Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Wojciech Machel

Stanowisko:
Adiunkt
402
(+48 58) 523 14 24

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 402

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • E-biznes
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • E-biznes
  • Podstawy zarządzania
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Strategie organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia organizacji.
 2. Zarządzanie strategiczne.
 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 6. Analiza strategiczna.
 7. Strategiczna karta wyników (BSC).
 8. Sukces organizacji.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje