Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Sławomir Kujawa

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 223
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-08.45
pok. 223
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.00-08.45
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.15
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza instrumentów pochodnych
  • Rynki finansowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza instrumentów pochodnych
  • Rynek kapitałowy

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje