Projekt
Aktualności
Inkubacja pomysłu »

05 września 2013r. - inkubacja pomysłu projektu i rozpoczęcie prac przygotowawczych nad opracowaniem wniosku do NCBIR w ramach trzeciego konkursu Programu Badań Stosowanych w ścieżce B.

Podpisanie umowy konsorcjum »

20 grudnia 2013r. - podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim – Liderem Konsorcjum, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie – partnerem naukowym, CRE Consulting Sp. z o.o. – małym przedsiębiorstwem i Energą Operator SA – partnerem przemysłowym.

Złożenie wniosku do NCBIR »

31 stycznia 2014r. - złożenie wniosku do NCBIR. 

Ogłoszenie listy rankingowej zgłoszonej do dofinansowania przez NCBIR »

2 września 2014r. - ogłoszenie listy rankingowej zgłoszonej do dofinansowania przez NCBIR z wynikami konkursu:

projekt uzyskał 30,83 pkt na 32 pkt możliwe do uzyskania i zajął 5 pozycję w rankingu PBS3 w ścieżce B, w obszarze projekty interdyscyplinarne.

Ze 172 zgłoszonych wniosków przeszło 21, co stanowi 12%.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania »

16 grudnia 2014r. - decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu.

Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie »

15 lipca 2015r. - została podpisana umowa o finansowanie i wykonanie projektu UACE w ramach PBS3.

Sponsorem projektu jest NCBIR w ramach 3 Programu Badań Stosowanych.

Klientem projektu jest Energa Operator SA.

Dostawcami projektu są:

  • w obszarze ekonomia i zarządzanie - Uniwersytet Gdański,
  • w obszarze elektrotechniki Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • w obszarze telekomunikacji CRE Consulting sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  11 628 937,00 zł.


ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
e-mail rekrutacja.wzr@ug.edu.pl
© 2016