Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

Stanowisko:
Adiunkt
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.20-12.15
pok. 226
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 226
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 226
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Public Finance and Taxes
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Risk Management in Finance

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów z zakresu
•    dochodów i wydatków budżetu państwa,
•    deficytu i długu publicznego,
•    dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
•    podatków centralnych i lokalnych,
•    finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
•    zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego,
•    finansowania działalności przedsiębiorstw.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje