Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
C-28
(+48 58) 523 11 11

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 17.00-18.30
pok. C-28
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-18.30
pok. C-28

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie komputerów
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Inżynieria oprogramowania

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Zakres tematyczny prac dyplomowych:

 

 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie).
 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP.
 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych.
 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e-administracji.
 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu).
 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Przykłady tematów prac:

 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook
 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy
 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa
 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy
 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis
 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

Zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie).
 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP.
 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych.
 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e-administracji.
 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu).
 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Przykłady tematów prac:

 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook.
 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy.
 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa.
 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy.
 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis.
 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje