyplomowe
  • MSSF

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje