Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marek Kalinowski

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.30-10.15
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.30-15.15
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 09.30-10.15
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 14.30-15.15
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
  • Zachowania organizacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.
 12. Rynek pracy: popyt i podaż na rynku pracy, bezrobocie, koszty pracy, społeczna wydajność pracy, stosunki pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje