Projekt
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jest to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej  AGH

Wydział jest jednym z największych wydziałów wśród polskich uczelni. Zajmuje bardzo wysoką pozycję w gronie pokrewnych placówek w kraju i na świecie. Swoimi korzeniami sięga roku 1952 kiedy to Wydział Elektromechaniczny został podzielony na dwa Wydziały (Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa). Obecny Wydział jest kontynuatorem dynamicznego rozwoju przez ostatnich 60 lat Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Aktualną nazwę Wydział przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej.

Potencjał naukowy Wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika oraz informatyka, ponadto doktoryzowania w dziedzinach: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Strategia rozwoju Wydziału obejmuje rozwój priorytetowych kierunków w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, bioinżynierii, robotyki, ekologicznego wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, nowoczesnego sprzętu elektrycznego oraz metrologii.

Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Z deficytu pierwotnych zasobów energii, jak i zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej wynika potrzeba stworzenia inteligentnych systemów gospodarowania tą energią. W praktycznych działaniach oznacza to dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej lub szerzej - usług energetycznych - z wykorzystaniem środków IT, zapewniające właściwą jakość dostarczanej energii, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Koncepcja ta wymaga badań interdyscyplinarnych i znajduje to odzwierciedlenie w strukturze Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii (KEiASPE), w skład której wchodzą laboratoria reprezentujące różne uzupełniające się kompetencje, a ich współpraca pozwoli zrealizować większość potrzeb badawczych i dydaktycznych inteligentnych systemów energetycznych znanych pod nazwą platforma technologiczna smart grids. Są to: elektronika przemysłowa, maszyny i napędy elektryczne, jakość dostawy energii elektrycznej, rozproszone źródła i zasobniki energii, automatyka budynków.  

 


ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
e-mail rekrutacja.wzr@ug.edu.pl
© 2016