Strona główna » VII konferencja Modelowanie i prognozowanie
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2017

VII KONFERENCJA NAUKOWA

Modelowanie i prognozowanie
gospodarki narodowej

 


Sopot
29-31.05.2017

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego


 

Organizatorzy

Katedra Ekonometrii
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański