Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Jacek Rybicki

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
312
(+48 58) 523 11 60

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 312
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 312

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Analiza strategiczna, budowa strategii

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategie przedsiębiorstw.
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
 3. Metody analizy strategicznej.
 4. Strategie marketingowe.
 5. Strategie produktów.
 6. Strategie marek.
 7. Struktury organizacyjne.
 8. Strategia a struktura organizacyjna.
 9. Style kierowania.
 10. Kultura organizacyjna.
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Jacek Rybicki

Tytuł seminarium: Analiza strategiczna, budowa strategii

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategie przedsiębiorstw.
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
 3. Metody analizy strategicznej.
 4. Strategie marketingowe.
 5. Strategie produktów.
 6. Strategie marek.
 7. Struktury organizacyjne.
 8. Strategia a struktura organizacyjna.
 9. Style kierowania.
 10. Kultura organizacyjna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje