Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Katarzyna Welzant

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.00-14.45
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.00-14.45
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.00-14.45
pok. 202
Tydzień II:
Wtorek
godz. 14.00-14.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Finanse publiczne
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Finanse publiczne
    • Rynki finansowe

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje