Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Mazurowska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
25.10.2020
godz. 16.40-17.25
pok. 214
W dniu:
31.10.2020
godz. 08.30-09.15
pok. 214
W dniu:
07.11.2020
godz. 08.30-09.15
pok. 214
W dniu:
15.11.2020
godz. 17.00-17.45
pok. 214
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 214
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego, np. prace z zakresu:

 • polityki rachunkowości, 
 • ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • etyki w rachunkowości.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego, np. prace z zakresu:

 • polityki rachunkowości, 
 • ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • rewizji finansowej.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje