Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru Wydziału Zarządzania UG Non Serio - wideo »
Data publikacji: Wtorek, 06 października 2020 roku

Zachecamy do zapoznania się z krótkim filmem, na którym chór „Non Serio” Wydziału Zarządzania wykonuje „Gaudeamus Igitur”. Nagranie dostępne jest TUTAJ.

Dostęp do bazy CEIC Data »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Dostęp do bazy CEIC Data

Biblioteka UG zaprasza do testowania bazy danych CEIC Data. Serwis ten prezentuje informacje mikro i makro ekonomiczne, dotyczące krajów rozwiniętych i rozwijających się. Dzięki dostępowi do CEIC Data użytkownicy mają możliwość uzyskania wglądu w wielopoziomowe dane stale zmieniających się światowych gospodarek.

Z zasobu można korzystać zdalnie przez system HAN.

Test potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności »
Data publikacji: Wtorek, 20 października 2020 roku

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b oraz art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

Posiedzenie Senatu UG 22.10.2020 »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22.10.2020 roku o godz. 9.00.
 
Na stronie internetowej http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).
 

 

Szkolenie on-line dla wnioskodawców »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

ZAPISY NA SEMINARIA (ST. STACJONARNE) »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dnia 09.10.2020 (piątek) po godzinie 14.00 rozpoczną się zapisy na seminaria licencjackie dla studentów V-tego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków oraz seminaria magisterskie dla studentów III-go semestru studiów II stopnia kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne. Zapisy kończą się w dniu 11 października.

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Studia I stopnia:
Kierunek Informatyka i ekonometria:
Analityka gospodarcza
Metody analizy danych
Aplikacje informatyczne w biznesie

Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Finance and Accounting
Rachunkowość

Kierunek Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie organizacjami

 

Studia II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Newsletter konkursu PISCES »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z newsletterem konkursu PISCES,
który wygrał student Wydziału Zarządzania – Pan Kamil Kowalczyk.

*Artykuł w języku angielskim -> kliknij tutaj.

ZAPISY NA WYKŁADY DO WYBORU - STUDIA STACJONARNE »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Szanowni Studenci Studiów Stacjonarnych,

w dniu 07.10.2020 r. odbędą się zapisy na wykłady do wyboru. Studenci pierwszego semestru studiów I stopnia (licencjackich) wybierają pomiędzy Filozofią a Psychologią. Studenci pozostałych semestrów mogą się zapoznać z listą wykładów zawartych w pliku PDF.

Zapisy odbędą się w godzinach:
I stopień: 17:30
IIstopień: 18:00


poprzez witrynę:
http://wdw.wzr.pl

Absolwenci Podatków i Doradztwa podatkowego II st. zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Miło nam poinformować, że 1 października 2020 roku na czas nieokreślony została przedłużona umowa o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim oraz Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Na jej podstawie absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Studia te mają charakter międzywydziałowy i są realizowane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie Dziekana – Sopot w czerwonej strefie »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

                                                                                                                 Sopot, 2 października 2020 r.

 

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w czasie ogłoszenia Sopotu miastem czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego

 

1.    W całym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z przynależnością Sopotu do czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego zobowiązuję studentów do uczestniczenia, a pracowników do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

2.    Polecenie ujęte w pkt. 1 nie dotyczy studiów podyplomowych, w przypadku których decyzje powinny być podejmowane przez kierowników studiów w uzgodnieniu z ich uczestnikami. Decyzja o ewentualnej realizacji nauczania na studiach podyplomowych w formie stacjonarnej powinna być poprzedzona analizą dostępności maksymalnie dużych sal dydaktycznych, zapewniających zalecane odległości między słuchaczami.

3.    Konsultacje pracowników mogą się odbywać w formie stacjonarnej, przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu interesantów z pracownikiem także w formie e-mailowej lub telefonicznej.

4.    O możliwości powrotu zaplanowanych wcześniej w formie stacjonarnej zajęć dydaktycznych do budynków Wydziału Zarządzania zostanie poinformowana społeczność akademicka w odrębnym zarządzeniu. 

 

 

                                                                                                         prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                                            Dziekan

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym 2020/21 »
Data publikacji: Wtorek, 20 października 2020 roku

Szanowni studenci pierwszego roku studiów magisterskich,

Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym 2020/21. Spotkanie odbędzie się online na platformie MS Teams w sobotę (03.10.2020r.) o godzinie 18.00.

Dołącz do spotkania

 

Z poważaniem

 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 

Słowo Prorektora do społeczności UG »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Transmisja online z uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa rektorom gdańskich uczelni »
Data publikacji: Piątek, 16 października 2020 roku

Zespół Rektorski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić do udziału online w uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa pierwszym demokratycznie wybranym rektorom gdańskich uczelni

Panu Profesorowi Stefanowi Angielskiemu, Rektorowi Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, Panu Profesorowi Zbigniewowi Grzonce, Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 oraz Panu Profesorowi Edmundowi Wittbrodtowi, Rektorowi Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996.

Uroczystość, w związku z ograniczeniami żółtej strefy, odbędzie się w kameralnym gronie 5 października 2020 roku o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku i będzie transmitowana na stronach Uczelni oraz na FB Uniwersytetu Gdańskiego

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 października 2020 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przygotował Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021. Szkolenie dostępne jest na stronie

https://parlament.ug.edu.pl/szkolenie-z-zakresu-praw-i-obowiazkow-studenta/

Konkurs fotograficzny dla studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Konkurs Fotograficzny SEA-EU 2020

Sześć uniwersytetów partnerskich konsorcjum SEA-EU, czyli UBO we Francji, UG w Polsce, UCA w Hiszpanii, CAU w Niemczech, UNIST w Chorwacji oraz UM na Malcie, organizują wspólny konkurs fotograficzny dla studentów. Zgodnie z wizją i wartościami konsorcjum SEA-EU tematem konkursu jest „Morze i My”.

Fotografie zgłoszone do konkursu powinny ilustrować związek pomiędzy ludźmi i morzem. Przykładowe tematy to:

 • zrównoważone życie obok, dzięki i z morzem,
 • dziedzictwo morskie i kulturowe,
 • miasta nadmorskie,
 • natura i człowiek,
 • krajobraz morski i lądowy.

Celem fotografów powinno być zaprezentowanie ich miejsca życia i studiowania.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zgłaszane do konkursu zdjęcia powinni wysłać do dnia 25 października 2020r. do Biura Jakości Kształcenia UG na adres mailowy bjk@ug.edu.pl

Zdjęcie należy zatytułować według schematu: SEC-UG_Imię_Nazwisko

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, nagród i jego zasad znajdują się w regulaminie.

Inauguracja roku akademickiego 2020-2021 »
Data publikacji: Środa, 07 października 2020 roku

Zespół Rektorski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2020-2021 w formie filmowej.

Film zostanie wyemitowany 1 października 2020 roku o godz. 11.00 na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych dostępnych kanałach UG.

 

Zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w rozpoczęciu nowego roku akademickiego w tej niecodziennej formie, wymuszonej sytuacją epidemiczną kraju.

Spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne »
Data publikacji: Piątek, 02 października 2020 roku

Zapraszamy studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne na krótkie spotkanie organizacyjne z koordynatorami wydziałowymi. Spotkanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w dniu 1 października 2020 o godz. 18.00. Link do spotkania znajdziecie Państwo poniżej. W przypadku pytań proszę o emaila na kamila.bielawska@ug.edu.pl Zapraszamy!

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Nowe zarządzenie dot. zasad bezpieczeństwa »
Data publikacji: Piątek, 02 października 2020 roku

Wszystkich studentów i pracowników Wydziału Zarządzania proszę o szczegółowe zapoznanie się z nowym zarządzeniem władz rektorskich dotyczącym obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego:


Zarządzenie nr 112/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2:
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98627/zarzadzenie_nr_112r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_wrzesnia_2020_roku_w_sprawie_wymogow_bezpieczenstwa_zwiazanych_z_realizacja_zajec_w

Proszę i zobowiązuję pracowników i studentów Wydziału Zarządzania do respektowania zasad ujętych w powyższym Zarządzeniu. Liczę na wspólne poczucie odpowiedzialności za wzajemne zdrowie naszych studentów i współpracowników.

Z poważaniem,

                                                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder
                                                                                                      Dziekan Wydziału Zarządzania

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Zarządzania rozpoczynają się w dniu 5 października br. (wg planu drugiego tygodnia).

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE (ST. NIESTACJONARNE) »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

Uruchomione zostały zapisy na seminaria licencjackie (st. niestacjonarne)

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Metody analizy danych

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 24.09.2020 roku o g. 9.00. 

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu 

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

Zarządzenie nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. Z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
 2. Dziekan wyznacza zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (laboratoria, zajęcia terenowe i inne).
 3. Dziekan może organizować dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich spotkania adaptacyjne lub propedeutyczne w formie tradycyjnej.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 5. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, uzgodniony z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dziekan podaje do wiadomości  studentów najpóźniej do dnia 4 września 2020 roku.
 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub MS Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia są najlepszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie efektów uczenia się.
 7. Do udziału w zajęciach dopuszczeni są cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.
 8. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego zostały określone odrębnym zarządzeniem.
 9. Zajęcia  wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych do odwołania prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).
 10. W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej:
 1. prowadzi ewidencję zajęć (wzór ewidencji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
 2. weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.

 

§ 2.

 1. Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 sporządza się odrębnie dla: każdego poziomu, formy i profilu studiów, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych.
 2. Ewidencję zajęć oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) należy przekazać w formie elektronicznej do Działu Kształcenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.
 3. W ewidencji należy uwzględnić wyłącznie zajęcia, które odbyły się w pełnym wymiarze godzin, zgodnym z programem studiów lub programem kształcenia. Udostepnienie studentom i doktorantom materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

 

§ 3.

 1. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 1 ust. 4, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego.
 2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy badawczej studentów i doktorantów również w systemie zdalnym.

 

§ 4.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

 

§ 5.

 1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie organizacji i ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań.

 

§ 6.

 1. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są prowadzone zdalnie z wyjątkiem zajęć, które za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być prowadzone tradycyjnie w pomieszczeniach, w których został zapewniony odstęp pomiędzy słuchaczami nie mniejszy niż 2 metry, a grupa nie przekracza 30 osób.
 3. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady działania ustala Dyrektor Biblioteki z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 

§ 7.

 1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w nich będą mogli tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegając obowiązujących w tych budynkach zasad reżimu sanitarnego.
 2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.
 3. Przed zamieszkaniem w domu studenckim lub hotelu asystenckim student lub doktorat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8.

 1. Wstrzymuje się wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach indywidulanej zgody na wyjazd lub przyjazd udziela Rektor lub właściwy prorektor.
 3. Wyjazdy zrealizowane bez zgody, o której mowa w ust. 2, nie zostaną rozliczone.

 

§ 9.

 1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.
 2. Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawuje według właściwości odpowiednio prorektor  właściwy do spraw kształcenia lub prorektor właściwy do spraw nauki.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

 

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

Testowe dostępy do elektronicznych baz czasopism »
Data publikacji: Wtorek, 29 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z inicjatywy pracowników WE UG uruchomiony został testowy dostęp do dwóch baz czasopism, który jednak jest ograniczony terminowo (do 6 i 9 października br.). Do obu z tych baz nie mamy standardowo dostępu, a mogą być one wartościowym źródłem wiedzy i uzupełnieniem bibliograficznym naszych tekstów naukowych.

 1. Taylor&Francisdostęp testowy do 9 października 2020 r. –  Pakiet Science & Technology zapewnia dostęp do ponad 500 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania m.in. w zakresie: nauki o żywności, informatyki, matematyki i statystyki i innych. Natomiast Pakiet Social Sciences & Humanities Library (SSH) zapewnia dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, m.in.: biznes, ekonomia, zarządzanie.

Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/tandf/

 1. SAGE Premierdostęp testowy do 6 października 2020 r. – zawiera dostęp do ponad 1.000 tytułów czasopism (ponad połowa jest indeksowana w JCR) m.in. z takich dyscyplin jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, a także prawo, psychologia, socjologia i inne.

Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/sage-test/


Więcej informacji o obu bazach znajdziecie Państwo również na stronie WE, którego pracownicy, jak wyżej wspomniałem, zainicjowali uzyskanie dostępu do tych zasobów elektronicznych:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4143

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4140


Uwagi i pytania techniczne należy kierować na adres zasoby.online@ug.edu.pl

Zachęcamy także do przekazywania na adres: roman.tabisz@ug.edu.pl opinii na temat testowanego zasobu, w szczególności jego przydatności do pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej ze wskazanie najistotniejszych tytułów dostępnych w bazie.

 

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Rekrutacja dodatkowa - studia niestacjonarne »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 11 września br. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, która kończy się w dniu 16 września. Termin elektronicznej rekrutacji jest stosunkowo krótki, ale dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim przyszłym naszym studentom możliwość dołączenia do zajęć bez niepotrzebnej absencji. Jest to tym samym ostatnia możliwość przystąpienia do rekrutacji w bieżącym roku akademickim.

Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam do przemyślanej decyzji i rozważenia przystąpienia do zapisów w elektronicznym systemie: IRK (https://studenci.irk.ug.edu.pl/)

Limity miejsc na poszczególne kierunki są następujące:

 • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, II st. SN: 13 miejsc
 • Zarządzanie – II st. SN: 32 miejsca
 • Finanse i Rachunkowość, II st. SN: 39 miejsc
 • Informatyka i Ekonometria, I st. SN: 39 miejsc

Wykaz terminów rekrutacji uzupełniającej w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów

11.09 - 16.09.2020

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

17.09.2020

Składanie dokumentów przez kandydatów

18.09 - 24.09.2020

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

25.09.2020

 

Serdecznie zachęcam Państwa do uczestnictwa w rekrutacji!

 

W imieniu zespołu dziekańskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na Studia Niestacjonarne
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 


Komisja Rekrutacyjna

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00
(w sob. 9:00–12:00)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

 

Nowe publikacje pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania w czasopiśmie zagranicznym »
Data publikacji: Środa, 23 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że pojawiły się nowe publikacje pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania w czasopiśmie zagranicznym:

“Identification of the level of professional satisfaction of the hotel industry employees on the example of hotels in the Tri-City” (70 pkt.) autorstwa dr Agaty Borowskiej-Pietrzak

oraz “Determinants of the Z generation entering the labour market from the perspective of vocational education graduates” (70 pkt.)  autorstwa dra hab. Tomasza Kawki, prof. UG.

 

Wydawnictwo:

Soliman Khalid S. (red.): Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain: education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges, 2020, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-4-0, 6000 s.

Dr Wioleta Dryl współautorką artykułu w światowej rangi czasopiśmie naukowym »
Data publikacji: Piątek, 25 września 2020 roku

Z satysfakcją informujemy, że dr Wioleta Dryl z Katedry Marketingu jest współautorką artykułu pt. Celebrity endorsements in destination marketing: A three country Investigation opublikowanego w wysokiej rangi czasopiśmie międzynarodowym “Tourism Management”, por. (https://www.sciencedirect.com). Czasopismo posiada 200 pkt. na ministerialnej liście czasopism naukowych, a jego Impact Factor wynosi 7,432.

Zespół dziekański serdecznie gratuluje Autorce!

Dr Kamila Bielawska współautorką monografii naukowej w ramach projektu naukowego NCN »
Data publikacji: Czwartek, 24 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani dr Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów jest współautorką monografii naukowej, która powstała w ramach projektu naukowego NCN kierowanego przez dr hab. Joannę Rutecką-Górę ze Szkoły Głównej Handlowej  pt. Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce.

Pełna wersja elektroniczna publikacji

Zachęcamy do lektury!

Ukazała się nowa publikacja dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 24 września 2020 roku

Studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Zarządzania zachęcamy do lektury nowej publikacji  dr Joanny Sadkowskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw:

Joanna Sadkowska, Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych, Difin, Warszawa 2020.

Publikacja jest dostępna w Bibliotece głównej oraz Bibliotece Ekonomicznej UG.

 

 

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 »
Data publikacji: Środa, 30 września 2020 roku

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, za podstawową formę realizacji zajęć dydaktycznych uznaje się formę zdalną z wykorzystaniem MS Teams oraz Platformy Edukacyjnej UG.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie:

 1. Wszystkie wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w sposób zdalny, z wyjątkiem następujących kierunków, na których liczba studentów jest mniejsza od 20: „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” (drugi rok), „Finance and Accounting” (drugi rok) – dla tych kierunków wykłady realizowane będą w budynkach Wydziału Zarządzania.

 2. Dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zorganizowane zostaną na przełomie września i października br. dni adaptacyjne w budynkach Wydziału Zarządzania i spotkania z władzami Wydziału. Studenci ci będą mieli większą liczbę zajęć ćwiczeniowych prowadzonych stacjonarnie w obiektach Wydziału w stosunku do wyższych lat studiów.

 3. Znaczna większość ćwiczeń na wszystkich latach studiów – z zastrzeżeniem pkt 1) i 2) – będzie realizowana w formie zdalnej, a w przypadku studiów niestacjonarnych – wszystkie ćwiczenia.

 4. W ciągu najbliższych kilku dni podana zostanie do wiadomości pełna lista ćwiczeń, które odbywać się będą stacjonarnie w budynkach Wydziału Zarządzania. Zostaną one zaplanowane do realizacji w blokach pięciogodzinnych (np. 3 bloki po 5h wyczerpuje najbardziej typowa liczbę 15 h ćwiczeń), co ma zminimalizować liczbę dni, w których student powinien fizycznie pojawić się na Wydziale.

 5. Zajęcia mające status laboratoriów, występujące głównie na kierunku „Informatyka i ekonometria”, będą w większości realizowane w salach komputerowych Wydziału Zarządzania.

 6. Seminaria licencjackie i magisterskie będą realizowane w takiej formie, jaką uczestniczący w nich studenci ustalą z promotorem.

 7. Zajęcia na studiach podyplomowych będą realizowane w budynkach Wydziału Zarządzania. Jedynie w wyjątkowych przypadkach kierownik studiów może zdecydować o zdalnej realizacji pewnej partii materiału lub któregoś z przedmiotów.

 

prof. dr hab. Miroslaw Szreder

Dziekan

 

Studia podyplomowe Analiza Danych - Big Data »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Studia Podyplomowe Analiza Danych – Big Data adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym ze statystyczną analizą danych (szczególnie dużych zbiorów danych) i chciałyby się nauczyć jak przygotować dane do analizy, dokonać eksploracji danych, budować modele statystyczne i wykorzystywać zaawansowane metody data mining za pomocą nowoczesnego oprogramowania.

Program studiów zaczyna się od wprowadzenia do tematyki big data i analizy statystycznej. Słuchacze poznają m.in. etapy i metody analiz big data, najważniejsze źródła wartości analiz dla odbiorcy. Bardzo ważnym aspektem w analizie dużych zbiorów danych jest oprogramowanie. Na studiach podyplomowych Analiza danych – Big Data kładziemy nacisk na dwa środowiska programistyczne: R oraz Python, będące obecnie najpopularniejszymi językami programowania obliczeń. W pierwszym semestrze studiów prowadzone są intensywne warsztaty, mające na celu nabycie biegłości w obsłudze obu języków. Jednocześnie z nauką języków programowania ćwiczone są podstawowe metody analizy oraz proste i zaawansowane metody wizualizacji danych.

Najważniejszym i najobszerniejszym blokiem zajęć w pierwszym semestrze jest eksploracja danych i modelowanie statystyczne. Obejmuje on treści związane z przygotowaniem danych do analizy, takie jak: kodowanie danych, agregację cech/jednostek, imputację braków danych, transformację zmiennych i przypadków, wykrywanie obserwacji nietypowych, redukcję wymiarowości, analizę jakości danych. W dalszej kolejności słuchacze nabywają umiejętności konstruowania modeli statystycznych dla różnego typu zmiennych objaśniających (ciągłych, binarnych, porządkowych); są to m.in. uogólnione modele liniowe (np. regresja logistyczna), modele czasu trwania, uogólnione modele addytywne. Słuchacze na bieżąco wykorzystują poznaną wiedzę poprzez pracę nad rzeczywistym projektem badawczym (jest to praca w grupach, której rezultaty są prezentowane i bronione na egzaminie ustnym).

Studia podyplomowe Analiza danych – Big Data skupiają się na metodach statystycznych i wyciąganiu wniosków (wiedzy) z danych. Jednak pracując z big data niezbędna jest również znajomość infrastruktury informatycznej i obsługi baz danych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności ekstrakcji danych z relacyjnych baz danych za pomocą SQL. Nabywają też wiedzę na temat zarządzania przetwarzaniem danych gromadzonych w hurtowniach danych oraz zastosowań chmury obliczeniowej.

Najbardziej zaawansowane metody data mining ćwiczone są w drugim semestrze studiów. Obejmują one sztuczne sieci neuronowe (w tym uczenie głębokie – deep learning), text mining (w tym web mining i web scraping), analizę sieci społecznościowych. W ramach tego bloku słuchacze również pracują w grupach nad rzeczywistym problemem badawczym oraz prezentują swoje projekty i bronią je na egzaminie ustnym.

Absolwent studiów podyplomowych Analiza danych – Big Data może podjąć pracę m.in. na stanowiskach Data Scientist, Data Intelligence Analyst, Marketing Data Analyst, Fraud & Risk Analyst, Research Analyst. Absolwent może podjąć pracę w podmiotach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, z branży IT, w firmach konsultingowych i w każdym innym przedsiębiorstwie, które wykorzystuje metody zarządzania opartego na danych (Data Driven Business).

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć (przeważnie w formie warsztatowej - ćwiczeniowej). Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych na Wydziale Zarządzania w Sopocie.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020-21 zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Zarządzania. W wypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej zajęcia będą odbywały się online.

Rekrutacja i informacje dodatkowe

EuroSymposium Proceedings w "Monografiach online" »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w serwisie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Springer Link) są dostępne Proceedings corocznego Eurosymposium, organizowanego przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania.

Proceedings Eurosymposium są cennymi publikacjami, które przeszły przez trudny etap recenzowania (min. 2 pozytywne recenzje międzynarodowych ekspertów dla każdego referatu, poziom akceptacji to 40%).

Zachęcamy do korzystania z bazy zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników Wydziału.

 

Dostęp online:

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 93, Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods

4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdańsk, Poland, September 29, 2011, Revised Selected Papers

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-25676-9

 

 Jolita Ralyté, Xavier Franch, Sjaak Brinkkemper, Stanislaw Wrycza (eds.)

LNCS 7328, CAiSE: International Conference on Advanced Information Systems Engineering

Advanced Information Systems Engineering

24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff399c.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31095-9

 

Ilia Bider, Terry Halpin, John Krogstie, Selmin Nurcan, Erik Proper, Rainer Schmidt, Pnina Soffer, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 113, Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling

13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31072-0

 

Erik Proper, Khaled Gaaloul, Frank Harmsen, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 120,

Practice-Driven Research on Enterprise Transformation

4th Working Conference, PRET 2012, Gdańsk, Poland, June 27, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff3a27.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31134-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 161, Information Systems: Development, Learning, Security

6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-40855-7

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 193, Information Systems: Education, Applications, Research

7th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2014, Gdańsk, Poland, September 25, 2014. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-11373-9

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 232, Information Systems: Development, Applications, Education

8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-24366-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 264, Information Systems: Development, Research, Applications, Education

9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-46642-2

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 300, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdansk, Poland, September 22, 2017, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-66996-0

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 333, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdansk, Poland, September 20, 2018, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-00060-8

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 359, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019, Gdansk, Poland, September 19, 2019, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-29608-7

 

 

 

Nowy artykuł naukowy pracowników Katedry Statystyki i Katedry Marketingu w czasopiśmie zagranicznym »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

Miło nam poinformować, iż ukazał się artykuł naukowy pt.: „The GNG neural network in analyzing consumer behaviour patterns: empirical research on a purchasing behaviour processes realized by the elderly consumers” w czasopiśmie naukowym “Advances in Data Analysis and Classification”.

Link do artykułu:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00415-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Autorami publikacji są: dr Sylwia Badowska (Katedra Marketingu), dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG oraz dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG (Katedra Statystyki).

Liczba punktów: 100

5 letni IF: 1.888

 

Program mobilności studentów i doktorantów MOST 2020 »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021

Termin rekrutacji: od 02 do 15 września 2020 r.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna oraz na stronie UG dotyczącej Programu MOST:

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most

 

Informacje znaleźć można także na Facebooku:

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/2831397150424378

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie.

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wydrukowany wniosek podpisz, zeskanuj i wyślij na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST w UG na adres: mk@ug.edu.pl
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego wniosku, to również go wydrukuj, podpisz, zeskanuj i wyślij razem z wnioskiem na podany wyżej adres mailowy.
 6. Koordynator Uczelniany o otrzymaniu wniosku (z ewentualnym listem motywacyjnym) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich, a także Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
 8. O uzyskaniu pozytywnych opinii zostaniesz poinformowany przez Koordynatora Uczelnianego w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

 

PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST

MASZ OBOWIĄZEK PODPISANIA POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

 

W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego Porozumienia

skontaktuj się z Wydziałowym Koordynatorem Programu Most.

 

 

World IT Project w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

Katedra Informatyki Ekonomicznej (WZR UG) została zaproszona do udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowego - World IT Project, w którym uczestniczyły zespoły badawcze z ośrodków akademickich informatyki ekonomicznej z 37 krajów. Jak twierdzą autorzy i liderzy tego projektu z amerykańskiego University of North Carolina: „The World IT Project, is the largest study of its kind in the IS (Information Systems) academic field”.

Celem projektu była identyfikacja, analiza porównawcza oraz ocena organizacyjnych, technologicznych i indywidualnych  problemów pracowników IT na całym świecie a także konfrontacja ich z kulturą organizacyjną różnych kręgów cywilizacyjnych.

W skład polskiego zespołu badawczego weszli: prof. dr hab. Stanisław Wrycza (Lead Investigator), dr Damian Gajda (Country Investigator), prof. Prashant Palvia (University of North Carolina, USA) oraz prof. Aykut Hamit Turan (Sakarya University, Turcja). Memorandum of Understanding, określające merytoryczne i organizacyjne ramy współpracy w projekcie zaaprobowano w styczniu 2014 roku. Sam projekt  był realizowany w latach 2014 – 2018, natomiast książka zawierająca finalne, zbiorcze wyniki badań ukazała się w 2020 roku.

Po dwóch latach badań pierwsze rezultaty opublikowano jako research-in progress w pracy:  Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Turan A.H., Information Technology Occupational Culture in Poland. Methodological, Organizational and Technological Issues, GITMA (Global Information Technology Management Association) Proceedings, GITMA World Conference August 9-10, 2016, San Diego, California.

Ostateczne wyniki badań polskiego zespołu opublikowano jako: Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020:

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11508

W kolejnych rozdziałach zespoły badawcze z 37 państw przedstawiły rezultaty swoich studiów. Następne artykuły, wynikające z World IT Project,  zostaną opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach z dziedziny informatyki ekonomicznej.

Godziny otwarcia budynków Wydziału Zarządzania we wrześniu br. »
Data publikacji: Środa, 02 września 2020 roku

Uprzujmie informujemy, że we wrześniu 2020 roku, oba budynki Wydziału Zarządzania będą otwarte w godzinach: 6.00 - 22.00.

 

Administracja Budynku Wydziału Zarządzania

Sukces naukowy i publikacyjny dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, profesora uczelni. »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że w prestiżowym czasopiśmie (140 pkt) Regional Studies ukazał się nowy artykuł dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz pt. „Theory-based evaluation criteria for regional smart specializations and their application in the Podkarpackie voivodeship in Poland” (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1802419).

Bezpłatny dostęp do pełnej treści tego opracowania można uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z Autorką.

Serdecznie gratulujemy!

Obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów 1 roku »
Data publikacji: Wtorek, 15 września 2020 roku

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA WSTĘPNE – informacje na ich temat uzyskasz w dziekanacie lub na stronie swojego wydziału. Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 • Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. 


 ZAPISY DO BIBLIOTEKI – jako student  1. roku zostaniesz zapisany do biblioteki uniwersyteckiej po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku musisz je prolongować w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Wcześniej zapoznaj się z NIEZBĘDNIKIEM STUDENTA (aktualny link: https://www.bg.ug.edu.pl/niezbednik-studenta-i-roku?start=1) przygotowanym po to, aby ułatwić Ci korzystanie z Biblioteki UG.

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT »
Data publikacji: Środa, 02 września 2020 roku
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne -> trwa rekrutacja »
Data publikacji: Niedziela, 06 września 2020 roku
Informacje dla studentów na temat prac dyplomowych 2020 »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla studentów na temat prac dyplomowych 2020:

INSTRUKCJA

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:


1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego.
2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

 

 

Biblioteka

- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)

Administracja domu studenckiego


lub Dział Domów Studenckich*

- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów

Opłaty

- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich
- należy wnieść opłatę za dyplom w kwocie 60 zł (na indywidualny numer konta Studenta dotyczący wpłat studenckich, znajdujący się w Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl), menu-Płatności).

UWAGA: w/w dokumenty są przygotowywane w języku polskim, ale na wniosek studenta jeden odpis może być wystawiony w języku obcym

Odpis dyplomu w języku angielskim

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy


Nie jest wymagane składanie karty obiegowej w dziekanacie.

 

Dr Anna Wojewnik-Filipkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku

Z radością informujemy, iż dnia 18 czerwca 2020 r., przewód habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zakończył się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Wojewnik-Filipkowskiej, zatrudnionej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości.

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Jest on ważny nie tylko w indywidualnej karierze akademickiej, ale stanowi również wzmocnienie potencjału naukowego Wydziału Zarządzania.

Wraz z gratulacjami składamy życzenia dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

 

Zespół dziekański

Studenckie FAQ - ubezpieczenia turystyczne »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

Sesja trwa w najlepsze, ale po trzech miesiącach kwarantanny jesteśmy już myślami na – wyjątkowo upragnionych w tym roku – wakacjach. Z tej okazji Michał Czaplicki – student interdyscyplinarnego kierunku „Ubezpieczenia” prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim, przedstawi Wam kilka wskazówek dotyczących ubezpieczeń turystycznych. O czym trzeba pamiętać? Na co szczególnie zwrócić uwagę przedzierając się przez całe tomiszcza dokumentów związanych z umową ubezpieczenia?

Oto małe ubezpieczeniowe FAQ „od Studenta dla Studentów… i nie tylko!”

 

 

 

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr Krzysztof Szczepaniak współautorami nowego artykułu w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Wtorek, 04 sierpnia 2020 roku

Miło nam zakomunikować, że artykuł pt. Innovation level and local development of EU regions, którego współautorami są dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr Krzysztof Szczepaniak, ukazał się w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie „Land Use Policy” (IF = 3,573, 5-letni IF = 4,236).

 Link do artykułu:

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0264837719310452

 

 mgr Zuzanna Minga

Asystentka Dziekana

Wyróżnienie książki "Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania" w konkursie na najlepszą polską książkę informatyczną 2020 roku »
Data publikacji: Środa, 01 lipca 2020 roku

WYRÓŻNIENIE KSIĄŻKI „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” 
W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POLSKĄ KSIĄŻKĘ INFORMATYCZNĄ 2020 ROKU

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku przyznała wyróżnienie książce „Informatyka Ekonomiczna. Teoria i Zastosowania”, pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Wryczy i  dra Jacka Maślankowskiego. W Konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.

Książka liczy ponad 860 stron i składa się z 35 rozdziałów. Jest ona wynikiem pracy krajowych i zagranicznych pracowników akademickich oraz praktyków-ekspertów różnych obszarów informatyki ekonomicznej. Jest swoistym kompendium wiedzy specjalności akademickiej – informatyka ekonomiczna, zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów specjalności informatycznych  oraz dla kadr IT w biznesie.

Publikacja omawia wiele istotnych aktualnych obszarów tematycznych informatyki ekonomicznej, jak m.in. Cloud Computing, interakcję człowiek-komputer, architekturę korporacyjną, modelowanie procesów biznesowych, SCRUM, BigData, SAP ERP, analitykę biznesową, Internet Rzeczy, e-biznes, serwisy społecznościowe, elementy informatyki bankowej, medycznej, śledczej, e-administracji i telepracy.

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego »
Data publikacji: Piątek, 12 czerwca 2020 roku

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Do studentów i pracowników Wydziału Zarządzania o najbliższej sesji egzaminacyjnej »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku

Drodzy Studenci i Szanowni Pracownicy Wydziału Zarządzania,

Sesja egzaminacyjna i czas bezpośrednio ją poprzedzający, przeznaczony na zorganizowanie kolokwiów i uzyskanie zaliczeń, była zawsze okresem wymagającym szczególnie intensywnej pracy i skupienia. W obecnej sytuacji, kiedy nasze bezpośrednie kontakty międzyludzkie przenieść musieliśmy do sfery wirtualnej, mamy prawo odczuwać dodatkowe napięcie. Jest ono związane z tym, że – jak wcześniej zapowiadałem – wszystkie zaliczenia i egzaminy, w tym także egzaminy licencjackie i magisterskie, będą się odbywały w formie zdalnej. Wykorzystywać do tego będziemy platformę MS Teams oraz uniwersytecki Portal Edukacyjny.

Ta wyjątkowa sytuacja spowodowała, iż decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przedłużony został okres trwania sesji egzaminacyjnej do 30 czerwca br. Przez cały ten czas będą dla studentów dostępni (za pomocą łączy internetowych) nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania.

Studentów proszę o wykazanie aktywności w kontaktach ze swoimi wykładowcami i zadbanie o to, by zaproponować takie terminy egzaminów, które nie spowodują przeciążenia nauką w określonym dniu lub tygodniu. Bardzo liczę na wzajemne zrozumienie między Pracownikami i Studentami tak, abyśmy wspólnie w ostatnich dniach czerwca mogli czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Do studentów ostatniego semestru studiów, oczekujących na obrony prac dyplomowych, skieruję odrębny komunikat w ciągu kilku najbliższych dni. Wspólnie z Prodziekanami kończymy pracę nad sprawną organizacją kilkuset obron prac dyplomowych. Pierwsze z nich odbędą się w dniu 2 czerwca br.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) »
Data publikacji: Środa, 20 maja 2020 roku

Wydział Zarządzania UG uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

 

Kierunki i specjalności na Wydziale Zarządzania realizowane w ramach ProUG:

 1. Aplikacje Informatyczne w Biznesie – studia I stopnia
 2. Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia – studia I stopnia
 3. Finance and Accounting – studia II stopnia w j. angielskim
 4. Inwestycje i Nieruchomości – studia II stopnia
 5. Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne II stopnia

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ogólną informacją na temat Projektu: https://proug.ug.edu.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka - 4 czerwca 2020 r. »
Data publikacji: Środa, 27 maja 2020 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE »
Data publikacji: Piątek, 05 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG informuje, że rozpoczęła się procedura wyboru kandydatów na dziekana Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2020-2024.

W związku z sytuacją epidemiologiczną  wybory na Wydziale Zarządzania UG, podobnie jak na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, odbędą  się drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony Wydziału Zarządzania, sekcji Wydział WYBORY 2020, Strefy pracownika, e-maili, platformy MS Teams i aplikacji MS Forms. Wydziałowa Komisja Wyborcza uchwaliła Kalendarz Wyborczy Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie ważne dokumenty dotyczące wyborów będą umieszczane na bieżąco na stronie Wydziału Zarządzania w sekcji WYDZIAŁ / WYBORY 2020 (https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=1918).

Zapraszamy do śledzenia informacji wyborczych.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

 

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego laureatami konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doskonała nauka” »
Data publikacji: Wtorek, 19 maja 2020 roku

Uniwersytet Gdański otrzyma dodatkowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego jest autorką projektu „Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa”, którego celem jest wydanie monografii naukowej. Publikacja podejmuje się zadania stworzenia pierwszej próby rekonstrukcji procesów archiwotwórczych archiwum rodowego Prus Wschodnich oraz przedstawienia propozycji komputerowego opisu zasobu archiwalnego zachowanego fragmentarycznie i rozproszonego w różnych archiwalnych instytucjach,  co przyczyni się do rozwoju wiedzy w zakresie historii i archiwistyki. Kwota przyznana przez Ministerstwo na wydanie monografii to 17 666,00 zł.

Dodatkowe wsparcie na organizację konferencji otrzymali:

Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz z Wydziału Zarządzania pozyskał kwotę 58 887,10 zł na organizację Konferencji Naukowej "Zarządzanie Wartością" - XX edycja jubileuszowa. Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy na temat stale istotnego, perspektywicznego oraz podlegającego ewolucji (z uwzględnieniem nowych paradygmatów w naukach społecznych) nurtu badawczego „Zarządzania Wartością” wśród przedstawicieli wiodących polskich ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i realizujących procesy dydaktyczne.

Prof. dr hab. Janusz Rak z Wydziału Chemii pozyskał kwotę 54 689,00 na organizację konferencji  „Modeling and Design of Molecular Materials 2020”. Głównym celem projektu jest wymiana myśli naukowej w kontekście szeroko pojętej chemii materiałowej (fotokatalizatorów, biokatalizatorów, materiałów do przechowywania wodoru itp.) oraz wybranych aspektów chemii medycznej związanych z projektowaniem leków, głównie przeciwnowotworowych, i metodami ich transportu w organizmie, a także metod chemii komputerowej używanych do projektowania molekuł o pożądanych właściwościach.

Pracownicy z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pozyskali kwotę 40 000,00 zł na wsparcie organizacji konferencji „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska”. Konferencja ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia studiów o charakterze prawnoporównawczym oraz poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, które mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie poprzez implementowanie ich na grunt prawa polskiego.

Serdecznie gratulujemy!

źródło

Wykładowcy i studenci Wydziału Zarządzania próbują bić rekord świata w jednoczesnej grze na gitarze »
Data publikacji: Piątek, 01 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dnia 01.05.2020 wykładowcy i studenci Wydziału Zarządzania dołączą do próby bicia rekordu świata w jednoczesnej grze na gitarze.
O godzinie 16.00 razem z tysiącami innych gitarzystów zagramy piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa.

Zachęcam wszystkich do obejrzenia transmisji na stronie http://heyjoe.pl .

Nasze wykonanie tego utworu można obejrzeć tutaj: https://drive.google.com/open?id=17P9O9BVElAfnM6bYucpMj_oluh0pOH_a

Z majowymi pozdrowieniami,
Krzysztof Najman

Troje pracowników Wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Czwartek, 21 maja 2020 roku

Z radością informujemy, iż dnia 30 kwietnia, trzy przewody habilitacyjne w dyscyplinie „ekonomia i finanse” zakończyły się nadaniem stopni naukowych doktora habilitowanego następującym osobom: dr Angelice Kędzierskiej-Szczepaniak, dr. Dariuszowi Trojanowskiemu oraz dr Ewie Wycince.

Serdecznie gratulujemy zasłużonego sukcesu! Jest on ważny nie tylko w indywidualnej karierze akademickiej każdej z tych osób, ale stanowi również wzmocnienie potencjału naukowego Wydziału Zarządzania.

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak jest zatrudniona w Katedrze Bankowości i Finansów, pełni także funkcję Prodziekana, a naukowo zajmuje się m.in. rozwojem finansowania społecznościowego jako innowacyjnej formy pozyskiwania kapitału.

Dr hab. Dariusz Trojanowski jest pracownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości, kierownikiem studiów podyplomowych, a naukowo specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości komercyjnych.

Dr hab. Ewa Wycinka jest zatrudniona w Katedrze Statystyki, łącząc swoje zainteresowania metodami statystycznymi z ich zastosowaniami w ubezpieczeniach, finansach oraz innych rodzajach działalności ekonomicznej i społecznej.

Wraz z gratulacjami składamy życzenia dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

 

Zespół dziekański

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 »
Data publikacji: Wtorek, 19 maja 2020 roku

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem UG, wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kandydatów na Rektora UG, obecnego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz obecnego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, wskazała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uczelni.

Otwarte spotkanie społeczności akademickiej UG z kandydatami na Rektora Uczelni odbyło się 5 marca 2020 r. W czasie spotkania kandydaci przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i odpowiadali na pytania.

W tajnym głosowaniu 27 kwietnia 2020 r. wzięło udział 68 elektorów (jedna osoba była nieobecna). Stosunek głosów: 59 głosów oddano na prof. Jerzego Piotra Gwizdałę, 9 głosów na prof. Arnolda Kłonczyńskiego.

Wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Zastosowane technologie informatyczne umożliwiły zachowanie tajności głosowania. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów w tej formie było możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmienionemu Statutowi Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

 

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała:

Chciałbym podziękować naszej akademickiej społeczności za zaufanie, pomoc i dotychczasową współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Jednocześnie liczę na dalsze wsparcie naszych pracowników i studentów w podejmowanych działaniach. Obchodzimy w tym roku jubileusz 50-lecia Uczelni. Przez pięć dekad jako akademicka wspólnota wypracowaliśmy silną pozycję naukową, jesteśmy w gronie liderów w obszarach badań i przedsięwzięć związanych z morzem, a także innowacyjnych międzynarodowych agend badawczych. Zintensyfikowaliśmy współpracę w zakresie synergii nauki i biznesu i możemy pochwalić się wysoką jakością kształcenia. Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych uniwersyteckich kampusów w Polsce z wydziałami, laboratoriami, pracowniami na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

Na lata 2020-2024 opracowaliśmy program intensywnego rozwoju naszej uczelni w wielu obszarach. Główne zadania to dbałość o najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego, najwyższą jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji, efektywność w zarządzaniu uniwersytetem oraz otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie. Znaleźliśmy się wśród dwudziestu najlepszych polskich uczelni w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ale nadal aspirujemy do pierwszej dziesiątki.

W najbliższej dekadzie jest bardzo wiele do zrobienia. W planach jest wiele przedsięwzięć i nie sposób wymienić je wszystkie. Nadal będziemy pogłębiać współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą, chcemy m.in. utworzyć Instytut Badań Stosowanych, pomyślany jako centrum wymiany naukowej. W planach inwestycyjnych mamy budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, mieszkań dla pracowników, chcielibyśmy utworzyć Uniwersyteckie Centrum Zdrowia oraz Centrum Integracji Akademickiej. Chcemy wciąż inwestować w poprawę warunków socjalno-bytowych naszych studentów i pracowników. Musimy wzmocnić informatyczne zarządzanie uczelnią oraz inwestować w podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej, nauczycieli akademickich i studentów. Jednym z priorytetowych założeń jest także opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu – Green University. Program rozwoju obejmuje dekadę, jest bowiem tworzony z myślą o kolejnym pokoleniu i efekty niektórych celów będą wymierne w dłuższej perspektywie czasowej. Jesteśmy ważną częścią pomorskiego regionu, nadal będziemy pracować na rzecz rozwoju Pomorza i nowoczesnej Polski.

Zgodnie ze zmienionym kalendarzem wyborczym wybory kandydatów na dziekanów wydziałów UG, członków Senatu UG i członków rad dyscyplin naukowych powinny się odbyć do 31 sierpnia 2020 roku. Natomiast wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego powinny się odbyć do 26 listopada 2020 roku.

Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelnianych gremiów na kadencję 2020-2024 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza pod przewodnictwem prof. UG dra hab. Mariusza Bogusza.

Szczegółowe informacje

Studentom i pracownikom polecamy nasze NOWE publikacje »
Data publikacji: Piątek, 01 maja 2020 roku

Szanowni Państwo

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji, tj. zdalnie prowadzonych zajęć, Studenci Wydziału Zarządzania UG powinni częściej i w jeszcze większym niż do tej pory zakresie sięgać do publikacji naukowych, na tej stronie będziemy umieszczali nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG.

Ideą jest to, abyśmy zarówno my sami, a więc pracownicy naukowo-dydaktyczni WZR UG - korzystali w jeszcze większym stopniu z dorobku publikacyjnego i polecali go wybranym Studentom, realizując określone zajęcia dydaktyczne. W ten sposób będziemy nie tylko inspirowali się wzajemnie do intensywnej pracy naukowej, ale również mogli polecać wybrane teksty Państwu - Studentom naszego Wydziału, prowadząc przedmioty, w ramach których będziecie mogli poszerzać swoje horyzonty. Liczę oczywiście również na to, że nasze nowe publikacje będą wykorzystywane przez Państwa w procesie pisania prac dyplomowych.

Popularyzacja nowych publikacji pracowników WZR UG

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Zarządzania jest nieczynny dla wszystkich interesantów »
Data publikacji: Czwartek, 09 kwietnia 2020 roku

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz studentów i doktorantów, Wydział Zarządzania pozostaje od dnia 13.03.2020 r. nieczynny dla wszystkich interesantów.

Wszystkie sprawy załatwią Państwo drogą mailową, kontaktując się z pracownikami Wydziału:

Dziekanaty

Sekretariaty Katedr i Biuro Dziekana

Administracja budynku

Pracownicy naukowi

 

 

I miejsce KNSI E-xpert w międzynarodowym konkursie Association for Information Systems »
Data publikacji: Czwartek, 23 kwietnia 2020 roku

W dniach 26-28 marca 2020 roku w USA (Illinois) odbył się finał międzynarodowego konkursu Annual Competition of Association for Information Systems Students Chapters, w którym uczestniczyły koła naukowe z kilkudziesięciu krajów. Projekt konkursowy Way For Life (W4L) zgłoszony przez Association for Information Systems Student Chapter of University of Gdańsk (e-xpert.pl/ais-sc-ug), funkcjonujący w ramach Koła Naukowego Systemów Informatycznych Expert (e-xpert.pl), którego opiekunem jest dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG, zajął pierwsze miejsce w kategorii Software Innovation Challenge.

Trzyosobowy zespół konkursowy W4L składał się z:

 • Michał Kwapiński (Wydział Zarządzania) – lider projektu i student specjalizacji Aplikacje Informatyczne w Biznesie (aib.ug.edu.pl)
 • Piotr Miękus (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
 • Artur Boniecki (Wydział Filologii)

 

Od lewej: Artur Boniecki, Michał Kwapiński i Piotr Miękus podczas kręcenia filmu z udziałem funkcjonariuszy Policji w Elblągu.

Way For Life (W4F) to rozwiązanie informatyczne oparte o komunikację telefon (aplikacja mobilna) – urządzania audio, które automatycznie wycisza dźwięk (np. muzyka) w samochodzie oraz informuje kierowcę o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym, celem ustąpienia mu pierwszeństwa. Zespół prowadzi aktualnie starania o zdobycie krajowego numeru patentowego.

 

Nominacja profesorska dla prof. Pawła Miłobędzkiego »
Data publikacji: Niedziela, 19 kwietnia 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał w dniu 10 marca br. tytuł profesora nauk społecznych kierownikowi Katedry Ekonometrii Pawłowi Miłobędzkiemu.

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki jest uznanym autorytetem w środowisku naukowym ekonometryków, w tym zwłaszcza specjalizujących się w ekonometrii finansowej.

Serdecznie gratulujemy!

Społeczność akademicka
Wydziału Zarządzania

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY Sopot, 29-30 maja 2020 r.- aktualizacja informacji »
Data publikacji: Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku

Komunikat do uczestników Kongresu

Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego - edycja maj 2020

Szanowni Państwo,

w związku z trudnym do jednoznacznego przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, w imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego, chcielibyśmy poinformować Państwa już dzisiaj o podjętych ustaleniach przez ścisłe grono współorganizatorów Kongresu, w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG; dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH; dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW; dr hab. Błażej Prusak, prof. PG.

Uprzejmie informujemy, iż biorąc pod uwagę wartość dodaną Kongresu, jaką jest osobiste uczestnictwo i nieskrępowana wymiana poglądów oraz doświadczeń, mające na celu transfer wiedzy pomiędzy przedstawicielami nauki, wymiaru sprawiedliwości i praktyki gospodarczej, jesteśmy zmuszeni przełożyć datę tegorocznego Kongresu.

Dotychczasowa rekrutacja pokazała nam duże zainteresowanie Kongresem, dlatego też serdecznie zachęcamy i prosimy Państwa o niewycofywanie swoich zgłoszeń i jeżeli to tylko możliwe, zaplanowanie uczestnictwa w Kongresie w II połowie bieżącego roku. O nowej dacie tego wydarzenia poinformujemy Państwa tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, oczywiście z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Licząc na zrozumienie sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, a także biorąc pod uwagę duży poziom niepewności, co do rozwoju pandemii, będziemy wdzięczni za przychylne odebranie niniejszego komunikatu.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego KR-2020:

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW dr hab. Błażej Prusak, prof. PG

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY

Sopot, 29-30 maja 2020

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej defacto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.

II Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny i Upadłościowy to najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez cztery jednostki naukowe, w ramach których realizowane są szeroko pojęte badania w zakresie ekonomicznych skutków upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Więcej informacji pod adresem: http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

 

Wykłady do wyboru »
Data publikacji: Wtorek, 31 marca 2020 roku

Wykłady do wyboru

Poniższe wykłady do wyboru zostały w tym semestrze odwołane.

 1. Business Economics, Prowadzący Suzana Herman, PhD                      

Studenci, którzy się na nie zapisali mogą dołączyć do innych WDW za zgodą prowadzących lub wnioskować do prodziekana Krzysztofa Najmana o przeniesienie punktów ECTS na kolejny rok akademicki.

 

List Dziekana z okazji 50-lecia UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 marca 2020 roku

20 marca 2020 r.

 

Szanowni Studenci i Pracownicy Wydziału Zarządzania,

Nikt z nas nie mógł się spodziewać, że dzień pięknego jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego zastanie nas w takich okolicznościach. Izolowani i rozdzieleni od siebie utrzymujemy jednak wzajemne kontakty, w tym te najistotniejsze – nauczycieli akademickich ze studentami.

Rektor słusznie przełożył obchody Święta Uniwersytetu Gdańskiego na termin późniejszy, ale daty 20 marca przełożyć się w kalendarzu nie da. Właśnie dzisiaj, 20 marca, mija dokładnie 50 lat od dnia, kiedy ówczesna Rada Ministrów podjęła uchwałę o powołaniu do życia Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał on z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pierwszym Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. dr hab. Janusz Sokołowski.

Wydział Zarządzania (dawniej Ekonomiki Produkcji) był przez całe minione półwiecze ważnym podmiotem w strukturze Uniwersytetu. Wniósł do powstałej przed 50 laty uczelni znakomitą kadrę akademicką oraz doświadczenie i tradycję studiów ekonomicznych, ukształtowane od 1945 roku w Wyższej Szkole Handlu Morskiego i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Do dnia dzisiejszego Wydział nasz – z liczbą studentów przekraczającą 3,5 tys. oraz ze 150 nauczycielami akademickimi – należy do największych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszymi Dziekanami Wydziału funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Gdańskiego byli: prof. Mirosław Krzysztofiak (1970-1972), prof. Władysław Nowaczek (1972-1975) oraz prof. Alfred Czermiński (1975-1981).

Sądzę, że w takim dniu jak dzisiejszy – dniu jubileuszu naszej Alma Mater – wspólnie odczuwamy dumę z miejsca, w którym studiujemy, i miejsca, w którym pracujemy. Ta podszyta niepokojem przedziwna rozłąka, której w tych dniach doświadczamy, zdaje się potęgować uczucie przynależności każdego z nas do wspólnoty akademickiej Wydziału i Uczelni. W tej wspólnocie zdobywamy wiedzę, rozwijamy nasze pasje naukowe, uczymy się partnerskiej dyskusji. Wspólnie tworzymy przestrzeń do nauki i pracy. W niej czujemy się bezpiecznie i dobrze. Wierzę, że wkrótce znów się wszyscy fizycznie odnajdziemy i zobaczymy na korytarzach i w salach wykładowych naszego Wydziału.

Wszystkim naszym Studentom i Pracownikom życzę dobrego zdrowia, uniknięcia znanych i nieznanych zagrożeń oraz wszelkiej pomyślności na najbliższe dni i na kolejne 50 lat.

 

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

 

 

Skrócenie godzin otwarcia budynków od dnia 17 marca do 10 kwietnia br. »
Data publikacji: Czwartek, 09 kwietnia 2020 roku

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Wydziału Zarządzania, Dziekan Wydziału w porozumieniu z Komendantem Straży Uniwersyteckiej zdecydowali o skróceniu godzin otwarcia budynków od dnia 17 marca do 10 kwietnia br.

Budynek główny przy ul. Armii Krajowej oraz budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego przy ul. Piaskowej będą otwarte w dni robocze w godz. 6.00 – 18.00. W soboty i niedziele otwarty będzie w tych godzinach tylko budynek główny przy ul. Armii Krajowej.

Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego będzie weekendy zamknięty.


Dziekan Wydziału Zarządzania
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Realizacja zajęć w trybie online »
Data publikacji: Piątek, 10 kwietnia 2020 roku

Szanowni Studenci,

Większość zajęć dydaktycznych jest realizowanych zgodnie z planem zajęć w trybie online. Aby ułatwić Państwu dołączanie do takich zajęć w programie MS Teams, przygotowana została specjalna zakładka na stronie WWW Wydziału Zarządzania.

Znajduje się ona w zakładce Studia:

1. licencjat - stacjonarne:  https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1878 ,
2. licencjat - niestacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1879 ,
3. magisterskie – stacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1880 ,
4. magisterskie niestacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1881 .

Wchodząc na stronę należy wybrać odp. numer grupy, a następnie kliknąć w link odpowiednich zajęć. Automatycznie otworzy się domyślna przeglądarka z bezpośrednim linkiem do wybranego wydarzenia.

Korzystając z tego linku można dołączyć do zajęć w przeglądarce lub aplikacji MS Teams.
Zachęcam Państwa do korzystania z tego rozwiązania.

 

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Ważność legitymacji studenckich przedłużona do 31.05.2020 »
Data publikacji: Środa, 08 kwietnia 2020 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że ważność legitymacji zostanie przedłużona do 31 maja 2020 roku. Oznacza to, że nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie.

W związku z tym prosimy by w tym celu nie przychodzić na uniwersytet - w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników UG.

Odwołane egzaminy dyplomowe »
Data publikacji: Środa, 08 kwietnia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że od 12 marca br. zostają odwołane WSZYSTKIE wcześniej zaplanowane egzaminy dyplomowe.

Terminy przełożonych egzaminów dyplomowych zostaną podane w późniejszych terminach. Prosimy śledzić bieżące informacje na naszej stronie internetowej.

 

Wyniki wyboru seminarium mgr na studiach niestacjonarnych II stopnia »
Data publikacji: Wtorek, 24 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

dziękuję za terminowe dokonanie elektronicznego wyboru seminariów magisterskich, które rozpoczynają się w najbliższą sobotę, tj. w dniu 29 lutego bieżącego roku. Po zalogowaniu się do indywidualnego panelu studenta, za pośrednictwem którego wskazywaliście Państwo swoje preferencje, można zapoznać się z decyzją o zakwalifikowaniu na określone seminarium. 

Decyzja o zapisie na dane seminarium została podjęta w oparciu o punktację z rekrutacji. Wszelkie zmiany promotorów można dokonywać wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej opinii (zgody na taką zmianę) ze strony obu promotorów (obecnego i nowego). 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Bankowość i doradztwo finansowe      

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_bidf_niestac

Biegły rewident

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_br_niestac

Finanse przedsiębiorstw i controlling

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic_niestac

Rachunkowość

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach_niestac


INFORMATYKA EKONOMICZNA

Analiza danych – Big Data

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad_niestac

Informatyka ekonomiczna

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_ie_niestac


ZARZĄDZANIE

Inwestycje i nieruchomości

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin_niestac

Marketing

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar_niestac

Zarządzanie organizacjami

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_men_niestac

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp_niestac

 

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska członkiem Rady Naukowej czasopisma Food Science and Technology »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 marca 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została członkiem Rady Naukowej (Editorial Board) czasopisma Food Science and Technology (http://www.scielo.br/revistas/cta/iedboard.htm), wydawanego w Brazylii. Czasopismo jest, m. in., indeksowane w Journal Citation Reports/Science Edition i ma 70 pkt wg listy czasopism MNiSW.

 

Studentka Wydziału Zarządzania zdobyła brązowy medal w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim »
Data publikacji: Sobota, 29 lutego 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani Kamila Stormowska (studentka kierunku Zarządzanie i zawodniczka GKS Stoczniowiec) zdobyła brązowy medal w pucharze świata na 500 metrów short tracku (łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim).

Pani Kamila jest pierwszą zawodniczką w klubie, która dostała się do finałów PŚ i pierwszą łyżwiarką szybką w historii Stoczniowca, która zdobyła tam medal. Jednocześnie jest drugą polską zawodniczką, która w historii polskiego short tracku zdobyła medal w zawodach Pucharu  Świata.

Serdecznie gratulujemy!

Studentka Wydziału Zarządzania laureatką XVI edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019 »
Data publikacji: Piątek, 28 lutego 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, że w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019, Kapituła Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przyznała główną nagrodę studentce Wydziału Zarządzania:

pani Agacie Michałowskiej za pracę nt. „Problemy analizy optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości” napisaną pod kierunkiem dr. Dariusza Trojanowskiego (Katedra Inwestycji i Nieruchomości).

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Paulinie Szmidka, praca nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce” napisana pod kierunkiem dr. Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
 • Pani Adriannie Podgórskiej, praca nt.  „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych” napisana pod kierunkiem dr. Łukasza Dopierały, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

 https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich/laureaci-konkursow

Student Wydziału Zarządzania na wymianie w Islandii dzięki wygranej w konkursie PISCES »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 lutego 2020 roku

Student naszego wydziału, Kamil Kowalczyk w roku akademickim 2018/2019 wygrał konkurs organizowany w ramach programu PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies):  http://www.paop.pl/pl/pisces

Dzięki temu, otrzymał stypendium w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Akureyri w Islandii. Obecnie jest już po cyklu wykładów z International Business, a czas wolny wypełnia podróżami po wyspie.

Za rok odbędzie sie kolejna edycja konkursu!

 

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 30.01.2020 roku »
Data publikacji: Środa, 29 stycznia 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 30.01.2020 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.

Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

SEA EU - Business Week »
Data publikacji: Sobota, 25 stycznia 2020 roku

Uniwersytet w Breście (UBO), partner projektu European University of the Seas – SEA-EU, organizuje SEA EU - Business Week, który odbędzie się w dniach 3-6 marca 2020 r.

Oferta skierowana jest do pracowników uczelni wchodzących w skład konsorcjum SEA-EU, zarówno pracowników akademickich związanych z biznesem, jak również pracowników administracyjnych. Preferowane będą osoby, które nie brały dotychczas udziału w mobilności Erasmus +.

Szczegółowe informacje oraz plan spotkań znajdują się w załączonych plikach.

Rejestracji zgłoszenia można dokonać na stronie:

https://forms.gle/iUwdfDVicbpnWgPp6

Dalszych szczegółowych informacji udzielają Kimberley Waechter kimberley.waechtler@univ-brest.fr lub Claudie Coum claudie.coum@univ-brest.fr, które zajmują się organizacją SEA EU - Business Week w Uniwersytecie w Breście.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje

Podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A. »
Data publikacji: Wtorek, 04 lutego 2020 roku

Dzień 14 stycznia 2020 roku można uznać za jeden z bardziej szczególnych w roku Jubileuszowym 2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego. Tego dnia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Gdańskiego: JM Rektor UG - prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG - dr Sebastian Susmarski, GK Remontowa Holding S.A reprezentowali natomiast: Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A. w Gdańsku - Piotr Henryk Soyka oraz Dyrektor ds. Finansowych – Michał Makowski.

Strony wyraziły wolę współpracy w wielu obszarach, m.in. opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz, opinii, analiz na rzecz GK Remontowa S.A., szkoleń w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowań GK Remontowa S.A., współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, organizacji praktyk dla wyróżniających się studentów UG przez GK Remontowa Holding S.A. oraz wspólne projekty badawcze i rozwojowe.

Wprowadzając w życie zapisy umowy przystąpiono do realizacji „Projektu Współpracy Naukowo-Gospodarczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A.” realizowanego przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG za pośrednictwem Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt skierowany jest do studentów, którzy będą mogli nabyć unikalne kompetencje w zakresie zarządzania i finansów w branży okrętowej. A dla wyróżniających się przewidziano m.in. płatne staże oraz zatrudnienie na okres próbny (w przypadku studentów ostatniego semestru studiów II stopnia).

Należy nadmienić, że Remontowa Holding S.A. to największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce, lider branży przemysłowej w regionie, która skupia ponad 20 firm, a także jeden z największych pracodawców na Pomorzu.

Różnorodność produktów i specjalistycznych usług jakie zapewnia GK Remontowa Holding S.A. to kompleksowe rozwiązania dla całej branży okrętowej, w pełni wykorzystujące potencjał i możliwości wynikające z funkcjonowania w silnym partnerstwie wielu firm. Dzięki wieloletniej determinacji, tworzeniu ciągle nowego kształtu firmy, a przede wszystkim stawianiu sobie coraz bardziej ambitnych celów Remontowa Holding S.A. stanowi nową jakość w polskim i europejskim przemyśle – największą stoczniową grupę w Polsce i jedną z wiodących w Europie. W firmach grupy Remontowa Holding powstają innowacyjne, najbardziej zaawansowane projekty i produkty w europejskim przemyśle morskim.

Uniwersytet Gdański, jako uczestnik inicjatywy European University of the Seas, dostrzegając efekty synergii we współpracy z Remontowa Holding S.A. upatruje korzyści w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie realizacji długoterminowej strategii obszarze kształcenia, związanej z badaniami, innowacją oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego.

Odbył się Lunch z Remontową - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 28 stycznia 2020 roku

W dniu 17 stycznia br. odbył się na Wydziale Zarządzania "Lunch z Remontową". Wydarzenie to dało początek Akademii Zarządzania Ekonomii i Finansów, stanowiącej nowy projekt gospodarczo-naukowy Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa Holding S.A.

Prezentację projektu przedstawil Dyrektor ds. Finansowych (GK Remontowa Holding S.A.), pan Michał Makowski oraz Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Lunch z Remontową rozpoczął także rekrutację studentów do projektu. Rekrutacja trwać będzie do 24 stycznia br. Zakwalifikowani studenci wezmą udział w 7 specjalnych spotkaniach przygotowawczych, prowadzonych przez praktyków i kadrę naukową. Wszyscy uczestnicy Akademii otrzymają certyfikaty kończące projekt, a najlepsi studenci wygrają płatne staże oraz możliwość zatrudnienia w działach wsparcia finsowo-ekonomicznego GK Remontowa Holding S.A.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie procesami w biznesie »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

Rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie procesami w biznesie

 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • Certyfikat  „Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS”
 • dwa semestry zajęć z doświadczonymi wykładowcami i praktykami z międzynarodowych organizacji
 • rejestracja od 10 stycznia do 20 lutego 2020 r.
 • najlepsze prace dyplomowe zostaną opublikowane w czasopiśmie Progress Journal of young researchers
 • kontakt: piotr.sliz@ug.edu.pl

Informacje o rekrutacji i programie studiów:

http://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-procesami-w-biznesie/index.php?str=1643

Gdyński Biznesplan - ruszyła nowa edycja! »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

2 stycznia 2020 r. wystartowała 18. edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”. Miasto Gdynia w otwartej formule zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy mają dobry pomysł na biznes, chcą profesjonalnie podejść do stworzenia biznesplanu i są zdeterminowani, by wcielić swój pomysł w życie. Pula nagród to aż 100 tysięcy złotych.

Główna nagroda finansowa w tej edycji „Gdyńskiego Biznesplanu” wynosi 30 tys. zł. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca jest to odpowiednio 20 i 10 tys. zł. W puli nagród jest też wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz w formie świadczeń, które wspierają założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 31 stycznia 2020 r. za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

– Każdy startujący w konkursie marzy, oczywiście, o głównej nagrodzie. Jednak zwycięzcami w „Gdyńskim Biznesplanie” są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy. Zyskują bowiem wiedzę, mają możliwość konsultacji z profesjonalistami oraz sposobność do nawiązania wartościowych relacji z ekspertami i innymi uczestnikami konkursu. Zachęcamy do działania i pomagamy na starcie – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Dla autorów pomysłów, którzy przejdą etap zgłoszeń, przygotowano szereg szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i praktyków biznesu. Jak prawidłowo przygotować biznesplan, jak zbadać rynek, jak skonstruować budżet, jak i gdzie szukać klientów, jak promować swoje produkty i usługi, jak dobrze prezentować biznesowe pomysły, jakie kwestie prawne trzeba wziąć pod uwagę prowadząc własną działalność gospodarczą – to tylko niektóre z pytań, na które uczestnicy znajdą odpowiedzi, korzystając ze wsparcia konkursowych ekspertów.

– Na złożenie gotowego biznesplanu konkursowicze będą mieli czas do 31 marca 2020 r. Autorzy najlepszych zostaną zaproszeni do finału, w którym zaprezentują swoje pomysły przed konkursowym jury. Zwycięzców poznamy 4 czerwca podczas Gali Finałowej – mówi Beata Grzegorska z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konkurs „Gdyński Biznesplan” organizowany jest przez Miasto Gdynia nieprzerwanie od 2003 r. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie osób, które swoją przyszłość wiążą z własną działalnością gospodarczą, ale nie posiadają jeszcze odpowiedniego zaplecza (środków, lokalu, know-how). Co roku w konkursowe szranki staje kilkaset osób.

Regulamin konkursu wraz z listą nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc dostępny jest na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Konkurs można też śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/gdynskibiznesplan/

Nasi profesorowie w Naukowej Radzie Statystycznej »
Data publikacji: Środa, 22 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2019 r., do składu Naukowej Rady Statystycznej na kadencję 2020-2024 powołani zostali m.in. prof. dr hab. Mirosław Szreder oraz dr hab. Krzysztof Najman prof. UG.

Naukowa Rada Statystyczna jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach metodologii badań statystycznych. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych zapewniających doskonalenie systemu badań statystycznych.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje

Kolejne habilitacje na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Sobota, 25 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że pan dr Bartosz Marcinkowski oraz pan dr Bartłomiej Gawin z Katedry Informatyki Ekonomicznej, uzyskali w dniu 12.12.2019 r. stopień doktora habilitowanego na mocy uchwały nr 6/2019/2020 oraz 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UG.

Dr Bartosz Marcinkowski uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego min. cykl publikacji pt. ,,Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się podmiotów z sektora Facility Management”.

 

 

Dr Bartłomiej Gawin uzyskał tytuł doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego min. cykl publikacji pt. ,,Informatyzacja biznesowych procesów operacyjnych i analitycznych w branży Facility Management”.

 

 

Akademia Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG oraz GK Remontowa Holding S.A. - nowy projekt współpracy naukowo-gospodarczej »
Data publikacji: Czwartek, 16 stycznia 2020 roku

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie inicjujące podpisanie umowy z Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A. w której udział wzięli Pan Michał Makowski – Dyrektor ds. Finansowych Remontowa Shiprepair Yard, prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania oraz dr Sebastian Susmarski – Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Spotkanie dało początek ważnemu projektowi współpracy naukowo-gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. – jednego z największych pracodawców naszego regionu!

Projekt ten powoła do życia w semestrze letnim  Akademię Zarządzania, Ekonomii Finansów, której uczestnicy – wybrani Studenci ostatniego roku studiów I oraz II stopnia WZR UG, wezmą udział w szkoleniach, przygotowujących do Konkursu Akademii REMONTOWEJ. Na zwycięzców czekać będą płatne staże i miejsca pracy w prestiżowych działach wsparcia ekonomiczno-finansowego dla Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A.

Dla naszych Studentów będzie to świetna okazja do rozwoju zawodowego w jednym z największych przedsiębiorstw w regionie.

Śledźcie informacje na naszym fanpagu i na stronie WZR – wkrótce ujawnimy więcej szczegółów!

http://www.remontowaholding.pl/pl/index/o-nas/

 

 

20 grudnia 2019 - Dzień Rektorski »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wyznaczył dzień 20 grudnia 2019r. Dniem Rektorskim. 

Studenci Wydziału Zarządzania w Sejmie RP dzięki zaproszeniu pana posła dr. Marka Rutki »
Data publikacji: Piątek, 10 stycznia 2020 roku

Studenci Wydziału Zarządzania wraz z grupą studentów kierunku Dziennikarstwo z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczyli w zwiedzaniu budynku Sejmu Rzeczypospolitej dzięki zaproszeniu ze strony pana posła dr. Marka Rutki.


Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi za organizację ciekawej wycieczki!

Prof. dr hab. Stanisław Wrycza członkiem Rady Klastra ICT Interizon VI kadencji »
Data publikacji: Środa, 08 stycznia 2020 roku

Zgromadzenie Członków Pomorskiego Klastra ICT Interizon wybrało pana prof. dr hab. Stanisława Wryczę (Katedra Informatyki Ekonomicznej) członkiem 7-osobowej Rady Klastra  VI kadencji.

Pomorski Klaster ICT Interizon to rozpoznawalny w skali krajowej i międzynarodowej  innowacyjny klaster - integrujący partnerów biznesowych i naukowych, przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu. Od 2015 roku jest jednym z pierwszych siedmiu Krajowych Klastrów Kluczowych.

Uczestnicy Klastra to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, głównie z terenu Województwa Pomorskiego. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

Kluczowym komponentem działalności Klastra jest rozległy formalny i  nieformalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela Klastra w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prowadzone są równolegle z  działaniami regionalnymi. W  2011 r. Interizon wprowadził Polskę do unikalnego międzynarodowego mechanizmu finansowego ARTEMIS, w  ramach którego firmy Klastra rozpoczęły współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązań ICT, które pozwalają na tworzenie rozwiązań wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim. Klaster aktywnie współpracuje z administracją samorządową w ważnych projektach regionalnych. W 2015 roku zgłoszona przez Fundację Interizon aplikacja na Inteligentną Specjalizację Pomorza „Technologie Interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie” została pozytywnie oceniona i wybrana jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa pomorskiego.

Interizon zrzesza obecnie 92 podmioty zlokalizowane na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki. Uczestnicy Klastra ICT Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań  o uznanej renomie.

Publikacja prof. UG dr. hab. Michała Kuciapskiego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Środa, 08 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że prof. UG dr hab. Michał Kuciapski, z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  artykułu pt. „How the type of job position influences technology acceptance: a study of employees’ intention to use mobile technologies for knowledge transfer”, opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma „IEEE: Access” (IF: 4,098; IF5: 4,54; MNiSW=100 pkt.).

 Artykuł (early access) jest dostępny pod adresem: https://ieeexplore.ieee.org/document/8918411

Ankieta dla studentów pierwszego roku »
Data publikacji: Piątek, 20 grudnia 2019 roku

Szanowni studenci pierwszego roku,

Zachęcam do wypełnienia kwestionariusza ankiety, znajdującego się w portalu studenta, w którym możecie Państwo ocenić proces rekrutacji i pierwszy kontakt z UG.

Dzięki Waszym opiniom, będziemy mogli usprawnić działania uczelni z korzyścią dla Was i przyszłych studentów.

Z poważaniem,

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych

Informacja Dziekana ws. obecności studentów na zajęciach »
Data publikacji: Czwartek, 05 grudnia 2019 roku

KOMUNIKAT DZIEKANA WS. LIST OBECNOŚCI NA WYKŁADACH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

Informuję, że w porozumieniu z Samorządem Studentów postanowiłem zawiesić obowiązek sprawdzania obecności na wykładach realizowanych w procesie kształcenia na Wydziale Zarządzania do czasu uregulowania tej sprawy przez władze rektorskie.

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję wszystkich studentów Wydziału Zarządzania, że zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi zawartymi w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, Statucie UG i Regulaminie Studiów należy uznać wszystkie zajęcia realizowane na UG za obowiązkowe. W szczególności dotyczy to także wykładów.

Wynika to głównie z trzech powodów:

 1. Brak możliwości realizacji efektów uczenia się zapisanych w sylabusach przedmiotów (także dla wykładów) bez faktycznego udziału studenta w zajęciach.
 2. Odsetek zajęć realizowanych na danym kierunku studiów bezpośrednio z udziałem wykładowcy nie może być mniejszy niż 50%. Po wyłączeniu wykładów odsetek ten spada znacznie poniżej wymaganego limitu.
 3. § 12.1 Regulaminu Studiów stanowi – „Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe.”. Program studiów nie przewiduje żadnych zajęć nieobowiązkowych. WDW, na który zapisze się student, od momentu zapisu staje się dla niego obowiązkowy. Podobnie udział w seminariach dyplomowych od momentu zapisu są dla studenta obowiązkowe.

W związku z powyższym zobowiązałem wykładowców do sprawdzania obecności na wszystkich zajęciach, także na wykładach.

Informuję Państwa, że jeżeli student przekroczy 30% nieobecności na dowolnych zajęciach będzie wzywany do prodziekana na rozmowę wyjaśniającą. Może to być także podstawą skreślenia z listy studentów.

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Ukazał się nowy, współautorski artykuł dr Anny Dziadkiewicz »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku

Miło nam poinformować, że ukazał się wysoko punktowany, współautorski artykuł naukowy (70 pkt.) pani dr Anny Dziadkiewicz z Katedry Marketingu.

A. Dziadkiewicz, M. Jaroszewska, P. Chaja, International Journal of Sustainable Energy Planning and Management. Special Issue: Tools, technologies and systems integration for the Smart and Sustainable Cities to come; „Sustainable Energy Management: Are Tourism SMEs in the South Baltic Region ready?”.

Link do artykułu: https://journals.aau.dk/index.php/sepm/article/view/3342

 

 

Doradztwo zawodowe dla studentów - Biuro Karier UG rozpoczęło rekrutację »
Data publikacji: Piątek, 13 grudnia 2019 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – akredytowaną jednostką IPMA »
Data publikacji: Wtorek, 10 grudnia 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Zarządzania uzyskał akredytację międzynarodowego stowarzyszenia zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) na podstawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT. Program tych studiów w ocenie Komisji Akredytacyjnej IPMA spełnia wymogi formalne i merytoryczne akredytacji znacznie je przekraczając.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu akredytacji IPMA nastąpiło 6 listopada 2019 roku na XXII Konferencji IPMA Polska przez dr Joannę Rzempałę, reprezentującą Zarząd IPMA Polska i dr. Bogumiła Dałkowskiego, reprezentującego Komitet Programowy IPMA Polska. Certyfikat odebrała dr Monika Woźniak, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT (Katedra Informatyki Ekonomicznej WZR).

Akredytacja Wydziału stanowi szansę dla naszych słuchaczy do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu IPMA, co może stanowić podstawę do rozwijania ich kariery od profesjonalnego zarządzania projektami po zarządzanie portfelami projektów. Absolwenci z tymi kompetencjami są bardzo cenionymi i poszukiwanymi pracownikami na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w organizacjach.

Osobą odpowiedzialną za certyfikację IPMA na Wydziale Zarządzania jest dr Monika Woźniak.

kontakt: monika.wozniak@ug.edu.pl

 

Spotkania informacyjne dotyczące 35. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 listopada 2019 roku

Prorektor ds. Nauki UG oraz Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi UG zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące 35 edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Spotkanie nt. PRELUDIUM 18 odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 8:30-11:00 w sali D3 Wydziału Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63.

Spotkanie nt. OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 12:00-16:10 w sali 411 Rektoratu UG, ul. Bażyńskiego 8.

Spotkania poprowadzi Pani dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska - Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia (w załączeniu) na adres projektynaukowe@ug.edu.pl

 Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji 

WPADNIJ na PRZESŁUCHANIE i zostań chórzystą Akademickiego Chóru UG! »
Data publikacji: Środa, 06 listopada 2019 roku

18-19 listopada 2019
Godz. 18:30 – 21:00

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

 

WPADNIJ na PRZESŁUCHANIE  i zostań chórzystą Akademickiego Chóru UG!Chcesz rozwinąć pasję śpiewania i muzykowania?
Uwielbiasz podróże i nowe wyzwania?
Pragniesz występować na scenie?
Jesteś gotowy na wiele długoletnich przyjaźni?

TO WSZYSTKO znajdziesz wchodząc w skład rodziny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego!

Czekamy na Ciebie 18 i 19 listopada między 18:30 a 21:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego!

CZEGO WYMAGAMY?
Jedynie Twojej obecności!
Nie wymagamy znajomości nut, ani wykształcenia muzycznego. Nie musisz też być studentem Uniwersytetu Gdańskiego - zapraszamy każdego, kto czuje, że w jego żyłach płynie muzyczna krew, niezależnie od wieku.

Wpadnij na przesłuchanie i daj się nam poznać!

Rekrutacja do Programu MOST »
Data publikacji: Czwartek, 21 listopada 2019 roku

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI 2019/2020

Termin rekrutacji: od 31 października 2019 r. – do 30 listopada 2019 r.

W tym czasie na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający:

 1. zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz
 2. założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most.

Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie. 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej


Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

 

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.


W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.


Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.


Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.


Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty LINK

Złóż wniosek w programie LINK

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin; e-mail:piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46

Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Belgią-Walonią 2019 »
Data publikacji: Czwartek, 21 listopada 2019 roku

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia).

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

 

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm., dalej „u.p.s.w.n.”);
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.);
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzona na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 u.p.s.w.n., działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.

 

Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA.

Komunikat Prodziekana ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych dla studentów studiów stacjonarnych »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

Szanowni Państwo,

Informuję studentów Wydziału Zarządzania, że w związku z tym, że w semestrze zimowym 2019/2020 jest istotna dysproporcja w liczbie poniedziałków w I i II tygodniu, w poniedziałek 27 stycznia 2020 r. będziemy pracować jak w poniedziałek w I tygodniu.

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

 

Wyjazdy naukowe z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 listopada 2019 roku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ze specjalistką ds. wyjazdów naukowych z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Panią Patrycją Donaburską, skierowane do pracowników naukowych oraz doktorantów.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:00 w American Corner Gdańsk (Targ Rakowy 5/6)

W linkach szczegółowy opis wydarzenia:

http://wbpg.org.pl/aktualnosc/programy-stypendialne-i-wyjazdy-do-usa-dla-pracownik%C3%B3w-naukowych

https://www.facebook.com/events/469911023622088/

Jest to wyjątkowa okazja pozyskania szczegółowych informacji o programach :

 • Junior Research Award (na prowadzenie badań naukowych od 6 do 9 miesięcy)
 • Senior Award (na prowadzenie badań naukowych i/lub wykładów od 3 do 9 miesięcy)

oraz o programie dla doktorantów studiów biologiczno-chemicznych BioLAB pozwalający na odbycie stażu w laboratorium w jednym z ośrodków naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nowa współautorska publikacja dr. Tomasza Jurkiewicza »
Data publikacji: Piątek, 25 października 2019 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa współautorska publikacja dr. Tomasza Jurkiewicza z Katedry Statystyki:

"Patterns and determinants of the horizontal and vertical intra-industry trade of regions: panel analysis for Spain & Poland", Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Laura Marquez-Ramos, Stanisław Umiński.

Szczegóły: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2019.1676871

 

 

 

 

Erasmus+ wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej »
Data publikacji: Czwartek, 24 października 2019 roku

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza kadrę dydaktyczną i administracyjną do wzięcia udziału w programach: 

 

Erasmus+ STT / Wyjazdy kadry administracyjnej i technicznej w celach szkoleniowych 

oraz

 Erasmus+ STA / Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Rekrutacja otwarta od 19.08.2019 do 30.04.2020

Realizacja wyjazdów możliwa od 16.09.2019 do 14.08.2020

 

Szczegóły: https://ug.edu.pl/komunikaty/90144/erasmus_wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej_i_administracyjnej

 

Informacja dot. ochotniczego wojskowego przeszkolenia studentów »
Data publikacji: Czwartek, 10 października 2019 roku

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej edycji programu ochotniczego przeszkalania studentów w ramach „Legii Akademickiej MON” w dniu 22 października 2019r w sali D303 na Wydziale Nauk Społecznych w godz. 15.00-16.00 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  oraz wojskowych komend uzupełnień przekażą informacje dotyczące warunków zgłaszania się oraz uczestnictwa w programie. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne

Nowe wzory wniosków o powtarzanie semestru i powtarzanie przedmiotu »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Uwaga Studenci!

Od dnia 9.10.2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków:

1. wniosek o powtarzanie semestru

2. wniosek o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym ECTS

Wnioski można pobrać:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wszystkie wnioski złożone dotychczas na poprzednio obowiązującym druku zostaną rozpatrzone bez potrzeby wymiany wniosku na nowy.

 

 

Nowa współautorska publikacja prof. J. Gwizdały oraz dr. K. Śledzika z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 października 2019 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa współautorska publikacja międzynarodowa pana prof. UG dr hab. Jerzego Gwizdały oraz pana dr. Karola Śledzika z Katedry Bankowości i Finansów pt. „Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (STARBIOS2): Protocol for a Horizon 2020 Funded European Multicenter Project to Promote Responsible Research and Innovation”.

Publikacja otrzymała 40 pkt. wg. nowej listy i jest efektem projektu H2020 Starbios2.

Szczegóły publikacji

Konferencja naukowa: NADZÓR KORPORACYJNY I FINANSE »
Data publikacji: Czwartek, 10 października 2019 roku

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej:

NADZÓR KORPORACYJNY I FINANSE,

która odbędzie się w Sopocie na Wydziale Zarządzania w terminie 7-9 października 2019 roku.  

Konferencja ta jest kolejną z cyklu spotkań teoretyków i praktyków zainteresowanych różnymi aspektami nadzoru korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu dorobku naukowego ośrodków akademickich z Polski i współpracujących z nami partnerów zagranicznych oraz wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej zainteresowanych tymi obszarami.

Strona konferencji i informacje szczegółowe

Bezpieczeństwo cudzoziemców na UG »
Data publikacji: Piątek, 04 października 2019 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście: pokój 104 i 215, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8.

Konkurs CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Środa, 09 października 2019 roku

                                                                                    

CFA Institute Research Challenge

Zachęcamy studentów studiów magisterskich i 3 roku studiów licencjackich do udziału w konkursie CFA Institute Research Challenge.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez zespoły liczące od 3 do 5 osób wyceny spółki giełdowej będącej przedmiotem analizy w danym roku i sporządzeniu szczegółowego raportu.
Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie 5 najlepszych zespołów prezentuje wyniki swoich analiz na GPW przed panelem ekspertów, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z regionu EMEA przechodzi do finału światowego. Do polskiej edycji konkursu w edycji 2016/2017 zgłosiło się 21 zespołów z 16 uczelni.

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • Atrakcyjne nagrody – 3 pierwsze drużyny z finału lokalnego otrzymają stypendium CFA, dla wybranych osób są również oferowane staże w firmach partnerskich
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu  oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów

Więcej informacji o konkursie :

http://www.researchchallenge.pl/home/index.html

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr Anną Golec, CFA z Katedry Finansów Przedsiębiorstw do 15 października 2019 r. Można zgłaszać się indywidualnie, jak również jako zespół.  (anna.golec@ug.edu.pl)

 

Zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów 5 semestru niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Szanowni Państwo,

Od dnia 03.10.2019 (czwartek) rozpoczeły się zapisy na seminaria licencjackie dla studentów V - go semestru niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjat).

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej do najmniej porządanego.

UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Finanse i rachunkowość
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Marketing
Menedżer

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Informatyka Ekonomiczka - dr M.Woźniak

Niezbędnik studenta I roku »
Data publikacji: Piątek, 04 października 2019 roku

 

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO :-)

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

 

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
 • DZIEKANATY - wszelkie sprawy związane ze studiami studenci załatwiają w Dziekanacie, u Pani która prowadzi dany kierunek studiów:

studentów stacjonarnych obsługują panie w  Dziekanacie w pok. 103,

niestacjonarnych w pok. 106,

Sprawy studenckie (akademiki, wymiana erasmus) pok. 121.

Kontakty do Dziekanatów znajdziecie na naszej stronie (obsługa studentów)

 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: informacje na tematów umów pojawią się pod koniec września 2019 r.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

 

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je na stronie Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: http://wzr.pl/studenci/index.php?str=795

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studiów stacjonarnych, do spraw studiów niestacjonarnych oraz do spraw studenckich i wymiany zagranicznej. Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym załatwiasz wszystkie sprawy związane z Twoimi studiami. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do nich znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

 

Bądź na bieżąco - polub nas!

Prof. UG dr hab. Ewelina Sokołowska w Kapitule konkursu ,,TOP 100 Pomorza” »
Data publikacji: Czwartek, 26 września 2019 roku

Miło nam poinformować, że pani prof. UG dr hab. Ewelina Sokołowska została powołana do Kapituły wyłaniającej zwycięzców w konkursie „TOP 100 Pomorza” w kategorii najlepszy startup.

Podczas Gali odbywającej się 9 września 2019 r. w gdańskim AmberExpo przyznano nagrody w pięciu kategoriach: najbardziej innowacyjna firma, najlepszy startup, firma odpowiedzialna społecznie, gmina przyjazna biznesowi i najlepsza firma branży morskiej.

Szczegóły wydarzenia: https://dziennikbaltycki.pl/gala-konkursu-top-100-pomorza-w-gdanskim-amberexpo-wreczylismy-nagrody-w-pieciu-kategoriach-zdjecia-wideo/ar/c3-14404005

 

Materiały prasowe Dziennika Bałtyckiego

Nowa publikacja pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Cedewu ukazała się współautorska książka pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i pana dr. hab. inż. Piotra Grudowskiego (Politechnika Gdańska) pt.: "Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji" (wydawnictwo punktowane; 100 pkt wg MNiSW).

Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi organizacji oraz zarządzaniu wielowymiarowym ryzykiem jej funkcjonowania.

Więcej informacji:

https://cedewu.pl/Kultura-jakosci-doskonalosci-i-bezpieczenstwa-w-organizacji-p2614

 

 

 

Promocja książki „50 spotkań na 50-lecie UG” »
Data publikacji: Środa, 25 września 2019 roku

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy P. Gwizdała ma zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki jubileuszowej pt. 50 spotkań na 50-lecie UG, która odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (sala 1.21) w Kampusie Oliwskim (ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk-Oliwa).

Promocji będzie towarzyszyć otwarcie wystawy pt. 50 spotkań na 50-lecie UG.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.

Dodatkowa rekrutacja »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 września 2019 roku

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting
 • 16.09 – zakończenie rejestracji
 • 18.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 19.09-25.09 – składanie dokumentów
 • 26.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne

 • 16.09 – zakończenie rejestracji
 • 17.09 – rozmowa kwalifikacyjna
 • 18.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 19.09-25.09 – składanie dokumentów
 • 26.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Zarządzanie 

 • 06.09 – zakończenie rejestracji
 • 10.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 11-17.09 – składanie dokumentów
 • 18.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Zarządzanie 

 • 13.09 – zakończenie rejestracji
 • 17.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 18-24.09 – składanie dokumentów
 • 25.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych
Godziny otwarcia budynków WZR w sierpniu 2019 »
Data publikacji: Wtorek, 06 sierpnia 2019 roku

Godziny otwarcia budynków WZR w sierpniu 2019:

Gmach Główny:

od poniedziałku do piątku: 6:00 - 18:00

wyjątek środa 7.08.: 6:00 - 22:00 (rekrutacja) soboty 3 i 10.08.: 7:00 - 15:00 pozostałe soboty i wszystkie niedziele: zamknięte

 

15.08.2019 - oba budynki zamknięte (święto)

 

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne:

od poniedziałku do piątku: 6:00 - 18:00

soboty i niedziele: zamknięte.

 

 

Referat dr Małgorzaty Rymarzak na międzynarodowej konferencji ERES 2019 »
Data publikacji: Czwartek, 22 sierpnia 2019 roku

W dniach 3-6.07.2019 r. dr Małgorzata Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej European Real Estate Society (ERES 2019).

Wraz z prof. Tore Haugen z Norwegian University of Science and Technology wygłosiła referat pt. WHO SHOULD OWN AND MANAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ CAMPUSES? A COMPARATIVE ANALYSIS OF ARGUMENTS AND PRACTICES IN POLAND AND NORWAY.

Organizatorem konferencji była ESSEC Business School w Cergy-Pontoise we Francji. Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników z całego świata.  

 

Program EuroSymposium’2019. Etap: Po recenzjach. »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku

PROGRAM ES'2019 PO RECENZJACH

Przy zastosowaniu sringerowskiego, elektronicznego systemu recenzowania OCS (Online Conference Service), International Programme Committee (IPC)  of EuroSymposium’2019 dokonał oceny referatów nadesłanych tę międzynarodową konferencję, organizowaną przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Przy poziomie akceptacji 37%- wyznaczonym przez Wydawcę EuroSymposium’2019 Proceedings,Wydawnictwo Springer - IPC wybrał  12 najlepszych referatów, nadesłanych z:  USA (3 referaty, w tym z Massachusetts Institute of Technology - MIT), po dwa z Republiki Południowej Afryki oraz Portugalii, a poza tym referaty z: Chorwacji, Finlandii, Izraela, Łotwy, Nowej Zelandii, Rosji, Rumunii, Szwecji i Ukrainy, IPC.

EuroSymposium’2019 zainauguruje Keynote Speech, który będzie wygłoszony przez międzynarodowy autorytet w dziedzinie informatyki ekonomicznej, Prof. Matti Rossi z Aalto University of Business (Finlandia), Past President of Association for Information Systems (AIS), nt.: „Engaging Practitioners in IS Research through Action Design Research”. W trakcie EuroSymposium odbędzie się również Annual Meeting of Polish Chapter of Association for Information Systems – PLAIS oraz Poster Session.

Pełny program p EuroSymposium’2019, przedstawia się jak poniżej: 

 

7.00- 8.45

Annual Meeting of Polish Chapter of Association for Information Systems - PLAIS

9:00-9.00

Welcome by Dean of Faculty of Management of University of Gdansk and General Chair of EuroSymposium

9:15-10.45

Keynote Speech:
“Engaging Practitioners in IS Research Through Action Design Research”
by Prof. Matti Rossi, Aalto University of Business, Finland
Immediate Past President of AIS

10:45 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:45

Session 1: Information Systems in Business

 • Samaa Elnagar (USA), Heinz Roland Weistroffer (USA), Introducing Knowledge Graphs to Decision Support Systems Design
 • Przemysław Lech (UG, Poland), Reducing Consultant Information Asymmetry in Enterprise System Implementation Projects - the Transaction Cost Economics View
 • Paweł Weichbroth (PG, Poland), Michal Kuciapski (UG, Poland), A study of the impact of internal and external usability on knowledge transfer by the means of mobile technologies: preliminary results

12:45 - 14:15

Session 2: Health Informatics and Life-Long-Learning

 • Natali Levi (Israel), Ron Shaoul (Israel), Hanan Kohen (Israel), Ahmad Jbara (USA), Dov Dori (MIT, USA), Model-Based Diagnosis: Assessing the Potential for Pediatric Failure to Thrive (FTT) During the Perinatal Stage
 • Ewa Soja (UEK, Poland), Piotr Soja (UEK, Poland), Ella Kolkowska (Sweden), Marite Kirikova (Latvia), Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions: Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults
 • Karishma Kelsey (New Zealand), Andrew Zaliwski (New Zealand), 3D Authoring Tool for Blended Learning

14:15 - 15:15

Lunch - 14.45-15.15 and Poster Session

15:15 - 16:45

Session 3: IT Security

 • Luís Prates, Ruben Pereira, João Faustino, Miguel Silva (all Portugal), DevSecOps Metrics
 • Elmarie Kritzinger (South Africa), Enculturation of Cyber Safety Awareness for Communities in South Africa
 • Ramandeep Kaur Sandhu, Heinz Roland Weistroffer, Josephine Stanley-Brown (all USA), Privacy Concerns and Remedies in Mobile Recommender Systems (MRSs)

16:45 - 18:15

Session 4: Agile Methods and Software Engineering

 • Nuno Santos, Nuno Ferreira, Ricardo J. Machado (all Portugal), Towards agile architecting: Proposing an architectural pathway within an Industry 4.0 project
 • Pavel Malyzhenkov (Russia), Eduard Babkin (Russia), Towards Model-Driven Role Engineering in BPM Software Systems
 • Aleksander Jarzebowicz (PG, Poland), Natalia Sitko (PG, Poland), Communication and Documentation Practices in Agile Requirements Engineering: A Survey in Polish Software Industry

19:00

Conference Dinner in Cassubian Restaurant Mulk with the Cassubian Folk Band and Singers

 

Zaaprobowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (Proceedings) w springerowskiej serii LNBIP (Lecture Notes on Business Information Processing), zredagowanych przez prof. S. Wryczę i dra J. Maślankowskiego.   Zostaną one wydane jeszcze przed eventem i wręczone wszyskim jego uczestnikom. EuroEymposium, 2019  odbędzie się tradycyjnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym przy Wydziale Zarządzania UG, w dniu 19 września br.

 

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – sukces Projektu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG »
Data publikacji: Wtorek, 06 sierpnia 2019 roku

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”, organizowana przez Zespół Pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 4. dr Alicja Antonowicz
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr Mariusz Chmielewski
 7. dr inż. Ewa Malinowska
 8. dr Paulina Nogal-Meger
 9. dr Renata Płoska
 10. dr Joanna Próchniak
 11. dr Joanna Sadkowska
 12. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 13. mgr Jędrzej Siciński

Konferencja poświęcona była współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku.

Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań.

Nasza Konferencja stała się doskonałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji była ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w siedmiu monografiach Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszyscy pracownicy KEP w wyjątkowy sposób zaangażowali się zarówno w organizację, jak również prowadzenie kolejnych sesji panelowych podczas obrad. W szczególny sposób należy podkreślić ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ścisłego komitetu organizacyjnego – Pani dr inż. Ewy Malinowskiej i Pana mgra Jędrzeja Sicińskiego. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za trud przygotowań i koordynację prac w ramach całego Projektu. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w Konferencji wzięło udział aż 115 uczestników ze wszystkich najważniejszych instytucji naukowych w Polsce. Nasze wspólne działanie w tym zakresie umacnia nie tylko naszą Jednostkę – Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, ale przyczynia się w szczególności do budowania prestiżu zarówno Wydziału Zarządzania UG, jak i całej naszej Uczelni.

Bardzo dziękuję Panu Prof. dr hab. Jerzemu Bielińskiemu za otwarcie Konferencji, a także moderowanie sesji (wraz z Panem Jędrzejem Sicińskim), poświęconej nowy trendom społeczno-technologicznym (w tym m.in. problematyce Przemysłu 4.0). Szczególne wyrazy podziękowania składam również Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej za otwarcie obrad i prowadzenie sesji, związanej z szeroko pojętą problematyką kreowania nowych nowych poziomów w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami – przedstawicielami nowego pokolenia. Gorąco dziękuję Pani dr Marzennie Czerwińskiej za wspaniałe prowadzenie sesji związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością (tak na poziomie przedsiębiorstw, jak i JST). Wyrazy uznania należą się również Pani dr Alicji Antonowicz i Panu dr Mariuszowi Chmielewskiemu, którzy moderowali sesję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także roli, jaką odrywają we współczesnym marketingu media elektroniczne i portale społecznościowe. Doskonała współpraca Pani dr Joanny Sadkowskiej i Pani dr Joanny Próchniak zaowocowała rozwinięciem dyskusji w ramach sesji poświęconej czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstw. Natomiast sesję poświęconą interdyscyplinarnym zagadnieniom z pogranicza ekonomii i prawa prowadziła Pani dr Paulina Nogal-Meger i Pan Jędrzej Siciński. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona zagadnieniom zrównoważonego rozwoju, jakości i uwarunkowaniom środowiskowym, którą doskonale moderowały Panie: dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska.

Serdecznie dziękuję również Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie i nadzór nad pracą wykonaną przez zaangażowanych do Projektu Studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, a w szczególności Paniom: Anastazji Rudnickiej, Marharycie Sorokhan, Paulinie Dembickiej, Adriannie Sosnowskiej, Katarzynie Żaglewskiej, Natalii Borkowskiej, a także Małgorzacie Bazan. Studentkom naszej Specjalności ZRP pragnę bardzo serdecznie podziękować, gdyż okazana nam pomoc organizacyjna stała się nieocenionym wsparciem zarówno dla prelegentów, jak i samych organizatorów Konferencji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Absolwenci nowego kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego »
Data publikacji: Środa, 04 września 2019 roku

 

Absolwenci nowego kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego!

 

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci nowego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

Autorski program studiów opracowany w ramach projektu ProUG, jest pierwszym i jedynym w Polsce, który daje absolwentom realną możliwość zwolnienia z egzaminu brokerskiego.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak również uznanych praktyków ubezpieczeniowych, połączone z odpłatnymi stażami dla najlepszych studentów, stwarzają szansę na podjęcie ciekawej pracy na rynku ubezpieczeń (broker, agent ubezpieczeniowy, manager produktu, underwriter, likwidator szkód itp.) oraz w różnych działach gospodarki jako specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Osoby o ubezpieczeniowym profilu wykształcenia mogą również podjąć pracę w instytucjach i urzędach publicznych, np. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,  Biurze Rzecznika Finansowego czy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Merytoryczny program studiów uzupełniony jest zajęciami ze specjalistycznego języka angielskiego oraz warsztatami kształtującymi kompetencje społeczne, m.in. takimi jak autoprezentacja czy komunikacja i negocjacje.

Dodatkowych informacji o studiach udziela dr Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania UG, kamila.bielawska@ug.edu.pl

 

Strona internetowa: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=77

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 

Przedszkole Uniwersyteckie dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów UG - rekrutacja trwa »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku

Decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdały, w strukturach UG zostało powołane Przedszkole Uniwersyteckie, które rozpocznie swoją działalność 1 września 2019 roku.
Przedszkole jest niepubliczną placówką oświaty dedykowaną dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą Przedszkola na rok szkolny 2019/2020, serdecznie zapraszam do zapoznania się z komunikatem zamieszczonym na Portalu Pracownika. 

https://ug.edu.pl/przedszkole

dr Katarzyna Kmita-Zaniewska
Dyrektor Przedszkola Uniwersyteckiego

kontakt:  przedszkole@ug.edu.pl

Debata Akademii EFC 2019 - Hazard moralny a wiarygodność systemu finansowego »
Data publikacji: Czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Konkurs Project Master 2019 »
Data publikacji: Wtorek, 02 lipca 2019 roku

Konkurs Project Master ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie.

IPMA Polska oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie Project Master 2019 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. obronili / obronią swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

 

 • Konkurs obejmuje kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe
 • Konkurs jest organizowany od 2002 roku i rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
 • Konkurs to doskonała okazja do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami, zarówno studentów, absolwentów, doktorantów, jak i środowisk naukowych, z których wywodzą się młodzi adepci
 • Prace na ww. konkurs można przesyłać od 1 czerwca do 6 października br.
 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu
 • Wręczenie nagród w ramach konkursu nastąpi 6 listopada 2019 r. podczas Seminarium Project Management Edukacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Student Wydziału Zarządzania laureatem konkursu stypendialnego PISCES »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 lipca 2019 roku

Miło nam poinformować, że student Wydziału Zarządzania Pan Kamil Kowalczyk wygrał konkurs stypendialny PISCES,  którego priorytetem jest wsparcie polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w Islandii w ramach Programu Stypendialnego Erasmus+.

Jednocześnie informujemy, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zostanie zorganizowany wykład do wyboru pt. Quality managenet driven by innovations, w ramach którego zainteresowani studenci będą mogli wziąć udział w drugiej edycji konkursu PISCES.

Dr inż. Ewa Malinowska

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Finansowy o przełomie 1989 roku »
Data publikacji: Wtorek, 25 czerwca 2019 roku

W dniach 3-5 czerwca odbył się w Sopocie kolejny Europejski Kongres Finansowy. Jednym z jego głównych organizatorów jest prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Na otwarcie Kongresu uczestnicy obejrzeli krótki film o przełomie 1898 roku w Polsce i w Europie.

Debata oksfordzka na IX Europejskim Kongresie Finansowym »
Data publikacji: Środa, 19 czerwca 2019 roku

5 czerwca podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się debata w stylu oksfordzko-sopockim nad tezą „Bezpiecznie już było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego”. Gospodarzem debaty była Akademia EFC. W debacie wystąpili studenci – członkowie Akademii EFC oraz eksperci EKF.

Rozmowę prowadził Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego w IBM. Tezy debaty bronił zespół w składzie: Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A., Mateusz Mach studiujący Ekonomię i Finanse na New York University Abu Dhabi, Krzysztof Rentflejsz - student Ekonomii na University of Warwick i Michael Richter – student na kierunku Międzynarodowa Ekonomia i Polityka na University College London. Przeciwnikami tezy byli: Ida Adamczak – studentka międzywydziałowych studiów doktoranckich z Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Michał Czyżewski – absolwent studiów z Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kacper Staroszczyk – student Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. W „Loży Mędrców” zasiedli Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu.

Na początku oraz na zakończenie debaty wśród publiczności przeprowadzone zostały głosowania, w których słuchacze sporu opowiedzieli się za lub przeciw głównej tezie debaty. Glosowanie końcowe wyraźnie wskazało zespół zwycięski, który w opinii słuchaczy trafnie i przekonująco argumentował za swym stanowiskiem. Zespołem tym byli reprezentujący Uniwersytet Gdański Ida Adamczak oraz Michał Czyżewski, Kacper Staroszczyk z SGH oraz Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Podczas gdy przed debatą 58% publiczności opowiedziało się za tezą, a 42% przeciw niej, po debacie przeciwników tezy było już niemal dwa razy więcej, tj. 83% do jdeynie 17% słuchaczy, którzy nadal byli przekonani, że „Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego”.

Prowadzący debatę Grzegorz Kuliszewski, odnosząc się do wyniku głosowań, wyraził przekonanie, że debatę wygrały również banki, potwierdzając fakt, że ludzie cały czas mają do nich duże zaufanie.

Piąta edycja konkursu Ministra Finansów pn. „Podatkowi liderzy” »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

,,Private life insurance – rozwiązania dla bogatych i bardzo bogatych made in Luxembourg” – spotkanie studentów WZR z Grzegorzem Cherczyńskim »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

"PRIVATE LIFE INSURANCE - ROZWIĄZANIA DLA BOGATYCH I BARDZO BOGATYCH MADE IN LUXEMBOURG”– SPOTKANIE STUDENTÓW WZR Z PANEM GRZEGORZEM CHERCZYŃSKIM - POLAND COUNTRY MANAGEREM - BALOISE VIE LUXEMBOURG S.A. (31.05.2019)

W dniu 31 maja studenci Wydziału Zarządzania spotkali się z Panem Grzegorzem Cherczyńskim - Poland Country Managerem zagranicznej firmy ubezpieczeniowej: Baloise vie Luxembourg S.A. Nasz Gość przybył na zaproszenie dr Piotra Pisarewicza z Katedry Bankowości i Finansów oraz Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń. Tematem spotkania były zagadnienia organizacji i sprzedaży specjalistycznych i elitarnych produktów ubezpieczeniowych: "Private Life Insurance - rozwiązania dla bogatych i bardzo bogatych made in Luxembourg”. Spotkanie składało się z kilku części, w trakcie których omawiano specyfikę Luxemburga jako wiodącego kraju na mapie usług finansowych, różnice między rynkiem luxemburskim a pozostałymi krajami UE oraz konstrukcję produktów oferowanych przez Baloise vie Luxembourg S.A.

Bardzo dziękujemy Panu Grzegorzowi Cherczyńskiemu za spotkanie i zapraszamy ponownie w kolejnym roku akademickim.

 

 

 

Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej w czasopiśmie z listy JCR »
Data publikacji: Środa, 05 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa dr Bartosza Marcinkowskiego i dr Bartłomieja Gawina pt.: "A study on the adaptive approach to technology-driven enhancement of multi-scenario business processes" został opublikowany w punktowanym czasopiśmie ,,Information Technology & People” wydawnictwa Emerald.

Aktualny Impact factor tego czasopisma wynosi 1,639 (5-letni IF 2,138), a Scopus SNIP 1,205.

Link do artykułu w wersji on-line: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ITP-03-2018-0142

MONOGRAFIA „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” – WYDANA W PWN-ie »
Data publikacji: Piątek, 07 czerwca 2019 roku

Warszawskie Wydawnictwo Naukowe PWN w kwietniu br. opublikowało liczącą 870 stron monografię „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod redakcją pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG – prof. dr. hab. Stanisława Wryczy oraz dr. Jacka Maślankowskiego.

Autorami 35 rozdziałów monografii są krajowi i zagraniczni pracownicy naukowi oraz praktycy informatyki ekonomicznej. Monografię przygotowało 11 pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, a poza tym pracownicy:

 • jednostek UG z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Katedry Logistyki Wydziału Ekonomicznego UG, Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG, Instytutu Informatyki
  z Wydziału MFiI UG,
 • Katedry Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Systemów Zarządzania
  i Logistyki Politechniki Rzeszowskiej,
 • Profesorowie uczelni zagranicznych – z Finlandii, USA, Łotwy, Estonii i Niemiec,
 • pracownicy firm i instytucji: viadee Unternehmensberatung AG, Intel, Doradca, Pomorski Urząd Marszałkowski, European Data Protection Supervisor (EDPS), GE Money, Hestia, Powell oraz Association for Computing Machinery.

Na końcu monografii zamieszczono: słownik definicji, indeks kilkuset nazwisk, spis 259 kolorowych rysunków i formatek, spis 94 tabel, angielską Table of Contents, biogramy redaktorów i autorów książki oraz kolorowe wyklejki struktury i tematyki monografii. Książka jest wydana w atrakcyjnej, kolorowej szacie graficznej i twardej okładce. Wydawnictwo opublikowało ją także w postaci e-booka.

Informatyka ekonomiczna jest cenioną w świecie akademickim specjalnością naukową zajmującą się systemami informatycznymi w organizacjach. Obecna jest pod różnymi nazwami, w strukturach nauki i w ofercie dydaktycznej uczelni: amerykańskich – jako Management Information Systems (MIS), państw niemieckojęzycznych – jako Wirtschaftsinformatik (WI), a w innych krajach – jako Business Informatics (BI) czy Information Systems (IS).

Książka składa się z dwu części: Teoria oraz Zastosowania. W części teoretycznej książki zaprezentowano 7 następujących obszarów wiedzy informatyki ekonomicznej:

 • Teoretyczne podstawy informatyki ekonomicznej (w tym Propedeutyka informatyki ekonomicznej)
 • Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Algorytmikę, programowanie komputerów, testowanie i inżynierię oprogramowania
 • Tworzenie systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne zarządzania, w tym ERP, CRM, BI, WFM
 • Gospodarkę cyfrową
 • Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty informatyki ekonomicznej

W części drugiej – Zastosowania, przedstawiono analizę i ocenę zastosowań informatyki ekonomicznej w bankowości, ubezpieczeniach, logistyce, informatyce medycznej, e-administracji, informatyce śledczej i w telepracy.

Treść książki obejmuje m.in. tak aktualne zagadnienia jak wyzwania informatyki ekonomicznej, organizacje wirtualne i uczące się, technologie programistyczne w środowisku Microsoft .NET, Cloud Computing, testowanie oprogramowania, modelowanie procesów biznesowych, metoda SCRUM, interakcja człowiek-komputer, Big Data, analityka biznesowa, outsourcing informatyczny, Business Intelligence, zarządzanie wiedzą, społeczeństwo informacyjne, cyfryzacja, biznes elektroniczny, Internet rzeczy, e-learning 2.0, MOOC (Massive Open Online Courses), ACM Code of Ethics.

Książka została opracowana według modelu ekosfery informatyki ekonomicznej, opracowanego przez prof. S. Wryczę a ostatnio opublikowanego  w języku angielskim w: Wrycza S. (2019), The Challenge of Structuring Business Informatics as the Academic Discipline, w: Bergener K., Rackers M., Stein A. (eds) The Art of Structuring, Springer.

Książka stanowi wartościowe źródło wiedzy zarówno dla środowiska akademickiego jak i  dla zespołów pracowników firm informatycznych, zainteresowanych tą szybko rozwijającą się specjalnością naukową.

Ogólnopolskie badanie jakości warunków socjalnych studentów EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie? »
Data publikacji: Piątek, 07 czerwca 2019 roku

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy EUROSTUDENT

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Studenci Wydziału Zarządzania wśród laureatów IV edycji Audit Odyssey »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że drużyna „Czwórmieściaki” w składzie: Hanna Orlikowska, Anna Trzcińska, Damian Roman i Radosław Antos, studenci II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość zajęli III miejsce w IV edycji konkursu Audit Odyssey organizowanego przez EY Polska, jednego z „Wielkiej Czwórki” audytu.

Podczas dwóch etapów online konkursu studenci musieli wykazać się znajomością krajowych oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, a także przepisów podatkowych. Trzeci, finałowy etap odbył się w Warszawie 15 maja. Podczas całodniowej rywalizacji przepełnionej spotkaniami z klientem, analizą otrzymanej dokumentacji, a także przygotowywaniem prezentacji dla zarządu badanego podmiotu, 12 drużyn zmagało się z licznymi nieprawidłowościami w sprawozdaniach finansowych, aby ostatecznie wydać opinię na temat przebadanego podmiotu.

UG pierwszą uczelnią w Polsce kształcącą studentów w zakresie oprogramowania ARGUS Enterprise oraz Developer. »
Data publikacji: Wtorek, 11 czerwca 2019 roku

W nowym roku akademickim pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości będą nauczać studentów obsługi oprogramowania ARGUS Enterprise oraz ARGUS Developer. Oprogramowanie to jest powszechnie wykorzystywane przez największe na świecie podmioty obsługujące szeroko rozumiany rynek nieruchomości, tj. zajmujące się wyceną, zarządzaniem i oceną opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wartość oprogramowania, bezpłatnie udostępnionego Uniwersytetowi Gdańskiemu w celach szkoleniowych, wynosi odpowiednio 325 000 $ oraz 235 000 $.  

Tym samym Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia w Polsce, dołączy do grona ponad 200 elitarnych światowych uczelni, które już od kilku lat edukują swoich studentów w tym zakresie i przygotowują do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach.

Dr Małgorzata Rymarzak oraz dr Krzysztof Kowalke (w ramach projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17-00) w styczniu br. odbyli w Londynie szkolenie w zakresie obsługi ww. oprogramowania.

 

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw współautorami wysoko punktowanej publikacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, pani dr Joanna Sadkowska oraz pan dr Mariusz Chmielewski wraz z pracownikami Wydziału Chemii, panem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, panią dr hab. prof. UG Jolantą Kumirską oraz panią dr hab. Magdą Caban są współautorami wysoko punktowanej publikacji pt.

"The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of the sustainable development",

“Archives of Environmental Protection” 2019, vol. 45, no. 1, ss. 42-49   (IF2017= 1,120; 5-letni IF= 1,096).   DOI: 10.24425/124829

 

Seminarium naukowe "Wyzwania poznawcze w naukach społecznych i zarządzaniu" »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 czerwca 2019 roku

Gdańskie Towarzystwo Naukowe - Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych

 Instytut Organizacji i Zarządzania - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

zapraszają na  seminarium naukowe pt.

 

"Wyzwania poznawcze w naukach społecznych i zarządzaniu"

Prof. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

 

Termin: 31 maja 2019 roku (piątek), godz. 14.00

Miejsce: Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, Sopot sala B-4

 

 

 

Publikacja dr Małgorzaty Rymarzak w wysoko punktowanym czasopiśmie „Studies in Higher Education” »
Data publikacji: Środa, 22 maja 2019 roku

Pani dr Małgorzacie Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz współautorom z innych krajów gratulujemy opublikowania artykułu pt. Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland w czasopiśmie „Studies in Higher Education” (impact factor IF=2,321). Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1616167.

Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów, w tym jeden w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim. »
Data publikacji: Piątek, 17 maja 2019 roku

10-11 kwietnia 2019 r. Komitet Monitorujący transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził łącznie 12 projektów kapitalizujących rezultaty.

Koordynatorem dofinansowanego projektu „Baltic Science Network - A Science Powerhouse”, jest Free and Hanseatic City of Hamburg – Ministry of Science, Research and Equalities.

Projekt jest kontynuacją projektu „Baltic Science Network”, w którym UG uczestniczył także jako partner. Rozszerzenie BSN ma na celu wdrożenie polityki naukowej w wymiarze makroregionalnym i zapewnienie lepszej reprezentacji interesów Regionu Morza Bałtyckiego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie mobilności naukowców oraz doskonałości innowacyjnej w trzech obszarach: Photon and Neutron Science (PNS), Life Sciences (LS) i Welfare State (WS).

Głównym celem BSN_powerhouse jest zwiększenie kompetencji ministerstw oraz agencji finansujących w celu zaprojektowania i wdrożenia ponadnarodowych programów wspierających infrastruktury badawcze, aby mogły one współpracować w zakresie badań i innowacji. Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie, analizę i ocenę dwóch instrumentów wsparcia:

 1. Pokonanie luki w wynikach badań i innowacji (LaunchPad_Connectors): działanie wspierające na rzecz zwiększenia udziału infrastruktur badawczych z Regionu Morza Bałtyckiego.
 2. Zwiększenie wzajemnych powiązań infrastruktur badawczych w Regionie Morza Bałtyckiego: program mobilnościowy dla naukowców z Regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas realizacji programów pilotażowych, BSN_powerhouse będzie nie tylko rozpowszechniać wyniki osiągnięte w ramach BSN, ale także pozyskiwać dodatkowe fundusze. Dotacje na mobilność będą sponsorowane przez partnerów BSN i organizacje zewnętrzne. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencyjności i doskonałości regionu naukowego Regionu Morza Bałtyckiego, a także przyczyni się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej.

Całkowity budżet projektu to 1 mln EUR, natomiast budżet UG to 50 tys. EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Więcej informacji o wynikach konkursu:

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html

UG opracował rekomendacje w zakresie rozwoju polityki naukowej w Regionie Morza Bałtyckiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 maja 2019 roku

Uniwersytet Gdański w okresie marzec 2016 – luty 2019 był partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowywali rekomendacje oraz narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu było podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowane zostały strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania konsorcjum koncentrowały się na trzech głównych obszarach:

 1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
 2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
 3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Podsumowanie działań konsorcjum zawarte zostało w wywiadzie z kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Angeliką Kędzierską-Szczepaniak z Wydziału Zarządzania UG.

 

Wywiad w języku angielskim znajduje się pod linkiem.

 

Więcej informacje o projekcie: http://www.baltic-science.org/

 

Od sierpnia 2019 roku Uniwersytet Gdański będzie brał udział w projekcie ‘Baltic Science Network – A Science Powerhouse’, który jest kontynuacją projektu Baltic Science Network.

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Piątek, 10 maja 2019 roku

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z satysfakcją pragnę poinformować całą społeczność akademicką Wydziału Zarządzania, a także naszych przyszłych studentów i doktorantów, że Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu kontroli programowej, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „Informatyka i ekonometria” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, „iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku „Informatyka i ekonometria”, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Pragnę podziękować w szczególności ambitnym i dynamicznym zespołom pracowników trzech katedr, będących filarami tego kierunku: Katedry Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki. Dzięki Państwa inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu własnej wiedzy, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą, możemy po raz pierwszy na Wydziale Zarządzania cieszyć się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niech będzie to dla nas wszystkich powód do dumy, a równocześnie zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego.

Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 kolejnych lat.

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

 

Uchwała nr 156/2019 PKA

 

Pozytywne oceny programowe kierunków „Finanse i rachunkowość” oraz „Zarządzanie” – decyzje Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Piątek, 10 maja 2019 roku

Pozytywne oceny programowe kierunków "Finanse i Rachunkowość" oraz "Zarządzanie" -

decyzje Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z przyjemnością pragnę poinformować o wydaniu przez Polską Komisję Akredytacyjną pozytywnych ocen programowych na kierunkach „Finanse i rachunkowość” oraz „Zarządzanie” na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Dla obecnych i przyszłych studentów tych kierunków jest to potwierdzenie właściwie skonstruowanych programów kształcenia oraz wysokiego poziomu ich realizacji.

Na obu kierunkach po kilka kryteriów jakościowych oceny programowej otrzymało oceny wyróżniające, o czym szczegółowo informują załączone niżej uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Ocena pozytywna przyznawana jest na 6 kolejnych lat.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

Uchwały nr 155/2019 i 157/2019 PKA

 

Wykład profesor Alexandry Den Heijer z TU Delft z Holandii na temat kampusów akademickich »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 maja 2019 roku

16 maja br. na Wydziale Zarządzania UG odbył się wykład pani profesor Alexandry Den Heijer (Faculty of Architecture and the Built Environment) z Delft University of Technology z Holandii na temat zarządzania nieruchomościami, w tym w szczególności zarządzania kampusami akademickimi. W wykładzie wzięło udział ponad 70 osób. Materiały z wykładu dostępne są na stronie: https://managingtheuniversitycampus.files.wordpress.com/2019/05/2019.05.16-alexandra-den-heijer-campus-management-gdansk-sopot-poland-hand-out.pdf


 

Kolejny koncert z cyklu ,,Muzyka na Zarządzaniu" - zapraszamy na występ chóru Non-Serio »
Data publikacji: Czwartek, 09 maja 2019 roku

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu".

Tym razem zatopimy się w mistycznych pieśniach cerkiewnych i natchnionych pieśniach gospel. Od zadumy do ekstazy, od bezruchu do tańca, od piano pianissimo do forte fortissimo, czyli "Od Wschodu do Zachodu" .

Zapraszamy w czwartek 16 maja o g. 19 do Auli B-4 Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101. Wystąpi Chór Wydziału Zarządzania UG "Non Serio" pod kierunkiem Beaty Borowicz przy akompaniamencie Macieja Borowicza.

Wstęp wolny.

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 kwietnia 2019 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną  recenzję/opinię  o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

Szczegółowe informacje na stronie Wydawnictwa UG

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania - rok akademicki 2019/2020 »
Data publikacji: Czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania -

rok akademicki 2019/2020

 

W nowym roku akademickim, do oferty kształcenia na kierunkach:

 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Informatyka i Ekonometria

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/

Wydział Zarządzania włączył do swojej oferty kształcenia nowe kierunki i specjalności studiów:

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_sluzby_zdrowia-stacjonarne-i_stopnia

- Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/ubezpieczenia-stacjonarne-ii_stopnia

Finance and Accounting - specjalność w języku angielskim – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość:

https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/finanse_i_rachunkowosc_specjalnosc_finance_and_accounting-stacjonarne-ii_stopnia

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

 

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

 

Gdzie szukać informacji:

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

Badanie ankietowe KNR AUDYTOR »
Data publikacji: Środa, 17 kwietnia 2019 roku

Członkowie Koła Naukowego Rachunkowośći Audytor przeprowadzają badanie ankietowe, które posłuży do napisania referatu naukowego.

Referat zostanie zaprezentowany na IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rachunkowość Warta Poznania" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ankieta w głównej mierze dotyczy procesu wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

ANKIETA

Praktyki wakacyjne w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi »
Data publikacji: Piątek, 05 kwietnia 2019 roku

Wyróżniona praca licencjacka w konkursie PTE »
Data publikacji: Czwartek, 21 marca 2019 roku

Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepsze prace dyplomowe organizowanym corocznie przez gdański oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wyróżniona została praca licencjacka Marcina Rybińskiego, absolwenta kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania UG, pt. "Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej". Praca powstała w Katedrze Statystyki na seminarium prowadzonym przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego. Gratulujemy!

Nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 7 »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 marca 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.

Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Konkurs PISCES - stypendium na wyjazd do Islandii »
Data publikacji: Środa, 06 marca 2019 roku

Studenci aplikujący na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  mają możliwość wzięcia udziału w konkursie PISCES, który daje szansę na wygranie dodatkowego stypendium (więcej informacji www.pisces.edu.pl)

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą również uczęszczać w semestrze letnim na wykład do wyboru: Quality management driven by innovations. Wykład będzie odbywał się w blokach 4-godzinnych.

 

Targi Crowdfundingowe na Wydziale Zarządzania - 22.03.2019 r. »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

 

Weź udział w pierwszych w Polsce Targach Crowdfundingowych!

Kiedy? 22 marca 2019
Gdzie? Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

Na Targach oprócz interesujących projektów pojawią się również przedstawiciele platform i najlepsi eksperci.

Co możesz zyskać?

- dowiesz się czym właściwie jest crowdfunding i od czego należy zacząć podczas przygotowania do własnej kampanii,

- zobaczysz udane projekty crowdfundingowe i będziesz miał możliwość porozmawiania z ich pomysłodawcami,

- dowiesz się w jaki sposób mieszkańcy miast mogą włączać się w współtworzenie swojego najbliższego otoczenia,

- nauczysz się jak rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, a co więcej po prostu się zainspirujesz!

Czy to wydarzenie jest dla ciebie? TAK, jeśli:

- poszukujesz alternatywnych form finansowania dla swojego przedsięwzięcia,

- jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły i potrzebujesz środków na zrealizowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych,

- masz w sobie pasje i głowę pełną pomysłów, ale wciąż szukasz sposobu na realizację swoich marzeń, np. o wydanie własnej książki lub gry,

- reprezentujesz fundację lub instytucję miejską, która potrzebuje środków na realizację innowacyjnych działań,

- jesteś uczniem lub studentem, któremu brakuje funduszy na realizację badań naukowych lub na udział w prestiżowym zagranicznym konkursie,

- jesteś inwestorem poszukującym innowacyjnych przedsięwzięć!

Organizatorem Targów jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Uniwersytet Gdański.

Targi organizowane są w ramach Projektu Crowd-Fund-Port, który aktywnie wspiera rozwój crowdfundingu w Europie Centralnej.

Zapisz się do wydarzenia na FB!

Dni kariery na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

 

POWIEDZ “TAK!” KARIERZE

14 marca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się już 27 edycja Dni Kariery® - największych studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów.

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

Odwiedź Nas na stronie Facebook Dni Kariery https://www.facebook.com/DniKariery/

Nowy numer "Gazety Uniwersyteckiej" »
Data publikacji: Wtorek, 05 lutego 2019 roku

 

W najnowszym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" można przeczytać relację dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG, ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ze zdjęciami dr Marty Noińskiej oraz reportaż z jubileuszu prof. dr hab. Hieronima Chojnackiego z Instytutu Skandynawistyki również pióra dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG. W numerze znaleźć można także relację z debaty z prof. dr. hab. Stefanem Chwinem z cyklu „Gdańskie Debaty Obywatelskie”, na tamat dwudziestolecia międzywojennego oraz jego bohaterów, zatytułowanej „Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918–2018” autorstwa Daniela Pomiana.

 

a

Studenci Wydziału Zarządzania na zajęciach terenowych w biurowcu C-200 »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

 

15 stycznia br. studenci naszego wydziału w ramach wykładu do wyboru „Wycena nieruchomości komercyjnych” odbyli zajęcia terenowe w biurowcu C-200 w Gdańsku.
Podczas zajęć, studenci oglądali nowoczesne rozwiązania zastosowane w obiekcie, a w szczególności aranżacje powierzchni dostosowane do potrzeb najemców.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Sikorskiej z firmy Inopa za organizację zajęć.

 

STAPLES - staż z możliwością zatrudnienia »
Data publikacji: Piątek, 08 lutego 2019 roku

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa oferta to Menedżer w instytucjach kultury. Trwa rekrutacja na semestr letni, w ofercie m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach czy Zarządzanie Projektami IT.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim są tworzone na podstawie autorskich programów, które powstają z  udziałem ekspertów – praktyków. Pozwalają na dokształcanie się po ukończeniu studiów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy. Służą także rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Jakość kształcenia gwarantują autorskie programy nauczania, wysoko wykwalifikowana kadra – najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach – nauczyciele akademiccy, eksperci i praktycy – oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnia w tym roku akademickim wprowadziła podyplomową nowość: Menedżer w instytucjach kultury, studia, które przygotują kadrę kierowniczą instytucji kulturalnych do profesjonalnego zarządzania. Studia ruszą w semestrze letnim. W ofercie na nowy semestr jest jeszcze kilka innych kierunków m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach, Zarządzanie Projektami IT oraz Cywilizacje – studia międzykulturowe.

Informacje, terminy, kontakty i opłaty dostępne poniżej:

Guzik "dowiedz się więcej"

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego do 15 marca »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lutego 2019 roku

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Powstał on na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, która powsatała na mocy podpisanego przez premierów rządów państw V4 19 lat temu Statutu. Budżet funduszu składa się z równych udziałów wszystkich czterech państw członkowskich.

Fundusz realizuje wyżej opisaną współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich. Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2,300 euro/semestr – stypendysta

1,500 euro/semestr – host institution

Termin naboru mija 15 marca. Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund

Zachęcamy do zapoznania się w informacjami

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe »
Data publikacji: Środa, 13 lutego 2019 roku

18 stycznia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wraz z przypisaną punktacją).

Komunikat wraz z wykazem wydawnictw dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW

Oferta stypendialna na studia magisterskie i doktoranckie we Francji »
Data publikacji: Czwartek, 07 lutego 2019 roku

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie znalazły się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat. Poniżej linki do formularzy rekrutacyjnych obu programów:

Master 2

Studia doktoranckie

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacji na temat procesu aplikacji udziela Pan Thibaud Dubrule:

e-mail: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

tel.: (22) 529 30 95

Zachęcamy wszystkich chętnych do złożenia wniosków.

Portal Statista - zapraszamy do testowania do 28 lutego »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

Baza Statista dostępna w sieci UG. Jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe. Umożliwia ona dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł.

Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydatne np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.   

Dostęp do PUE ZUS »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

W dniu 17.01.2019 r. (czwartek) istnieje możliwość zalożenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby zainteresowane zapraszamy do sali B-23 do godziny 12.00.

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza łączymy się w bólu ... »
Data publikacji: Wtorek, 22 stycznia 2019 roku

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska

ś.p. Pawła Adamowicza

 łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy odczuwają tę stratę jako przerwanie wieloletniej misji zaangażowania i poświęcenia dla spraw Gdańska, w tym także Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Był Prezydent Adamowicz osobą rozumiejącą potrzeby uczelni, a także oczekiwania i aspiracje ludzi młodych – naszych studentów i absolwentów. Trudne do przecenienia są Jego wysiłki i starania o to, aby Gdańsk stał się dla młodych ludzi i ich rodzin przyjaznym miejscem do życia i realizacji swoich pasji. Podziwialiśmy determinację i upór Prezydenta Pawła Adamowicza, a także jego przywiązanie do tych wartości, z którymi Gdańsk jest powszechnie kojarzony – wolności i solidarności. W ostatniej korespondencji do społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (z dn. 28.11.2018 r.) pisał:

„Serdecznie zapraszam do dalszej współpracy naszych środowisk w duchu tych najważniejszych idei”.

Składamy dzisiaj hołd Jego dokonaniom i wierności wartościom, którym z przejęciem służył do ostatnich chwil swojego życia.

 

W imieniu społeczności Wydziału,

   prof. dr hab. Mirosław Szreder

                      Dziekan

Koło Naukowe Inwestor zaprasza na Dzień z Inwestycjami 2019 »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

 

 

Nowy Rok zaczynamy z impetem! Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź!

Zapraszamy na "Dzień z Inwestycjami", który odbędzie już w najbliższy czwartek (17.01).

Harmonogram wydarzenia:

9:45 - 11:15 - sala C9 - RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I PERSPEKTYWY NA 2019 ROK - RAPORT INWESTYCYJNY
Prelegent: Adam Anioł - wiceprezes Tekton Capital odpowiedzialny za dział konsultingu. Równocześnie dyrektor finansowy i inwestycyjny w CNTI (Lapwing Investment) i pomysłodawca projektu Time Value Charts - narzędzia analitycznego dla doradców finanowych i bloga ekonomicznego.

11:30 - 13:00 - sala C20 - INWESTOWANIE W SPÓŁKI DYWIDENDOWE
Prelegent: Emil Łobodziński - doradca inwestycyjny w DM PKO Banku Polskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 247 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Maklerów i Doradców.

13:30 - 15:00 - sala C20 - JAK ZBUDOWAĆ OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY?
Prelegent: Grzegorz Pułkotycki - dyrektor inwestycjny w Starfunds, odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne. Posiada licencję maklera nr 1704 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Z branżą finansową związany jest od kilkunastu lat, pracując m.in. jako makler, specjalista ds. rynków finansowych oraz jako analityk finansowy.

15:15 - 16:45 - sala C20 - ANALIZY PRZEDINWESTYCYJNE DLA PUBLICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Prelegent: Grzegorz Tomaszewski - kierownik projektu w firmie doradczej Ds Consulting. Od blisko 20 lat realizuje projekty dla samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji m.in. w sektorach: wodno - kanalizacyjnych, odpadów, transportu, kultury. Prowadzi projekty i szkolenia dotyczące przygotowania wniosków taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Nasze wydarzenie na Facebooku


Wstęp wolny!
Do zobaczenia!
Koło Naukowe Inwestor

Andrzej Hass vs. Dariusz Filar – spotkanie ekonomisty z przedsiębiorcą na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

 

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego organizuje spotkanie, którego uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w rozmowie dwóch niezwykłych osobowości – znanego ekonomisty prof. UG Dariusza Filara i odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy dr Andrzeja Hassa. Obaj są absolwentami UG, obaj wiele lat pracowali w jednym Instytucie gdańskiej uczelni i cały czas są przyjaciółmi. Będzie to niezwykle ciekawe spotkanie, które przeniesie jego uczestników w realia studiów, pracy i życia w Gdańsku w latach 70. i 80. i podczas, której nie zabraknie analiz obecnej sytuacji gospodarczej, a ci, którzy znają temperament obu panów i trafność z jaką oceniają oni otoczenie ekonomiczne, w którym funkcjonują, wiedzą że będą to oceny bardzo interesujące i bezkompromisowe.

Andrzej Hass i Dariusz Filar w latach 70. pracowali w Zakładzie Ekonomii Politycznej Kapitalizmu Instytutu Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Wspominają te czasy nie tylko jako okres wspólnej pracy naukowej ale także bardzo intensywnego życia towarzyskiego Trójmiasta. Reprezentowali różne środowiska – prof. Filar związał się z ówczesną opozycją i był członkiem bura prasowego strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, Andrzej Hass był od połowy lat 70. doradcą ekonomicznym I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – ale nie przeszkadzało im to podobnie oceniać wady ówczesnej rzeczywistości.

Stan Wojenny oznaczał większe zmiany w życiu tego drugiego, który stracił pracę zarówno w KW jak i zaczął zbierać doświadczenia w prywatnych firmach, najpierw jako pracownik, później jako właściciel. Obecnie jako jedyny udziałowiec Hass Holding Limited jest właścicielem firm działających na rynku nieruchomości Doraco, Amber i Invest-Euro, firm żeglugowych EuroAfrica, Agencji Pośrednictwa Pracy Marynarzy Crewman i Hotelu Haffner.

Na stronie Euroafrica Shipping Lines Ltd. możemy przeczytać:

„W 2007 roku Hass Holding stała się stuprocentowym udziałowcem Euroafrica Linie Żeglugowe spółka z o.o. W kolejnych latach porządkowano schemat grupy kapitałowej tak, aby był on bardziej przejrzysty. Efektem była m.in. nagroda Wektory Pracodawców RP 2011 przyznana  Andrzejowi Hass, jednemu z najbardziej wszechstronnych polskich przedsiębiorców za „biznesowy sukces, zbudowanie w ciągu kilkunastu lat firmy o ustalonej renomie i solidnych fundamentach finansowych, podejmującej się realizacji różnorodnych, nawet najtrudniejszych inwestycji oraz za aktywny współudział w rozwoju polskiej żeglugi promowej”.

Głównym przedmiotem działalności Spółki Hass Holding jest inwestowanie, nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Jest spółką matką dla podmiotów o charakterze budowlanym, obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, żeglugowym i spedycyjnym. Angażuje się w wiele przedsięwzięć gospodarczych.

Siedziba Spółki mieści się w  Limassol – żeglugowym i biznesowym centrum Cypru. Otoczenie biura stanowią firmy przewoźników morskich, konsultingowe, banki oraz instytucje wspierające działalność gospodarczą.”

Stowarzyszenie Absolwentów zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych spotkaniem z nieprzeciętnymi osobowościami polskiej gospodarki, którzy wywodzą się z Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce: Wydział Ekonomiczny UG, sala nr 8.

Czas: 17 stycznia 2019, godzina 17.00

Studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

 

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie  tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

 

 

 

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dr inż. Ewa Malinowska

Artykuł prof. UG dr hab. Przemysława Lecha opublikowany w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa pana prof. UG dr hab. Przemysława Lecha (Katedra Rachunkowości) pt.: „Enterprise system implementations in transition and developed economies: differences in project contracting and governance” został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Technology for Development”, wydawnictwa Taylor and Francis.

 Impact factor tego czasopisma w roku 2017 wynosi 1,387, a Scopus SNIP 1,018.

Link do artykułu w wersji on-line:

https://www.tandfonline.com/eprint/Rpan8J5DrPCexUF6tjxD/full

 

Specjalności na NSL - od semestru IV w roku akademickim 2018/2019 »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 14 listopada 2018 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności:
  • 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING
  • 1 grupa studencka na specjalności: MENEDŻER
    
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.

Studentów III semestru kierunku Informatyka i Ekonometria (NSL) – zapraszam na rozmowę ze mną w dniu 12 stycznia 2019 r., która odbędzie podczas zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania (w sali B-2 o godz. 16:00) – bardzo proszę o niezawodną obecność.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PRODZIEKANA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI

Analiza danych w bazie Scopus za pomocą SciVal - szkolenie dla pracowników naukowych, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników administracji »
Data publikacji: Czwartek, 20 grudnia 2018 roku

   

 

Zapraszamy wspólnie z firmą Elsevier Polska na bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”.

Data szkolenia: 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek), godzina: 11.00-12.30.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53), sala konferencyjna (parter).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kryszczuk, trener w firmie Elsevier. Po szkoleniu będzie możliwość otrzymania certyfikatu oraz zadania pytań.

SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, identyfikować możliwości współpracy oraz analizę trendów w badaniach, może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Program spotkania obejmuje:

 1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
 2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
 3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
 4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
 5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
 6. Zarządzanie wynikami grup badawczych - definiowanie grupy badawczej, analiza wyników (Researcher Groups).
 7. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
 8. Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków. 
Uniwersyteckie Gadżety - sklepik z materiałami promocyjnymi UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku

Zachęcamy do odwiedzenia sklepiku z materiałami promocyjnymi Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się w centralnej części holu na poziomie 200 (parter) Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie.

W sprzedaży znajdują się T-shirty, polo, bluzy, kurtki, torby, plecaki i czapki z logo UG, wkrótce asortyment zostanie rozszerzony o kolejne artykuły, takie jak kubki, termosy, teczki, notesy czy długopisy. W planach jest też sprzedaż internetowa.

 

Sklepik otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.30-13.30.

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Nagroda Rzecznika Finansowego dla studenta WZR »
Data publikacji: Piątek, 11 stycznia 2019 roku

 

Dnia 12 grudnia 2018 r. w Warszawie student naszego Wydziału, Pan Bartosz Mieczkowski otrzymał z rąk Rzecznika Finansowego - Pani Minister Aleksandry Wiktorow nagrodę i wyróżnienie za pracę licencjacką pt. „Geneza i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych na rynku polskim w kontekście ochrony konsumentów przed nadużyciami w zakresie ich konstrukcji oraz procesu dystrybucji”.

Praca napisana została w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego pod kierunkiem dr Piotra Pisarewicza, który także uczestniczył w tej uroczystości. Nagroda wręczona została w trakcie uroczystości dla laureatów II Edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterką i licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, organizowanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. Każdy z laureatów oprócz dyplomów otrzymał ponadto od sponsorów konkursu nagrody rzeczowe oraz finansowe.

 

Dr Katarzyna Koleśnik wśród laureatów konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 11 stycznia 2019 roku

 

Miło nam poinformować, że praca doktorska pani dr Katarzyny Koleśnik (Katedra Rachunkowości) pt. ,,Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata” została wyróżniona w konkursie na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy!

UG współorganizatorem “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” w Brukseli »
Data publikacji: Piątek, 07 grudnia 2018 roku
 

interreg               euro

Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, innowacyjnych makroregionów naukowych na świecie, o doskonałej strukturze wiodących uczelni i instytucji badawczych. Współpraca w zakresie badań i innowacji w tym regionie jest wyjątkowa i może służyć za wzór do naśladowania. Liczne ośrodki badawcze współpracują m.in. za pośrednictwem sieci, takich jak Baltic Science Network  (BSN) oraz sieci BalticTRAM. Oba projekty pokazują, że BSR ma potencjał, aby stać się modelem rozwoju i wdrażania innowacyjnych mechanizmów we wspólnych programach badawczych i innowacyjnych na poziomie krajowym, makroregionalnym i unijnym. BSN podkreśla znaczenie współpracy transnarodowej dla rozwoju.

Konferencja “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” odbyła się 26 listopada 2018 r. w Brukseli. Omówione zostały korzyści wynikające ze wspólnych polityk i strategii badawczych, jak również współpraca w ramach badań i nauki.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://sciencebusiness.net/events/baltic-sea-region-science-powerhouse
Informacje o projekcie Baltic Science Network: http://www.baltic-science.org/
Kierownik Projektu w UG: dr Angelika Kędzierska–Szczepaniak.

 

Wystartował konkurs stypendialny dla studentów zarządzania UG chcących wyjechać na Islandię »
Data publikacji: Środa, 21 listopada 2018 roku

Wystartował konkurs stypendialny dla studentów zarządzania UG
chcących wyjechać na Islandię

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri School of Business in Science w Islandii podjęły się organizacji konkursu stypendialnego, który ma za zadanie wspierać polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w ramach Programu Stypendialnego Erasmus. Wydarzenie inaugurujące konkurs PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies) odbyło się 7 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele konkursu:

 • wzmocnienie polskiego i islandzkiego sektora rybackiego poprzez zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego kapitału ludzkiego
 • zwiększenie wymiany wiedzy i dobrych praktyk między sektorami akademickimi i biznesowymi
 • wsparcie finansowe utalentowanych studentów koncentrujących się na zainteresowaniach naukowych związanych z sektorem rybołówstwa, jakością, bezpieczeństwem i przetwarzaniem żywności
 • promocja wymiany studentów między polskimi i islandzkimi uniwersytetami

– Edukację przyszłej kadry sektora rybołówstwa postrzegam jako fundament przyszłości rozwoju krajowej i europejskiej gospodarki morskiej, tzw. sektora blue economy, który od lat jest wzorcowo tworzony w Islandii – mówi Bogusław Szemioth, Konsul Honorowy Republiki Islandii w Warszawie i dodaje, że ideę stojącą za przedsięwzięciem Polish Icelandic SCholarchip – Exchange Studies (PISCES) najlepiej oddaje slogan konkursu: ‘be SMART! 4Blue Education’.

Studenci kierunku Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego będą mogli się ubiegać o trzy roczne stypendia w wysokości 5000 EUR każde (łączna pula nagród wynosi 15 000 EUR), a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • status stypendysty programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Akureyri
 • złożenie aplikacji konkursowej wraz z napisaniem pracy na temat ‘Quality management driven by innovations influence of storage and transportation conditions of frozen herring, mackerel and cod on quality and processing’
 • prezentacja ww. pracy przed Radą Programową PISCES

Jednym z elementów wsparcia studentek i studentów w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu ‘Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice’, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce. Do współpracy zaproszono grono ekspertów z największych firm przetwórczych w Polsce, tj. Espersen Polska, Graal, Lisner, Thai Union, a także firm związanych z gospodarką morską – MSC Polska, Kancelarię Radców Prawnych Misiewicz Mosek i Partnerzy oraz Samherji HF i Coldstore Gdańsk. Wykłady będą odbywać się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.


Radę Honorową PISCES tworzą:

 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP – Pan Marek Gróbarczyk
 • Minister Rybołówstwa i Rolnictwa Republiki Islandii – Pan Kristján Þór Júlíusson
 • Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjawiku – JE Gerard Pokruszyński
 • Ambasador Republiki Islandii w Berlinie – JE Martin Eyjólfsson

Radę Programową PISCES tworzą:

 • Uniwersytet Gdański: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak (Wydziałowy Koordynator Erasmus Wydziału Zarządzania, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania) oraz prof. Małgorzata Wiśniewska (Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania)
 • Uniwersytet w Akureyri: Ögmundur Knútsson, PhD
 • Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o.: Maciej Kisiel
 • Samherji HF: Unnar Jónsson

W wydarzeniu inaugurującym konkurs wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytetu w Akureyri, Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz przedstawiciele firm z branży portowej, przetwórstwa oraz logistycznej z Polski i Islandii.

Kalendarz konkursu:

 • prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 roku
 • wybór najlepszych prac odbędzie się do dnia 31 maja 2019 roku
 • przed wyłonieniem najlepszych prac odbędą się ich ustne prezentacje przez kandydatów/kandydatki, a dokładny termin prezentacji zostanie ogłoszony do dnia 15 maja 2019 roku
 • wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora nie później niż 30 czerwca 2019 roku

Wkrótce więcej szczegółów na stronie: http://pisces.edu.pl

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Fot. Sekcja Promocji UG

dr Andrzej Dżuryk laureatem VI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorską »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 grudnia 2018 roku

Miło nam poinformować, że pan dr Andrzej Dżuryk (Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania), został laureatem VI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Praca pt. ,,Rola listów zastawnych w zwiększeniu stabilności polskiego systemu finansowego” została napisana pod kierunkiem prof. UG dr hab. Leszka Pawłowicza.

Serdecznie gratulujemy!

 

Trwa nabór wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 grudnia 2018 roku

Trwa nabór wniosków w konkursach:

OPUS 16 , PRELUDIUM 16  I SONATA 14

Szczegółowe informacje

Studentka Wydziału Zarządzania laureatką Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 listopada 2018 roku

Miło nam poinformować, że pani Alicja Łupińska, autorka pracy magisterskiej pt. ,,Behawioralne skłonności inwestorów giełdowych w zachowaniach inwestycyjnych”, napisanej pod kierunkiem pani dr Marzenny Czerwińskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została laureatką XI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Szczegóły: List gratulacyjny

Serdecznie gratulujemy!

Piąta ogólnopolska konferencja młodych naukowców 14-15.06.2019 »
Data publikacji: Wtorek, 27 listopada 2018 roku

PIĄTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot, 14-15 czerwca 2019 roku

http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Najlepszą rekomendację uczestnictwa jest frekwencja, jaką onotowaliśmy w ubiegłych edycjach:

 1. 2013 rok - IV Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego cztery tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 179 artykułów.
 2. 2012 rok - III Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego trzy tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 170 artykułów.
 3. 2011 rok - II Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego trzy recenzowane monografie naukowe, do których zakwalifikowane zostały 84 artykuły.
 4. 2010 rok - I Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dwa tomy recenzowanych monografii naukowych, zawierających łącznie 81 artykułów.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studenta Wydziału Zarządzania. »
Data publikacji: Czwartek, 08 listopada 2018 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki

studenta Wydziału Zarządzania.

Student będzie mógł uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry. Czas odbywania praktyk będzie dostosowany do planu zajęć studenta.

Oczekujemy:

- znajomości podstaw obsługi MS Office,

- zaangażowania,

- biegłej znajomości języka angielskiego.

 Dodatkowe informacje i zgłoszenia proszę kierować do:

dr Anny Wojewnik-Filipkowskiej, na konsultacjach

oraz mailowo: anna.filipkowska@ug.edu.pl

31 października oraz 2 listopada Dniami Rektorskimi. 12 listopada dniem wolnym od zajęć i pracy. »
Data publikacji: Wtorek, 06 listopada 2018 roku

W porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. ogłosił dzień 31 października 2018 roku Dniem Rektorskim.

Przypominamy także, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 dzień 2 listopada jest rówież Dniem Rektorskim.

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) także będzie dniem wolnym. W tym dniu budynek WZR będzie zamknięty.

Prace dyplomowe studentów Wydziału Zarządzania wyróżnione w konkursach »
Data publikacji: Piątek, 09 listopada 2018 roku

Miło nam poinformować, iż dwoje studentów Wydziału Zarządzania otrzymało wyróżnienia w konkursach na najlepsze prace dyplomowe.

Praca licencjacka pana Bartosza Mieczkowskigo pt. ,,Geneza i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych na rynku polskim w kontekście ochrony konsumentów przed nadużyciami w zakresie ich konstrukcji oraz procesu dystrybucji", zgłoszona do konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego otrzymała wyróżnienie w II edycji tego konkursu. Promotorem pracy jest pan dr Piotr Pisarewicz z katedry Bankowości i Finansów.

Praca licencjacka pani Iwony Magdziak pt. ,,Determinanty zastosowania Scrum jako zwinnej metodyki zarządzania projektami" otrzymała wyróżnienie w konkursie  Project Master 2018 organizowanym przez IPMA Polska. Promotorem pracy jest dr Joanna Sadkowska z katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Erasmus+ - wymiana pracowników w roku akademickim 2018/2019 »
Data publikacji: Piątek, 09 listopada 2018 roku

   Erasmus+ - Teaching Staff Mobility 2018/2019

 

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2018/2019 przez poszczególnych kandydatów.

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 31.03.2019, w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Oznacza to, że w roku akademickim 2018/19 nie prowadzimy rekturacji na Wydziale!

Miejsce docelowe:

Mobilność może być realizowana tylko w uczelni partnerskiej, z którą nasz wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ 2018-2019, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching (STA). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w internecie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

Każdy nauczyciel akademicki zainteresowany wyjazdem indywidualni ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

 

Jednostka do kontaktu:

UNIWERSYTET GDAŃSKI / UNIVERSITY OF GDANSK (PL GDANSK01)

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów / Erasmus Exchange Office

ul. Bażyńskiego 8

PL - 80-309 GDAŃSK

Tel.: +48 58 523 31 22

E-mail: bwzs@ug.edu.pl

 

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich na WZR:

Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123

Dr Małgorzata Rymarzak na 4th Funding Forum w Barcelonie »
Data publikacji: Wtorek, 30 października 2018 roku

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 18-19 października br. dr Małgorzata Rymarzak (Katedra Inwestycji i Nieruchomości) reprezentowała Uniwersytet Gdański na 4th Funding Forum w Barcelonie organizowanym przez European University Association (EUA), gdzie wygłosiła prezentację pt. „Campus management challenges in Europe” przygotowaną we współpracy z profesor Alexandrą Den Heijer i Monique Arkesteijn z TU Delft (Holandia). 

Konferencja zgromadziła ponad 230 osób z 39 krajów, będących reprezentantami Unii Europejskiej, ministerstw z ponad 10 państw, władz uczelni (w tym m.in. 40 rektorów uniwersytetów z takich państw jak Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

 

Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców. »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 października 2018 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Wydział Zarządzania w ,,PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)" »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 października 2018 roku

 

Wydział Zarządzania uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

 

Narodowy Bank Polski O/O w Gdańsku zaprasza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP” »
Data publikacji: Czwartek, 20 września 2018 roku

Narodowy Bank Polski O/O w Gdańsku zaprasza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 5 września 2018 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/staze/2018/staze.html

 • CV i list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),
 • jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej.
Project Master - ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami »
Data publikacji: Wtorek, 18 września 2018 roku

Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami.

Konkurs ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. To doskonała okazja do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Organizowany od 2002 roku, rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Jednym z głównych celów IPMA Polska jest szerzenie i promocja wiedzy na temat zarządzania projektami. Dlatego też pragniemy docenić wkład naukowy młodych osób w rozwój tej niezwykle interesującej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2018 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu.

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatki Ekonomicznej »
Data publikacji: Czwartek, 20 września 2018 roku

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG

 

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby, które  spełniają  warunki  określone  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami).

 

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

- życiorysem,

- dyplomem ukończenia studiów II stopnia,

- dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,

- informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe, na kierunku informatycznym.
 2. Znajomość języków programowania Java, JavaScript, PHP, C#, Python, Ruby.
 3. Umiejętność projektowania witryn w HTML5.
 4. Umiejętność projektowania aplikacji na platformę Android.
 5. Umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć w j. angielskim.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C-31 (Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot, ul. Piaskowa 9) do dnia 20.09.2018 r.

Obóz adaptacyjny dla pierwszaków »
Data publikacji: Wtorek, 04 września 2018 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza nowo przyjętych studentów na oficjalny obóz adaptacyjny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Jego Magnificencji Rektora profesora Jerzego Gwizdały i Prorektora ds. Studenckich profesora Arnolda Kłonczyńskiego, który odbędzie się w Borzechowie od 10 do 15 września 2018 r.

W programie:

 • spotkania z władzami Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawicielami Samorządu Studentów UG, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Akademickiego Związku Sportowego, studenckich kół naukowych, a także byłymi członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe, 
 • dyskoteki i karaoke, 
 • pokazy filmów, 
 • ogniska, 
 • paintball, 
 • koncert zespołu “KUŚKA BROTHERS”.

W obozie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które po raz pierwszy dostały się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.

Opłata za uczestnictwo wynosi 490 zł.

Zapisy i informacje na stronie http://www.adapciak.ug.edu.pl/

Uniwersytet Gdański edukuje wspólnie z JLL oraz EURO STYL »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 sierpnia 2018 roku

We współpracy z firmą

 

JLL

Eurostyl

 

oraz

 

 

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęła się rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi prowadzone we współpracy z firmą JLL oraz EURO STYL. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 i potrwają rok.

Dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości informuje: „Naszym słuchaczom oferujemy program studiów odpowiadający współczesnym wymaganiom i potrzebom rynkowym. Zajęcia w formie wykładów akademickich, ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych prowadzone są nie tylko przez uznanych w branży nieruchomości wykładowców akademickich, ale także doświadczonych ekspertów-praktyków z firm: JLL, EURO STYL oraz innych związanych z rynkiem nieruchomości”.

Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, komentuje: „Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Uniwersytetem Gdańskim. Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, dzięki czemu studenci mają szansę poznać nie tylko teorię, ale również praktyczne tajniki branży nieruchomości. Jednym z naszych głównych celów jest przedstawienie najnowszych, światowych trendów oraz pokazanie specyfiki i dynamiki rynku. Jesteśmy przekonani, że te studia otwierają nowe perspektywy i dają szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Dla JLL współpraca z Uniwersytetem to również okazja zaprezentowania się studentom kierunków nieruchomościowych i szansa na pozyskanie w przyszłości najlepszych kandydatów do pracy zarówno w trójmiejskim biurze, jak i naszej polskiej centrali w Warszawie”.

Magdalena Reńska, Dyrektor Zarządzająca EURO STYL z Grupy Kapitałowej DOM DEVELOPMENT dodaje: „Jako doświadczony deweloper na trójmiejskim rynku nieruchomości podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Gdańskim by dzielić się naszą wiedzą ekspercką i praktycznymi umiejętnościami. To zaszczyt być partnerem doskonałych wykładowców akademickich z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Działalność uniwersytecka jest istotnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności (CSR) naszej firmy. Mam głębokie przekonanie, ze studia podyplomowe: Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to doskonały wybór dla tych, którzy planują dynamiczny rozwój zawodowy lub odważny zwrot w swojej karierze zawodowej”.

Uczelnia kieruje swoją ofertę do osób, które zainteresowane są zdobywaniem, bądź pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w działalności zarządcy nieruchomości i dewelopera realizującego projekty zarówno komercyjne, infrastrukturalne, typu „land-development”, jak i mieszkaniowe.

Więcej informacji na stronie WWW studiów podyplomowych

III edycja ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI, dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 12 lipca 2018 roku

IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania. Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres ikar@jakoscroku.pl przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

IKAR JAKOŚCI to inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. IKAR JAKOŚCI został objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie organizatora

Pracownicy Wydziału Zarządzania na European Real Estate Society Annual Conference 2018 »
Data publikacji: Poniedziałek, 30 lipca 2018 roku

25. Doroczna Konferencja ERES 2018

W dniach 27-30 czerwca 2018 r. troje pracowników Wydziału Zarządzania UG brało udział w największej w Europie konferencji dotyczącej rynku nieruchomości European Real Estate Society Annual Conference 2018. Naukowcy i praktycy z całego świata zostali gościnie przyjęci przez Uniwersytet Reading w Wielkiej Brytanii.

Główne obrady odbywały się w Palmer Building na terenie kampusu Uniwersytetu Reading. W pierwszym dniu konferencji poprowadzono warsztaty dla doktorantów i równoległe sesje, podczas których młodzi adepci nauki prezentowali swoje dotychczasowe badania. Kolejne trzy dni konferencji przeznaczone były na wysłuchanie blisko 300 referatów (równolegle prowadzone sesje odbywały się w 11. salach). Tematyka referatów związana była z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, a mianowicie:

 • Coroprate Real Estate,
 • Valuation and Appraisal,
 • Real Estate Economics,
 • Real Estate Finance and Investment,
 • Housing
 • Sustainable Real Estate,
 • New Technology and New Data in Real Estate.

Ponadto tematem dyskusji była przyszłość edukacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynku nieruchomości w aspekcie zmieniających się technologii, możliwości prowadzenia analiz big data i bliskiej współpracy z biznesem.

Oprócz sesji równoległych wygłoszone zostały referaty przez dwóch głównych mówców. Pierwszy z nich, prof. David Harrison (University of Central Florida) wygłosił referat pt. „The Past, Present, and Future of Academic Real Estate Reseaech”, drugi - prof. Andrew Baum (University of Oxford), przedstawił referat pt. „Will real estate researchers be replaced by robots?”.

Wśród światowego grona badaczy i praktyków rynku nieruchomości z różnych stron świata (z Australii i Oceanii, Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz z wielu państw Europy), znalazło się też sześcioro przedstawicieli z polskich ośrodków uniwersyteckich, a mianowicie: z Uniwersytetu Łódzkiego: dr R. Wolski i dr K. Żelazowski, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr B. Marona oraz trzy osoby z Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania): dr M. Rymarzak, mgr E. Nawrocka i dr K. Kowalke.

Kolejna doroczna 26. konferencja ERES odbędzie się we Francji w dniach 3-6 lipca 2019 r. w ośrodku akademickim ESSEC Business School w Cergy niedaleko Paryża. Za dwa lata z kolei uczestników 27. dorocznej konferencji ERES w dniach 30 czerwca - 4 lipca 2020 r. gościć będzie Tallinn University of Technology w Estonii.

 

Godziny otwarcia bufetu na WZR w okresie sesji oraz wakacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku

W dniach od 18.06. do 22.06.2018 r. bufet będzie czynny w godzinach od 10.00 do 14.00.

Od dnia 25.06.2018 r. do połowy września bufet będzie nieczynny.

Sukcesy naszych studentek z KNR Audytor w ogólnopolskich konkursach z rachunkowości »
Data publikacji: Wtorek, 19 czerwca 2018 roku

W dniach 16-18 maja 2018 roku, 6 Członkiń Koła Naukowego Rachunkowości Audytor wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Rachunkowość Warta Poznania", organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Studentki godnie reprezentowały nasz Wydział i wykazały się dużą wiedzą zdobywając wiele nagród: 

1) Marta Suszko i Julia Sienkiewicz zajęły I miejsce w konkursie Case Study firmy RSM Poland

2) W konkursie Case Study firmy PwC:

 • I miejsce zajęły Karolina Górska i Ola Osińska
 • II miejsce zajęły Gosia Kisiel i Patrycja Bukowska 
 • III miejsce zajęły Marta Suszko i Julia Sienkiewicz 

W rozwiązaniu tego testu Członkinie KNR Audytor były bezkonkurencyjne!

3)  Marta Suszko i Julia Sienkiewicz zajęły I miejsce w konkursie wiedzy o rachunkowości.

Podczas Wielkiego Finału pokonały studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach!

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Zbiórka książek "Daj książkom drugie życie!" organizowana przez KNR Audytor »
Data publikacji: Piątek, 22 czerwca 2018 roku

W dniach 6-23 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się zbiórka książek organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości Audytor we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztukater.

Przekazując przeczytaną książkę dzielisz się nie tylko przedmiotem materialnym, ale przede wszystkim dajesz szansę na rozwój i wiedzę oraz często jedną z niewielu rozrywek dla osób z maleńkich miejscowości, w których brakuje środków na zakup książek.

Jak możesz dołączyć?

Zbieramy książki nowe i stare w dobrym stanie, do poczytania dla dorosłego, dla dziecka, dla studenta i ucznia. Poza tym czasopisma tematyczne, komiksy oraz materiały na zajęcia (kartony, kredki, zeszyty, pisaki, papiery kolorowe itp.)

Miejsce zbiórki: szatnia WZR

Więcej informacji w wydarzeniu na FB:

https://www.facebook.com/events/172661313425294/

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i wsparcia potrzebujących!

Studenci Wydziału Zarządzania zajęli 3 miejsce w konkursie Association for Information Systems Student Chapters w USA »
Data publikacji: Wtorek, 22 maja 2018 roku

W dniach 12-14.04.2018 r.  w USA (Dallas) odbył się finał konkursu Association for Information Systems Student Chapters. Do konkursu zwakwalifikowała się drużyna studentów z Wydziału Zarządzania UG (specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie).

Trzyosobowy zespół studentów Wydziału Zarządzania w składzie: Krzysztof Orłowski, Adam Ostrowski i Paweł Stożyński, zajął  3 miejsce w kategorii Software Innovation Challenge, otrzymując pamiątkowy puchar.

Zespół opracował prototyp systemu pod nazwą "Intelligent baby monitor system" w oparciu o język Python, bibliotekę OpenCV i platformę Raspberry Pi 3. Rozwiązanie umożliwia zdalne monitorowanie dziecka i jego środowiska, poprzez kamerę i czujniki. Wysyła ono  powiadomienia i ostrzeżenia na wieloplatformową aplikację mobilną.

 

Serdecznie gratulujemy naszym studentom!

 

Sympozjum naukowe pt. „Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce” »
Data publikacji: Środa, 06 czerwca 2018 roku

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 18 maja 2018 r. odbyło się pierwsze sympozjum naukowe pt. „Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce”. Celem spotkania w szerokim gronie uniwersyteckich ekspertów i praktyków było sformułowanie wniosków pozwalających na ocenę funkcjonowania organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Gośćmi sympozjum i zorganizowanych w jego ramach paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele administracji państwowej, jednostek samorządów terytorialnych, władz jednostek szpitalnych województwa pomorskiego oraz grono naukowców zajmujących się aspektami ochrony zdrowia.

Organizatorem sympozjum była Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Tematyka sympozjum dotyczyła aktualnych problemów ochrony zdrowia w Polsce i jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju państwa oraz zrównoważonego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zaproszeniu goście – uniwersyteccy eksperci, praktycy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządu, szpitali rozmawiali między innymi o zmianach wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planach dla pomorskiej służby zdrowia, zarządzaniu służbą zdrowia oraz jej finansowaniu czy aspektach sektora prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia.

Sympozjum w założeniu organizatorów jest początkiem cyklicznych spotkań polskiego środowiska związanego z opieką zdrowia. Wydarzenie, które odbyło się 18 maja 2018 r., głównie z udziałem pomorskich przedstawicieli ochrony zdrowia, będzie kontynuowane jesienią 2018 roku na szerszą, ogólnopolską  skalę.

Sympozjum podzielone było na 3 panele:

PANEL ISystem ochrony zdrowia w Polsce – aktualny stan

 • Aktualny stan systemu ochrony zdrowia w Polsce – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian dot. m.in. sieci szpitali, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także przedstawienia wizji rozwoju systemy ochrony zdrowia w Polsce
 • Doświadczenia z realizacji/wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planów dla pomorskiej służby zdrowia.

PANEL IISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt ekonomiczny

 • Czy można oddzielić sektor publiczny od prywatnego w ochronie zdrowia?
 • Oceny adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez Oddziały Wojewódzkie NFZ

PANEL IIISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt organizacyjny

 • Mechanizmy koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia, stosowane w ramach polityki spójności w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
 • Praktyki zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Patronat honorowy nad sympozjum objęli:

 • - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna
 • - Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała

Rada Programowa Sympozjum

 • dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,  Katedra Ekonomii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Iga Rudawska,  Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sebastian Susmarski, Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzwyczajny, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Systemów Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzwyczajny, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Staże i praktyki w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi »
Data publikacji: Piątek, 18 maja 2018 roku

Konkurs na wspomnienia związane z Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Wyższą Szkołą Ekonomiczną »
Data publikacji: Wtorek, 22 maja 2018 roku

Portal Młodych Badaczy "Zatoka Nauki" ogłasza konkurs na wspomnienia związane z UG, WSP i WSE. Zapraszamy absolwentów, byłych i aktualnych pracowników do nadsyłania wspomnień oraz pamiątek związanych z pracą, studiami na Uniwersytecie Gdańskim i w jego poprzedniczkach. Wspomnienia, pamiątki (np. zdjęcia, gazetki, artykuły prasowe) uznane za najcenniejsze zostaną opublikowane w tomie, który ukaże się w jubileuszowym 2020 roku a ich autorzy otrzymają nagrody.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIMI WSPOMNIENIAMI

Organizatorzy szczególnie zainteresowani są:

 • wspomnieniami związanymi z życiem studenckim,
 • wydarzeniami kulturalnymi, naukowymi i rozrywkowymi,
 • wykładami i prowadzącymi je pracownikami,
 • działalnością w organizacjach studenckich i pracowniczych, kołach naukowych, związkach zawodowych. 

Nie jest to jednocześnie katalog zamknięty. Mile widziane będą materiały związane z innymi aspektami życia na UG. Wszystkie od 1945 roku do czasów współczesnych.

Najciekawsze wspomnienia zostaną opublikowane w tomie jubileuszowym, a ich autorzy otrzymaja nagrody.

NADSYŁANIE MATERIAŁÓW

Prosimy o nadsyłanie materiałów w formie elektronicznej (skany oraz pliki tekstowe) na adres zatokanauki@ug.edu.pl do końca grudnia 2018 roku lub papierowej na adres: Zatoka Nauki, Uniwersytet Gdański, ul Bażyńskiego 1a, p. 116, 80–309 Gdańsk.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod nr 609 05 62 01. 

 

Gdynia Language Swap - Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza studentów na konwersacje językowe »
Data publikacji: Środa, 09 maja 2018 roku

Muzeum Emigracji w Gdyni serdecznie zaprasza studentów na Gdynia Language Swap - przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i nauki języka obcego zupełnie za darmo. Zapraszamy zarówno studentów obcojęzycznych, jak i osoby, które w zamian za konwersacje w wybranym języku, mogą pomóc w ćwiczeniu języka polskiego. Pierwsze spotkanie z cyku Gdynia Language Swap odbędzie się już 12 maja.

Więcej informacji (w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim) znajduje się w załącznikach, na stronie internetowej www.polska1.pl oraz wydarzeniu na portalu Facebook

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 maja 2018 roku

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP
za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów,
w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie i promotorów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace wraz z formularzami można nadsyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania

 

Program MOST – rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 »
Data publikacji: Wtorek, 15 maja 2018 roku

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Film informacyjny o Programie MOST.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin rekrutacji: od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r.

W tym czasie na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający:

 1. zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz
 2. założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most.

Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Zachęcamy do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie. 

plakat

Odbyła się prelekcja pt.,,Równość w biznesie »
Data publikacji: Wtorek, 24 kwietnia 2018 roku

Prelekcje Równość W Biznesie zgromadziły wczoraj dużą publikę, dziękujemy wam za obecność!

Dziękujemy Lean In Poland za obecność i wsparcie merytoryczne, Largo Business Solutions za pomoc w organizacji oraz Radio UG MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie za objęcie patronatem medialnym naszego wydarzenia.
Dziękujemy Angelika Lorek Photography za świetną fotorelację.

Do zobaczenia na kolejnych prelekcjach!

 

Akcja „Uraduj Groszem” »
Data publikacji: Wtorek, 17 kwietnia 2018 roku

Akcja „Uraduj Groszem” jest wspólną akcją studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym, pokrzywdzonym przez los, którzy z różnych względów potrzebują naszego wsparcia.

W tej edycji adresatami pomocy są osoby dotknięte FAS, czyli zespołem fizycznych i umysłowych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Wyżej wymienionym osobom pomoc zostanie udzielona przez wsparcie gdańskiej Fundacji Fascynacje. Celem akcji jest nie tylko pomoc osobom dotkniętym FAS, ale także działanie na rzecz uświadomienia społeczeństwu istnienia tego problemu oraz profilaktyka i promowanie trzeźwości w okresie ciąży.

Akcję będzie można wspomóc datkiem na wydziałach UG m.in. w następujących terminach:

 • 10-11 kwietnia 2018 r. – budynek Wydziału Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, Sopot
 • 16 kwietnia 2018 r. - budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk
 • 18-19 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Filologicznego i Historycznego, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
 • 18 kwietnia 2018 r. - budynek Instytutu Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia
 • 23-24 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Akcja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Jerzego Gwizdały.

Więcej informacji na stronach www.uradujgroszem.pl oraz https://www.facebook.com/Uraduj-Groszem-437157756715997.

 

Spotkanie informacyjne na temat Akademii Liderów Rynku Kapitałowego »
Data publikacji: Środa, 18 kwietnia 2018 roku

Chcesz przyspieszyć rozwój swojej kariery?
Pragniesz zdobyć praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego?
Chcesz poszerzyć kontakty zawodowe?

Dołacz do Liderów Rynku Kapitałowego!

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to wyjątkowy, prestiżowy i jedyny taki program szkoleniowy w Polsce dający możliwość nauki od najlepszych praktyków świata finansów i jest przepustką do pracy w najlepszych firmach. To także wstęp do wyjątkowej społeczności "ALRK Alumni", która zrzesza ponad 300 absolwentów ALRK i daje im niepowtarzalną szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

Rekrutacja do programu trwa do 22 kwietnia 2018!

Dla kogo jest to program:
Studenci od 3. roku studiów i absolwenci do 26. roku życia
Co? 2 tygodnie szkoleń oraz płatne wakacyjne staże w firmach Partnerskich
Gdzie? www.paga.org.pl/alrk
Kiedy? Szkoła Letnia: 02.07-06-13.07.2018,
staże: lato-jesień 2018

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


SPOTKANIE INFORMACYJNE:

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej o programie, Fundacji, programie ALRK, technicznych aspektach rekrutacji do Akademii a także wiele innych kwestii.

Kiedy? 19 kwietnia o godz. 11:30

Gdzie? Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, sala 310


Spotkanie poprowadzi Aluminka Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Zapraszamy!

Nabór na praktyki studenckie dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria. »
Data publikacji: Czwartek, 12 kwietnia 2018 roku

Prodziekan do spraw studenckich i współpracy z zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 
ogłasza nabór na praktyki studenckie dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.
 

Liczba miejsc: 1

 

Program praktyki odpowiada  wymaganiom praktyk obowiązkowych dla kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.

 

Praktykanci będą uczestniczyć w projekcie przygotowania materiałów promocyjnych Wydziału, nawiązywaniu i rozszerzaniu współpracy z innymi uczelniami oraz pracodawcami, wykonywaniu bieżących prac biurowych dziekanatu Wydziału.

Od kandydatów oczekujemy:
- zaangażowania,
- kreatywności,
- umiejętności pracy w grupie,
- gotowości podejmowania nowych wyzwań.

Praktyka odbywać się będzie na Wydziale Zarządzania od 7.05.2018 r. w wyznaczonych dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w czasie wolnym od zajęć. Łączny wymiar czasu praktyki – 120 godzin.

 

CV i podanie należy przesłać do dnia 25.04.2018 r.  mailowo na adres:

teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

w tytule proszę podać „Aplikacja Praktyka WZR”.

 

Biblioteka UG zaprasza do testowania Serwisu ekonomicznego EMIS. »
Data publikacji: Piątek, 13 kwietnia 2018 roku

Biblioteka UG zaprasza do testowania Serwisu ekonomicznego EMIS.

Serwis ekonomiczny EMIS oferuje głębokie i wyczerpujące informacje z ponad 9,000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się i obejmuje swoim zasięgiem ponad 120 krajów regionu Europy Centralnej i Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu.

Dla każdego kraju dostępnych jest do ponad kilkuset źródeł informacji w języku obowiązującym oraz w języku angielskim, zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, wiadomości sektorowe. Między innymi pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

Poprzez serwis możesz:

•            przejrzeć i przeszukać pełne teksty gazet codziennych, tygodników, miesięczników wraz z ich kilkunastoletnimi archiwami (np. Rzeczpospolitą wraz z rankingami, Dziennik Gazetę Prawną wraz z rankingami, Puls Biznesu, Parkiet, Gazeta.pl wraz z wydaniami lokalnymi, Newsweek, Wprost, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni, Gazetę Krakowską, Gazetę Wrocławską, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski).

•             przeglądać profile spółek wraz z ich danymi finansowymi, strukturą własnościową i spółkami zależnymi i powiązanymi (m.in. dostęp do informacji z Bisnode, InfoCredit, Monitora Polskiego B, Emitenta, Notorii, Informatora Upadłościowego, Analizy Online i wielu innych).

•            przeszukiwać magazyny, raporty branżowe i dane statystyczne dla ponad 100 sektorów w Polsce (np. EMIS Insight, GUS, Oxford Economics, OECD, BMI, PMR, Euromonitor, MarketLine, EIU, KPMG, ARE, BuddeComm, PKO BP, DI BRE, DTZ, IERiGŻ, Analizy BAS, Audytel, Chemia i Biznes, Computerworld, Poradnik Handlowca, Petroleum Economist, OPEC);

•            dane makroekonomiczne, informacje z rynków finansowych.

Baza jest dostępna w intranecie i zdalnie przez usługę VPN . Test potrwa do 30 kwietnia 2018roku.

Link do bazy:

https://www.emis.com/php/search/search

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 12 kwietnia 2018 roku

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network, odbędzie się 10 i 11 kwietnia 2018 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania. Spotkanie otwierał będzie Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Krzysztof Bielawski. Dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą jest kierownikiem projektu ze strony UG.

Informacja o projekcie:

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

 1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
 2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
 3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/

Członkowie projektu:

Project Partners & Associate Organisations

Denmark:
Danish Agency for Science and Higher Education

Estonia:
Ministry of Education and Research

Finland:
University of Turku
Åbo Akademi University (BUP)
Ministry of Education and Culture

Germany:
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Science, Research and Equalities (BSN Lead Partner)
Free and Hanseatic City of Hamburg, Senate Chancellery
Ministry of Education, Science and Cultural Affaires, Land of Schleswig-Holstein
Ministry of Education, Science and Culture of the Land Mecklenburg-Vorpommern

Latvia:
Ministry of Education and Science

Lithuania:
Ministry of Education and Science
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Norway
The Royal Norwegian Ministry of Education and Research

Poland:
University of Gdansk
Ministry of Science and Higher Education

Russia:
St. Petersburg State University of Economics (UNECON)

Sweden:
Swedish Research Council

International:
Council of the Baltic Sea States (CBSS) (project partner for WP 2)
Baltic Sea Region University Network – BSRUN
BONUS
NordForsk
STRING – political cross border partnership between Hamburg, Schleswig-Holstein, Zealand, Copenhagen, Skåne (DE, DK, SE)

                             

Studenci wzięli udział w otwartym szkoleniu dotyczącym systemu antyplagiatowego w pracach dyplomowych »
Data publikacji: Środa, 04 kwietnia 2018 roku

Studenci Wydziału Zarządzania wzięli udział w otwartym szkoleniu dotyczącym systemu antyplagiatowego w pracach dyplomowych. Szkolenie odbyło się 26 marca w auli B-4 i cieszyło się bardzo wysoką frekwencją.

Celem szkolenia było zapoznanie studentów z procedurami dotyczącymi sprawdzania prac dyplomowych pod kątem dopuszczalnych i niedopuszczalnych zapożyczeń treści z dorobku innych autorów.

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia oraz Studiów Stacjonarnych, prof UG. dr hab. Krzysztof Najman,
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów UG, dr Paweł Petasz
 • osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie prac przez system „Antyplagiat” na Wydziale Zarządzania, mgr Krzysztof Kowalczyk

Dziękujemy za tak liczną obecność!

 

Raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego” »
Data publikacji: Środa, 04 kwietnia 2018 roku

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

W związku z powyższym w ramach projektu przygotowaliśmy opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”, który przekazujemy w Państwa ręce. Raport, który Państwu prezentujemy, jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Raport stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

W pierwszej części raportu zarysowujemy przyczyny zmieniającego się charakteru pracy bankowca: zmiany technologiczne oraz otoczenia konkurencyjnego banków a także ewolucję oczekiwań i potrzeb ucyfrowionych klientów indywidualnych i korporacyjnych. Dalej przedstawiamy kierunki zmiany wewnętrznej struktury banku w odpowiedzi na te nowe wyzwania, kreślimy profil kluczowych kompetencji cyfrowego bankowca i uwydatniamy problem luki kompetencyjnej w sektorze bankowym. Raport kończą rekomendacje wskazujące kierunki wspierania cyfryzacji pracowników sektora finansowego.

Żywimy nadzieję, że lektura przekazanego Państwu raportu będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji i działań mających na celu dostosowywanie kompetencji cyfrowych aktualnych i przyszłych pracowników sektora finansowego do przemian technologicznych i zdigitalizowanej rzeczywistości.

 

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

 

Strona www dotycząca raportu, na której można pobrać raport:

http://www.delab.uw.edu.pl/pl/cyfrowa-transformacja-w-bankach/

 

Studencie - poznaj swoje prawa. Ogólnopolska kampania społeczna »
Data publikacji: Piątek, 06 kwietnia 2018 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Biurem Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG, Portalem Zatoka Nauki, Radami Samorządów Wydziałów Filologicznego, Historycznego, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii, Prawa i Administracji oraz Zarządzania współorganizuje kampanię społeczną dotyczącą praw studenckich. W ramach kampanii studenci UG od 21 do 28 marca 2018 r. mogą wypełnić ankietę dotyczącą praw studenta.

Stoiska na których będą dostępne ankiety w wersji papierowej będzie można znaleźć w:

 • hallu Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku 21 marca w godzinach 9:00 – 13:00,
 • na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku 22 marca w godzinach 9:00 - 15:00 w sali cichej nauki na parterze wydziału. Ponadto do 26 marca będą one rozłożone w okolicach szatni. Zachęcamy do ich wypełniania i wrzucania do samorządowej skrzynki kontaktowej na drzwiach pokoju 1064, 
 • w punkcie xero w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie od 22 do 28 marca w godzinach otwarcia punktu,
 • w punkcie xero w budynku Biblioteki Ekonomicznej UG przy ul. Armii Krajowej 110 w Sopocie od 22 do 28 marca w godzinach otwarcia punktu,
 • w hallu budynku Neofilologii przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku 23 marca w godzinach 9:30-11:15,
 • w Domu Studenckim nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego przy ul Polanki 65 w Gdańsku 23 i 24 marca w godzinach 17:00 – 18:00,
 • w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie w sali B-4 w trakcie szkolenia informacyjnego z programu Antyplagiat 26 marca w godzinach 15:15 – 17:00 oraz 27 marca hallu budynku w godzinach 10:00 – 13:00,
 • w biurze Parlamentu Studentów UG w budynku przy ul. Wita Stwosza 58 w Gdańsku w pokoju 107 od 26 do 28 marca w godzinach 9:00 – 11:00,
 • w hallu budynku Wydziału Historycznego przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku 27 marca w godzinach 12:00 – 14:45.

Ankietę w wersji elektronicznej i inne informacje dotyczące akcji można znaleźć na stronie www.prawastudenta.edu.pl.

Jeśli uważacie że wasze prawa jako studentów UG zostały złamane, bądź zetknęliście się z łamaniem praw innych studentów możecie zwrócić się do biura Rzecznika Praw Studenta działającego przy Parlamencie Studentów UG poprzez maila rzecznikprawstudenta.ug@gmail.com .

Wykład ogólnouczelniany ,,Rynki kapitałowe »
Data publikacji: Wtorek, 20 marca 2018 roku

Informujemy, że w związku z dniami otwartymi na Wydziale Zarzązania 19.03.2018 r., wykład ogólnouczelniany ,,Rynki kapitałowe" nie odbędzie się.

Wykład otwarty pt. ,,Katalog ubezpieczeń koniecznych dla studenta" - relacja »
Data publikacji: Środa, 28 marca 2018 roku

W dniu 13 marca 2018 roku odbył się wykład otwarty nt. Katalogu ubezpieczeń koniecznych dla studenta, który poprowadzili eksperci z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi : Pan Paweł Przybył -  Dyrektor Pionu Ubezpieczeń oraz Pani Karolina Pertkiewicz – Kierownik Zespołu Brokerskiego. W trakcie spotkania omówiono m.in. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej najemcy mieszkania i w życiu prywatnym, ubezpieczenia roweru czy sprzętu elektronicznego. W wykładzie wzięło udział ponad 150 studentów Wydziału Zarządzania z rożnych lat i kierunku studiów. Organizatorem wykładu była dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego.

Kolejne spotkania poświęcone problematyce ubezpieczeniowej wkrótce!

Finał konkursu „Staże Brukselskie” 2017/2018 – do Brukseli jedzie student Wydziału Zarządzania Krzysztof Orłowski »
Data publikacji: Czwartek, 15 marca 2018 roku

1 marca 2018 r. w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego odbył się końcowy etap rekrutacji w konkursie na „STAŻE BRUKSELSKIE” 2017/2018.

Konkurs organizowany przez Uniwersytet Gdański i Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego, był skierowany do studentów z Wydziałów:

 • Ekonomicznego,
 • Nauk Społecznych,
 • Oceanografii i Geografii,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania.

W końcowej rekrutacji wzięli udział:

 • Małgorzata Jędrzejewska, studentka Wydziału Ekonomicznego,
 • Mateusz Wojciechowski, student  Wydziału Zarządzania,
 • Krzysztof Orłowski, student Wydziału Zarządzania.

O wygranej zadecydowała wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka angielskiego oraz wiedza ogólna na tematy poruszane podczas rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Laureatem konkursu został Krzysztof Orłowski, student Wydziału Zarządzania ze specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie, który odbędzie staż w Biurze Jarosława Wałęsy w Brukseli od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.

Komisja Rekrutacyjna wskazała także osobę, która znalazła się na liście rezerwowej i przystąpi do stażu w przypadku rezygnacji laureata. Osobą na liście rezerwowej jest Mateusz Wojciechowski – student Wydziału Zarządzania.

Serdecznie gratulujemy!

Dołącz do grupy ACCA na FB! »
Data publikacji: Czwartek, 15 marca 2018 roku

 

Zaczął się kolejny semestr, który przybliża Was coraz bardziej

do ważnych zawodowych decyzji!

 

Co wybierzecie?

Pracę w międzynarodowej firmie czy pomysłowy start-up?

Wesprzemy każdą Waszą drogę!

 

Chcecie dowiedzieć się jak zostać ekspertami ds. nowoczesnego zarządzania i finansów, przed którymi otworzą się każde drzwi?

Dołączcie do grupy na facebooku @ACCA WZ UG https://www.facebook.com/groups/accawzug/ i bądźcie na bieżąco!

Młody Lean Lider – rozgrywki półfinałowe konkursu 2017/2018 na UG! »
Data publikacji: Wtorek, 13 marca 2018 roku

Młody Lean Lider – rozgrywki półfinałowe konkursu 2017/2018 na UG!

5 marca 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyły się ogólnopolskie półfinały programu edukacyjnego „Młody Lean Lider”. W gościnnych progach Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania spotkali się uczestnicy z całej Polski. Zarówno oni, jaki i organizatorzy, przebyli często setki kilometrów, by uczestniczyć w tym jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.

Program „Młody Lean Lider” łączy młodzież szkolną i jej nauczycieli, studentów i wykładowców oraz przedstawicieli nowoczesnego biznesu, w unikatowej formule rywalizacji opartej na gamifikacji (gra symulacyjna). Uczestnicy programu mierzą się w trzech etapach: budowaniu postaw, zdobywaniu wiedzy oraz praktycznym wykorzystaniu obu. Korzystają z wiedzy ekspertów wspierających ten program. A są to specjaliści i praktycy filozofii Lean, którzy na co dzień wdrażają ją w polskich przedsiębiorstwach, gdzie edukują zarówno kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników.

W dniu wydarzenia, do Gdańska przyjechało ponad 200 uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników oraz liceów. Towarzyszyło im ponad 20 nauczycieli tychże jednostek oświatowych. Ze strony uczelni zaangażowani byli wykładowcy oraz kilkudziesięciu studentów. Rolę jurorów w konkursie pełnili przedstawiciele firm z całej Polski. W sumie blisko 300 osób emocjonowało się toczącą się tego dnia rozgrywką.

Młodzież podzielona na 20 zespołów uczestniczyła w symulacji międzynarodowego przedsiębiorstwa (osobne dla każdego zespołu), którego procesy zostały wiernie odzwierciedlone w przebiegu rozgrywki: relacje klient – dostawca, przebieg zamówień oraz zleceń produkcyjnych, proces produkcji, kontrola dostaw w magazynach, fakturowanie, księgowość klienta oraz płatności bankowe. A wszystko to rozrzucone na kilku kontynentach. Uczestnicy realizowali procesy przedsiębiorstwa oraz rozliczali je (w kilku walutach) według poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów. Jak w prawdziwym przedsiębiorstwie liczył się ostateczny wynik finansowy oraz postawy członków zespołu oceniane przez szesnastu Jurorów. Gra toczyła się w kilku rundach (z limitem czasu, który wywoływał dodatkową presję!), pomiędzy którymi uczestnicy mieli możliwość wprowadzania usprawnień.

W czasie rozgrywek, które zaangażowały uczniów, nauczyciele w osobnej sali uczestniczyli w warsztatach rozwiązywania problemów. Poznali w ich trakcie metody oraz narzędzia stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Z tym, że zostały one wykorzystane do analizy przyczynowo-skutkowej problemów żywcem wziętych z życia codziennego jednostek oświatowych, które reprezentowali (elementem przygotowania do warsztatów była ankieta, która zebrała od nauczycieli materiał do pracy z ekspertami). Jakież było zaskoczenie wielu z nich, kiedy metodami biznesowymi dochodzili do rozwiązań problemów, które z ich dotychczasowej perspektywy wydawały się być nie do rozstrzygnięcia

Wartym podkreślenia jest fakt, że całe przedsięwzięcie organizowane jest na zasadach wolontariatu. Organizatorzy, jurorzy, wykładowcy i studenci, a także sami uczniowie i nauczyciele na swój koszt organizują zajęcia, materiały, a także podróże i pobyt na miejscu rozgrywek.

Marcowe półfinały wyłoniły 10 zespołów, którzy przez najbliższe 2 miesiące odbędą szkolenia z zarządzania projektami. Następnie zajmą się rozwiązywaniem realnych problemów w 10 firmach rozrzuconych po całym kraju. Staną oko w oko z prawdziwymi procesami, będą je analizować, zaproponują rozwiązania, a ich wyniki przedstawią na finałach, które odbędą się w ostatnich dniach maja.

Organizatorzy składają szczególne wyrazy podziękowania władzom Uniwersytetu Gdańskiego za umożliwienie przeprowadzenia ogólnopolskich półfinałów na terenie uczelni. A w szczególności przedstawicielom Uniwersytetu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: dr Magdalenie Markiewicz, prodziekanowi ds. rozwoju i współpracy z biznesem Wydziału Ekonomicznego oraz prof. UG, dr. hab. Krzysztofowi Najmanowi, prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych i jakości kształcenia Wydziału Zarządzania.

Więcej szczegółów na temat tego programu edukacyjnego „Młody Lean Lider” można znaleźć na stronie organizatora, którym jest LEAN EDUCATION: www.leaneducation.pl oraz na Facebook’u www.facebook.com/leaneducation/.

Bezpłatne warsztaty językowe i komputerowe oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych na UG dla pracowników przedsiębiorstw w woj. Pomorskim »
Data publikacji: Czwartek, 08 marca 2018 roku

Projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany z Wydziałem Zarządzania UG, pt. Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach projektu odbędą się bezpłatne warsztaty językowe oraz komputerowe. Można także skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związanych z zarządzaniem projektami IT. Oferta jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego.

Informacja od organizatorów:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE, 

DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje

w małych i średnich przedsiębiorstwach”

 

Informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG, pt. „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń. Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, mogą  wybrać jedną z form wsparcia:

studia podyplomowe:

z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT,

szkolenia:

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Zajęcia do wyboru: w weekendy lub  popołudniami w dni robocze.

Więcej informacji na stronie:

 https://prawo.ug.edu.pl/oferta_wpia/projekt_stan_konkurencyjny_z_ug

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081.
 

Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek 

kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe i szkolenia odbywa się w trybie ciągłym.

Targi Pracy Wakacyjnej w USA dla studentów - Summer Work and Travel »
Data publikacji: Środa, 07 marca 2018 roku

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Polska zapraszają do udziału w Targach Pracy Wakacyjnej dla studentów SUMMER WORK AND TRAVEL. 19 pracodawców zatrudni 211 studentów polskich uczelni wyższych. Targi odbędą się w sobotę, 10 marca 2018 roku.

Strona internetowa Targów: http://bit.ly/TargiPracyUSA

 

Trzy powody dlaczego Targi to najlepsza droga do wakacji w USA?

- w jedny miejscu 211 studentów z 93 polskich uczelni wyższych

19 pracodawców do wyboru, 29 rodzajów stanowisk pracy

- rozmowy kwalifikacyjne z Amerykanami i decyzja na miejscu

 

Jak zaaplikować na Targi Pracy Wakacyjnej w USA?

- zarejestrować się na https://footprints.ccusa.com

- wybrać program Work Experience Summer 2018

- wskazać opcję Job Fair - Targi Pracy

Następnie studenccy ambasadorzy regionalni kontaktują się bezpośrednio z kandydatami oraz koordynują rekrutacje.

Targi Pracy Wakacyjnej SUMMER WORK AND TRAVEL dla studentów odbywają się w Polsce od 22 lat. W tym roku 19 pracodawców przyjedzie aby zatrudnić 211 osób. Praca wakacyjna nie koliduje z zajęciami, oraz często zastępuje praktyki. Od 1986 roku wakacje w USA spędziło blisko 28 tysięcy osób z Polski, poznając kulturę oraz zdobywając prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku.

 

Więcej informacji udziela koordynator regionalny:

Marek Witkowski

marekw@ccusa.com.pl

506 761 744

Dni Kariery® 2018 »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 marca 2018 roku

                                

 

 

Daj szansę swojej karierze!

 

6 marca 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowa-nych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowa-dzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy za-trudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to prze-strzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmos-ferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze tar-gowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organiza-torzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

 

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zoriento-wać się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

 

 

 

Wyróżnienie pracy licencjackiej studenta AiB »
Data publikacji: Wtorek, 06 marca 2018 roku

Miło nam poinformować, iż Kapituła XIV Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku - przyznała wyróżnienie pracy licencjackiej Wojciecha Anulewicza zatytułowanej „Technologie IT w kreowaniu portfolio  dla artystów”. Wojciech Anulewicz jest studentem specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Promotorką pracy jest dr Danuta Gaik-Pokojska z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.gdansk.pte.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-prac-magisterskich-i-licencjackich

Cykl „Oblicza Człowieka w Filmie” na Wydziale Filologicznym UG - przedmiot ogólnouczelniany »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 lutego 2018 roku

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

W roku akademickim 2017/2018, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) w tym również doktorantów (WYKŁAD MONOGRAFICZNY) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Oblicza człowieka w filmie.

W semestrze letnim na program zajęć (projekcji i dyskusji) składać się będą wybitnie, nagradzana na światowych festiwalach, filmy dokumentalne oraz fabularne, których bohaterami są ludzie mierzący się z problemami przemocy, technologii, ekologii, ekonomii, polityki, choroby, rodziny, miłości czy wolności. Celem cyklu jest wyjście poza abstrakcyjne teoretyczne rozważania i ukazanie konkretnych miejsc i osób, których problemy bezpośrednio dotykają, a dopiero wówczas stosowanie do nich analizy teorii i modeli. W programie znalazły się filmy o tematyce obejmującej jak najwięcej kontekstów związanych z człowieczeństwem, dotykają problemów jednostki i społeczności w wielu zakątkach globu.

Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Akademia Dokumentalna. Oblicza człowieka w filmie przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi wykładowca i praktyk, filmoznawca Marcin Borchardt, reżyser m.in. filmu „BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny”. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.

Celem cyklu Oblicza człowieka jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają również szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój osobisty.

Program został oparty na filmach dokumentalnych i wybitnych, nagradzanych w świecie filmach fabularnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu MILLENNIUM DOCS AGAINST GAVITY FF, jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, który od roku 2016 odbywa się również w Trójmieście, wybrane zostały filmy, które stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętej współczesności. Filmy fabularne zaś to wybitne poruszające dzieła, triumfujące na najważniejszych światowych festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji, Berlinie, Locarno, Amsterdamie, Sundance FF, często nominowane czy nagrodzone Oscarem czy Europejką Nagrodą Filmową.

Studenci będą mogli zapisać się na zajęcia w Portalu Studenta - od 2 lutego w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego i od 12 lutego - zapisy wydziałowe - lub u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Dokumentalna UG. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr. (Studenci Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego - 120 zł.) O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego 2018 r. Wszelkie szczegóły na http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/ug-letni/

Najbliże posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 22.02.2018 r. »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22.02.2018 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Absolwencka Debata Dyplomatyczna na UG »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG zaprasza na Absolwencką Debatę Dyplomatyczną, pt. Oblicza dyplomacji – ambasador jako polskie okno na świat, konsul honorowy, czyli zagraniczne spojrzenie na Polskę. Debata odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119-121, 21 lutego o godzinie 13.30 w auli B.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Stanisław Ciosek - ambasador w ZSRR i Rosji w latach 1989–1996, Jan Głuchowski - ambasador RP w Bangladeszu w 1991 r., Stefan Radomski – ambasador RP w Turkmenistanie w latach 2010-2012, radca handlowy w Biurze Radcy Handlowego w Konsulacie Generalnym w Sydney w latach 1991-1996, zastępca kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Wiedniu w latach 2004-2007, Maciej Mariusz Dobrzyniecki - konsul honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku, , Stanisław Laskowski – honorowy konsul generalny Islandii w Gdańsku, Marek Pietrzak - konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.

Patronat nad debatą objął Uniwersytet Gdański i JM Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzwyczajny oraz Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Nauk Społecznych UG i Wydział Zarządzania UG. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Magazyn Pomorski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Gazeta Uniwersytecka i Akademicka - Pomorska Studencka Platforma Informacyjna.

Zapraszamy na debatę studentów, pracowników naukowych, dyplomatów, dziennikarzy i wszystkie osoby zainteresowane tematyką gospodarczych stosunków międzynarodowych. Wstęp wolny.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych »
Data publikacji: Piątek, 16 lutego 2018 roku

Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/
www.krakow.rio.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

 1. życiorys autora pracy;
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 3. opinię recenzenta;
 4. opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:


correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

 

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
tel. (12) 427 24 50

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach »
Data publikacji: Wtorek, 13 lutego 2018 roku

Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Suwałki.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Szczegółowe informacje:

http://um.suwalki.pl/3-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-dyplomowa-o-suwalkach/

                

Wyróżnienie „Primum Cooperatio” Pracodawców Pomorza dla prof. UG dr hab. Roberta Bębna »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

Miło nam poinformować, iż pan prof. UG dr hab. Robert Bęben z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania otrzymał wyróżnienie ,,Primum Cooperatio", Nagrodę Specjalną im. prof. Bolesława Mazurkiewicza podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza 2018.

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce. Przedsiębiorcy promują tym samym naukowców, którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Tematyka badań prowadzonych przez prof. Bębna obejmuje takie obszary, jak: marketing inwestorski, seg­mentacja rynku, a w ostatnich latach również marketing inwestycji infrastrukturalnych i turystykę. Od początku kariery zawodowej łączył pracę naukową z praktyką gospodar­czą. W 2006 r. założył spółkę konsultingową Grupa EGEA, w ramach której przyczynił się do powstania i rozwoju wielu innowacyjnych przedsiębiorstw, m.in. tworzonych przez Fundusz Kapitałowy ARP. Swoją wiedzę i doświadczenia wykorzystuje także jako członek rad nadzor­czych spółek kapitałowych, w tym spółki powołanej przez Uniwersytet Gdański do komercja­lizacji wyników badań naukowych. Jest współzałożycielem i Prezesem Pomorskiego Instytut Naukowego im. Prof. B. Synaka.

Źródło: pracodawcypomorza.pl

 
Aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat »
Data publikacji: Piątek, 16 lutego 2018 roku

Mamy przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 (https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2) lub Doktorat (https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle) są już otwarte.

Wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

Stypendia Master 2

* Pobyt we Francji od 1 do 10 miesięcy

* 767€ na każdy miesiąc

 

Stypendia Doktorat

* Trzy wyjazdy do Francji, po 5 miesięcy rocznie

* 1060€ na każdy miesiąc

* cotutelle albo codirection

 

Więcej informacji (https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja)

Studenci Wydziału Zarządzania wsparli potrzebującą rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka »
Data publikacji: Piątek, 22 grudnia 2017 roku

Dr Marek Rutka z Instytutu Organizacji i Zarządzania WZR wraz ze studentami z grup 33-41/42/51 wsparli potrzebującą Rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Za kwotę blisko 700 zł zakupiono środki czystości, kosmetyki, słodycze, trwałą żywność oraz drobne prezenty.

Jako, że wskazana Rodzina wymaga pomocy psychologicznej i prawnej, zorganizowano także bezpłatne wsparcie w tym zakresie.

Całym sercem popieramy akcję!

 

 

Podziękowania dla studentów Wydziału Zarządzania za udział w Pomorskim Pikniku Zawodowym »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 stycznia 2018 roku

Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 05 stycznia 2018 roku

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza. Wśród stypendystów jest dwunastu żaków z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wysokość stypendiów to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie najlepsi studenci otrzymają blisko 130 tys. zł.

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na Pomorzu. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Ubiegający się musieli uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia, a także być mieszkańcem województwa pomorskiego.

Komisja zdecydowała o przyznaniu 38 stypendiów które będą wypłacane przez rok akademicki 2017/2018. Miesięczne kwota stypendium to 380 zł. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów planowana jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

Lista stypendystów roku akademickiego 2017/2018 z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Balbina Hoppe
 • Kinga Konieczna
 • Bartosz Korinth
 • Katarzyna Kosińska
 • Tomasz Kowalski
 • Joanna Łaszcz
 • Jakub Maculewicz
 • Katarzyna Piękoś
 • Joanna Potulska
 • Magdalena Toruńczak
 • Wojciech Wołoszyn
 • Urszula Wykowska.
Finał obozu innowacyjności „Talent w portfolio elektronicznym” »
Data publikacji: Czwartek, 04 stycznia 2018 roku

13 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych z udziałem dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, profesora nadzwyczajnego, Prorektora ds. Studenckich oraz dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego, profesora nadzwyczajnego, Dziekana WNS odbyła się sesja „pitching”, która wyłoniła zwycięzców IV już edycji obozu innowacyjności na UG. Sędziami finału byli:

 • Marta Siudak, HR Generalist, Kemira Gdańsk Sp. z o.o.
 • Anna Noszczyńska, specjalista HR, BZ WBK S.A.
 • Dorota Porażka, wiceprezes DORADCA Consultants Ltd., Huthwaite International
 • Przemysław Majewski, prezes Dlabs Sp. z o.o.
 • Magdalena Zawodny-Barabanow, Wydział Spraw Społecznych, Urząd Miasta Gdańska
 • Beata Karpińska-Musiał, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, koordynator programu tutoringu, Uniwersytet Gdański. 

Wyzwanie rzucone uczestnikom Innocampu polegało na zaprojektowaniu innowacyjnego e-portfolio, które posłuży zarówno utalentowanym studentom, uczelniom jak i pracodawcom do tego, aby trafnie rozpoznawać, skutecznie wspierać i zagospodarowywać talent. Interkulturowe grupy pracowały pod okiem specjalistów z Politechniki Turku (Finlandia), Uniwersytetu Hiroszima (Japonia) oraz Politechniki w Singapurze. Zwycięska grupa to:

 • Dorota Lewandowska, Wydział Filologiczny
 • Małgorzata Lewandowska, Wydział Nauk Społecznych
 • Magdalena Reszka, Wydział Ekonomiczny
 • Krzysztof Orłowski, Wydział Zarządzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Paweł Cybulski, Wydział Zarzadzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Saheb Ali, Wydział Ekonomiczny (student International Business z Bangladeszu)

Obóz był częścią projektu „Akcja Inkubacja”, finansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Innocamp Poland we współpracy z WNS UG mającego na celu wypracowanie modelu współpracy uczelni z pracodawcami przy promowaniu i zarzadzaniu talentem. Autorką i kierownikiem projektu jest Magdalena Jagiełło-Rusiłowska.

Fot. Magdalena Jagiełło-Rusiłowska

Rekrutacja mentorów do programu Erasmus+ »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

Jesteś osobą komunikatywną? Lubisz poznawać nowych ludzi i dobrze się bawić? Chciałbyś nauczyć się języka obcego nie płacą ani złotówki?

Jeżeli tak, to program MENTOR jest dla Ciebie. 

Kim jest mentor?

Mentor jest to pierwsza osoba, którą Erasmus poznaje po przyjedźcie do Gdańska. Ważne jest, aby mu pomóc w prostych sprawach takich jak odbiór z lotniska, zameldowanie w akademiku, kupno biletu miesięcznego, ale też poznanie miasta i najlepszych miejsc na spędzanie wieczorów. :)

→ Jak zostać mentorem?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DMj4H0kIQwMLgtLhvmY-92Ys5utLX_x0s7ShLU8gOx762w/viewform

Uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Zarządzania - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

15 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania studiów magisterskich roku akademickiego 2016/2017.

Dyplomy wręczono absolwentom trzech kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rok akademicki 2016/2017 Wydział Zarządzania z tytułem magistra ukończyła następująca liczba studentów:

 

Finanse i Rachunkowość: 248

Informatyka i Ekonometria: 51

Zarządzanie: 184

 

Uroczystość uświetnił występ chóru Wydziału Zarządzania Non – Serio, pod kierownictwem pani Beaty Borowicz.

 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc

wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów konkursów na stypendia dla wybitnych studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów. Rektorzy przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Przyznanych zostało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. Wśród nich – 14 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz 6 doktorantów.

Laureatem nagrody z Wydziału Zarządzania, jest pan Michał Siess, student studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Lista nagrodzonych studentów UG:

 • Julia Maria Balcerowska  -psychologia
 • Piotr Bereznowski – psychologia
 • Adriana Biernatowska – psychologia
 • Anna  - Fidor – oceanografia
 • Kinga Konieczna – prawo
 • Joanna Łaszcz - filologia rosyjska  
 • Jakub Maculewicz – oceanografia
 • Weronika Magdalena Patuła - oceanografia
 • Agnieszka Piotrowska – chemia
 • Artur Sawicki – psychologia
 • Michał Siess - finanse i rachunkowość
 • Kinga Areta Wiśniewska – oceanografia
 • Wojciech Wołoszyn – matematyka
 • Wiktor Wróbel – psychologia. 

Lista nagrodzonych doktorantów UG:

 • Marcin Czapla - nauki chemiczne
 • Paweł Mazierski - nauki chemiczne
 • Łukasz Remisiewicz - nauki społeczne
 • Łukasz Sobolewski - nauki fizyczne
 • Gracja Topka - nauki biologiczne
 • Sabina Żołędowska - nauki biologiczne. 

Gratulujemy!

Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu ProUG »
Data publikacji: Piątek, 15 grudnia 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

 1. Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych Projektem, polegającego na:
  • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna;
  • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z dziedzin.
 2. Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących.
 3. Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży.
 4. Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również podniosą swoje kompetencje.
 5. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej.
 6. Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

Wydział Zarządzania zaangażowany jest w następujące elementy tego przedsięwzięcia:

Moduł 1 – Moduł programów kształcenia:

Aplikacje Informatyczne w Biznesie – kierunek praktyczny – prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Finanse i Rachunkowość – profil anglojęzyczny - dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Ubezpieczenia – wspólnie z WPiA – nowy kierunek - dr Kamila Bielawska

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej – nowy kierunek – prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski

Moduł 6 - moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni):

Wyjazd na szkolenie w zakresie oprogramowania ARGUS Enterprise dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości – dr Małgorzata Rymarzak

Koordynatorem całościowym projektu po stronie Wydziału Zarządzania, jest pani Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

W realizację projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r.

Budżet projektu:  19 202 754,60 PLN

Więcej informacji na stronach:

Sukces publikacyjny pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 12 grudnia 2017 roku

SUKCES PUBLIKACYJNY PANI PROF. DR HAB. MAŁGORZATY WIŚNIEWSKIEJ

Z przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie publikacyjnym Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (KEP).

Artykuł Pani Profesor ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma "British Food Journal" (2016 Impact Factor: 1.206; 5-year Impact Factor: 1.437):

Małgorzata Wiśniewska, (2017), "CARVER+Shock method and its application in a catering company in Poland", British Food Journal, Vol. 119 Issue: 12, pp.2610-2629, https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2016-0554.

Link do artykułu:

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-11-2016-0554

Student Wydziału Zarządzania wśród zwycięzców III edycji konkursu „Firma na Start” »
Data publikacji: Środa, 20 grudnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że pan Michał Krasnostawski, student II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, zajął I miejsce w konkursie „Firma na Start”.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie biznesplanu, dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Pan Michał Krasnostawski przedstawił projekt pt. „JOHN KOS - funkcjonalna odzież sportowa”. Celem firmy jest stworzenie odzieży sportowej XXI wieku, która sprosta oczekiwaniom amatorów oraz zawodowych sportowców. Przedsiębiorstwo John Kos zajmować się będzie projektowaniem oraz dystrybucją funkcjonalnej odzieży sportowej.

Źródło: http://www.koszalin.pl/pl/news/znamy-zwyciezcow-iii-edycji-konkursu-firma-na-start

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 14.12.2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

 

Rekrutacja studentów do KN Komunikacji Marketingowej Pryzmat »
Data publikacji: Środa, 13 grudnia 2017 roku

Dlaczego kupujemy coś, czego nie potrzebujemy?

Dlaczego hasło „PROMOCJA” ma kolor czerwony?

Dlaczego w markecie robisz się głodny, choć przed chwilą jadłeś?

 

Jeśli znasz odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań, interesuje Cię marketing, reklama lub PR, a może po prostu jesteś kreatywny i masz głowę pełną pomysłów...to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie!

KNKM „PRYZMAT” da Ci możliwości, dzięki którym zdobędziesz nowe doświadczenie, wiedzę i nawiążesz interesujące znajomości. Naszym celem jest realizowanie ciekawych pomysłów oraz angażowanie się w wiele projektów na terenie całej Polski!

Nie zwlekaj! Już teraz zostań członkiem Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej przy Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 

Do 10 grudnia wypełnij formularz zgłoszeniowy ->

 https://goo.gl/xktUYC i czekaj na naszą wiadomość

Czekamy właśnie na Ciebie!

Cykl Spotkań AiB z Pracodawcami »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Studenckie spotkania podróżnicze »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

Jesteś podróżnikiem, posiadasz masę ciekawych opowieści i chciałbyś się nimi podzielić – a przy okazji zgarnąć fajne nagrody? Jeśli tak, to Studenckie Spotkania Podróżnicze „Menażki 2017” są właśnie dla Ciebie!

Menażki to wydarzenie skierowane do studentów z całego kraju, którzy pasjonują się małymi i dużymi podróżami. Mile widziane są również osoby, które chcą poznać nowych ludzi, znaleźć inspirację... albo pretekst do wyruszenia w podróż marzeń.  Każdy ze zgłoszonych uczestników opowie nam o swoich tegorocznych wyprawach, przeżyciach. Uczestnicy udzielą nam również wskazówek jak w łatwy i niedrogi sposób zwiedzić trochę świata.

Studenckie Spotkania Podróżnicze Menażki odbywają się od 2011 r. na terenie Kampusu UG. W trakcie  pięciu ostatnich edycji przez Menażki przewinęło się ponad stu podróżników i podróżniczek, a wiele z nich z pewnością kontynuuje swoje pasje do dzisiaj.

Szósta edycja Menażek odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r.. Pierwszy dzień to oficjalne rozpoczęcie Menażek, które otworzy pokaz filmu, a także spotkanie z zaproszonymi przez nas podróżnikami. W pozostałe dwa dni zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć prezentację uczestników, które przeniosą nas do innego miasta, kraju a może nawet kontynentu?

Zgłoszenia na Menażki 2017

Byłeś uczestnikiem wakacyjnej podróży? Przemierzałaś bezdroża, pustynie lub górskie szlaki? Podróżowałeś rowerem, pieszo, stopem lub na jachcie? A może udaliście się razem na spontaniczny wyjazd?

Nie wahaj się!

Wyślij nam swoje zgłoszenie do 30 listopada 2017 r. i podziel się swoimi przeżyciami na Menażkach 2017.

Do zdobycia statuetka MENAŻKI 2017 oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

Trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów od publiczności mają szansę na specjalne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo statuetkę – tytułową MENAŻKĘ 2017!

Więcej informacji:
www.ack.ug.edu.pl
www.facebook.com/events/140304833276467/

Kulturalny Kolektyw
Uniwersytet Gdański
www.ack.gda.pl
e-mail: kk@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 50

„Oczywiste /nieoczywiste” – do studentów o zasadach na UG »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

„Oczywiste / nieoczywiste”
do studentów o zasadach na UG

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Gdański z radością wita Was w swoich murach. Jesteśmy największą uczelnią na Pomorzu i jedną z większych w kraju. Studiuje u nas 30 000 studentów. Zajęcia prowadzi ponad 1700 pracowników naukowych, którym pomagają pracownicy administracyjni i obsługa techniczna. Wszystkim zależy na tym, aby studiowało się Państwu jak najlepiej.

Uczelnia wyższa to miejsce szczególne, dlatego warto znać zasady panujące na UG, bo czasem rzeczy oczywiste, w praktyce nie do końca takie są, choć powinny ;)  

 

kampus bałtycki

 

Jak zwracać się do wykładowców?

Ważnym elementem życia akademickiego jest wypracowana tradycja, zgodnie z którą w bezpośrednich kontaktach z pracownikami naukowymi zwracamy się zawsze z użyciem właściwego tytułu naukowego lub funkcji.
 

dzień dobry

 

I tak na liście pracowników (np. na stronie internetowej www.ug.edu.pl) można odnaleźć właściwy tytuł i stopień naukowy:

 • do osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra zwracamy się – „Proszę Pani”, „Proszę Pana”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora zwracamy się – „Pani Doktor”, „Panie Doktorze”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora zwracamy się „Pani Profesor” lub „Panie Profesorze”.

Natomiast do osób pełniących funkcje kierownicze możemy zwracać się używając właściwej formy, np. w rozmowie z dziekanem lub prodziekanem używamy określenia - „Panie Dziekanie”, „Pani Dziekan”. Do rektora lub prorektorów zwracamy się mówiąc - „Panie Rektorze”, „Pani Rektor”. Do osób pełniących inne funkcje kierownicze odpowiednio: „Pani Dyrektor”, „Panie Kierowniku” , „Panie Kanclerzu”, itd.

Nie zapominajmy przy tym o grzecznościowych zwrotach „dzień dobry” i „do widzenia”. To takie oczywiste, niestety często pomijane.

 

Sposoby kontaktowania się

Wszyscy pracownicy naukowi wyznaczają godziny konsultacji, podczas których można np. zaliczyć nieobecności, poprosić o dodatkowe wskazówki, itp. Terminy konsultacji są podawane w gablotach na korytarzu oraz na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, instytutów lub katedr. Przed wejściem do pokoju konsultacji nie należy zapomnieć o wcześniejszym zapukaniu i poczekaniu na odpowiedź prowadzącego.

Osobami, które pomogą Państwu załatwić wszelkie formalności są pracownicy dziekanatów i sekretariatów. Należy sprawdzić godziny przyjęć w swoim dziekanacie, a z pytaniami zwracać się do właściwego pracownika, który opiekuje się Państwa kierunkiem studiów.

 

Formy komunikacji:

* Rozmowa bezpośrednia oraz telefoniczna

Podczas rozmowy bezpośredniej, czy telefonicznej obowiązują te same zasady stosowania form grzecznościowych, tytułów naukowych, czy funkcji osób do których się zwracamy, co opisane w części „Jak zwracać się do wykładowców?”.

* E-mail

Współcześnie coraz częściej wybieraną drogą komunikacji są e-maile. Warto jednak pamiętać, że częstotliwość ich odbierania przez kadrę naukową jest bardzo różna. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila należy wziąć zatem pod uwagę, że czasem odpowiedź może przyjść później, niż się oczekuje.

E-mail jest elektronicznym listem, przy którego tworzeniu obowiązują odpowiednie formy. Warto pamiętać, by adres mailowy był stosowny do komunikacji – nie prywatnej, ale służbowej. Nieodpowiedni adres mailowy może, np. zdyskwalifikować kandydata w staraniach np. o pracę, zaś na uczelni pracownicy mogą go zinterpretować jako spam i nie odczytać. 

e-mail

E-mail powinien zawierać tytuł oraz elementy typowe dla każdego listu:

 • odbiorcę (z odpowiednim tytułem naukowym lub funkcją), np. „prof. Jan Kowalski”, „dr Anna Nowak”,
 • zwroty grzecznościowe, np. „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie Doktorze”, „Szanowna Pani Dyrektor”,
 • nigdy nie rozpoczynamy e-maila od „Witam!”,
 • list kończymy powszechnie uznanymi formami grzecznościowymi, np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”,
 • nie używamy formy: „Pozdrawiam”
 • pod treścią e-maila należy się podpisać,
 • e-mail, tak jak każdy list, musi być napisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji. Żadne formy stosowane, np. w smsach (CU, pozdr, 2U) nie mogą znaleźć się w mailu napisanym przez studenta do pracownika uczelni,
 • w e-mailach nie używamy emotikonów ani zbędnych ozdobników. Nie należy również eksperymentować z czcionką lub infografikami, gdyż mail może być nieczytelny dla odbiorcy.  

Przykład poprawnego e-maila:

Dr Jan Kowalski

Katedra Historii Australii i Oceanii

 

 

Szanowny Panie Doktorze

 

W imieniu koleżanek i kolegów zwracam się z prośbą…

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jan Nowak

Student I roku.

 

* Podanie

Zazwyczaj na stronach poszczególnych wydziałów znajdą Państwo wzory standardowych podań. Jeżeli jednak pismo dotyczy nietypowej sprawy, należy zastosować poniższą formę:

Gdańsk, 1 października 2017 r.

 

Jan Kowalski   

Student I roku

(wpisać kierunek studiów)

 

 

                                                      Dziekan Wydziału …………

                                                      Prof. dr hab. Jan Nowak

 

                                                                  PODANIE

 

                  Treść podania. Należy zwięźle i zrozumiale przedstawić prośbę.

 

 

                                                        własnoręczny podpis

 

 

Na zajęciach

Punktualność jest bardzo istotna. Nie należy spóźniać się na zajęcia. Prowadzący ma prawo nie dopuścić spóźnionych studentów do zajęć  ze względu na dezorganizację pracy. Spóźnienia są wyrazem braku szacunku dla prowadzących zajęcia.

It's time

Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga zgody prowadzącego. Należy to uzgodnić przed rozpoczęciem zajęć.

Podczas zajęć nie należy:

 • przebywać w okryciach wierzchnich (płaszczach, kurtkach) oraz czapkach, itp.,
 • korzystać z  telefonów komórkowych,
 • spożywać posiłków.

 

Strój

Sposób ubierania się jest zawsze indywidualną sprawą studentów. Na UG nie obowiązuje żaden dress code, a jedynie powszechnie stosowane zasady zachowania i ubioru. W związku z tym, że uczelnia wyższa jest miejscem szczególnym, należy pamiętać o tym, aby strój był dostosowany do miejsca i okoliczności.

strój

Jeżeli więc chcą Państwo skorzystać z możliwości jakie daje nam położenie geograficzne i po zajęciach wybrać się na plażę, doradzamy zapakować do torby ubranie na przebranie, bowiem Panowie na uczelnię nie powinni przychodzić w krótkich spodenkach, zaś Panie w strojach zbliżonych do plażowych.

Odzież wierzchnią powinno zostawić się w szatni przed wejściem na zajęcia.

Na egzaminie obowiązuje strój oficjalny (kolory: biały, czarny, granatowy).

Odpowiednie ubranie istotne jest też na zajęciach terenowych lub laboratoryjnych.

 

Język

Na terenie naszej uczelni obowiązuje kultura języka używanego przez studentów i pracowników. Należy uważać na sformułowania i nie używać wulgaryzmów – tak powszechnych na ulicy, w klubach, czy w środkach transportu publicznego. Niedopuszczalne są przekleństwa, niezależnie od tego, w jakim języku wypowiadane.

W Kodeksie etyki studenta Uniwersytetu Gdańskiego uchwalonym przez Parlament Studentów UG na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r.  studenci zadeklarowali m.in.:

„8. Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji oraz poszanowania dla inności.

9. Brak przyzwolenia na udział studentów w jakichkolwiek działaniach mogących uwłaczać godności studentów lub innych członków społeczności akademickiej, lub wpłynąć negatywnie na dobre imię uczelni”.

OK

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Państwu odnaleźć się w specyfice uczelni wyższej, jaką jest Uniwersytet Gdański. Życzymy samych pięknych chwil podczas studiów na UG! :-) 

 

Źródło: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/oczywiste_nieoczywiste_-_do_studentow_o_zasadach_na_ug

Podwójny sukces publikacyjny pracowników KIE w prestiżowych czasopismach »
Data publikacji: Środa, 22 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Bartłomiej Gawin oraz dr Bartosz Marcinkowski opublikował dwa artykuły w uznanych czasopismach międzynarodowych. 

W pierwszym z nich, tj. "Making IT global – what facility management brings to the table?" autorzy zbadali konieczność wprowadzenia przez firmę o zasięgu krajowym systematycznego podejścia integracyjnego do opracowania globalnego systemu informatycznego. W konsekwencji, zmierzono się z wyzwaniami, pojawiającymi się przy eskalacji IT na poziom międzynarodowy, zsyntetyzowano model ekspansji oraz zbadano różnice kulturowe związane z globalizacją IT. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Technology for Development": Impact Factor (2016) 1,333; 5-letni Impact Factor 1,607. doi:10.1080/02681102.2017.1353943 

Z kolei w artykule "Business Intelligence in Facility Management: Determinants and Benchmarking Scenarios for Improving Energy Efficiency" autorzy wykonali badanie obejmujące sieci handlowe wywodzące się z czterech krajów europejskich. Autorzy zidentyfikowali, zweryfikowali i skategoryzowali źródła danych na potrzeby zwiększania efektywności energetycznej placówek handlowych oraz wprowadzili zestaw potencjalnych scenariuszy porównawczych na potrzeby zarządzania efektywnością energetyczną. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Systems Management": Impact Factor (2016) 1,298; 5-letni Impact Factor 2,000. doi:10.1080/10580530.2017.1366219

Konkurs ACCA dla studentów »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów licencjackich i magisterskich do wzięcia udziału w konkursie Are you a finance leader of tomorrow organizowanym przez ACCA Polska i Kraje Bałtyckie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz zasad rejestracji znajdują się na stronie: www.konkurs.studiujzacca.pl

 

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim, a zarazem piąte w kontynuowanym cyklu spotkań naukowych  V Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na zaproszenie p. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof UG w spotkaniu m.in. uczestniczył w roli prelegenta p. dr inż. Korneliusz Pylak – pracownik naukowy Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej.


Przedmiotem V Seminarium Naukowego WZR UG było w szczególności:

 • Omówienie wyników kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych (ocena parametryczna 2017) – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/,
 • Optymalizacja procesu wyboru konferencji indeksowanych w Web of Science /dr inż. Korneliusz Pylak/:
  • Baza danych XLSX Web of Science,
  • Wyszukiwarka Web of Science (bezpośrednie przeszukiwanie bazy WoS),
  • Publikacje w Elsevierze i Springerze,
  • Alerty konferencyjne.
 • Bieżący monitoring aktywności naukowej pracowników w poszczególnych jednostkach Wydziału Zarządzania UG – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/.

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie wnioskowania do Narodowego Centrum Nauki podzieliła się również p. dr Kamila Bielawska, natomiast na efektywny kierunek współpracy międzywydziałowej w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych zwrócił uwagę p. dr Mariusz Chmielewski.


Dziękuję Państwu za zainteresowanie inicjatywą wspólnych spotkań naukowych, poświęcenie czasu oraz aktywny udział w dyskusji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Konkurs Global Management Challenge »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE to największy międzynarodowy konkurs z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zaawansowanej komputerowej symulacji biznesowej. W GMC uczestniczą talenty, osoby zmotywowane do rozwoju swoich umiejętności, ukierunkowane na osiąganie celów, umysły analityczne, osoby współpracujące w zespołach. Do symulacji zapraszamy pracowników specjalistów, menedżerów, jak również studentów z całej Polski!

Nagrodą dla najlepszej grupy uczestników jest udział w finale światowym GMC w Dubaju oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkursu GMC, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron!

https://www.youtube.com/watch?v=1arDtv6HW5Q

https://www.facebook.com/events/1499668580127425/

Weź los w swoje ręce i pokaż światu na co Cię stać ! Aplikuj do konkursu GMC do 30 listopada !

 

Wydział Zarządzania wśród sześciu najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Według ogłoszonego w dniu dzisiejszym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajął szóste miejsce wśród wszystkich wydziałów ekonomicznych i zarządzania w Polsce. Lepszych okazało się tylko pięć wydziałów uczelni warszawskich, łódzkiej i krakowskiej.

Inne trójmiejskie wydziały ekonomiczne uplasowały się na następujących pozycjach: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego – miejsce 8, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – miejsce 11, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – miejsce 17.

Kryteria rankingu to: jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, kariery absolwentów (w tym okres poszukiwania pracy i zarobki).

 

Kolejne Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku akademickim, a zarazem piąte w całym cyklu: Seminarium Naukowe Pracowników Wydziału Zarządzania UG, które odbędzie się w następny wtorek, tj. w dniu 14 listopada 2017 r. w Sali Rady Wydziału Zarzadzania im. dr. J. Kozubskiego w godz. 15:00 – 16:30.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad wzmocnieniem działalności naukowej pracowników naszego Wydziału, zarówno pod kątem indywidualnej oceny pracowniczej, jak również wymogów, związanych z KONIECZNYM podniesieniem kategorii naszego Wydziału do kolejnej oceny parametrycznej.

Z uwagi na podnoszone kwestie, spotkanie to dedykowane będzie wszystkim pracownikom naukowym naszego Wydziału, bez względu na stopień / tytuł naukowy, jak również pełnioną funkcję.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam UG! Przedmiotem spotkania będzie wybór Zarządu Koła oraz zainicjowanie nowego projektu Excellentia.

Termin: środa 15.11.2017, godzina 13:00

Miejsce: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Koło Naukowe QualiTeam UG działa na Wydziale Zarządzania już od wielu lat, ma na swoim koncie m.in. organizację różnych konferencji oraz prowadzenie warsztatów z zarządzania jakością dla młodzieży i przedsiębiorców w ramach projektu Experientia (który był przyczynkiem do napisania prac dyplomowych oraz znalezienia pracy przez kilku członków koła).

Jeśli chcesz zdobywać cenne doświadczenie w dziedzinie jakości, przyjdź i działaj z nami! Do zobaczenia!

                                        

 

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie »
Data publikacji: Piątek, 17 listopada 2017 roku

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie. Nasza katedra rozpoczęła rozmowy w sprawie współpracy z Flex Building Group. Firma Flex oferuje innowacyjne i elastyczne rozwiązania w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz usług logistycznych. Z kolei Flex Building Group dostarcza innowacyjne rozwiązania dla sektora budowlanego. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Projekt dr Małgorzaty Rymarzak zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1. »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że projekt pt. ,,Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce" pani dr Małgorzaty Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości  został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego przez NCN.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegółowe informacje:

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

 

CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Wtorek, 14 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów magisterskich i 3 roku studiów licencjackich do udziału w konkursie CFA Institute Research Challenge.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez zespoły liczące od 3 do 5 osób wyceny spółki giełdowej będącej przedmiotem analizy w danym roku i sporządzeniu szczegółowego raportu.
Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie 5 najlepszych zespołów prezentuje wyniki swoich analiz na GPW przed panelem ekspertów, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z regionu EMEA przechodzi do finału światowego. Do polskiej edycji konkursu w edycji 2016/2017 zgłosiło się 21 zespołów z 16 uczelni.

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • Atrakcyjne nagrody – 3 pierwsze drużyny z finału lokalnego otrzymają stypendium CFA, dla wybranych osób są również oferowane staże w firmach partnerskich
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu  oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów

Dodatkowo, decyzją Dziekana udział w tegorocznej edycji konkursu pozwoli uzyskać zaliczenie z przedmiotu Zastosowania Analizy Ekonomicznej (semestr letni) jako przedmiotu obligatoryjnego (specjalność FPiC) lub przedmiotu do wyboru (pozostałe specjalności) bez konieczności uczestniczenia w zajęciach pod warunkiem złożenia kompletnego raportu na konkurs.

Więcej informacji o konkursie :
http://cfapoland.org/pl/uczelnie-i-edukacja/cfa-institute-research-challenge-2/

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr Anną Golec z Katedry Finansów Przedsiębiorstw do 14 listopada 2017r. (anna.golec@ug.edu.pl)

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim - wtorek, 7 listopada 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Brianą Corso, która:

 • przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane do studentów
 • wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
 • odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani konsul mówi po polsku

7 listopada 2017 roku, wtorek, godzina 10:00
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, aula B
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1757804080938944

Osoba kontaktowa:
Mikołaj Ostrowski
508 51 35 92
mikolajo@ccusa.com.pl

Zachęcamy zainteresowanych aby dołączyli do wydarzenia na Facebooku.

W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Prelegenci:

Briana Corso, Vice Consul
Briana Corso jest dyplomatą amerykańskim w randzie Vice - Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Przed przyjazdem do Polski pracowała w krajach Ameryki Południowej - Kolumbia oraz Argentyna. Przed wstąpieniem do korpusu dyplomatycznego USA pracowała jako prawnik w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego w Los Angeles. Jako wolontariusz, udzialała się w Korpusie Pokoju na terenie Ekwadoru. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski oraz Loyola Law School w Los Angeles. Zna języki angielski, hiszpański i polski. Lubi podróżować po Polsce z rodziną.

Bożena Magdziak, Consular Assistant
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko – amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.

Mikołaj Ostrowski, studencki ambasador na Uniwersytecie Gdańskim
Student Wydziału Ekonomicznego, uczestnik programów wymiany kulturowej w latach 2016 oraz 2017. Ekspert w dziedzinie podróżowania, przejechał ponad 9000 kilometrów po Stanach, odwiedzając 43 miejscowości.

Więcej informacji.

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/70409/konsul_z_ambasady_usa_na_uniwersytecie_gdanskim_-_wtorek_7_listopada_2017

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2017/2018 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wizyta pracowników naukowych z University of Johannesburg »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Pod koniec września gościliśmy w Instytucie Organizacji i Zarządzania dwójkę profesorów z Republiki Południowej Afryki. Goście reprezentowali jeden z czołowych uniwersytetów w Afryce - University of Johannesburg.

Profesor Geoff Goldman kieruje Katedrą Biznesu i Ekonomii na Wydziale Zarządzania. Jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego, etyki oraz przywództwa.

                                                 

Profesor Cecile Nieuwenhuizen specjalizuje się w problematyce zarządzania małymi

i średnimi przedsiębiorstwami, przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami oraz zarządzania strategicznego

                                                

 

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń z obu krajów, które w ostatnim czasie przechodziły transformację ustrojową. Liczymy, że wizyta stanie się początkiem nowej współpracy polsko-afrykańskiej w różnych obszarach życia akademickiego.

                                                    

Jesienna Wampiriada 2017 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wampiriada to akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa organizowana cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie całego kraju. 

Wracamy z naszą akcją na Uniwersytet Gdański! 

 • 7.11.2017 – Wydział Ekonomiczny
 • 8.11.2017 – Wydział Nauk Społecznych 
 • 9.11.2017 – Absolvent Talent Days (Ergo Arena)
 • 10.11.2017 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dla wszystkich krwiodawców przygotowaliśmy niesamowite nagrody – wejściówki, zniżki, vouchery i wiele innych. Nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. 

Jeżeli chcesz oddać część siebie i uratować 3 życia, zagraj z nami w czerwone i przyjdź na jesienną edycję Wampiriady organizowaną na Uniwersytecie Gdańskim! 
Dołącz do wydarzenia, aby być na bieżąco. 

Publikacja pracownika Katedry Informatyki Ekonomicznej w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293.

W  publikacji tej zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.

Absolwenci zapraszają na spotkanie z prof. Dariuszem Filarem »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zaprasza na spotkanie z: prof. UG Dariuszem Filarem. Spotkanie będzie poświęcone głównie działalności pisarskiej wykładowcy.

                                

Prof. UG Dariusz Filar to uznany ekonomista, który pełnił funkcje głównego ekonomisty banku, doradzał premierowi RP, był też członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010. Jest też lubianym wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, który wykształcił już kilka pokoleń studentów, często osób, które później pełniły bardzo istotne role w polskiej i międzynarodowej gospodarce.

20 października o godzinie 17.00 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, w sali A1 stowarzyszenie absolwentów wydziałów ekonomicznych UG organizuje spotkanie z prof. Dariuszem Filarem, którego głównym tematem będzie działalność pisarska profesora. Będzie to okazja do porozmawiania o diagnozach i ich weryfikacji przez czas, postawionych w książce „Między zieloną wyspą a dryfującą krą”, o twórczości beletrystycznej profesora – np. ostatniej książce Drugie Wejrzenie i o wznowionych ostatnio opowiadaniach science fiction, od których zaczynał on swoją działalność pisarską. Może autor uchyli rąbka tajemnicy odnośnie nowych planowanych publikacji.

Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych zarówno ekonomią jak i poznaniem tajników warsztatu pisarskiego. Miła atmosfera w gronie obecnych i byłych studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i szkół wyższych, z których UG się wywodzi gwarantowana. Spotkanie może też być okazją do przystąpienia do stowarzyszenia.

Wywiad z prof. UG Dariuszem Filarem w Radiu Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Profil Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG w Sopocie na Facebooku

Informacja o spotkaniu z prof. UG Dariuszem Filarem na Facebooku

Informacja o prof. UG Dariuszu Filarze za Gedanopedią

DARIUSZ FILAR (ur. 18 VII 1950 Gdynia), ekonomista, literat. W 1968 roku ukończył I Męskie Liceum w Kaliszu, w 1973 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i podjął pracę na tej uczelni. Od roku 1976 doktor, od 1989 doktor habilitowany, od 1992 profesor tytularny UG. W latach 1992–1995 wykładał w Center for Russian and East European Studies na University of Michigan, w 2000–2002 współpracował z Central European University. W okresie 1999–2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, a w 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej, od marca 2010 roku członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Literacko debiutował w roku 1968 na łamach „Radaru” jako autor nowel i recenzji. Opublikował cztery książki z gatunku fantastyki naukowej oraz powieść współczesną Pies wyścigowy (1984). W latach 1984–1992 związany z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny”, także z pismami tzw. drugiego obiegu: „Podpunkt” i „Przegląd Polityczny”. W okresie 2000–2007 był publicystą ekonomicznym „Rzeczpospolitej”. Od 2007 roku publikuje na łamach „Gazety Wyborczej”. Należy do grona współzałożycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 2006 roku prezydent Włoch mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Maciej Goniszewski
Fot. UG

 

 

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017 »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

SZUKASZ PRACY, STAŻU, PRAKTYKI?

Zapraszamy

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

http://bit.ly/2ylZ4PL

Biura Karier największych uczelni publicznych w Trójmieście po raz kolejny wspólnie organizują Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017. Targi odbędą się 24 października 2017 r., w godzinach: 9.00 – 16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych. Targi to okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w kontaktach z pracodawcami, poznania ich potrzeb i oczekiwań rekrutacyjnych.

 

Gość specjalny ATP Trójmiasto 2017

O godz. 11:15 - gościem specjalnym targów będzie – Monika Jurczyk–Osa, osobista stylistka  - „Sukces nie wychodzi z mody”.

 

O godz. 10:30 oraz 13:00 zapraszamy na warsztaty

Zapisy poprzez stronę: http://bit.ly/2xI2WWN

 

W trakcie targów - konkursy z nagrodami!

 

Wydarzenie jako sponsor wspiera – Thomson Reuters - lider wśród dostawców informacji i danych rynkowych dla inwestorów, przedsiębiorców, mediów i rządów. Partnerami  Akademickich Targów Pracy Trójmiasto 2017 są: State Street Bank i WNS Global Services.

Więcej informacji oraz lista wystawców są dostępne na stronie internetowej www.atp.ug.edu.pl.

 

Spotkanie rekrutacyjne KNI Lider »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 października 2017 roku

 

Jesteś szukającym nowych wyzwań, pełnym energii studentem?

Interesuje Cię świat IT oraz chcesz brać udział w licznych warsztatach i zdobywać przydatną wiedzę i umiejętności?

Koło Naukowe Informatyki Lider rozpoczyna rekrutację i czeka właśnie na Ciebie!

 

Czym się zajmujemy?


Realizujemy projekty innowacyjnych aplikacji mobilnych, łączymy się w drużyny i bierzemy udział m. in. w Microsoft Imagine Cup, największym informatycznym konkursie dla studentów na świecie. Przeżywamy przygody i zyskujemy bogate doświadczenia podczas każdego kolejnego etapu konkursu.

Pojawiamy się na najbardziej wartościowych warsztatach, sami także organizujemy branżowe szkolenia. Rozmawiamy z inwestorami, otrzymujemy cenne wskazówki, razem zamieniamy pomysły na realny biznes. Interesujemy się również tworzeniem responsywnych stron WWW, projektowaniem grafiki komputerowej, zarządzaniem projektami, marketingiem internetowym i social media.

Co możemy zrobić razem?


•  Stanąć z super pomysłem do międzynarodowego konkursu w jednej drużynie!
•  Nauczyć się komunikować z przedstawicielami świata biznesu i potencjalnymi inwestorami.
•  Zdobyć bezcenną wiedzę podczas warsztatów z praktykami IT, m. in. w siedzibie Microsoft Polska.
•  Realizować wspólne pasje, współtworzyć ciekawe projekty, zdobywać nowe umiejętności.
•  Organizować branżowe konferencje, eventy, szkolenia, warsztaty.
•  Zintegrować się ;-)

Dołącz do nas!


•  Masz pomysł na niezwykłą aplikację?
•  Marzysz o karierze największych wizjonerów świata IT?
•  Nie wiesz jak „sprzedać” swój pomysł i pozyskać wsparcie kapitałowe?
•  Chcesz bywać na wartościowych wydarzeniach lub razem z nami je organizować?
•  Interesujesz się tworzeniem stron internetowych, grafiką, a może robisz niezłe zdjęcia?
•  Lubisz social media, marketing, e-commerce, analitykę internetową?
•  Robisz coś zupełnie innego, ale chcesz stworzyć z nami coś niezwykłego?

Częścią tego grona możesz być i Ty! 

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 18 października w budynku CDK Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w sali C-36.

Nie pasuje Ci ten termin? Nie ma sprawy! Drugie spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 24 października w sali C-24.

Więcej informacji na www.knilider.org oraz fb.com/kni.lider.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki »
Data publikacji: Wtorek, 31 października 2017 roku

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą

pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronioną w roku akademickim 2015/2016 lub 2016/2017.

Konkurs promuje statystykę jako dyscyplinę naukową, mającą zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ale również jako gałąź wiedzy przydatną wielu grupom odbiorców.

Do 31 października 2017 r. prace mogą zgłaszać autorzy oraz, za zgodą autorów, promotorzy i uczelnie. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac magisterskich i trzech doktorskich otrzymają nagrody pieniężne.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://bip.stat.gov.pl.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania

Studenci będą mogli uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry oraz w organizacji konferencji, seminariów i kursów. Czas odbywania praktyk będzie dostosowany do planu zajęć poszczególnych studentów.

Działalność naukowa katedry opisana jest na www http://inwestycje.wzr.pl/html/?htm=obszar_zainteresowan&&nazwa=Obszar%20zainteresowa%F1

Większość czynności w ramach praktyk wykonywanych będzie w siedzibie WZR.
Oczekujemy:

 • znajomości podstaw obsługi MS Office,
 • zaangażowania,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dobrze widziana będzie biegła znajomość angielskiego.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia proszę kierować do:

Liczba miejsc ograniczona.      
 

Rekrutacja na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC »
Data publikacji: Środa, 25 października 2017 roku

Interesujesz się rynkami finansowymi i marzysz o karierze tradera?

Pokaż nam swoją pasję i zdobądź miejsce w OSTC Trading Lab – jedynych laboratoriach tradingowych na uczelniach w Polsce tworzonych przez OSTC:

 • Zyskaj dostęp do symulatorówh największych światowych giełd
 • Otrzymaj wiedzę od doświadczonych specjalistów
 • Zdobądź pierwszeństwo podczas rekrutacji do OSTC

Zainteresowany? Dołącz już dziś!

W zawodzie tradera można sprawdzić się zawsze, bo nie wymaga on specjalistycznego wykształcenia czy wieloletniego doświadczenia. Dlatego OSTC (www.ostc.com), największa firma tradingowa w Polsce, która od prawie 10 lat współpracuje ze szkołami wyższymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu, daje Ci niepowtarzalną szansę, by sprawdzić się na największych giełdach nie wychodząc poza mury uczelni. To wszystko dzięki OSTC Trading Labs – laboratoriom wyposażonym w nowoczesny sprzęt, w których uczestnicy działają na symulatorach giełd w czasie rzeczywistym. Oprócz tego otrzymują dawkę ekskluzywnej wiedzy, a najlepsi mają szansę dołączyć do firmy.

By wziąć udział w OSTC Trading Labs nie trzeba jednak wiązać kariery bezpośrednio z tradingiem, zdobyta wiedza przyda się także w bankowości, funduszach inwestycyjnych czy domach maklerskich. Udział w zajęciach pozwala na starcie kariery zdobyć olbrzymią przewagę nad innymi kandydatami zyskać doświadczenie w działaniach na prawdziwych rynkach.

Zapraszamy na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG, które rozpoczną się na początku listopada.

Aplikuj już dziś poprzez link https://goo.gl/AZFKCv lub zostaw swoje zgłoszenie bezpośrednio na standzie firmy na uczelni. Daty i miejsca zostaną podane już wkrótce na fanpage’u OSTC Poland – Careers in Trading.

Zajęcia są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia!

www.ostc.com/careers

FB: OSTC Poland – Careers in Trading
Instagram: OSTC_Poland

Odbyło się EuroSymposium 2017 na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej. »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Pod koniec września br. w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania odbyło się The Xth Eurosymposium. Jak co roku, współorganizatorami tego wydarzenia byli Special Interest Group on Systems Analysis and Design of Association for Information Systems (AIS), PLAIS – Polish Chapter of AIS oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej UG. Tegoroczne Eurosymposium’2017 odbywało się pod auspicjami Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Eurosymposium 2017 wiązało się również z jubileuszem 50-lecia informatyki ekonomicznej w Uniwersytecie Gdańskim.

Temat Eurosymposium’2017 brzmiał: Information Systems – Research, Development, Applications, Education. W ramach Eurosymposium odbyły się trzy sesje tematyczne: Data Analytics, Web based Information Systems oraz Information Systems Development. Referat programowy (keynote speech) pt. The Bayeux Tapestry of Information Systems został wygłoszony przez Prof. Franka Landa (laureat AIS LEO Award and Fellowship of AIS) oraz Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

Podczas konferencji swoje referaty wygłaszali również przedstawiciele ośrodków akademickich z 10 krajów – Czech, Ekwadoru, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski.

Materiały z konferencji zostały opublikowane w prestiżowej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Science.

Uczestnicy Eurosymposium’2017

Inauguracja Eurosymposium’2017 – Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. M. Szreder

Wideokonferencja – prof. F. Land oraz prof. Ch. Avgerou  z London School of Economics

Sesja plenarna – prof. V. Repa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze oraz prof. S. Wrycza z UG, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji

Dyskusja podczas sesji plenarnej – prof. Mariia Rizun, prof. Vera Meister oraz prof. S. Wrycza

Sesja plakatowa

Uczestnicy podczas sesji plenarnej

Odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne” »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 na Wydziale Zarządzania UG odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne”, będących wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji UG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jakub Stelina i Kierownik Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska z Wydziału Zarządzania UG. Wykład inauguracyjny dotyczący współczesnych wyzwań systemów zabezpieczenia społecznego wygłosiła prof. dr  hab. Gertruda Uścińska - Prezes ZUS. Jest to pierwsza edycja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, na kolejne organizatorzy zapraszają od marca 2018 roku.

 

III edycja Akademii State Street dla studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Akademia State Street – Twój pierwszy krok do prawdziwej kariery w finansach!

Zapraszamy do udziału w III edycji Akademii State Street, realizowanej przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym i Wydziałem Zarządzania UG!

 

Co to jest Akademia State Street?

Akademia State Street jest dla Ciebie, jeżeli rozważasz  karierę w finansach! To program  szkoleniowy dla studentów, realizowany wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie.

Dzięki akademii State Street zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy, jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Zajęcia prowadzą eksperci State Street.

W ramach Akademii zrealizujemy pięć  praktycznych warsztatów w okresie listopad – grudzień 2017 roku, część będzie się odbywać na uczelni, część w siedzibie State Street. Tematy zajęć to: Bookkeeping, Fund Accounting, Investment Game, Securities Types, NAV Challenge, The secret to win an interview.

 

Korzyści z udziału

 • To będzie cenny punkt w Twoim CV, jeżeli rozważasz karierę w finansach.
 • Ogromna porcja praktycznej wiedzy!
 • Najlepsi laureaci otrzymują nagrodę w postaci oferty płatnego programu stażowego!
 • Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

 

Jak wziąć udział w Akademii State Street?

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych za pomocą testu kwalifikacyjnego, który przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Na koniec wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji przekazanych na wykładzie. Każdy, niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych, ma szansę na udział w Akademii!

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
25 października (środa), godz. 15:15 
Wydział Zarządzania UG, Aula WZ (Aula im. W. Kowalenki)

 

ZAKOŃCZENIE AKADEMII ODBĘDZIE SIĘ 
12 grudnia (wtorek), godz. 15:00 
Wydział Ekonomiczny UG, sala C301

Publikacja naszego pracownika w wysoce prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku
Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach wysoce prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293; CiteScore (2016) = 3.48.
 
W ramach publikacji zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.
Akcja przednaborowa studenckiego Radia MORS »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 października 2017 roku

Studencie! Zastanawiasz się czy dołączyć do Radia MORS Uniwersytetu Gdańskiego? Nie wahaj się! Rusza akcja naborowa. Zapraszamy na przesłuchania między 16 a 20 października po wcześniejszym umówieniu pod adresem: mors@ug.edu.pl. A jeżeli chcesz jeszcze przed przesłuchaniami porozmawiać z członkami naszej redakcji, szukaj nas na swoim wydziale 12 października. Odpowiemy na pytania, zachęcimy do przyjścia, opowiemy o procesie rekrutacji, przybliżymy temat przesłuchań do redakcji. Do zobaczenia na wydziale i do usłyszenia na antenie Radia MORS!

 

Nabór do reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego w Firmowym Biegu na Piątkę w ramach AmberExpo Półmaraton Gdański »
Data publikacji: Piątek, 13 października 2017 roku

Dokładnie miesiąc pozostał do rywalizacji podczas AmberExpo Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę, które odbędą się już 5 listopada. Ten największy bieg uliczny w Gdańsku co roku przyciąga coraz więcej amatorów biegania. AmberExpo Półmaraton Gdańsk to już swego rodzaju biegowa tradycja. Trasa zawodów będzie wyznaczona głównymi arteriami miasta, a zawodnicy mijać będę symbole i najpopularniejsze miejsca na mapie Gdańska.

Uniwersytet Gdański oraz organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdański zapraszają pracowników UG do startu w Firmowym Biegu na Piątkę, imprezy towarzyszącej AmberExpo Półmaraton Gdański. W ramach klasyfikacji Firmowej Piątki wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszej drużyny na dystansie 5 km. Pięciu pierwszych pracowników UG, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w firmowym biegu znajdzie się w reprezentacji naszej uczelni. Dla naszych zawodników przygotowaliśmy pakiety startowe obejmujące bluzę, koszulkę oraz bidon z logo Uniwersytetu Gdańskiego. Piątce reprezentantów Uniwersytet opłaci również wpisowe i pakiety startowe organizatora. Na zwycięzców biegu czekają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Aby zgłosić chęć udziału w Firmowym Biegu na Piątkę w barwach UG należy wysłać maila na adres promocja@ug.edu.pl.

Wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich sił na dystansie 5 km, którzy nie wejdą do reprezentacji UG, zapraszamy do indywidualnej rywalizacji w Biegu na Piątkę. Natomiast osoby zaprawione w biegach zachęcamy do udziału w AmberExpo Półmaratonie Gdańskim. Więcej informacji i rejestracja na biegi indywidualne odbywa się na stronie www.polmaratongdansk.pl. To już pewne, że w tegorocznej imprezie wystartuje więcej osób niż w roku ubiegłym. Na listach startowych znajdują się obecnie nazwiska blisko 5000 zawodniczek i zawodników, a zapisy nadal trwają! Gdański półmaraton jest wyjątkową imprezą, Start i meta usytuowane są na terenie AmberExpo – siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, przy ul. Żaglowej 11.

Odpowiadając na potrzeby startujących, organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdańsk umożliwiają aktywne spędzanie czasu całym rodzinom. Każdy rodzic będzie mógł uczestniczyć w biegu ze swoją pociechą w wózku, zarówno na dystansie 5 km, jak i w półmaratonie. Nowością podczas tegorocznej edycji imprezy jest rywalizacja najmłodszych w zawodach biegowych – Amber Kids, która zostanie przeprowadzona w sobotę (4 listopada). Dzieci zmagać się będą w biegach na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

„AmberExpo Półmaraton Gdańsk to doskonała impreza na zakończenie sezonu. Ma już swoją tradycję, jednak staramy się stale ją wzbogacać i rozwijać, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz zawodów biegowych to również działające w halach expo z wystawcami prezentującymi swoje produkty, strefa dla najmłodszych, a także telebim, na którym kibice zgromadzeni w hali mogą obserwować rywalizację na trasie. W hali AmberExpo zlokalizowana będzie także strefa finishera i masażu” – powiedział Rafał Zakrzewski, dyrektor AmberExpo Półmaraton Gdańsk.

5 listopada o godz. 9:00 biegacze wyruszą na ulice Gdańska. Przebieg trasy nie zmieni się w stosunku do lat ubiegłych, dzięki czemu będzie możliwość porównania swoich dotychczasowych osiągnięć. Początkowo zawodnicy wspólnie pobiegną ulicą Żaglową, a następnie w przeciwnych kierunkach. Trasa półmaratonu skręci w stronę centrum Gdańska, a trasa Biegu na Piątkę w stronę Nowego Portu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników UG do zgłaszania swojego uczestnictwa!

 

Źródło:

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/69588/nabor_do_reprezentacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_firmowym_biegu_na_piatke_w_ramach_amberexpo

Volkswagen Foundation - stypendia dla młodych naukowców »
Data publikacji: Środa, 11 października 2017 roku

Do 12 października 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia od Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - do 5 lat po doktoracie - którzy chcą prowadzić swoje badania naukowe w Niemczech. Wysokość stypendium może wynosić do 1 mln euro.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, wnioskodawca musi spełniać m.in. następujące warunki:

·        doktorat obroniony nie dawniej niż 5 lat temu;

·        badania będą prowadzone na uczelni lub jednostce naukowej w Niemczech;

·        mobilność - przeniesienie się do miejsca prowadzenia badań.

 

Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w dowolnej dziedzinie nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania.

Strona internetowa konkursu Freigeist Fellowships

Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku

Nowe studia podyplomowe są wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Prawa i Administracji UG. W ramach 180 godzin zajęć uczestnicy uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań w tym obszarze z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów (ubezpieczonych, płatników, podmiotów obsługujących system ubezpieczeń społecznych oraz ustawodawcy). W piątek odbędzie się inauguracja studiów wraz z wykładem wygłoszonym przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertrudę Uścińską.

Czas: 6 października 2017 r. (piątek), godz: 15.00
Miejsce: Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Wydział Zarządzania UG, sala B-22

W uroczystej inauguracji studiów podyplomowych wezmą udział przedstawiciele uczelni: Prorektor ds. Kształcenia UG dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Jakub Stelina, prof. nadzw., Kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Prezes Zakładu prof. dr hab. Gertruda Uścińska, która wygłosi pierwszy wykład w ramach studiów podyplomowych dla uczestników oraz Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska.

Do udziału w kolejnych edycjach studiów podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne" (od marca 2018 r.) zapraszamy osoby zatrudnione w działach płacowo-kadrowych różnych podmiotów, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy podejmować decyzje w obszarze ubezpieczeń społecznych. Więcej o studiach podyplomowych na stronie: http://wzr.pl/ubezpieczenia_spoleczne/

Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Joanna Sadkowska i dr Mariusz Chmielewski są współautorami opublikowanego właśnie artykułu pt.  Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix, na łamach prestiżowego czasopisma “Archives of Environmental Protection” 2017, vol. 43, no. 3, ss. 3-8   IF2016= 0,708, IF 5-letni= 0,835.

Publikacja jest rezultatem realizowanego przez pracowników Wydziału Chemii i Wydziału Zarządzania UG, finansowanego ze środków NCBiR, projektu TANGO:

"Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS".

Praca na 5! Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych »
Data publikacji: Czwartek, 28 września 2017 roku

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych. Pula nagród w konkursie wynosi 6 tysięcy złotych.

Celem konkursu, którego organizatorem jest firma Currency One, operator serwisu Walutomat, jest wybranie najlepszej pracy magisterskiej o tematyce nawiązującej do szeroko pojętego rynku walut. Uczestnikami mogą być studenci/absolwenci uczelni wyższych, których praca magisterska związana będzie z jednym z następujących zagadnień:

 • kantory internetowe w Polsce,
 • kantory stacjonarne w Polsce,
 • platformy forex,
 • międzybankowy rynek wymiany walut,
 • bankowe platformy wymiany walut,
 • transfery międzynarodowe,
 • systemy rozliczeń transakcji walutowych,
 • analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
 • regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły prace magisterską w terminie od 15 września 2017 roku do 31 października 2018 roku. Najlepsza praca magisterska zostanie nagrodzona kwotą 3 tysięcy złotych. Pula wszystkich nagród wynosi 6 tysięcy złotych.

Szczegóły i zasady konkursu zostały określone w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie:
https://www.walutomat.pl/wp-content/uploads/2017/08/regulamin-konkursu_praca-magisterska-o-rynkach-walutowych.pdf

 

Więcej informacji o konkursie udziela
Dawid Gałat
Media and Communications Manager
+48 517 42 69 67
dawid.galat@currency-one.com

plakat

Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” – granty dla Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną

21 wniosków uzyskało ocenę negatywną (w tym dwie rezygnacje z realizacji projektu).

Łączna kwota dofinansowania 196 pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 259 942 331,71 PLN przy dostępnej alokacji na konkurs: 150 000 000 PLN. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Konkurs podjęła, na podstawie pkt II.4 regulaminu konkursu, decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji do kwoty umożliwiającej dofinansowanie wszystkich 196 projektów.

Uniwersytet Gdański będzie realizował pięć projektów:

Tytuł projektu

Koszty ogółem (PLN)

Przyznane dofinansowanie (PLN)

 Program staży dla studentów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim

566 100,00 

549 117,00 

 Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG

248 947,50 

241 479,00 

 Festiwal Filmowy jako Miejsce Pracy

440 618,75 

427 400,19 

 CETA + Plan = Praca

197 610,00 

191 681.68 

 NoZ na Staż 2.0 – program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi

834 790,75 

809 747,00 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

 

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Uniwersytet Gdański i Skanska we wspólnej inicjatywie edukacyjnej w Trójmieście »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uruchamiana jest obecnie szczególna edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi we współpracy z firmą Skanska Property Poland. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 i potrwają rok.

Dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości informuje: „Naszym słuchaczom oferujemy kompleksową ofertę, w której znajdują się zarówno wykłady uznanych w branży nieruchomości wykładowców akademickich, jak i ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków rynkowych z grupy Skanska oraz innych firm związanych z rynkiem nieruchomości.”

Magdalena Reńska – regionalny dyrektor ds. wynajmu w Skanska Property Poland oraz inicjator współpracy ze strony Skanska dodaje: „Skanska Property Poland wchodząc na trójmiejski rynek nieruchomości biurowych podejmuje współpracę z Uniwersytetem Gdańskim by dzielić się wiedzą ekspercką. Proponowane studia podyplomowe są dla ich słuchaczy doskonałą szansą zdobycia i ugruntowania wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych. Polecam je także tym, którzy planują zmianę kierunku kariery zawodowej i zwrot w stronę nieruchomości.”

Propozycja Uniwersytetu skierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobywaniem, bądź pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w działalności zarządcy nieruchomości i realizacji projektów deweloperskich, w tym m.in. komercyjnych, infrastrukturalnych, typu „land-development” oraz mieszkaniowych.

Zapisy na studia już się rozpoczęły. Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych: http://wzr.pl/spznipd/

Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Hinc-Golańska
sekretarz Studiów Podyplomowych Katedra Inwestycji i Nieruchomości
tel.: +48 58 523 14 64
e-mail: inwestycje.wzr@ug.edu.pl

Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie »
Data publikacji: Wtorek, 12 września 2017 roku

1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który połączy nas bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej. Wjazd dla gości i kontrahentów będzie możliwy przez bramy numer 2 (przy Rektoracie) oraz numer 5 (Przy Bibliotece Głównej) po otrzymaniu jednorazowej karty wjazdu od Obsługi Systemu Parkingowego. Do wjazdu samochodów dostawczych wyznaczona została brama nr 5, samochodów ciężarowych pow. 3,5 t i autokarów – brama nr 9.

Kampus dostępny jest codziennie w godz. 6.00 ÷ 22.00.

Wjazd z wykorzystaniem identyfikatorów będzie obowiązywał:

 • Poniedziałek – Czwartek  6.00 ÷ 22.00,
 • Piątek 6.00 ÷ 15.00.

W celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na terenie Kampusu należy:

 1. pobrać i wypełnić Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu UG, który stanowi załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17;
 2. dokonać w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego bezzwrotnej opłaty w wysokości 15,00 zł - dokonanie wpłaty powinno zostać potwierdzone na Wniosku;
 3. złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wskazanym w Zarządzeniu punkcie;
 4. zapoznać się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się treścią Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17 wraz z załącznikami, które dostępne pod linkiem:http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3251

Dodatkowe Informacje: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/68339/zmiany_w_korzystaniu_z_wjazdu_na_teren_baltyckiego_kampusu_uniwersytetu_gdanskiego_w_oliwie

 

Weź udział w projekcie WyGRAJ siebie! »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Innowacje społeczne?

Gry planszowe?

Zarządzanie projektami?

Kreatywna edukacja?
 

Weź udział w projekcie
WyGRAJ siebie!

 

Stwórz własną grę planszową
pod okiem ekspertów
.

 

 

 

Celem projektu WyGRAJ siebie! jest budowanie miękkich kompetencji poprzez zespołową pracę projektową, polegającą na utworzeniu gry planszowej, stanowiącej pomoc edukacyjną dla szkół średnich.

Projekt zakłada pracę w sesjach warsztatowych z zarządzania projektami, autoprezentacji oraz tworzenia i testowania gier planszowych z udziałem uczniów.

W projekcie zaplanowano diagnozę miękkich kompetencji przed i po zakończeniu pracy oraz spotkanie z doradcą zawodowym.    

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Fundacja Rozwoju Bombonierka wraz z REBELatorium zaprasza
do uczestnictwa w projekcie wszystkie osoby zainteresowane własnym
rozwojem, tworzeniem planszówek, innowacyjnymi formami edukacji
oraz robieniem fajnych rzeczy z ludźmi, którym się chce.

 

Zgłoszenie do projektu:

https://goo.gl/forms/BkffdiVK4lRQcoNn1

Informacji udziela:
Katarzyna Cioch
Email: fundacja.bombonierka@gmail.com
Tel. 607 297 811

 

Szczegółowy opis:

WyGRAJ siebie! to innowacja społeczna, realizowana w ramach programu Akcja Inkubacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt WyGRAJ siebie będzie realizowany na terenie Trójmiasta w terminie wrzesień-grudzień 2017 roku.

W projekcie WyGRAJ siebie! uczestnicy:

 • wezmą udział w warsztatach z zarządzania projektami, tworzenia gier planszowych, prowadzenia prezentacji;
 • utworzą w zespołach prototyp gry planszowej pod okiem ekspertów z firmy Rebel;
 • przetestują grę z udziałem uczniów liceum;
 • dowiedzą się wiele o sobie i rozwiną swoje miękkie kompetencje korzystając z pomocy doradcy zawodowego.

Zakres i terminy warsztatów:

Data

WARSZTAT

02/09/2017

WARSZTAT 0

Diagnoza kompetencji:
Diagnoza miękkich kompetencji uczestników przed rozpoczęciem projektu.

16/09/2017 - 17/09/2017

WARSZTAT 1
Zarządzanie projektami:

cele projektu, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu, zarządzanie ryzykiem, role w zespole.

30/09/2017 - 01/10/2017

WARSZTAT 2
Tworzenie i testowanie gier:

Teoria i ćwiczenia z zakresu projektowania, tworzenia i testowania gier planszowych, zagadnienia związane z wydawaniem gier.

14/10/2017 - 15/10/2017

WARSZTAT 3
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

28/10/2017 - 29/10/2017

WARSZTAT 4
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

18/11/2017 – 19/11/2017

WARSZTAT 5
Sztuka prezentacji:

Prezentacja zespołów i wytworzonych prototypów gier.
Testowanie gier:
Testy wewnętrzne prototypów gier pomiędzy zespołami.

02/12/2017

WARSZTAT 6
Diagnoza kompetencji:

Diagnoza miękkich kompetencji uczestników na koniec projektu.

 

Obecność na co najmniej 70% warsztatów jest obowiązkowa dla uczestników projektu.

Do projektu zapraszamy osoby pełnoletnie.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby urodzone w latach 1990-1999 oraz studenci i absolwenci kierunków lub specjalności pedagogicznych.

 

Organizatorzy:

       Fundacja Rozwoju Bombonierka

       REBELatorium

Niezbędnik studenta 1 roku »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO!!!
 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
   
 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106, jednakże nie wcześniej niż 3 października 2017, po uroczystej inauguracji kiedy nabędziesz praw studenta! Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w dziekanacie pok. 104/105.
   
 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: na podpisanie umowy masz 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

Wszystkie ważne informacje takie terminy, regulaminy, wnioski do pobrania ws. stypendiów i akademików znajdziesz na naszej stronie w tym miejscu: http://wzr.pl/studia/index.php?str=418

 

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je na stronie Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: http://wzr.pl/studenci/index.php?str=795

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studiów stacjonarnych, do spraw studiów niestacjonarnych oraz do spraw studenckich i wymiany zagranicznej. Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym uzyskasz pomoc w różnych studenckich sprawach. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do Pań zajmujących się danymi kierunkami studiów lub sprawami studenckimi znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową, taką jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana, po spełnieniu wymaganych ku temu warunków

NEPTUNALIA – święto studentów, podczas którego odbywają się różne imprezy organizowane przez UG 

OTRZĘSINY – impreza organizowana dla studentów pierwszego roku z okazji ich przyjęcia w progi uczelni

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego będzie kształcił poszukiwanych na rynku pracy specjalistów analizy danych »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

20 czerwca 2017 r. ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Oferta uczelni na rok akademicki 2017/18 to w sumie 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w tym pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność, na którą jest bezpośrednio prowadzona rekrutacja. W ofercie Wydziału Zarządzania pojawiła się również nowa specjalność Analiza danych – Big Data, którą będzie można wybrać po dostaniu się na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze analityka danych.

Specjalność Analiza danych – Big Data to studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Studia są prowadzone przez doświadczoną kadrę naukowców zajmujących się praktyką i teorią analizy danych.

Analiza Danych – Big Data to kolejna na Uniwersytecie Gdańskim specjalność, wpisująca się interdyscyplinarne kształcenie. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności:

 • informatyczne – w zakresie umiejętności konstruowania i posługiwania się bazami danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych w zarządzaniu
 • analityczne – w zakresie wiedzy i umiejętności przygotowania i prowadzenia badań ilościowych, analizy danych z wykorzystaniem narzędziami matematyki, statystyki, sztucznej inteligencji, Data Mining w tym: Text i Web Mining, posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy i wizualizacji danych. 

Analiza danych – Big Data to specjalność studiów przygotowująca do ambitnej i ciekawej pracy w działach analiz wszystkich tych podmiotów, których funkcjonowanie zależy od głębokiej znajomości rynku, jego bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji uczestników rynku. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych operacji analizy danych zgłaszają banki, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych jest postrzegany jako zawód teraźniejszości i przyszłości. Absolwenci specjalności Analiza danych – Big Data będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach z branży IT, firmach doradczych i konsultingowych czy przedsiębiorstwach związanych z e-commerce.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dzielenie się ze studentami praktyczną i użyteczną wiedzą o zastosowaniu metod ilościowych, a także umiejętnościami obsługi programów komputerowych wspomagających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w warunkach szybko rosnących zasobów informacji. Studenci specjalności poznają w szczególności wszystkie etapy procesu wnioskowania, począwszy od sformułowania problemu, przez identyfikację jego kluczowych cech, konstrukcję próby badawczej, identyfikację źródeł dodatkowej informacji o populacji, przez techniki realizacji badań, analizę źródeł i wielkości błędów, do formalnych modeli wnioskowania statystycznego, analizy wielowymiarowej, kończąc na prezentacji i wizualizacji uzyskanych wniosków. W procesie tym studenci zapoznają się z metodami analizy danych typowymi dla podejścia big data, takimi jak: metody sztucznej inteligencji, analiza wielowymiarowa, analiza sieci społecznościowych, analiza text mining. Studenci poznają także najważniejsze systemy komputerowe wspierające analizę big data, w tym język SQL, NoSQL, R, Python, NodeXL, Pajek, RapidMiner, Apache Hadoop, Statistica, IBM SPSS. Na każdym semestrze student ma możliwość uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi preferencjami i planowaną ścieżką zawodową, dzięki bogatej ofercie wykładów do wyboru.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza danych – Big Data:

 • Big Data
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Analiza sieci społecznościowych
 • Text mining
 • Analiza wielowymiarowa
 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
 • Techniki imputacji danych
 • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych
 • Prognozowanie i symulacje
 • Programowanie obliczeń
 • Język SQL
 • Hurtowanie danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Statystyczna analiza decyzji
 • Techniki badań sondażowych
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
 • Modele parametryczne
 • Analiza historii zdarzeń
 • Metody aktuarialne.

Rekrutacja na kierunek Informatyka i ekonometria, w ramach którego można wybrać specjalność Analiza danych – Big Data jest prowadzona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Specjalność Analiza danych – Big Data jest jedną z trzech specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria. Pozostałe dwie specjalności to Analityka gospodarcza oraz Aplikacje informatyczne w biznesie, na którą jest oddzielna, bezpośrednia rekrutacja.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego na rok 2017/2018 znajduje się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67205/rekrutacja_na_uniwersytet_gdanski_-_rok_akademicki_20172018

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - trwa rekrutacja na studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Studia: II stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Strona internetowa: http://aib.ug.edu.pl

 

Sylwetka absolwenta »

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych opartych o systemy ERP i CRM w wielu sektorach,
 • programowania baz danych, hurtowni danych, Business Intelligence oraz Business Analytics,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych Big Data, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie,
 • tworzenie serwisów społecznościowych i zarządzania nimi oraz analityki biznesowej związanej z tymi serwisami,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych,
 • inżynierii wymagań,
 • Internetu Rzeczy (Internet of Things),
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • tworzenie aplikacji informatycznych w oparciu o system ERP w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, w językach UML oraz BPMN,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Spark/Hadoop,
 • wizualizacji danych z wykorzystaniem kokpitów menedżerskich,
 • budowy i użytkowania systemów w technologii Cloud Computing,
 • określanie bezpieczeństwa tworzonych i użytkowanych aplikacji poprzez analizę ryzyka oraz audyt systemów informatycznych,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • Projektant/analityk/konsultant systemów ERP,  CRM oraz CKM,
 • Programista SQL/T-SQL, procesów ETL w hurtowniach danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych systemów w technologii Cloud Computing oraz Big Data,
 • Kierownik w informatycznych zespołach projektowych z wykorzystaniem Agile, SCRUM, RUP/UML.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.

 

Informacje o specjalności >>

Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB):

 • przygotowanie studentów do poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych, przede wszystkim: analityka/projektanta/konsultanta systemów ERP, CRM oraz CKM, programisty baz danych, hurtowni danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy edukacja akademicka – biznes, ustalane są na posiedzeniach utworzonego dla AiB – Panelu Partnerów Biznesowych a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym, prowadzą również zajęcia dydaktyczne,
 • ostatni semestr studiów magisterskich AiB studenci odbywają w trybie dualnym tj. 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki tygodniowo w pomorskich firmach IT; praktyki te mają prowadzić do włączenia studentów w bieżące projekty a w wyniku powodować uzyskanie przez praktykanta pracy w danej firmie,
 • w nowoczesnym programie studiów dominują przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych, światowych rozwiązań i technologii informatycznych we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft oraz Cisco,
 • program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie czy autoprezentacja,
 • możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT,
 • prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości, co owocuje zakładaniem innowacyjnych start-upów przez studentów AiB,
 • jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów AiB zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwu Kół Naukowych przy AiB: Expert oraz Lider w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

 

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition,
 • stworzenie i działalność koła o zasięgu międzynarodowym AIS Students Chapter of University of Gdansk.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez fundamentalne cechy AiB.

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach.. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Strona internetowa specjalności AiB - http://aib.ug.edu.pl

 

PROGRAM STUDIÓW

ROK SEM.

Lp.

Przedmiot

Z/E

Razem

Wykł.

Ćw.

Lab.

Prowadzący

                   
                   
     

SEMESTR I

       

 

                   
   

1

Inwestycje w innowacje

Z

15

15

   

KIiN

                   
   

2

Badania operacyjne

Z

15

15

   

KE

                   
   

3

Aplikacje informatyczne w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

Adaptacyjne zarządzanie projektami w Scrumie

Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

5

Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

                   
   

6

System SAP ERP

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

I

1

7

Hurtownie danych

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

8

Systemy IT w małych przedsiębiorstwach

Z

15

   

15

KIE

               
                   
   

9

Informatyka bankowa

Z

15

15

   

Praktyk

   

10

Współpraca w zespole projektowym

Z

15

 

15

 

Praktyk

               
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Oksfordzie

   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
     

RAZEM

 

255

       
               

 

     

 

SEMESTR II

           
   

1

Systemy CRM

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

2

ERP w logistyce

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

3

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Z

15

   

15

Praktyk

             
                   
   

4

Modelowanie systemów informatycznych

E/Z

30

15

 

15

KIE

   

5

Inżynieria wymagań

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

6

Serwisy społecznościowe w biznesie

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

7

Wizualizacja danych

Z

15

   

15

KIE

               
                   

I

2

8

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Telepraca

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

10

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Politechnika w Rydze

   

11

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
                   
   

12

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                 
   

13

Język angielski

Z

30

 

30

   
               
   

14

Wychowanie fizyczne

Z

10

 

10

   
               
     

RAZEM

 

250

       
     

 

SEMESTR III

       

 

               

 

   

1

Techniki badań sondażowych

E/Z

30

15

15

 

KS

                   
   

2

Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych

Z

15

15

   

KR

                   
   

3

ERP w finansach

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

4

Systemy Business Intelligence

Z

15

   

15

KIE

                   
   

5

Customer Knowledge Management

Z

15

   

15

KIE

                   
   

6

Informatyka w administracji

Z

15

15

   

KIE

                   

II

3

7

Internet rzeczy

Z

15

15

   

KIE

                   
   

8

Portale korporacyjne

E

15

15

   

PG

                   
   

9

Rynek pracy IT

Z

15

 

15

 

Praktyk

                   
   

10

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Mariborze

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
     

RAZEM

 

210

       
               

 

     

 

SEMESTR IV

       

 

   

1

Zarządzanie ryzykiem

E

15

15

   

KF

                   
   

2

Etyka w biznesie

Z

15

15

   

KEP

                   
   

3

Big Data w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

5

Architektura korporacyjna IT

E

15

15

   

Politechnika w Rydze

                   
   

6

Management & Leadership

Z

15

   

15

KIE oraz Uniwersytet w Lubece

                   
   

7

Audyt informatyczny w firmach IT

E

15

15

   

KIE

                   

II

4

8

Technologia Cloud Computing

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP

Z

15

   

15

KIE+SAP

               
                   
   

10

Wdrażanie systemów informatycznych

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Tworzenie i rozwój startupów

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
   

13

Praktyka

Z

     

Firmy sektora IT

                   
     

RAZEM

 

225

       
     

Łącznie

6

940

       

 

Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 2017/2018 »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów, o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:

·         Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,

·         W roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,

·         Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

·         Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1 200 zł.,

·         Posiada obywatelstwo polskie,

·         Posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

·         Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Dodatkowe stypendia i nagrody za osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 września 2017 roku

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)

Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni
Projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania dofinansowany przez RPO WP »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 918 136,11 zł

W dniu 29 czerwca 2017r. rozpoczął się proces rekrutacji na pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Uruchomienie pierwszych studiów i szkoleń, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/18.

Zespół projektu:
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, prof. UG
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami UG” oraz szkoleń ECDL i szkoleń CISCO -  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii” – dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG - więcej informacji
Koordynator/  Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo spółek” – dr Bartłomiej Gliniecki - więcej informacji
Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Finanse w MŚP” – dr Przemysław Panfil
Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek – kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Oferowane formy wsparcia:

Studia podyplomowe:

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zapraszamy do kandydowania poprzez system informatyczny – link: www.podyplomowi.irk.ug.edu.pl do 15.09.2017.
Dalsza procedura rekrutacji – zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Szkolenia:

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081 do 30.09.2017.
Deklaracja zgłoszeniowa: plik PDF / plik WORD
Oświadczenie: plik PDF

Nagroda III stopnia za pracę magisterską dla studenta WZR, przyznana przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 02 sierpnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny wraz z Radą Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał nagrodę III stopnia panu mgr Maciejowi Pająkowskiemu za pracę magisterską pt. ,,Metody wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa". Promotorem pracy jest pani prof. dr hab. Teresa Martyniuk.

Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców (edycja 2018-2020) »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Zgodnie z informacjami MNiSW, zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:

·         znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego;

·         adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań;

·         kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego;wartość dodana projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej (np. efekt synergii);

·         udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej części projektu);

·         udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat;

·         możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach Horyzontu 2020).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 lipca 2017 roku

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.

Więcej informacji: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Marie Skłodowska-Curie European Fellowships - nabór wniosków w ramach konkursu »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

·         European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

·         Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships 

Eurosymposium'2017 pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk »
Data publikacji: Piątek, 11 sierpnia 2017 roku

EUROSYMPOSIUM'2017 POD PATRONATEM

KOMITETU INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk przyznał swój patronat EuroSymposium'2017. Komitet przyznaje patronaty uznanym, międzynarodowym konferencjom informatycznym, odbywającym się w Polsce. . EuroSymposium'2017 odbywa się w związku z Jubileuszem 50-lecia gdańskiej  informatyki ekonomicznej. Jubileuszowa formuła wyrażona jest w 24 językach -  http://eurosymposium.eu/

Na tegoroczne Eurosymposium zgłoszono 44 referaty z 15 krajów. Program Committe i wydawca materiałów - Springer, przyjęło trudny próg akceptacji - ok. 22 % i na to jednodniowe spotkanie naukowe  ostatecznie, w wyniku procesu recenzowania,  zaakceptowano 10 referatów. Keynote Speech pt. "The Bayeux tapestry of Information Systems" wygłoszą  uznane międzynarodowe autorytety w dziedzinie informatyki ekonomicznej  - Prof Frank Land i Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

                                                

Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/kie/index.php?str=301&info=1302

Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 - nabór wniosków »
Data publikacji: Czwartek, 10 sierpnia 2017 roku

Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 270 mln zł.


Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom - informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 70 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata na stronie internetowej NCN


SONATA BIS 7 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień. 

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata Bis na stronie NCN

 

HARMONIA 9 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu, kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania:

·         w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

·         w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

·         przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

·         500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;

·         1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;

·         1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Harmonia na stronie NCN

 

MAESTRO 9 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Maestro na stronie NCN

O Big Data nie tylko dla analityków - Prodziekan prof. UG dr hab. Krzysztof Najman w Radiu MORS »
Data publikacji: Wtorek, 11 lipca 2017 roku

                        

Audycja w Radiu MORS

Czy wiecie, że w ciągu 1 minuty na świecie wysyła się ponad 150.000.000 wiadomości email, wysyła się 21.000.000 wiadomości SMS, wyszukuje się 2.500.000 haseł w wyszukiwarkach. Na samym Facebooku w tym czasie pojawia się ponad 3.000.000 lajków, a na You Tube wgrywa się 300 godzin nowych materiałów filmowych. Są to terabajty informacji, które dobrze przeanalizowane mogą być bezcenne dla biznesu. Ale jak analizować i interpretować tak duży nieustanny napływ danych?

Na te pytanie odpowiedź można zdobyć studiując nową specjalność Wydziału Zarządzania – Analiza Danych - Big Data. O specjalności tej rozmawiamy w Radiu MORS z prof. UG, dr hab. Krzysztofem Najmanem, prodziekanem ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania. Nasz rozmówca przytacza w artykule na temat zawodu analityka danych opinię Billa Gatesa - założyciela firmy Microsoft. W odpowiedzi na pytanie z jakimi zawodami warto się związać dziś, aby w przyszłości mieć interesującą pracę, wskazał on trzy kierunki, które jego zdaniem będą miały największy wpływ na nasz świat w przyszłości. Są to sztuczna inteligencja, energia i nauki biologiczne.

W dyskusji, która rozpoczęła się po tym wpisie na Twitterze wypowiedziało się także wiele innych osób ze świata biznesu. Zacytowano między innymi wypowiedź Andyego Grove’a – założyciela firmy Intel: „Ludzie zawsze pytają co ich dzieci powinny studiować. Odpowiadam: jeżeli uczą się o biologii i o komputerach, to będzie OK”.

Nasz rozmówca zwraca też uwagę na etyczny aspekt rozwoju rozwoju technologii pozyskujących dane i zagrożeń jakie niosą one dla naszej wolności i ochrony prywatności. Zachęcamy więc do wysłuchania wywiadu nie tylko osoby zainteresowane studiowaniem na nowej specjalności, ale wszystkich, którzy korzystają z Internetu. (Ktoś nie korzysta?)

Audycja UG Przedstawia będzie emitowana w piątek o godzinie 10.00 i w sobotę o godzinie 12.00. w tym i przyszłym tygodniu. Później będzie dostępna tak jak wszystkie nasze audycje w formie podcastu na naszej stronie internetowej.

Więcej o specjalności Analiza Danych – Big Data na stronie Wydziału Zarządzania - http://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=414&st=2&spec=68

Maciej Goniszewski

Radio MORS

"Skomplikowane i proste" - XIII edycja konkursu na artykuł popularnonaukowy »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2017 roku

Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Skomplikowane i proste

ERC Advanced Grants 2017 - nabór wniosków »
Data publikacji: Czwartek, 06 lipca 2017 roku

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro. Budżet konkursu wynosi 567 mln euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. European Reseach Council precyzuje, jakie warunki powinien spełniać naukowiec składający wniosek w ramach ERC Advanced Grants:

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.
Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Council można znaleźć w dokumencie ERC Work Programme 2017.

Ogłoszenie o konkursie ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal

XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU »
Data publikacji: Wtorek, 04 lipca 2017 roku

Od 16 czerwca do 16 września 2017 r. można składać wnioski w ramach  XXI edycji Programu Stypendialnego DBU. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie  stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:

·         bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2018 r. (wnioski mogą składać doktoranci);

·         bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.);

·         dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat;

·         wiek do 31. roku życia;

·         stały pobyt w Polsce.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej www.dbu.de/2584.html.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej partnera programu w Polsce - Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

                  

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

STUDIA LICENCJACKIE O UKIERUNKOWANIU PRAKTYCZNYM:

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: programisty i programisty aplikacji mobilnych.

Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/03/Program.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim roku - studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, złożonym z kilkudziesięciu pomorskich i międzynarodowych firm sektora  IT, w których odbywają się praktyki studenckie.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE O UKIERUNKOWANIU OGÓLNOAKADEMICKIM:

 

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: Analityk,  projektant i konsultant systemów klasy ERP, architekt, analityk i projektant systemów informatycznych i baz danych, menedżer zespołów i firm IT

 Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/07/AiB_MSUv2.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim semestrze studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, międzynarodowym konsorcjum SAP University Alliances oraz firmą ThyssenKrupp, oddział w Gdańsku.

 

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Statuetka Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikaty Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Studia z Przyszłością dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. Stanisław Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) została uruchomiona dzięki realizacji i wsparciu finansowemu w ramach Projektu z Funduszy Europejskich. Od roku akademickiego 2016/2017 specjalność ta jest prowadzona na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Studia licencjackie Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały wyróżnione w konkursie Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

 

http://drg.pomorskie.eu/documents/102005/129070/broszura/06625c62-965e-40a3-b829-48cb6b866218

 

 

 

 

VII edycja Konkursu Młody Ekonomista »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2017 roku

Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłasza kolejną, VII edycję Konkursu Młody Ekonomista.

W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”. Zaproszenie do udziału w Konkursie adresowane jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Kapitule Konkursu przewodniczyć będzie tradycyjnie prof. Leszek Balcerowicz. Osobą odpowiedzialną za organizację prac Kapituły jest prof. Andrzej Kondratowicz. Pozostali członkowie Kapituły to: prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Krystyna Bobińska, prof. Henryk Ćwikliński, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Kwaśnicki, prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Paweł Szwarcbach, dr Jerzy Thieme, dr Janusz Rowiński, prof. Andrzej Rzońca, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Termin składania prac: 1 września - 22 października 2017, godzina 24:00.
Gala finałowa KME 2017 odbędzie się w połowie grudnia br.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne w wysokości 6, 4 i 3 tys. złotych oraz nagrody rzeczowe i upominki od Partnerów Konkursu.


Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej TEP: http://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

Konkurs Project Master 2017 »
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2017 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie konkursu:

http://www.projectmaster.ipma.pl/

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich »
Data publikacji: Wtorek, 04 lipca 2017 roku

Informuję, że w trybie konkursowym rozdysponowano większość środków finansowych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Pozostały jeszcze środki na sfinansowanie jednego projektu.

W związku z tym ogłaszam drugą turę konkursu dla upoważnionych osób (w wieku do 35 lat) i proszę o składanie (w pokoju 104) propozycji badawczych wg zamieszczonych w regulaminie wzorów do dnia 5 lipca br.

Do pobrania regulamin konkursu

 

Dziekan Wydzału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się, w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego, ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział blisko 50 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem tego spotkania było omówienie m.in. następujących problemów:

 1. REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum naszego Wydziału, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.
  Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wskazał rekomendowane kierunki inicjatyw, wynikające z informacji zdobytych w trakcie procesu oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania. Ponadto zreferował kierunki działań, podejmowanych przez pracowników innych jednostek naukowych, które omawiane były podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania w kwietniu bieżącego roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UG w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego).
 3. MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji. Z uwagi na to, iż Seminaria Naukowe WZR cieszą się również dużym zainteresowaniem Pracowników Wydziału Ekonomicznego, w przyszłym roku akademickim zapowiadamy jeszcze większą integrację współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Wraz z Prodziekanem ds Nauki Wydziału Ekonomicznego UG – p. dr hab. Przemysławem Borkowskim, prof. UG, serdecznie zapraszamy Państwa już dzisiaj do udziału w kolejnych, wspólnych spotkaniach naukowych.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Realizacja projektów Fundacji Rozwoju Bombonierka i studentów naszego Wydziału »
Data publikacji: Czwartek, 13 lipca 2017 roku

Miło nam poinformować, że studentki i studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Metody Analizy Danych wzięli czynny udział w realizacji projektów Fundacji Rozwoju Bombinierka, takich jak ,,Działaj matematycznie!" czy ,,Podziel się kanapką!".

Nasi studenci: Klaudia Flisikowska, Adrianna Piecuch, Klaudia Kwiecień, Julia Chmielowska, Karolina Lemańska, Monika Miotk, Artur Pobłocki, Mateusz Dohojda, Paweł Mehring, Marcin Rybiński, Michał Bogacz w ramach zajęć prowadzonych przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego zdobywali praktyczne doświadczenia w analizie danych, tworzeniu raportów i kwestionariuszy ankiet w ramach realizacji projektów Fundacji.

Ponadto, studentka Agata Majkowska uczestniczyła w projekcie ,,Działaj matematycznie!", biorąc udział w warsztatach z zarządzania projektami i warsztatach gier planszowych oraz współtworzyła prototyp gry matematycznej, stanowiącej pomoc dydaktyczną do nauczania matematyki.

 

 

 

 

Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Chinach »
Data publikacji: Środa, 21 czerwca 2017 roku

Od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku delegacja Uniwersytetu Gdańskiego odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami chińskich uczelni i innych instytucji wspierających polsko-chińską wymianę akademicką, z którymi UG do tej pory współpracował bądź zamierza współpracę podjąć. Jednym z najważniejszych zadań delegacji było utrzymanie obecnego statusu organizacyjnego i finansowego Instytutu Konfucjusza działającego przy UG (IK UG) wobec zmian strukturalnych tej organizacji na poziomie administracji rządowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Skład delegacji UG: 

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
 • dr hab. Monika Bąk, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG
 • dr hab. Jakub Stelina, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
 • dr hab. Józef. Włodarski, prof. ndzw. UG – Dyrektor Instytutu Konfucjusza przy UG
 • dr Wu Lan, prof. ndzw. UG – kierownik kierunku Sinologia UG, tłumacz delegacji. 

Delegacja złożyła wizyty w: 

 • Uniwersytecie Nauk Politycznych Chińskiej Młodzieży w Pekinie (China Youth University of Political Sciences – CYU)
 • Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych PUJO (Beijing Foreign Studies University)
 • Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie (Harbin Normal University – HNU)
 • Uniwersytecie Medycyny Chińskiej Shaanxi (Shaanxi University of Chinese Medicine)
 • Międzynarodowym Biurze Promocji Języka Chińskiego (Hanban)
 • Dongfang, największej rządowej agencji rekrutacyjnej będącej częścią Chińskiej Rządowej Rady Stypendialnej
 • EIC Education, największej w Chinach agencji doradztwa edukacyjnego. 

Podczas spotkań zrealizowano kluczowe cele wizyty:

 • podjęcie wspólnej działalności naukowo-badawczej z partnerami chińskimi 
 • zorganizowanie nowych form organizacyjnych kształcenia pomiędzy UG a uczelniami chińskimi 
 • podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UG a Wydziałem Prawa CYU w zakresie organizowania wspólnych szkół letnich, Szkoły Prawa Chińskiego UG oraz wymiany profesorów wizytujących 
 • zainteresowanie strony chińskiej koncepcją powołania centrum konsultingowego przy IK UG w związku z projektem „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” (One Belt, One Road – OBOR
 • nawiązanie współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych PUJO w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych 
 • renegocjacja warunków prowadzenia kierunku polonistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie 
 • podpisanie umowy o współpracy naukowej i w zakresie studiów doktoranckich z Uniwersytetem Medycyny Chińskiej Shaanxi 
 • uzyskanie zgody od Międzynarodowego Biura Promocji Języka Chińskiego na zmianę uniwersytetu partnerskiego IK UG na Uniwersytet Akademii Nauk Społecznych 
 • renegocjacja kontraktu rekrutacyjnego z agencją Dongfang 
 • ustalenie wstępnych warunków współpracy z agencją EIC Education.

Sprawozdanie oraz fotorelacja: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67030/wizyta_delegacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_chinach

IV Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG. Odbędzie się ono w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego.

Przedmiotem naszego spotkania będą tym razem następujące, bardzo ważne problemy:

 • REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA KAŻDEGO Z NAS, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum pracowników WZR, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami, wynikającymi z wiedzy o naszych osiągnięciach, ale także i lukach w tych osiągnięciach, jaką pozyskałem na drodze zaangażowania się w proces oceny parametrycznej naszego Wydziału. Ponadto w sposób wyprzedzający chciałbym wskazać Państwu kierunki podejmowanych przez pracowników innych jednostek działań. Jest to wypadkowa udziału w Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku na UMK w Toruniu.

 • CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników WZR w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego). W tej części zaproszone zostaną do dyskusji osoby, które w ostatnich latach uzyskały stopnień naukowy doktora habilitowanego w różnych dyscyplinach z dziedziny nauk ekonomicznych.
   
 • MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl 

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych


 

 

 

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami.

W zajęciach udział wzięło 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec firmy DNV GL Poland Sp. z o. o. w Gdyni. Oglądaliśmy powierzchnie biurowe, pomieszczenia techniczne oraz instalacje umieszczone na dachu budynku.

Po obiekcie oprowadzał nas: Pan Paweł Szymczak (Real Estate Manager). Serdecznie dziękujemy. 

Zajęcia ze strony UG prowadziła: dr Małgorzata Rymarzak.

XIV Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Sobota, 10 czerwca 2017 roku

W dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania UG odbyła się kolejna edycja XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Wydziału przygotowali imprezy popularnonaukowe, które skierowane były do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i grup wczesnoszkolnych województwa pomorskiego i okolic.

W czwartek 25.05.2017 odbyły się warsztaty: Czekolada – trudny wybór, skierowane do grup wczesnoszkolnych. W tym roku odwiedziły Wydział dwie grupy dzieci z zerówki przedszkolnej z Gdańska Osowy. Dzieci na podstawie oceny organoleptycznej dokonywały oceny jakości czekolad. Miały również możliwość zwiedzenia budynku WZR i wzięcia udziału w wykładach studenckich. Warsztaty poprowadziła dr inż. Ewa Malinowska, pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W piątek 26.05.2017 o godzinie 10.00 rozpoczęły się konkursy z zakresu wiedzy informatycznej i zagadnień poświęconych przedsiębiorczości: Informatyka i Intersieć oraz Przedsiębiorczość bez tajemnic. Konkursy przygotowali: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG, dr Joanna Pioch, dr Agnieszka Pobłocka i dr Mariusz Chmielewski. W konkursach wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdańsku, Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, Liceum Plastycznego w Gdańsku Oliwa, Sopockiej Akademii Tenisowej w Sopocie. O godzinie 10.30 rozpoczęły się dwa wykłady poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości. Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, pracownik naukowy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości? Dr Sylwia Badowska, pracownik naukowy Katedry Marketingu o godzinie 11.15 przeprowadziła wykład: Człowiek przedsiębiorczy – czyli kto? O godzinie 12.00 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych WZR dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG wręczył laureatom konkursów nagrody rzeczowe.

26.05.2017 w foyer w skrzydle B Wydziału Zarządzania w godzinach 10.00-13.00 odbył się pokaz: Gry bitewne – potyczki młodych generałów, zorganizowany przez twórców i graczy gier typu RPG Wolsung.

Wydziałowy Koordynator BFN na WZR
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Międzynarodowy sukces studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Międzynarodowy sukces studentów

specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG

 

System o nazwie Safe Net (SNet) opracowany przez zespół studentów Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Miłosz Waszewski, Sebastian Szymański i Adrian Świszcz, zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym „Association for Information Systems Student Chapters 2017”, w kategorii „Bright ICT Innovation Contest”. Finał konkursu  odbył się w dniach od 13 do 15 kwietnia 2017 roku, w  Brigham Young University, w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych.

Zaprezentowane w trakcie finałów rozwiązanie SNet przyczynia się do bezpieczniejszego korzystania z Internetu. System SNet jest aktywnym rozszerzeniem dla przeglądarek internetowych, oceniającym bezpieczeństwo odwiedzanych stron internetowych. W trakcie wejścia na witrynę weryfikowane jest zastosowanie protokołu bezpieczeństwa oraz jej rating, zgodnie z tworzoną przez użytkowników rozwiązania bazą danych. Stosowne informacje, zawierające dane o ratingu strony wraz z liczbą osób, które wystawiły jej negatywną i pozytywną ocenę, ze wskazaniem występujących typów zagrożeń (np. fałszywa reklama, malware czy niebezpieczne skrypty), są wyświetlane jako okno typu popup. Pozwala to osobom korzystającym z przeglądarek uzyskać szybko informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z przeglądania poszczególnych witryn. Opracowany przez studentów plugin zintegrowany z modułem społecznościowym pozyskiwania informacji, pozwala na bieżąco agregować doświadczenia użytkowników. Poprzez dodatek do przeglądarek, szybko i łatwo mogą oni oceniać aktualnie przeglądane witryny, wystawiając im pozytywną lub negatywną opinię wraz z uzasadnieniem.

Twórcy systemu są studentami - członkami Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert (www.e-xpert.pl) oraz Association of Information Systems Student Chapter of University of Gdansk (AIS SC UG, ais.ug.edu.pl), których opiekunem jest dr Michał Kuciapski. Koło Naukowe E-xpert funkcjonuje przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącej studia, Aplikacje Informatyczne w Biznesie, wyróżnione ostatnio w ogólnopolskim Konkursie „Studia z Przyszłością” jako Lider Kształcenia.

Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki wsparciu, otrzymanemu od: PSSE (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), GPNT (Gdański Park Naukowo-Technologiczny), Prorektora ds. Studenckich UG, Dziekana Wydziału Zarządzania UG, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego E-xpert.

                       

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnięty »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Decyzją Kolegium Redakcyjnego rozstrzygnięto konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: książka naukowa,  dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Przyznano następujące nagrody:

książka naukowa,
I. W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
II. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Małgorzata Wiśniewska,
III. Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński,

książka dydaktyczna, 
I. Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura, Michał Z. Dankowski, Nora Orłowska,
II. Ochrona środowiska morskiego. Od teorii do praktyki, Jerzy Bolałek,
III. Introduction to International Trade, Anna Fornalska-Skurczyńska, Marcin Skurczyński (red.),

przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej,
I. Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Ewa Stawczyk.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w październiku podczas inauguracji roku akademickiego 2017/18. 

 

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

Wśród nich, znalazła się dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania z projektem pt. ,,Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce ".

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 r.:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/66246/wyniki_konkursow_opus_12_preludium_12_sonata_12_i_polonez_3

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości.

W zajęciach wzięło udział 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec C-200 w Gdańsku, który był przedmiotem gruntownej modernizacji dokonanej przez trójmiejskiego dewelopera EURO STYL SA. Oglądaliśmy zarówno pustostany, powierzchnie już użytkowane przez najemców, pomieszczenia techniczne oraz oryginalny schron przeciwatomowy (pozostałość po starych funkcjach obiektu). W budynku jest bardzo wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań. Po obiekcie oprowadzali nas: Pan Michał Świtaj (Kierownik Projektu, EURO STYL), Pani Monika Góralczyk (Kierownik Projektu w Dziale Komercjalizacji, EURO STYL), Pani Ewa Łyczywek (Zarządca Nieruchomości, CoIliers International), Pan Grzegorz Prusik (Kierownik ds. technicznych, FBSerwis). Serdecznie dziękujemy.

Zajęcia ze strony UG prowadzili: mgr Ewelina Nawrocka, dr Dariusz Trojanowski.  

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów!

Brazylia, Chiny, a może Mauritius? Możesz odwiedzić ponad 120 krajów z całego świata - wystarczy, że masz między 18 a 30 lat, znasz angielski i nie boisz się wyzwań.

Global Volunteer to międzynarodowe projekty wolontariackie trwające od 6 do 12 tygodni, które przeznaczone są dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i chcących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Organizowane są przez AIESEC - największą na świecie organizację non-profit prowadzoną całkowicie przez młodych ludzi.

Projekty realizowane w ramach Global Volunteer odpowiadają na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe we współczesnym świecie i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyjeżdżając na wolontariat można rozwinąć w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań, dzięki czemu wolontariusz poznaje swoje mocne i słabe strony oraz zyskuje globalną perspektywę, która pozwala o wiele bardziej zrozumieć otaczający go świat. 

“Wolontariat zagraniczny to też świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nieznanym nam dotąd otoczeniu i przełamać barierę językową.” - mówi Aleksandra Raczyńska z AIESEC Gdańsk, która w poprzednie wakacje spędziła 6 tygodni na wolontariacie w Malezji - “to także doskonała okazja, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, które może być pomocne m.in. przy wyjeździe na praktyki zagraniczne.”

Więcej o wolontariatach i praktykach zagranicznych organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globalvolunteer.pl, www.globaltalent.pl i www.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u AIESEC in Poland.

Studia „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” laureatem ogólnopolskiego konkursu i programu akredatycyjnego »
Data publikacji: Czwartek, 25 maja 2017 roku

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. S. Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

 

Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa prof. UG dr hab. Anny Zamojskiej oraz prof. UG dr hab. Przemysława Lecha pt.  „The learning preferences of Enterprise System consultants: towards the preferred learning pattern” został oublikowany w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice. Jest to czasopismo posiadające Impact Factor, znajdujące się na liście A pod pozycją 7578, 25 punktów.

Warsztaty i wykłady z udziałem pracowników ZUS »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 18 maja w godz. 9.30 – 13.00 w sali B-4 odbędą się wykłady i warsztaty z udziałem pracowników ZUS na temat podlegania ubezpieczeniom społecznym przy podejmowaniu różnych form aktywności zawodowej, w tym zakładania działalności gospodarczej.

W tych samych godzinach, w korytarzu budynku B w pobliżu Sali B-4 będzie dostępne stoisko informacyjne wraz z możliwością założenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Serdecznie zapraszamy!

ACCA Day na WZ UG – 17 maja godz. 9:00-15:00 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych finansami i rachunkowością do odwiedzenia punktu informacyjnego ACCA na Wydziale Zarządzania UG w dniu 17 maja w godz. 9:00-15:00

Zapytaj przedstawicieli ACCA o to:

 • Jak rozpocząć zdobywanie kwalifikacji ACCA już podczas studiów na  WZ UG
 • Jaką specjalność wybrać na studiach magisterskich, aby zdobyć aż 9 zwolnień z 14 egzaminów ACCA
 • Jak skorzystać z preferencyjnych stawek za zwolnienia w ramach programu Accelerate i oszczędzić min. 3 000 zł
 • Jak zarejestrować się do ACCA
 • Jak zdawać egzaminy i w jaki sposób się do nich przygotować
 • Jak ukończyć kwalifikację ACCA po studiach

Ponadto w programie ACCA Day:

 • Spotkanie informacyjne o ścieżce ACCA  na WZ UG dla III roku studiów licencjackich – godz. 13:15 sala 307
 • Spotkanie rejestracyjne do programu Accelerate dla I roku studiów magisterskich – Specjalność Rachunkowość ACCA – godz. 14:40 sala 307
Samochód, jako inwestycja alternatywna - konferencja KN Inwestor »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Koło Naukowe Inwestor ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Samochód, jako inwestycja alternatywna – czy warto?”, która odbędzie się 11.05.2017 (czwartek) w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego (Sopot, ul. Piaskowa 9) w sali C21 o godzinie 10:00.

Klasyczne samochody to najlepiej rokująca inwestycja alternatywna według danych pozyskiwanych na bieżąco z rynków inwestycyjnych na całym świecie. Spektakularne stopy zwrotu, pasja, emocje i szybsze bicie serca, wpadnij do nas i porozmawiajmy czy to się opłaca!

Harmonogram:

10:00* – „Klasyczne samochody to nie tylko pieniądze, to sposób na życie” – prelekcja Anny Gut z „Classic Moto Story”, czyli o tym, jak klub miłośników zabytkowych samochodów stał się sposobem na spędzanie czasu.

11:00* – „Renowacja klasyka, czy to się opłaca?” – prelekcja Marka Gut z „Classic Moto Story”, a więc trochę prawdy i mitów związanych z opłacalnością inwestowania w klasyczne samochody.

12:00* – „Zainteresowanie klasykami w Trójmieście, oraz czy nowy samochód to też inwestycja?” – prelekcja Marcina Wiła, redaktora portalu „Moto3m.pl” o tym jak kolekcjonerskie samochody opanowują ulice Trójmiasta.

*podane godziny są orientacyjne, wszystko zależy od aktywności słuchaczy i sił naszych prelegentów 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!!

Link do wydarzenia na facebooku --> https://web.facebook.com/events/418344281879536/

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć

Miejsce:  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

Termin: 16 maja 2017 godz. 10.00

Patronat:  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

W dniu 16 maja o godzinie 10.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego wystąpi prof. Mark Barkan, adiunkt University of Tennessee, praktyk TRIZ w stopniu Master, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Tematem wystąpienia będzie: “Creativity and problem solving are must have skills for 21st century”.

Zaproszenie na wykład prof. M. Barkana adresowane jest zarówno do wykładowców, jak i do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności do kadry zarządzającej jednostkami naukowymi, jednostkami ds. rozwoju uczelni, naukowców – wynalazców, pracujących nad patentami, pracowników naukowo – dydaktycznych prowadzących prace badawcze, doktorantów.

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to efektywna metoda opracowywania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywana w wielu światowych firmach z różnych branż i wykładana na wielu uczelniach. Najbardziej znani użytkownicy TRIZ to koncerny takie jak Samsung, General Electric, Hunday, Kia Motors, Boeing, IBM, INTEL. W Polsce metoda ta dopiero zaczyna być poznawana i wdrażana w firmach, ale nie jest jeszcze wykładana na żadnej polskiej uczelni. Warto zatem dowiedzieć się o tym, co stanowi o popularności TRIZ i jak stała się ona przedmiotem zajęć na uczelniach w USA i w Europie Zachodniej (na przykładzie Włoch).

Po wykładzie prof. M. Barkana odbędzie się część informacyjna, podczas której będzie można dowiedzieć się więcej na temat obecności TRIZ w Polsce:  o działającym od niedawna Towarzystwie Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska,  o możliwych źródłach finansowania szkoleń, nauczania semestralnego, badań powiązanych z metodą TRIZ, a także o zaplanowanej na wrzesień bieżącego roku konferencji TRIZfest 2017 - spotkaniu teoretyków i praktyków TRIZ z całego świata zrzeszonych w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ.

 

Zapraszamy!

 

Agenda

Informacje:

dr Monika Woźniak

Wydział Zarządzania UG

monika.wozniak@ug.edu.pl

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

O programie:

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy:

 • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

 • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

 • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;

- osoby, które w poprzedzających edycjach po zakończeniu rekrutacji na praktyki lub studia zrezygnowały z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

 • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
 • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

Termin odbywania praktyk:

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 17 października 2016 r. i 15 września 2017 r.

Rekrutacja:

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2016/2017 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie minimum 62 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 1 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy okres trwania praktyk (3 miesiące). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Kryterium:

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania:stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Komplet dokumentów obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał),

2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Termin:

UWAGA! 

Rekrutacja przedłużona do końca maja 2017 (do 31 maja 2017 roku, godz. 14:00)

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc przed upływem powyższego terminu (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.praktyki@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20162017

 

Rekrutacja Most »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Godziny otwarcia budynków WZR w dniach 01-03.05.2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy iż w dniach 01.05 oraz 03.05 budynek Wydziału Zarządzania i budynek Centrum Dydaktyczno Konferencyjnego będzie zamknięty.

W dniu 02.05.2017 (dzień wolny od pracy) budynki będą otwarte w godzinach 6.00 - 18.00

Zakaz palenia na terenie UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zakaz palenia na terenie UG


Wszystkim studentom i pracownikom przypominam o obowiązującym zakazie palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zakaz ten obejmuje zarówno pomieszczenia zamknięte (budynki), jak również przylegający do budynków teren Uniwersytetu Gdańskiego.

(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  12  września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim).

Dziekan Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dzień otwarty State Street »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Serdecznie zapraszamy studentów oraz wykładowców do odwiedzenia naszego biura

27 kwietnia w godzinach 14-17:00.

Przygotowaliśmy moc ciekawych spotkań w wyjątkowej atmosferze naszego biura!

Będzie to okazja, żeby zdobyć wiedzę, która pomoże w rekrutacji, porozmawiać z naszymi pracownikami i znaleźć odpowiedź na nurtujące Was pytania dotyczące profilu działalności banku powierniczego.

Managerowie gdańskiego biura State Street Bank Polska opowiedzą o:

 • naszych 20+ działach
 • o biurze w Gdańsku
 • ofertach pracy na pełen etat/pół etatu
 • ofertach staży
 • benefitach oferowanych przez firmę
 • oraz odpowiedzą na Wasze wszystkie zapytania!

 

Prosimy o bezpośrednią rejestrację tutaj:

https://opendaystt2704.evenea.pl/

 

Real Estate Day »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania kapitału. W poszukiwaniach tych należy jednak zachować ostrożność, ponieważ rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem, ale także lokale użytkowe, biura, hotele, magazyn, czy też ziemia. Każdy z tych segmentów ma swoją specyfikę, którą trzeba poznać i zrozumieć, aby pieniądze lokować świadomie. W tym celu zorganizowano konferencję Real Estate Day, która stanowi idealną okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Wśród prelegentów wystąpią:

Joanna Kostrzewska - ekspert do spraw Wyceny Nieruchomości PKO Bank Hipoteczny S.A., która przedstawi praktyczny aspekt wyceny nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu
Jolanta Starnawska - licencjonowana pośrednik w obrocie nieruchomościami, właścicielka firmy Starnawska.pl Nieruchomości, która opowie o kolorowej mapie możliwości zawodowych na rynku nieruchomości oraz o tym, dlaczego w Trójmieście jest inaczej niż w innych polskich miastach
Sławomir Muturi - założyciel firmy Mzuri, prowadzi blog Fridomia, podróżnik, rentier, który opowie o wolności finansowej - jak ją osiągnął, jak Ty możesz ją osiągnąć, a także czym wolność finansowa różni się od bogacenia się.

czwartek, 20 kwietnia 2017, godzina 10.00, sala C4

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania
ul. Piaskowa 9, Sopot

Konferencja Trójmiasto Wysokiej Jakości - 21 kwietnia 2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Interesuje Cię temat zdrowej żywności?

A może lubisz spędzać czas na siłowni i nie tylko?

To konferencja właśnie dla Ciebie!

Trójmiejscy trenerzy personalni, restauratorzy, a nawet najlepsza gdyńska lodziarnia! Specjaliści w swojej dziedzinie, dla nich liczy się przede wszystkim jakość! Harmonogram konferencji i informacje o prelegentach poniżej:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:05 Otwarcie konferencji
10:05-10:25 Miło.Mi. Wytwórnia lodów naturalnych(lody kręcone codziennie z najlepszych naturalnych składników- bez konserwantów);
10:25-10:45 Błażej "Błachu" Augustyn Trener Personalny(trener personalny- dziesiątki podopiecznych, współpracuje z aktualną Mistrzynią Polski Miss Figure);
10:45-11:05 Saiyan Flex(trenerzy personalni, ambasadorzy międzynarodowej marki Myprotein, w tym Tomasz Szafranko- Mistrz Polski Juniorów w Kulturystyce Klasycznej do 178cm);
11:05-11:15 FullyBelly(nowa na rynku aplikacja mobilna związana z żywnością);
11:15-11:30 Przerwa 
11:30-11:50 Sandra Dominiuk(aktualna Mistrzyni Polski Miss Figure i złota Medalistka Debiutów Federacji WBBF);
11:50-12:15 Główna Osobowa(kuchnia bazująca na sezonowych i lokalnych produktach, menu zmienne wraz z porami roku, tworzą własne przetwory);
12:15- 12:35 CrossFit Avanport(największy na Pomorzu afiliowany CrossFit Box);
12:35-12:55 Prof. UG, dr hab. M. Wiśniewska(autorka pierwszej w Europie książki poruszającej temat terroryzmu żywnościowego);
12:55-13:00 Konkurs Tonezone(do wygrania karnet miesięczny na siłownię) 
13:00-13:10 Losowanie 
13:10-13:25 Przerwa
13:25- 13:45 Street Workout 3miasto(do grupy należą m. in. Klaudia Nowak- 1 miejsce w Pole Show Art. Poland i Street Workout Poland Championships i Marta Stachowicz- 3 miejsce w międzynarodowych zawodach pole Dance- Pole Art. Experience);
13:45- 14:05 Zakręcony Słoik(sklepik ekologiczny- zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze, certyfikowane, większość od polskich producentów);
14:05- 14:25 Prof. UG, dr hab. P. Walentynowicz(specjalista ds. Lean Management i Continous Improvement);
14:25- 14:40 POKAZ STREET WORKOUT 3MIASTO
14:40- 14:45 Zamknięcie konferencji

Dodatkowo czeka na Ciebie szereg nagród do wygrania w postaci darmowych wejściówek od naszych partnerów!

Termin: 21 kwietnia, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania,

sala C9, ul. Piaskowa 9, 81-701 Sopot

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny!

 

Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/391621777866907/

Organizatorem jest Koło Naukowe QualiTeam UG:  https://www.facebook.com/KNQualiTeam/?fref=ts

 

Do zobaczenia 21 kwietnia!

 

Debata oksfordzka na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                   

Serdecznie zapraszamy na debatę oksfordzką nad tezą:

„Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”

wtorek, 25 kwietnia 2017,  godz. 13:30

Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania

Aula C9, ul. Piaskowa 9, Sopot

Debatę poprowadzi Pan Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Debata oksfordzka to starcie na argumenty dwóch rywalizujących ze sobą stron, z których jedna broni tezy debaty, druga natomiast ma ją podważyć i obalić. Debata pozwala nie tylko wysłuchać polemiki obu stron, ale również włączyć się w dyskusję, po to, by na końcu zagłosować na stronę, która w opinii słuchaczy popisze się większym talentem retorycznym, jak i przyciągnie siłą swych argumentów.

W roli mówców broniących oraz oponujących tezę wystąpią studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. O tym, która drużyna będzie bronić propozycji, a która będzie próbowała ją oblić, zdecyduje losowanie. Argumenty obu stron ocenią i podsumują zaproszeni eksperci, którzy zasiądą w „Loży Mędrców”.

Debatę poprzedzi i zakończy głosowanie przeprowadzone wśród wszystkich zgromadzonych na sali uczestników debaty. Zwycięzcą debaty będzie drużyna, której argumentacja przekona większą liczbę głosujących.

                                    

                                                   

Wykład pana Mateusza Figaszewskiego, zastępcy dyrektora ds. PR w Solaris Bus & Coach S.A. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 9:15-11:00
Gdańsk, ul. Abrahama 58, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Podpisanie umowy o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder podpisali umowę o współpracy z Rektorem Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego prof. Władimirem Aleksiejewiczem Wołkogonem.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymiany studentów oraz uczestnictwa w projektach naukowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

VII Dni Australii czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale baliście się zapytać... »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Data: 7 kwietnia 2017 r. (piątek) 

Miejsce: Sopot, ul. Piaskowa 9, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, aula C9

WSTĘP WOLNY!

Przyjdź na jedyny w Polsce festiwal poświęcony dalekiej „kangurolandii”, który organizujemy już po raz siódmy na terenie całego kraju! Organizatorzy - Paweł Wida i Karolina Sypniewska-Wida mieszkają na co dzień w Sydney i zarażają pasją i miłością do tego kraju. Razem prowadzą firmę Albion House, która od ponad 20 lat spełnia marzenia o wyjazdach do nauki czy pracy na dalekich antypodach i nie tylko!

Przez cały pełny przygód miesiąc będziemy inspirować i opowiadać o wyjątkowym kraju, w którym na co dzień mieszkamy. Zapraszamy do Warszawy, Katowic, Olsztyna, Torunia, Poznania, Sopotu, Bydgoszczy oraz Białegostoku.

VII Dni Australii to cykl prezentacji, filmików, warsztatów o nauce, życiu, pracy i podróżach po Australii. Podczas wyjątkowych spotkań dowiecie się m.in. jak spełnić swoje marzenia o wyjeździe edukacyjnym do ojczyzny koali, wombatów, kangurów i wielu innych zwierzaków. W każdym mieście czekają na Was warsztaty wyjazdowe prowadzone przez Pawła Widę, który od ponad 20 lat mieszka na antypodach. Będziecie mogli również skorzystać z wyjątkowej okazji wzięcia udziału w darmowych konsultacjach dotyczących wyjazdów do Australii.

W Sopocie zapraszamy na opowieści z motocyklowej podróży po Australii Szymona Springera. Czekają na Was prezentacje, filmiki i wiele więcej. Wszystko z przepełnionej słońcem dalekiej Australii!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii „Spełniając marzenia po drugiej stronie świata” naszych wspaniałych klientów, którzy właśnie są w Australii. 
W każdym mieście czeka na Was degustacja australijskiego przysmaku dla odważnych, wystawa fotografii z Australii, kiermasz książek o tematyce Australii, a przede wszystkim wiele ciekawych nagród i możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Australii, którego nagrodą główną będzie bilet w dwie strony do Australii dla jednego szczęśliwca. 

Program wydarzenia:

17.30 Powitanie na VII DNIACH AUSTRALII

17.35 Miasta Australii - gdzie mieszka się najlepiej i dlaczego?

18.00 Degustacja australijskiego przysmaku

18.05 Motocyklem przez Australię- Szymon Springer

18.50 Warsztaty wyjazdowe do Australii- jak zacząć i za ile?

19.20 Konkurs- wygraj bilet do Australii!

 

Darmowe konsultacje indywidualne dotyczące wyjazdów do Australii podczas trwania wydarzenia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś i porozmawiaj z naszymi konsultantami. Chcesz się zapisać, podaj w tytule wiadomości miasto - SOPOT) oraz interesujący Ciebie temat konsultacji, poczekaj na potwierdzenie spotkania przez naszego konsultanta.

andrzej@albionhouse.com.pl

Szczegóły na www.dniaustralii.com   www.albionhouse.com.pl

www.facebook.com/Albionhouse1996

Zapraszamy serdecznie!  Kontakt: karolina@albionhouse.com.pl

535 45 15 52 (Karolina Sypniewska-Wida)

504 17 49 95 (Paweł Wida)

      

Studenci koła naukowego LiDER w Dzienniku Bałtyckim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że kreatywność i pasję studentów z Koła Naukowego Lider docenił Dziennik Bałtycki w artykule pt. ,,Studenci tworzą aplikacje, które pomagają w doskonaleniu świata".

Artykuł zawierający wywiad z członkami koła wraz z opisem poszczególnych, tworzonych przez nich aplikacji znaleźć można w wersji on-line:

http://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/studenci-tworza-aplikacje-ktore-pomagaja-w-doskonaleniu-swiata,11942387

W wersji drukowanej: Dziennik Bałtycki, wydanie z dnia: 1-2.04.2017 r., nr 77

Serdecznie gratulujemy!

National Geographic zaprasza na pokaz przedpremierowy pierwszego odcinka serii „Geniusz” »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seria „GENIUSZ” przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn, zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush. 

Fabuła „GENIUSZA” to zapis kolejnych etapów życia Einsteina - począwszy od lat młodości, kiedy przyszły noblista jest obdarzonym niezwykłą wyobraźnią zbuntowanym nastolatkiem, poprzez trudne początki kariery naukowej, aż po światową sławę, jaką przyniosła mu teoria względności. W kolejnych odcinkach serialu poznamy także kulisy burzliwego życia uczuciowego Einsteina i jego skomplikowanych prywatnych relacji.

Produkcja powstała na podstawie głośnej biografii autorstwa Waltera Isaacsona pt. „Einstein. Jego życie, jego wszechświat”. Tłem akcji serialu są niespokojne czasy, na które przypadają dwa światowe konflikty. W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie, coraz większej inwigilacji prowadzonej przez obce agentury i potencjalnej wojny atomowej, Einstein staje przez wielkim dylematem, mając świadomość, że jego życie może być zagrożone. 

Pokaz odbędzie się w Audytorium 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w środę, 12 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na pokaz filmu: https://inf.ug.edu.pl/rejestracja-NG/

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

X edycja Konferencji Project Management »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

X edycja Konferencji Project Management to niesamowita okazja do poznania wskazówek, technik i narzędzi sprzyjających sprawnemu poruszaniu się w obrębie zarządzania projektami.

Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was w ramach tegorocznej edycji Konferencji PM służyć mają rozwojowi kompetencji zarządzania projektami oraz osiąganiu coraz lepszych wyników w pracy ze swoimi zespołami. 

Konferencja podzielona jest na część teoretyczną i warsztatową. W pierwszym dniu konferencji prelegenci z różnych branż i środowisk opowiedzą nam o zagadnieniach teoretycznych w zakresie zarządzania projektami. Z kolei drugiego dnia weźmiecie udział w warsztatach prowadzonych przez praktyków PM.

Wstęp na Konferencję Project Management jest całkowicie BEZPŁATNY.

Termin: 6 - 7.04.2017 r.

ZAPISY:
➡ www.konferencjapm2017.evenea.pl
➡ www.konferencjapm2017warsztaty.evenea.pl/

Informacje na temat konferencji i biorących w niej udział prelegentów uaktualniane będą na bieżąco. Zachęcamy więc do śledzenia nas na facebook’u: www.facebook.com/konferencjapm oraz na stronie internetowej: www.konferencjapm.pl 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Strateg:www.facebook.com/knstrateg

Zapraszamy! #PMka17

Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/1435138979843145/

      

Zasłużony dla Pracodawców Pomorza »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Mirosław Szreder został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA PRACODAWCÓW POMORZA”. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie Profesora w rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a organizacjami pracodawców Trójmiasta i Pomorza.

Serdecznie gratulujemy!

                                      

 

Liderferencja 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zbliża się kolejna odsłona konferencji z zakresu IT i biznesu - "Liderferencja 2017". Odwiedź Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Sopocie przy ul. Piaskowej 9 we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

Jest to jedyna taka konferencja w Trójmieście skierowana do studentów, uczniów oraz maturzystów. Jak co roku są z nami prelegenci z prestiżowych firm, zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie biznesu IT. 

Dowiesz się między innymi:

 • jak wykorzystywać Instagram do budowania marki w biznesie 
 • jak dzięki studiowaniu można założyć startup 
 • poznasz ścieżki kariery w IT 
 • dowiesz się jak użyć systemu Wordpress do projektowania responsywnych stron internetowych. 

Oprócz prelekcji odbędą się warsztaty:

 • SCRUM: LEGO Agile Simulation (Lufthansa Systems Poland)
 • Angular 2: moja pierwsza aplikacja (Goyello)
 • Machine Learning w Pythonie: wprowadzenie (Lufthansa Systems Poland). 

Koniecznie weź ze sobą CV i list motywacyjny. Team Biura Karier UG pomoże podrasować dokumenty, które dzięki temu będą wyglądały profesjonalnie i atrakcyjnie dla przyszłego pracodawcy. Zapraszamy! 

WSTĘP BEZPŁATNY! 

Zapisz się już teraz, weź udział w wydarzeniu i polub stronę Liderferencji na Facebooku, aby być z nami na bieżąco! 

Bilety na prelekcje dostępne na platformie Evenea: www.liderferencja2017.evenea.pl

Zapisy na warsztaty podczas rejestracji w dniu wydarzenia. 

Zobacz więcej na: www.liderferencja.pl

Konkurs Czerwonej Róży 2017 - zakończenie etapu uczelnianego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniach 22 i 22 marca odbyły się eliminacje uczelniane w celu wyłonienia Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego do  konkursu „Czerwona Róża” w kategorii najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego. W kategorii kół naukowych zaprezentowało się 6 kół, w kategorii „Najlepszy student” – 2 osoby.

Prezentacje oceniła komisja w składzie: Iwona Kuklińska (kierownik Sekcji Marketingu), Małgorzata Kamińska (Dział Kształcenia), Marcin Zieliński (kierownik Biura Jakości Kształcenia), Maciej Goniszewski (kierownik Radia Mors), Łukasz Bień (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Patryk Poborski (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich).

Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu tegorocznych eliminacji. Kierując się kryteriami regulaminu konkursu „Czerwona Róża” komisja uznała, że reprezentantem Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii kół naukowych będzie Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunculus, natomiast w kategorii „najlepszy student” UG reprezentowała będzie pani Monika Chojnacka z Wydziału Zarządzania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w eliminacjach i gratulujemy zwycięzcom!

 

Prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. studenckich

Speed Interviews ze State Street Bank »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Speed Interviews ze State Street Bank na Twoim Wydziale!

Będziemy na Wydziele Zarządzania UG:

Kiedy: 4 kwietnia (wtorek)      

Godzina: 10:00 - 14:00

Gdzie: Centrum Konferencyjne Zarządzania UG

Jeżeli rozważasz karierę w State Street Bank nie przegap swojej szansy, by:

 • Sprawdzić się podczas rozmowy z rekruterami State Street
  i przejść pierwszy etap rekrutacji
 • Dowiedzieć się więcej o Programie Staży Letnich
 • Poznać możliwości rozwoju dla Absolwentów

Nie zapomnij przynieść swojego CV!

Gdański Festiwal Kariery już 28 marca na UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kończysz dobre studia, znasz języki obce, a mimo tego nie możesz znaleźć pracy? A może to nie brak wiedzy i doświadczenia utrudniają Ci dobry start zawodowy, ale nieumiejętność dobrego zaprezentowania się w rozmowie z przyszłym pracodawcą?

Weź udział w Gdańskim Festiwalu Kariery!

Już 28 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

 • poznasz sekrety i rozwiązania absolwentów, którzy skutecznie znajdują pracę w Trójmieście,
 • dowiesz się, jak osiągać swoje cele i realizować marzenia bez względu na okoliczności i sytuację na rynku pracy,
 • będziesz miał okazję spotkać się i porozmawiać z Jerzym Limonem – Dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który opowie jak poprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji oraz z Karoliną Janik, właścicielką agencji Personal PR, która zdradzi uczestnikom jak być pracownikiem na wagę złota,
 • bezpłatnie weźmiesz udział w warsztacie „Zasady skutecznej kariery” prowadzonym przez Beatę Kapcewicz – profesjonalnego Trenera Kariery, która pomogła tysiącom osób zdobywać wymarzoną pracę,
 • pozwolimy Ci poznać niesamowitych ludzi, przeżyć ekstremalne emocje i zaskoczymy niespodziankami!

Organizatorem głównym jest Miasto Gdańsk. Partnerem akcji jest Uniwersytet Gdański. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu STUDY IN GDANSK.

Patronami medialnymi są Radio Eska i portal Trojmiasto.pl.

Udział w Gdańskim Festiwalu Kariery jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły www.gdanskifestiwalkariery.pl    

Rejestracja: http://gdanskifestiwalkariery.pl/rejestracja/

28 marca, godz. 9:00, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, aula B

Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku – Gdański Festiwal Kariery.

 

 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac magisterskich w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie:

http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

X edycja Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young) »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Ruszyła wiosenna kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young)!

Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów, którym oferujemy płatne praktyki oraz stałą pracę. Więcej informacji i aktualne oferty można znaleźć na stronie www.ey.com.pl/kariera. Zapraszamy do aplikowania do 10 kwietnia 2017 r.

Trwa również rejestracja zespołów do konkursu Audit OdyssEY!

Studenci kierunków biznesowych i ekonomicznych po raz kolejny mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Nawet 20 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia ACCA , ale przede wszystkim płatne praktyki i oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.auditodyssey.pl do 31 marca 2017 r.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny M. Szymańskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny M. Szymańskiej

pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”

odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

 

Promotor: dr hab. Wojciech Z. Żurawik, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzwyczajny  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Anna Górczyńska, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego

 

                     Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej wydawnictwa;
 • przynajmniej dwie recenzje niezależnych specjalistów z dziedziny, której praca dotyczy;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli zostały napisane w języku obcym innym niż angielski.

Książki do konkursu zgłaszają ich autorzy w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. 

Regulamin

Formularz

20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza 20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dla studentów i pracowników naukowych.

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 20 marca 2017 roku.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Biznes, który inspiruje »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Finanse nie takie straszne – tak zatytułowane są pierwsze z cyklu warsztatów, które zorganizowała 9 marca 2017r. dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego firma deweloperska Torus. Spotkanie odbyło się w niecodziennym dla żaków otoczeniu, w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku, gdzie mieli oni okazję poznać realne środowisko pracy wielu firm, być może ich przyszłych pracodawców.

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji. Po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom - naszym najemcom pretekst do otworzenia szerzej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy – mówi Monika Brzozowska z firmy Torus.

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów studenci poznali szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostało wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazano rolę i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkali się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira, a w programie zaplanowane zostały prezentacje, rozmowy, zwiedzanie biur, a także poczęstunek.

Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm oraz studentów UG, którzy będą mieć okazję do skorzystania z tego cennego doświadczenia.

 

 

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

STUDENCI III ROKU STUDIÓW I STOPNIA!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są

do 21 marca (2017r.) Zapraszamy!

Więcej informacji:

http://fep.lodz.pl/pl/programy/konkurs-przedsiebiorczosc-finanse-i-zarzadzanie

 

                                

Staż dla studentów w ramach praktyk zawodowych w Katedrze Marketingu »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs dla studentów Wydziału

na staż umożliwiający odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności  przygotowania i realizacji badań marketingowych. Uczestnictwo w stażu zostanie rozliczone w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w ilości 120h.

Liczba miejsc: 1

Termin stażu: 15/05-15/06/2017 r. (możliwość przedłużenia do 30/06)

Zakres obowiązków w ramach stażu:

 • współpraca podczas realizacji badań ilościowych
 • bieżąca pomoc badaczom w realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, tj.:
  • przeprowadzenie kwerendy badawczej
  • przeprowadzenie analizy desk research
  • przygotowanie i opracowanie kwestionariuszy ankiet
  • samodzielne opracowanie bazy danych do wyników sondaży
  • samodzielne wypełnienie danych do bazy
  • samodzielne opracowanie danych z wyników badań
  • przeprowadzenie podstawowej analizy i interpretacji zebranych danych ilościowych
  • samodzielne przygotowywaniu raportów z wyników badań
  • przygotowanie i opracowanie zadań bibliograficznych
  • prowadzenie archiwizacja dokumentacji

Wymagania od kandydatów:

 • zainteresowania w zakresie marketingu (preferowani studenci zainteresowani uczestnictwem w specjalnościach: marketing, ZMP lub/i studenci tych specjalności)
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office'a (szczególnie Excel) lub tożsamym
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • realizowanie powierzonych zadań w terminie

Oferujemy

 • współpracę z doświadczonym zespołem badawczym
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
 • pracę w elastycznie dobranym harmonogramie zgodnie z zajęciami studenta

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie do dnia 21/03/2017 w sekretariacie Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania pok. 132 listu motywacyjnego (z danymi kontaktowymi)  uzasadniającego chęć uczestnictwa w stażu.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23/03/2017 r.

Targi Akademia 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy na największe w regionie pomorskim targi edukacyjne – Targi AKADEMIA 2017, które odbędą się w tym roku 20 i 21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6).

W tym roku zaprezentuje się kilkadziesiąt szkół wyższych zarówno z województwa pomorskiego, jak i z całej Polski. Nie zabraknie oferty kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W czasie dwóch targowych dni odbędą się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznych matur oraz matury próbne.

Targi AKADEMIA 2017 towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, który został powołany 20 marca 1970 roku i są wpisane w obchody Święta Uczelni.

Stoiska targowe dla zwiedzających będą czynne w godzinach 9:00-14:00.

Wstęp na targi jest wolny!

Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdańskim to największa i najstarsza edukacyjna impreza targowa na Pomorzu. Kierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy podejmują decyzje  związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni – a także do nauczycieli  i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.

Na zwiedzających czeka m.in.:

 • kilkadziesiąt stoisk wystawców
 • szkoły wyższe z całej Polski
 • wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego
 • szkoły pomaturalne, policealne i językowe
 • oferta kursów maturalnych
 • DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego
 • spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • próbne matury.

Ważną i cenioną przez uczniów oraz nauczycieli pomorskich szkół częścią Targów są spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy udzielają szczegółowych informacji i odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące matur. Eksperci z OKE przedstawią w tym roku najczęściej popełniane błędy na maturach, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadań/poleceń oraz zasady oceniania egzaminów maturalnych. Jak co roku odbędą się także próbne matury – to ostatni moment, aby poznać swoje możliwości i niedociągnięcia tuż przed prawdziwymi egzaminami w maju.

W ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się także Dni Otwarte,

na które Wydział Zarządzania serdecznie zaprasza!

 

Organizatorem Targów AKADEMIA 2017 jest Uniwersytet Gdański we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

Więcej informacji na stronie www.targiakademia.pl

Dni Otwarte UG 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

20 i 21 marca 2017 r. w ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. To znakomita okazja, aby zwiedzić jeden z najnowocześniejszych akademickich kampusów w Polsce – Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. W przyjaznej atmosferze i w otoczeniu zielonych terenów uczniowie będą mogli się poczuć jak przyszli studenci. Będzie można odwiedzić wszystkie wydziały UG, wejść do najciekawszych pracowni, podejrzeć, co i jak mierzą, ważą i obserwują naukowcy, jak pracują studenci. Odbędą się warsztaty, otwarte wykłady, pokazy doświadczeń, zwiedzanie laboratoriów, pracowni, auli, sal dydaktycznych, a także wyjątkowych muzeów i wystaw.

DNI OTWARTE Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego to między innymi:

 • Zwiedzanie sal dydaktycznych, nowoczesnych laboratoriów komputerowych oraz auli w budynku głównym i centrum dydaktyczno - konferencyjnym, a także praktyczne warsztaty prowadzone przez studentów z kół naukowych
 •  PROGRAM Dni Otwartych WZR

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów! 

8 marca - życzenia na Dzień Kobiet »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Relacja z III Seminarium Naukowego na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – adiunkci z zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Ekonomicznego UG.

Zaproszenie do uczestnictwa w roli ekspertów przyjęli natomiast:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE),
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

III Seminarium Naukowe WZR UG poświęcone było problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku i osiągnięcia naukowego. Spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wysłuchania stanowiska ekspertów, posiadających doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji oceniających oraz gremiach naukowych.

W trakcie seminarium omawiane były m.in. następujące problemy: wymogi związane z procedurą habilitacyjną, działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także uwarunkowania zmian w ustawie 2.0.

Bardzo dziękuję ekspertom za przyjęcie zaproszenia, a także wszystkim przybyłym na to spotkanie pracownikom obu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Już dziś liczę na entuzjastyczne przyjęcie z Państwa strony zaproszenia na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które będzie miało miejsce w maju 2017 r. W trakcie tego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań oraz wysłuchania sugestii, związanych z możliwie dobrym przygotowaniem wniosku oraz dokumentacji do postępowania habilitacyjnego – ze strony osób, które uzyskały stopnień naukowy dra hab. w tzw. „nowej procedurze”.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Project Startup #2 - Źródła finansowania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W najbliższy wtorek (07.03.2016)  o godz. 17:00 odbędą się kolejne zajęcia Project Startup #2 - Źródła finansowania.

Bartosz Baziński założyciel i CEO SentiOne (www.sentione.pl) oraz przedstawiciel funduszu Black Pearls (www.blackpearls.vc) będą opowiadać o tym jak finansować swój biznes.

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG 

sala C-21

wstęp wolny

Podstawą organizacji Project Startup jest oficjalna rekomendacji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

link do wydarzenia na FB: https://web.facebook.com/events/279020275854083/

strona internetowa: www.projectstartup.pl

                                       

Fotorelacja z konferencji Kół Naukowych WZR - ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 27.02.2017 r. koła naukowe Wydziału Zarządzania UG zorganizowały i przeprowadziły pierwszą, wspólną konferencję ŻAK 2017, mającą na celu przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania. Nasi studenci pokazali, że studia to nie tylko obowiązkowe zajęcia. To też życie naukowe poza studiami, możliwość rozwoju swoich zainteresowań i praktyczne utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć.

Na konferencję zaproszono zarówno studentów jak i uczniów ostatnich klas szkół średnich z województwa Pomorskiego. Frekwencja znakomicie dopisała, a pula wolnych miejsc na warsztaty w szybkim tempie została zapełniona do maksimum.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przeprowadził warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 Poza warsztatami odbył się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Inicjatywa naszych studentów okazała się strzałem w dziesiątkę! Ogrom zainteresowania wydarzeniem i spektakularna liczba chętnych do wzięcia udziału w warsztatach i wykładach na pewno skłoni naszych studentów ku temu, a by w przyszłym roku znów połączyć siły i zorganizować tak ciekawą konferencję.

 

Wszystkim studentom, uczniom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność!

 

 

Flex Finance Future Program dla studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                    

 

W dniu 7 marca (wtorek) o godzinie 10.45 podczas przerwy w Auli WZ odbędzie się spotkanie dotyczące programu stażowego Flex Future Program, który kierowany jest do studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Już po raz trzeci ACCA organizuje ogólnopolskie wydarzenie

„Think Ahead: Future CFO.  Powered by ACCA”.

„Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA” to wyjątkowa konferencja dedykowana studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wyróżnić się na rynku finansów oraz jak, krok po kroku, zbudować swoją pozycję przyszłego lidera, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoś się już teraz! Wypełnij formularz na stronie:  www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Wyjątkowa formuła spotkania oparta na skutecznej i sprawdzonej metodologii, obecność i wsparcie ze strony uznanych ekspertów, doświadczonych trenerów oraz mentorów pozwolą Ci wyjść z ogromną dawką inspiracji, jasną wizją kariery oraz gotowym planem jej realizacji.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2017 r.

W ramach konferencji zaplanowane są dwie dwudniowe ścieżki programowe zawierające intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie:

 • Ścieżka 1: Zaprojektowana z myślą o studentach Akredytowanych Programów ACCA, którzy nie są (jeszcze) zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (6 – 7 kwietnia 2017),
 • Ścieżka 2: Przygotowana dla studentów Akredytowanych Programów ACCA, którzy są zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (7 – 8 kwietnia 2017).

Udział jest bezpłatny, a studenci spoza Warszawy mają zapewniony nocleg z 6 na 7 lub z 7 na 8 kwietnia, w zależności od realizowanej ścieżki.

Liczba miejsc ograniczona, więc zgłoś się już dziś na: www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Aplikacje przyjmowane są do 17 marca 2017!!!

III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego odbędzie się III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG.

Zgodnie w moją wcześniejszą zapowiedzią zaproszenie na to Seminarium przyjęli:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE).

Seminarium poświęcone będzie problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku oraz osiągnięcia naukowego. W związku z pojawieniem się wielu spekulacji, m.in. co do przyszłości utrzymania obecnego kształtu procedury habilitacyjnej (polecam m.in. stronę: http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/) – uważam, iż udział w tym Seminarium może okazać się dla wielu Pracowników naszego Wydziału bardzo ważny. Będzie to jedna z niewielu okazji do osobistego spotkania się z gronem tak wybitnych ekspertów, posiadających bardzo duże doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji i gremiów naukowych.

Aby przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań formułę moderowania przebiegiem Seminarium, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o: mailowe przesłanie pytań / problemów / dylematów, o które chcielibyście Państwo zapytać Prelegentów.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

UWAGA:

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam


Z wyrazami szacunku,

Paweł Antonowicz

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Współpraca Katedry Inwestycji i Nieruchomości z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że Katedra Inwestycji i Nieruchomości rozpoczęła współpracę z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni.

23 lutego br. grupa studentów I i II roku magisterskich studiów uzupełniających specjalności „Inwestycje i nieruchomości” odbyła warsztaty w banku dotyczące oceny wniosków kredytowych oraz określania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości mieszkaniowych. Wybrana w drodze konkursu dwójka studentów odbędzie dwumiesięczny płatny staż w banku.

Za współpracę z bankiem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości odpowiada dr Dariusz Trojanowski.

Laureaci XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez PTE »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk, Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę Panu Jakubowi Pszczole za pracę na temat: „KONKURENCYJNOŚĆ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT W ROZWOJU CENTÓW SSC/BPO W TRÓJMIEŚCIE”. Praca napisana została pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Kurkowska za pracę na temat: ,,ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW KAIZEN I LEAN MANAGEMENT W CELU DOSKONALENIA JAKOŚCI GDYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pte.pl/konferencje-i-seminaria/konkursy/

 

 

 

 

Wykład prof. Eugeniusza Gatnara na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dnia 23 lutego (czwartek) 2017r. o godzinie 13.00 w Auli WZ będziemy gościć prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara członka Rady Polityki Pieniężnej, który przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt. : Polityka pieniężna we współczesnym świecie.

 

                  

 

Spotkanie to jest wyjątkową okazją skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty, który od wielu lat czynnie zajmuje się problemami stabilności finansowej Polski.

Profesor Eugeniusz Gatnar kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych
w analizach finansowych.

W latach 2000-2010 zasiadał w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a latach 2007-2015 był przedstawicielem NBP w Radzie Statystyki. Obecnie jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Trening uniwersyteckiej sekcji snowboardowej w Val di Sole »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Przed kilkoma tygodniami snowboardziści reprezentujący Uniwersytet Gdański mieli przyjemność szlifować swoje umiejętności na pięknych, włoskich stokach w Val di Sole. Pogoda była idealna, stoki porządnie przygotowane i można było trenować!

To połączenie przyjemnego spędzenia czasu z treningiem do Akademickich Mistrzostw Polski odbyło się w dużej mierze dzięki Wydziałowi Zarządzania UG, który wsparł swoich studentów finansowo.

Gorąco dziękujemy, a na zawodach damy z siebie wszystko!

Sekcja snowboardowa UG

 

Konkurs Czerwonej Róży 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Od 1962 roku przyznawana jest Nagroda Czerwonej Róży, która trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Zapraszamy studentów oraz koła naukowe Wydziału Zarządzania do zapoznania się z zasadami konkursu i składanie wniosków. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyłoni jednego najlepszego studenta oraz jedne najlepsze koło naukowe do dnia 28.02.2017 r. i skieruje  wybrane wnioski do etapu uczelnianego.

Wnioski należy składać u p. Agnieszki Dormanowskiej w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Regulamin konkursu

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży: 

http://www.czerwonaroza.org.pl/

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla studenta

Wniosek dla koła naukowego

 

 

Konferencja Kół Naukowych Wydziału Zarządzania ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Koła naukowe Wydziału Zarządzania, mają zaszczyt zaprosić uczniów oraz studentów na pierwszą konferencję, realizowaną przez wszystkie koła naukowe Wydziału Zarządzania.

Celem konferencji ŻAK jest przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania.

 

W programie przewidziane są wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przygotował warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 

Poza warsztatami odbędzie się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Szczegółowne informacje na tronie Konferencji: http://zak.wzr.pl/

Już dziś zapisz się na wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1740016442976472/

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

                                                                       Partner strategiczny                                    Sponsor                                       Patron medialny

 

 

The Xth EuroSymposium na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC w

letnim semestrze roku akad. 2016/2017

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki oraz w środy w godz. 17:00-18:30 w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG. W letnim semestrze przewidywane są zajęcia dla dwóch grup, początkującej i zaawansowanej (zajęcia dla każdej grupy będą odbywać się raz w tygodniu). 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chcących wziąć w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety: https://goo.gl/forms/b4VbHnMyDVoGfARx2. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017 roku. Zajęcia rozpoczną się
7 marca.

Dodatkowo:

 • 22 lutego na Wydziale Ekonomicznym otwarte będzie stanowisko informacyjne OSTC, gdzie również będzie można zapisać się na zajęcia,
 • 28 lutego zaplanowano otwarte warsztaty w laboratorium OSTC,
 • 1 marca zapraszamy na dzień otwarty w gdańskim biurze OSTC /Olivia Business Centre, Olivia Tower poz. 1, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk/.

Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/OSTC-Poland-Careers-in-Trading-1678434595734932/

25.01.2017 r. - wręczenie dyplomów studentom UG, którzy ukończyli zimowy semestr zajęć w labie.

Trójmiejskie przedsiębiorstwa na rynku globalnym - spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Handlowego z Wydziału Prawa i Administracji, 21.02.2017r. o godzinie 17:00 na  wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami dotyczące rynku usług doradczych i pośrednictwa handlowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Aktualności dotyczące posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 23 lutego 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

KNF - VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finasowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html

                                           

                                                    

Dni Kariery® »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Daj szansę swojej karierze!!!

1 marca 2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowadzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy zatrudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to przestrzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmosferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze targowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organizatorzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zorientować się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartosza M. Surawskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza M. Surawskiego

pt. „Model wykorzystania specjalistów
w zarządzaniu wiedzą”

odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  
z Akademii im. Leona Koźmińskiego
                    prof. dr hab. Ryszard Rutka z Wydziału Zarządzania UG

        

                 Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Gala Finałowa XX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków S.A. oraz Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej Gali Finałowej XX Jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, podczas której zostaną wręczone Laury Jakości dla pomorskich przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się skutecznością w zarządzaniu jakością.

Gala odbędzie się 16 lutego 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Technika w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej 6 (Scena Teatralna).

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.notgdansk.pl/gala_finalowa_xx_edycji-nid18.html

Udział w Gali jest bezpłatny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie:

http://400960-1.evenea.pl/

 

Przewodnicząca Kapituły

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Meeting for Erasmus students - summer semester 2016/2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Meeting for incoming students with Erasmus Coordinator,

Mrs Angelika Kędzierska - Szczepaniak will take place:

14th of February 2017

hour: 11.00

room: 213 at the Faculty of Management building

Contact with our Erasmus Coordinator: a.szczepaniak@ug.edu.pl

See you soon! :-)

 

Nabór wniosków w konkursach NCN: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 2 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2017 r. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

ETIUDA 5 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Etiuda 5 na stronie NCN https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

SONATINA 1 - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł

Ogłoszenie o konkursie Sonatina 1 na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

UWERTURA 1 - Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach UWERTURY będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu UWERTURA otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu UWERTURA. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Uwertura 1 na stronie NCN

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

Konkurs "Mobilność Plus" - nabór wniosków w V edycji »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW, w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

·         w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

·         w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

·         w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

·         zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania,

·         pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

·         uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Studenci z Wydziału Zarządzania otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymało 38 pomorskich studentów. Laureaci zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Wśród nagrodzonych, znaleźli się także studenci naszego Wydziału. 

Stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Sebastian Chamera
 • Monika Chojnacka
 • Katarzyna Gliszczyńska
 • Balbina Hoppe
 • Krzysztof Krzemiński
 • Jakub Kumirski
 • Joanna Łaszcz
 • Anna Parlak. 

– Chciałbym, aby studenci uczelni wyższych nie tylko zdobywali wiedzę, ale także, aby ich pomysły były realizowane – zaznaczył podczas gali wręczenia listów gratulacyjnych, która odbyła się w piątek, 3 lutego 2017 r. marszałek Mieczysław Struk. 

O stypendia mogą ubiegać się m.in.: laureaci nagród i wyróżnień w konkursach, uczestnicy projektów badawczych lub artystycznych prowadzonych przez uczelnie, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy. Przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i działalność artystyczna. Otrzymują je osoby, które mieszkają w województwie pomorskim, mają średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej na danym kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Na stypendia pomorski samorząd przeznaczył blisko 130 tys. zł. Stypendium w wysokości 380 zł przyznawane jest laureatowi na 9 miesięcy. 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Spring Internships in State Street Bank in Gdańsk! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Apply for 3-month paid Spring Internship Program at State Street Bank  before February 15th:

https://www.linkedin.com/jobs/view/243259578

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku
Bezpłatny webinar dla studentów od start-up Cuponation »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

2 lutego 2017 roku o 10:00 start-up Cuponation przeprowadzi online-seminarium, które poprowadzi jeden z założycieli firmy, pan Andreas Fruth. Webinar będzie trwał 2 godziny, a wykład będzie dotyczył podstawowych zasad oceny rynku konsumentów oraz konkurencji w marketingu i zajmie 1,5 godziny. Przez pozostałe 30 minut studenci z całego świata, którzy bedą uczestniczyć w webinarze, będą mogli zadać pytania prowadzącemu. Podczas webinara zostaną omówione takie tematy jak: powstanie i ulepszenie modelu biznesowego, sekrety sukcesu projektu online i współczesne strategie marketingu online.

Aby zostać uczestnikiem seminarium, konieczna jest rejestracja: tutaj

Weź także udział w konkursie! Wyślij na adres webinar@cuponation.ru swoje pomysły odnośnie ulepszenia zawartości dwóch stron internetowych firmy.

Linki do obu stron:

Napisz w e-mailu jak sprawić, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pokaż swoją kreatywność i przyślij tekst z obrazkami dla strony. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba! 

Academic writing - kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Jego Magnificencja Rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała - profesor nadzwyczajny, zaprasza  pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  do wzięcia udziału w kursie doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim. Kurs został przygotowany przez pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godzin wykładów i 32 godzin ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: marzec 2017 – maj 2017
 • Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 20 osób
 • Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 49  e-mail: hanna.niznik@ug.edu.pl
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączniku do pobrania) proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk z dopiskiem: Academic writing

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem kursu do pobrania na stronie:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/62786/academic_writing_-_kurs_doskonalenia_umiejetnosci_pisania_tekstow_akademickich_dla_pracownikow_ug

Kontakt w Dziekanatem Studiów Stacjonarnych w dniu 31.01.2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Studenci,

Z przyczyn technicznych, związanych z remontem Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) kontakt z Dziekanatem jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Kontakt telefoniczny będzie możliwy ponownie od dnia 1 lutego 2017 r. 

Kontakty do Pań prowadzących kierunki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.wzr.ug.edu.pl/Studenci/index.php?str=798

 

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości dla pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, iż pani prof. dr hab. Krystyna Dziworska, w dowód uznania za wybitną działalność, została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono. 

                                           

 

Odznaczenie przyznała Kapituła Medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości. 

                    

Staże brukselskie 2016/2017 - aplikuj do 13 lutego 2017! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Uniwersytet Gdański wspólnie z biurem poselskim europosła Jarosława Wałęsy

zaprasza studentów do wzięcia udziału 

w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 2016/2017

Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Uniwersytetu Gdańskiego, ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę.

W konkursie na Staż Bruk