Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Sławomir Radomski

Stanowisko:
Adiunkt
C-32
(+48 58) 523 14 52

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Aplikacje rozproszone w języku Java
  • Programowanie .NET
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Aplikacje rozproszone w języku Java
  • Programowanie .NET

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Tematyka seminarium:

 

Projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych po stronie serwera

 1. Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie serwera.
 2. Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu:  Java, C#, C++.
 3. Programowanie sieciowe i rozproszone w językach Java i C#.
 4. Łączenie wytwarzanego oprogramowania z aplikacją działająca po stronie klienta

Projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych po stronie klienta

 1. Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie klienta.
 2. Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków i technologii:  HTML, CSS, JavaScript, PHP.
 3. Łączenie aplikacji z bazami danych oraz o danymi zewnętrznymi  z wykorzystaniem technologii: MySQL, MsSQL, NoSQL, JSON itd.
 4. Operacje dokonywane na bazach danych, ochrona baz danych.

Akceptacja i adopcja oprogramowania

 1. Modele akceptacji oprogramowania: TAM, UTAUT, UTAUT2.
 2. Badanie akceptacji oprogramowania z wykorzystaniem wybranych modeli.
 3. Badanie adopcji oprogramowania przez organizacje.
 4. Algorytmy i aplikacje wykorzystywane w analizie danych.

Systemy informatyczne w gospodarce

 1. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i inżynierii produkcji.
 2. Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i produkcji.
 3. Zastosowanie systemów CAD/CAMw procesiezarządzaniu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje