Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Katedra Bankowości i Finansów
Katedra Bankowości i Finansów
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 92
129

 

 

Katedra Bankowości i Finansów powstała 1 marca 2018 roku w wyniku połączenia Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego oraz Katedry Bankowości.

Katedrą kieruje prof. UG dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

W Katedrze Bankowości i Finansów zatrudnionych jest 20 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jedna osoba na etacie specjalisty ds. administracji.

Pracownicy Katedry Bankowości i Finansów uczestniczą w licznych zespołach badawczych, konferencjach naukowych, biorą udział w realizacji grantów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz mają w swoim dorobku naukowym wiele publikacji w kraju i za granicą.

Katedra Bankowości i Finansów współorganizuje kierunek "Podatki i Doradztwo Podatkowe", który na studiach magisterskich uzyskał certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia".

Absolwenci studiów magisterskich kierunku "Podatki i Doradztwo Podatkowe" zwolnieni są z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego.