Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Agata Borowska-Pietrzak

Stanowisko:
Adiunkt
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.00-12.45
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia personalna.
 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia.
 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego.
 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy.
 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki.
 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego.
 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego.
 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji.
 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje