Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystent/adiunkt

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot, dnia 12.01.2021r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ASYSTENTA/ADIUNKTA

w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

 

 

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Inwestycji i Nieruchomości w pok. 132, do dnia 10.02.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  12.02.2021 roku.

 

                                                          Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                          Prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

Katedra Bankowości i Finansów

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, 11-01-2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Bankowości i Finansów

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie do Rektora UG,
 • życiorys (CV),
 • dyplom doktora z zakresu ekonomii,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
 • oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

 

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Bankowości i Finansów lub przesłać na adres Katedra Bankowości i Finansów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129, do dnia 11 lutego 2021 r.

 

                                                          

                                                       Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                       prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystent/adiunkt

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot, dnia 05.01.2021r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ASYSTENTA/ADIUNKTA

w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

 

 

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Inwestycji i Nieruchomości w pok. 132, do dnia 28.01.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  1.02.2021 roku.

 

                                                          Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                          Prof. dr hab. Mirosław Szreder