Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Hyży

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
24.10.2020
godz. 16.00-16.45
pok. 201
W dniu:
07.11.2020
godz. 08.45-09.30
pok. 201
W dniu:
21.11.2020
godz. 11.30-12.15
pok. 201
W dniu:
06.12.2020
godz. 15.15-16.00
pok. 201
W dniu:
19.12.2020
godz. 15.15-16.00
pok. 201
W dniu:
16.01.2021
godz. 14.30-15.15
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych
  • Rachunek kosztów II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 • MSR/MSSF
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 •  
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje