Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa II
  • Controlling operacyjny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • International Finance
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje