Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Beata Wierzbicka

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.15
pok. 320
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. 320

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Wprowadzenie do zarządzania

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

    1.        Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej

    2.        Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

    3.        Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa

    4.        Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa

    5.        Rola menedżera w kształtowaniu marki

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
 4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa
 5. Rola menedżera w kształtowaniu marki

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje