Strona główna » Studia
Studia
Formularz uwag o jakości kształcenia

Zachęcamy do anonimowego zgłaszania uwag o jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG. Zostaną one wykorzystane do podnoszenia jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni. Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie.

Nieobowiązkowo możesz wprowadzić adres e-mail:

Szanowni Studenci,

Bardzo zależy nam na stałym podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania. Wszystkie wpisywane w powyższym formularzu opinie są uważnie czytane i analizowane. Władze Wydziału podejmują działania służące wyeliminowaniu w przyszłości incydentów, o których nas Państwo informują.

Aby możliwa była skuteczna reakcja władz Wydziału na Państwa uwagi, bardzo proszę o dokładne informacje dotyczące opisywanych spraw. Proszę wyraźnie wskazywać: daty, godziny, osoby, sale, grupy, których dotyczy zgłaszany problem.

Zachęcam aby pozostawiali Państwo adres email, dzięki któremu będzie można się z Państwem skontaktować, gdyby wyjaśnienie problemu tego wymagało.

Jednocześnie informuję, że dostęp do podawanych tu informacji posiada jedynie Dziekan. Gwarantuję zachowanie pełnej anonimowości.

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego