Strona główna » Wydział
Adresy i telefony
Aktualizacja: Piątek, 12 października 2018 roku, godz. 11:31
Wydział Zarządzania
(+48 58) 523 14 11
Sekretariat Dziekana
(+48 58) 523 14 34
100
Dziekanat
(+48 58) 523 11 21, 22, 23
(+48 58) 523 11 20, 32, 36
103, 106
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 61
09
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 14 64
132
Katedra Marketingu
(+48 58) 523 14 95
108, 109, 122,
Instytut Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318
Katedra Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 00
C-31
Katedra Statystyki
(+48 58) 523 14 08
132
Katedra Ekonometrii
(+48 58) 523 14 08
132
Katedra Rachunkowości
(+48 58) 523 14 23
129
Katedra Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 92
129
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 75
58 523 11 76
129